MIT

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jakub Alt

Klíčová slova: MIT

Synonyma: Massachusetts Institute of Technology, Massachusettský technický institut

Související pojmy:

nadřazené - Vysoké školy, Univerzity, školství v USA
podřazené - ---

Obecné informace

Massachusetts Institute of Technology (MIT, Massachusettský technický institut) je soukromá vysoká škola sídlící v městě Cambridge v americkém státě Massachusetts.

Motto

Motto MIT je "Mens et Manus"(angl. překl. Mind and Hand, cz. překl. Mysl a Ruka)

Mise

MIT svou misi popisuje takto: Posláním MIT je prosazovat znalosti a vzdělávat studenty v oblasti vědy, techniky a dalších oblastí znalostí, které budou nejlépe sloužit národům a lidstvu ve 21. století. Ústav se zavazuje k vytváření, šíření a zachování znalostí, a spolupráci s ostatními, aby tyto znalosti vedly k řešení největších světových problémů. MIT se zaměřuje na poskytování vzdělávání svým studentům, které kombinuje přísné akademické studium a vzrušení z objevu s podporou intelektuální stimulace, různorodých členů komunity. Snažíme se rozvíjet schopnosti a nadšení pro práci každého člena komunity MIT moudře, tvořivě a efektivně pro zlepšení lidstva.[1]

Založení

V roce 1861 inicioval William Barton Rogers vytvoření petice potřebné pro založení Massachusetts Institute of Technology,[2] což se posléze podařilo a vedlo k založení této školy.


Vzdělávání a výzkum

Duší MIT je výzkum. Po více než 150 let, ústav snoubí výuku s technickými a vědeckými studiemi, a produkuje nekonečný proud pokroku, mnoho z nich změnilo svět. Mezi historické úspěchy MIT patří:

 • Dosažení první chemické syntézy penicilinu a vitaminu A
 • Rozvoj inerciálních naváděcích systémů
 • Vytvoření standardní techniky pro zpracování benzínu
 • Průkopnictví „high-speed“ fotografií
 • Navržení praktického mikrovlnného radaru
 • Zbudování magnetického jádra paměti, což umožnilo vznik digitálních počítačů[3]

MIT v číslech

MIT zaměstnává okolo 11 000 lidí, z toho je 1022 profesorů na různých stupních a 731 ostatních pedagogických pracovníků. Co se týče studentů, tak za akademický rok 2012/2013 je jich celkem 11 189, z tohoto počtu je 4503 vysokoškolských studentů a 6686 postgraduálních studentů. MIT podporuje také programy pro zahraniční studenty (vysokoškolští studenti 448, postgraduální studenti 2656 a výměnní/speciální/hostující studenti 414). Protože MIT má statut soukromé koedukované výzkumné univerzity, předpokládá se finanční spoluúčast studenta v nákladech za výuku ve formě školného. Roční náklady na studium v roce 2011/2012 byly 42 050 dolarů za školné a 12 188 dolarů za pokoj a ostatní poplatky.[4]


Významní absolventi a jejich úspěchy

Absolventi MIT jsou často oceňování za své úspěchy a dosahují vysokých pozic na národní a nadnárodní úrovni.

Laureáti Nobelových cen a jiná ocenění

MIT vyprodukovalo celkem 78 laureátů Nobelových cen.[5]Dále dosáhli studenti a absolventi na 53 Národních medailí za vědu, 27 Národních medailí za technologie a inovace a 41 MacArthurových grantů

Významné osobnosti

Mezi absolventy MIT patří mnoho osobností, kteří prorazili v různých odvětvích vědy, ale i například v politice nebo mezinárodním právu, jako příklad můžeme uvést například:


Benjamin Netanyahu - izraelský premiér (architektura - 1975, management 1976)

Buzz Aldrin - astronaut, člen posádky Apolo 11 (letectví a vesmír 1963)

Richard Feynman - fyzik, laureát Nobelovy ceny (fyzika 1939)

Harold Eugene Edgerton - vynálezce stroboskopu

Kofi Annan - generální tajemník spojených národů

Poznámky

 1. MIT Facts. Mission [online]. 2012 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://web.mit.edu/facts/mission.html
 2. Acts and Resolves of the General Court Relating to the Massachusetts Institute of Technology. In: MIT History: MIT Institute Archives [online]. [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://libraries.mit.edu/archives/mithistory/pdf/1861%20Charter.pdf
 3. MIT Facts. RESEARCH AT MIT [online]. 2012 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://web.mit.edu/facts/research.html
 4. MIT Facts. MIT at a Glance [online]. 2012 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://web.mit.edu/facts/faqs.html
 5. MIT: OFFICE OF THE REGISTRAR. Enrollment statistics: Fall term 2009–2010 [online]. 28 September 2012, [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://web.mit.edu/ir/pop/awards/nobel.html

Použitá literatura

MIT Facts[online]. 2012 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://web.mit.edu/facts

MIT - Massachusetts Institute of Technology[online]. 2012 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://www.mit.edu

MIT History: MIT Timeline[online]. 2011 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://libraries.mit.edu/sites/mithistory/mit-timeline/

Massachusetts Institute of Technology. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-01-24]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Mit