Massive open online course

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Štěpán Galousek

Klíčová slova: konektivismus, vzdělávání

Synonyma: masivní otevřené online kurzy

Související pojmy: Nadřazená - distanční vzdělávání

Podřazená - xMOOC, cMOOC

Charakteristika:

MOOC je zkratkou pro massive open online course. Do češtiny překládané jako masivní otevřené online kurzy. „Tento pojem vznikl v roce 2008, kdy ho použil Dave Cormier a Bryan Alexander.“[1] Celá tato myšlenka vychází z konektivismu, tedy teorie učení a vzdělávání za použití sociálních sítí. Dle oxfordského slovníku, MOOC představuje studijní kurz zpřístupněný přes internet velkému počtu lidí a to bez poplatku. Studium obnáší sledování video přednášek, studium doplňujících materiálů, testy a především zapojení studenta do diskuze o daném tématu s ostatními studenty a profesory. Žádný z MOOC kurzů není zpoplatněn alespoň prozatím. Po úspěšném dokončení kurzu obdržíte certifikát. Spodní hranice délky kurzů je několik týdnů, horní hranice je zhruba čtvrt roku. Nabídka kurzů na trhu je opravdu široká a je určená jak pro profesionály, tak i úplné začátečníky v oblasti, téměř jakéhokoliv vámi vybraného oboru. Prospěch z těchto kurzů není jen pro jejich studenty, ale i pro university zaštiťující je, kterým se tímto způsobem dostává velkého zviditelnění.

Rozdělení MOOC

Kurzy by se daly rozdělit do dvou podskupin konektivistických a instruktivních. Konektivistické nesou označení cMOOC. Podstatou těchto kurzů je budování spolupráce a schopnosti spolupracovat s ostatními. Instruktivní mají označení xMOOC a jejich podstatou je naučit studenty určitým znalostem např. programování. Je zde kladen menší důraz na tvoření pout mezi studenty. University jako Stanford a MIT jsou centry xMOOC.

Historie

„S myšlenkou propojení počítačů pro vzdělávací účely přišel v 60. letech minulého století Douglas Carl Engelbart. Myšlenku otevřeného vzdělání pak rozvinul Ivan Illich ve své knize Deschooling Society.“[2]Teprve od roku 2007 se ale utváří první MOOC, kterých se zpočátku účastní stovky či tisíce studentů. Roku 2011 dochází k velkému boomu, kdy dvojice profesorů na Stanfordu Sebastian Thrun a Peter Norvig odstartovali kurz umělé inteligence. Do tohoto kurzu se přihlásilo přes 160 tisíc účastníků.[3] Jeden z největších úspěchů zaznamenala Kollerova společnost Coursera, kdy se jí podařilo přilákat během 43 kurzů na 680 tisíc studentů ze 190 států světa, kteří vyplnili 6 milionů testů a shlédli 14 milionů videí.[4]

Možné problémy v budoucnu

Mezi problémy, které zcela jistě zasáhnou MOOC v budoucnu je otázka financování. Vytvoření určitého systému, který by byl schopen samostatného fungování, bez vnější finanční pomoci. „Toho by mohlo být dosaženo platbou za certifikáty o absolvování kurzu, reklamou či propojení absolventů se zaměstnavateli.“[5] Podle zásady otevřenosti a dostupnosti pro všechny, by ale kurz neměl být nikdy zpoplatněn. Dalším problém je zajištění způsobu hodnocení výsledků akceptovatelný akreditovanými vzdělávacími programy. Je tu také nízká úspěšnost registrovaných studentů, kteří jsou schopni kurz dokončit. V současnosti pouze 10 % registrovaných studentů vybraný kurz úspěšně dokončí.[6]

Některé z online universit

 • Codecademy – kurzy z oblasti programování, v jazycích JavaScript, PHP, Python, atd.
 • EdX.org – kurzy pod záštitou univerzit MIT a Harvard, kurzy by měly být kreditově uznatelné
 • Coursera – zakladatelé Daphne Koller a Andrew Ng
 • Khan Academy – velké množství a rozmanitost kurzů, zakladatel Salman Khan
 • Udacity – zakladatel Sebastian Thrun, kurzy z oblasti ICT, design a přírodní vědy

Citace a odkazy na použité zdroje

 1. BRDIČKA, Bořivoj. Velký MOOC boom pokračuje. In: Metodický portál [online]. [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16415/VELKY-MOOC-BOOM-POKRACUJE.html
 2. Masové otevřené on-line kurzy na vysokých školách. In: Vysoké školství ve světě [online]. 2012 [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: http://vsmonitor.wordpress.com/2012/11/14/masove-otevrene-on-line-kurzy-na-vysokych-skolach/
 3. BRDIČKA, Bořivoj. Jak jeden kurz změnil život profesora Thruna. In: Metodický portál [online]. [cit. 2014-05-26]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15117/
 4. MAY, Kate. Completely free online classes? Coursera.org now offering courses from 16 top colleges. In: TED Blog [online]. 2012 [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: http://blog.ted.com/2012/07/18/completely-free-online-classes-coursera-org-now-offering-courses-from-14-top-colleges/
 5. Masové otevřené on-line kurzy na vysokých školách. In: Vysoké školství ve světě [online]. 2012 [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: http://vsmonitor.wordpress.com/2012/11/14/masove-otevrene-on-line-kurzy-na-vysokych-skolach/
 6. BRDIČKA, Bořivoj. Velký MOOC boom pokračuje. In: Metodický portál [online]. 2012 [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16415/VELKY-MOOC-BOOM-POKRACUJE.html

Použitá literatura