Mailing list

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Věra Motyčková

Klíčová slova: e-mail, e-mailový marketing, e-mailová reklama,

Synonyma:

Související pojmy:

Nadřazené: elektronická pošta, korespondence, komunikace

Podřazené: adresář

Charakteristika

Mailing list je jedna z forem tematicky orientované skupinové komunikace v prostředí internetu, která je nadstavbou elektronické pošty. Uživatelé jsou v elektronické konferenci registrováni na základě svých adres elektronické pošty. Každý účastník má možnost zaslat do konference zprávu a příslušný software pro řízení distribuce souborů ji zpravidla automaticky rozešle všem přihlášeným. Výjimkou jsou tzv. moderované konference, kdy o distribuci zpráv účastníkům rozhoduje moderátor. Ten vyřazuje z distribuce např. duplicitní zprávy nebo zprávy netýkající se tematického zaměření konference. Ke komunikaci uživatele s programem slouží administrativní adresa konference, na distribuční adresu je možné zasílat zprávy pro účastníky konference. Konference jsou zpravidla otevřené všem uživatelům, existují však i uzavřené konference, do nichž může účastníky na základě určitých kritérií zařadit pouze správce konference.[5] Je využíván v e-mailovém marketingu pro rozesílání hromadné korespodence jako jsou informační bulletiny, aktuální nabídky, poptávky, pozvánky či newslettery.

Registrace uživatelů

Registrace uživatelů v mailing listu může vzniknout několika způsoby.

1) Pro vytvoření seznamu využijeme stávající adresář svých dosavadních zákazníků, členů nebo uživatelů

2) Na své webové prezentaci vyzveme návštěvníky, aby se přihlásili k odběru zpráv a zapsali do mailing listu svoji adresu

3) Zakoupením adresáře organizací z oboru a regionu, který chceme oslovit

4) Ručně, případně pomocí software si vytvoříme adresář z katalogů a dalších volně dostupných zdrojů na internetu

5) Využijeme služeb profesionálních makléřů, kteří vytvoří mailing list podle našich požadavků

Správa a udržování

Pro to, aby mailing list byl užitečným pomocníkem propagace a ne nástrojem pro rozesílání spamu je důležité dodržet Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, což znamená především mít prokazatelný souhlas adresáta se zasíláním informací. Druhou důležitou podmínkou je udržovat data mailing listu aktuální a čistá. Pro úspěšnou kampaň je výhodné, aby součástí mailing listů byli i bližší informace o adresátovi, o oblasti jeho zájmu a podobně. Jestliže máte informací o daném příjemci dostatek, dokážete mu připravit takovou nabídku, která ho dokáže oslovit.[4] Pro tyto účely lze využít propojení e-mailových adres a sociálních sítí jako je například FACEBOOK. Pokud nevíme, co uživatele zajímá, je lépe nic nezasílat a neobtěžovat. Udržovat mailing list znamená také neustále sledovat doručování mailů, komunikovat s adresáty a měřit úspěšnost rozesílaných sdělení. K úspěchu e-mailingové kampaně napomáhá i osobní adresnost, to znamená zařadit do mailing listu konkrétní osobu, ne pouze kontaktní adresu typu info@firma.

Software

K tomu abychom mailing list správně vytvořili a udržovali, můžeme využít různých softwarových nástrojů, například aplikace Mailkit, Smart emailing, Benelist a mnoho dalších. Většina těchto softwarových nástrojů umožňuje spravovat pohodlně neomezený počet příjemců, rozdělených do skupin a při odeslání e-mailu pak umožňuje výběr, zda odeslat e-mail všem nebo pouze vybraným skupinám. Vytvoření prvotní databáze probíhá většinou hromadným importem z databáze zakázníků s možností ručního vkládání pro občasné přidávání malého počtu nových příjemců. Většina programů umí e-maily odesílat i v jiných jazycích, umožňuje zvolit předmět e-mailu a libovolně určit adresu, která se má příjemcům zobrazit jako odesílatel. Pro rozesílání e-mailů lze volit různé připravené HTML šablony, e-mail si můžeme po vytvoření nechat poslat pro kontrolu jako testovací e-mail. Protože doba přijetí e-mailů má prokázaný vliv na úšpěšnost e-mailu, umožňují programy nastavit datum a čas, kdy chce email odeslat. Softwarová řešení nabízí rovněž zajištění Souladu s "antispamovým" zákonem (Zákon č. 480/2004 Sb.), zejména schopnost prokázat souhlas odběratele se zasíláním obchodních sdělení (uchovává informaci o datu, kdy odběratel potvrdil svou registraci) a možnost, aby odběratel mohl požádat o vyřazení z odběru. Profesionální software umožňuje aktualizace informací přímo odběratelem (změna adresy, zda chce e-maily dostávat v HTML či textové formě, oslovení, firmu atd.). Některé aplikace jako nástavbu nabízeji i informací o důvodech odhlášení nebo detailní statistiky prokliků na odkaz apod.

 

Použitá literatura a zdroje

[1]BENETA CZ. BENELIST - Jak funguje Benelist [online] [11.12.2010] dostupné na:http://benelist.cz/cz/root/jak-funguje-benelist/c42

[2]BUREŠ Vladislav. Zapojte Rapleaf.com do svého e-mail marketingu a zjistěte víc ze sociálních sítí [online] [11.12.2010] dostupné na: http://www.madcow.cz/vzorek/2010/08/04/zapojte-rapleaf-com-do-sveho-e-mail-marketingu-a-zjistete-vic-ze-socialnich-siti/

[3]BUREŠ Vladislav. 1000 nebo 100 000 e-mailingů? Přepis prezentace z konference Dny iDirektu [online] [11.12.2010] dostupné na: http://www.madcow.cz/vzorek/2010/01/30/1000-nebo-100-000-e-mailingu-prepis-prezentace-z-konference-dny-idirektu/

[4]KALÁB Dalibor. Makrosvět mikrokampaní [přednáška na FF MU]. Brno.30.9.2010. Záznam je dostupný na http://inhd.cz/videos/145-makrosvet-mikrokampani

[5]KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003. Dostupné na: <http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>.

[6]ROJEK, Miroslav: Jak získat seznam příjemců. [online]. Ataxo blog. 19.7.2010 [21.1.2011]. Dostupné na http://blog.ataxo.cz/article:jak-ziskat-seznam-prijemcu

[7]VZOREK Jan:Blog o přímé komunikaci, e-mail marketingu a copywritingu [online][11.12.2010]dostupné na:http://www.madcow.cz/vzorek/