Mashup

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petra Besperátová

Klíčová slova: Web 2.0, Google Maps, API

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - ---
podřazené - ---

Mashup

Mashup, v překladu „míchanice“, je webová stránka či aplikace využívající a kombinující data z různých zdrojů a vytvářející z těchto dat kompaktní celek s přidanou hodnotou. Jedná se o službu, která využívá aplikační rozhraní (API - application programming interface ). Mushupy uživatelům usnadňují pohyb po internetu a firmám dovolují navíc kombinovat externí údaje se svými vlastními údaji či komplexními službami. „V případě mashupů je jejich hlavním hnacím motorem fakt, že většina služeb Webu 2.0 služeb se snaží nabídnout své aplikační rozhraní (API) k volnému využití. A právě kombinací těchto rozhraní vznikají mashupy, často velmi silné aplikace, které jsou přitom postavené pomocí minimálního programování a maximálního využití hotových API.“[1]

Dva předpoklady pro Mashupy

[1]

  1. Vysoká poptávka po úzce specializovaných službách, které se nevyplatí realizovat menším vývojářům a pro ty větší není realizace atraktivní
  2. Vysoká nabídka použitelných řešení, které se nevyplatí velkým vývojářům provádět pro určité specifické funkce, ale je výhodné pro jejich praktické uplatnění.

Dělení Mashupů

[2]

Spotřebitelské (consumer) Mashupy

Příkladem spotřebitelského Mashupu jsou Google Maps, kde lze k mapám přidávat data vztahující se k určitým místům. Firma Google tuto výměnu umožnila tím, že zpřístupnila své API pro snadnou výměnu dat mezi vlastními aplikacemi.

Datové Mashupy

Datové Mashupy získávají data z takových zdrojů jako jsou Youtube, Amazon, Flickr, Yahoo!, Google a další.

Tvorba Mashupů

[1] Co je k vytvoření potřeba?

  • webové grafické rozhraní a nějaký generátor GUI (například Prototype, Dojo, Google Web Toolkit, XAP, NetBeans, BackBase nebo NexaWeb)
  • komunikační mechanismus a datový formát (Mikroformáty, Microformats, RSS, Atom, JSON)
  • jeden nebo více datových zdrojů, se kterými můžete pracovat
  • datový sklad, s nímž můžete pracovat

Tvorba základních, jednoduchých Mashupů lze provádět za pomocí speciálních builderů:

Google Gadgets – pro vytvoření zobrazitelných widgetů, může se jednat o hry, miniaplikace, novinky, mapy aj.

Yahoo Pipes – grafické návrhové prostředí, které umožňuje kombinaci RSS zdrojů, jejich třídění a výběr

Teglo – builder postavený na Javě díky němuž mohou widgety komunikovat mezi sebou

Dapper – názorný builder seznamující s mashupy

OpenKapow – umožní smíchat vše, obsahuje řadu již vytvořených mashupů

Pro náročnější uživatele jsou k dispozici nástroje Popfly od společnosti Microsoft, případně Google Mashup Editor.


Použitá literatura

  1. ZANDL, Patrick. Mashup aneb Míchanice pro Web 2.0[online].2007[cit. 2010-12-29]. Dostupný z WWW: <http://www.certodej.cz/view/mashup-aneb-m>.
  2. ŠKYŘÍK, Petr. Internet : definice, možnosti, vize. Vyd.1. Brno : Tribun EU s.r.o., 2009. 180 s. ISBN 978-80-7399-784-7.