Maslowova pyramida a webdesign

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Pavel Kouřil

Klíčová slova: webdesign, psychologie, maslowova pyramida

Synonyma: --- 

Související pojmy:

nadřazené - internet, webdevelopment
podřazené - ---

Charakteristika

Maslowova pyramida webdesignu vychází ze známé Maslowovy pyramidy potřeb, kterou publikoval Abraham Maslow roku 1943. Jedná se o psychologickou teorii, která znázorňuje způsob, kterým za sebou hierarchicky následují lidské potřeby a v jakém pořadí by se měly naplňovat. Pokud nejsou naplněny hodnoty ze spodních příček žebříčku, nemá smysl naplňovat ty z vyšších. Zjednodušeně řečeno, že při nesplnění základních biologických potřeb jako dýchání a jídlo je člověku víceméně jedno, zda má hmotný majetek nebo ne.[1]

Pyramida webdesignu funguje obdobně; prve musí web splnit základní technologické požadavky, aby se vůbec mohl zabývat přístupem uživatele; a jako posledním – až má nějaké potenciální uživatele – se musí zabývat uživatelským prožitkem a tím, zda budou s webem spokojeni. Maslowova pyramida má ve webdesignu má mnoho pojetí, které se dotýkají různých odvětví tvorby webových stránek[2]. Toto encyklopedické heslo popisuje Maslowovu pyramidu webdesignu v podání Jana Řezáče [3].

Struktura Maslowovy pyramidy webdesignu

Maslowova pyramida webdesignu má sedm základních pater, které jsou zde popisovány vzestupně (od nejdůležitějšího po nejméně důležité).

Nalezitelnost

Nalezitelnost je nejdůležitějším stavebním kamenem této pyramidy. Pokud lidé web nebudou moci jednoduše najít, nikdy na něj nepřijdou a jakékoliv další body jsou zbytečné. K tomu, aby váš web byl nalezitelný, nepotřebujete být na přední straně ve vyhledávačích – pro specifické segmenty trhu stačí mít adresu na vizitkách či obalech produktů.

Dostupnost

Dostupnost je druhé nejdůležitější patro; pokud návštěvníci web naleznou, ale nebude dostupný (server nebude fungovat vůbec či velmi pomalu), nepůjde na webu nalézt důležité informace.

Přístupnost

Přístupnost určuje, zda bude web přístupný a použitelný i pro lidi s nějakou poruchou či postižením. Přestože pravidla přístupnosti musejí dodržovat pouze weby státní správy[4], měl by je dodržovat každý web, který nechce zbytečně přicházet o potenciální návštěvníky. Přístupnost nezáleží pouze na technické stránce věci (sémantický HTML kód pro odečítače obrazovky pro nevidomé), ale také na vizuální stránce (dostatečně kontrastní písmo) a logickém rozčlenění (drobečková navigace).

Použitelnost

Použitelnost souvisí s přístupností, ale jde ještě o krok dál. Nezáleží pouze na tom, zda je návštěvník se na webu schopen pohybovat a zjišťovat zde informace, ale také na tom, jestli tato činnost pro návštěvníka není nepříjemná a nepřiměřeně náročná. Ale ani použitelný web ještě nemusí znamenat úspěšný web.

Důvěryhodnost

Důvěryhodnost určuje, zda je návštěvník ochoten věřit webu natolik, že si z něj cokoliv objedná nebo zda uvěří informacím, které mu web poskytuje. K důvěryhodnosti může dopomoci spousta věcí – ať už texty od kvalitního copywritera nebo komentáře od zákazníků k produktům, které si zakoupili.

Přesvědčivost

Přesvědčivost by nemohla fungovat bez důvěryhodnosti. Posunuje interakci s návštěvníkem do další úrovně; v zásadě je zde úkolem webu přesvědčit člověka, že daný web podává o hledané problematice nejrelevantnější informace či že daný web nabízí nejlepší podmínky nákupu pro určitý produkt.

Emoce

Emoce jsou nejvyšším cílem pro web; vzbuzování pocitů je důležitá součást interakce mezi uživatelem a webovou stránkou a je mnohdy rozhodujícím faktorem, zda uživatel bude chtít na webu vidět víc či raději půjde ke konkurenci.

Zdroje

  1. Wikipedia contributors. Maslow's hierarchy of needs [online]. Publikováno 18. 5. 2012 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow_pyramid
  2. BRADLEY, Steven. Designing For A Hierarchy Of Needs [online]. Publikováno 26. 4. 2010. [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.smashingmagazine.com/2010/04/26/designing-for-a-hierarchy-of-needs/
  3. ŘEZÁČ, Jan. Jak začít s webdesignem [online]. Publikováno 2. 5. 2012 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://blog.filosof.biz/jak-zacit-s-webdesignem/
  4. Internet Info, s. r. o.. Přístupnost webů státní správy [online]. [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.pristupnost.cz/pristupnost-webu-statni-spravy/