Magnesia Litera

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jitka Bugajevová

Klíčová slova: česká literární soutěž, Magnesia Litera

Synonyma: ---

Související pojmy:


nadřazené - literární soutěže

podřazené - ---


CHARAKTERISTIKA

Magnesia Litera je české literární ocenění, které od roku 2002 každoročně uděluje Sdružení Litera. Patronem soutěže je Václav Havel. U zrodu této literární soutěže stál výrobce minerální vody Magnesia, kterým je společnost Karlovarské minerální vody. Ta je také hlavním sponzorem literárních cen [4].

Hlavním úkolem literární soutěže Magnesia Litera je propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy bez ohledu na žánry. Stejná pozornost je věnována spisovatelům, básníkům, překladatelům, nakladatelům, vědcům i teoretikům. Ocenění je rozvrženo do celkem devíti kategorií, které se snaží obsáhnout veškerou domácí knižní produkci. Magnesia, sponzor literárních cen, odměňuje kvalitní knihy a jejich autory honorářem ve výši 200 000 Kč [5].

Ve srovnání např. se Státní cenou za literaturu, jež se zaměřuje hlavně na beletrii, postihuje Magnesia Litera celé spektrum toho, co je knihami přenášeno.

Vyhlašovatelem výročních knižních cen Magnesia Litera je občanské sdružení Litera. Členy tohoto sdružení jsou významné osobnosti z institucí jakými jsou např. Akademie věd ČR, České centrum PEN klubu, Obec překladatelů, Obec spisovatelů, Svaz českých nakladatelů a knihkupců, česká sekce IBBY a také Nadace Český literární fond [5].

KATEGORIE KNIŽNÍCH CEN MAGNESIA LITERA

1. Litera za nakladatelský čin – cenu získává nakladatelství za vydání mimořádné publikace či edice

2. Litera za překladatelskou knihu – cenu získává překladatel za první překlad cizojazyčného textu do češtiny, pro jeho význam a objevnost v českém prostředí

3. Litera za literaturu faktu

4. Litera za knihu pro děti a mládež

5. Litera za poezii – cenu získává autor za básnickou knihu (nikoliv výbor z díla)

6. Litera za prózu

7. Litera pro objev roku – cenu získává autor, který dříve knižně nikdy nepublikoval

8. Magnesia Litera – kniha roku[3]


CÍLE

Pořadatelé od začátku usilují o to, aby tato literární soutěž získala pro literaturu takovou prestiž, jakou má pro populární hudbu cena Anděl, pro divadlo cena Alfréda Radoka nebo pro film Český lev. Vítězné knihy měly přilákat čtenáře do knihkupectví a podstatně zvýšit zájem o domácí beletrii.

Pro širokou veřejnost měla být soutěž jakýmsi orientačním bodem ve spleti neuvěřitelného množství vydávaných knih. O existenci některých knih se tak dozví mnoho lidí, kteří jinak po knihách sahají jen zřídka [2].

SHRNUTÍ

Přestože je literární soutěži Magnesia Litera věnována mimořádná mediální pozornost, vyhlašování cen přenáší přímým přenosem televize, informuje o ní rozhlas, tisk, cíle pořadatelů se nedaří plnit. Prodej se sice zněkolikanásobí, ale v absolutních číslech jde o zanedbatelný výsledek. Prodej zatím nejúspěšnější oceněné knihy Novákova románu "Zatím dobrý" s podtitulem "Mašínovi a největší příběh studené války", oceněný v roce 2005, se vyšplhal k hranici 10 000 výtisků. V případě ostatních oceněných knih se některé sotva přiblížily hranici 3 000 a většina nepřekročila počet 1 000 výtisků [1].

Možná příčina může být v samotném výběru, pokud se kniha obrací ke specializovanému čtenáři, tak ani udělení ceny ji cestu k publiku neprorazí. Další možná příčina může být ve vyhlašování výsledků. Při sledování přímého přenosu se divák snadno ztratí v množství udílených cen a po jeho skončení marně loví v paměti, kdo vlastně vyhrál.

Inspiraci mohou tvůrci hledat např. v obdobné polské soutěži zvané Niké. Kromě jiného systému výběru knih, jde u Poláků především o to, že oceněná kniha je jen jedna a tudíž snadno zapamatovatelná.


POUŽITÉ ZDROJE

  1. BALAŠTÍK, Miroslav. Pohled dovnitř ghetta, nebo služba čtenářům? Host [online]. 2009, č. 2. [cit. 2010-05-05]. Dostupný na WWW: <http://www.casopis.hostbrno.cz/cs/archiv/2009/2-2009/vyber-z-cisla/pohled-dovnitr-ghetta-nebo-sluzba-ctenarum>. ISSN 1211-9938.
  2. KASAL, Lubor. Glosy k udílení cen Magnesia Litera. Tvar [online]. 2006, roč. 18, č. 10, s. 14. [cit. 2010-05-05]. Dostupný na WWW: <http://www.itvar.cz/archiv/10TVAR_06.pdf>. ISSN 0862-657X.
  3. Magnesia Litera [online].[cit. 2010-05-05]. Kategorie. Dostupný na WWW: <http://www.magnesia-litera.cz/index_in.php?mm=3&sm=3>.
  4. Magnesia [online]. [cit. 2010-05-05]. Magnesia Litera. Dostupné na WWW: <http://www.magnesia.cz/magnesia-litera/>.
  5. Magnesia Litera [online].[cit. 2010-05-05]. Poslání cen. Dostupné na WWW: <http://www.magnesia-litera.cz/index_in.php?mm=3&sm=1>.