MDT

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Miroslava Brázdová
Klíčová slova: MDT, Mezinárodní desetinné třídění, univerzální systematický selekční jazyk, prekoordinovaný selekční jazyk, Konzorcium v Haagu
Synonyma:
Související pojmy: Paul Otlet, Henri La Fontain, Národní knihovna, Deweyho desetinné třídění, Třídění Kongresové knihovny
Nadřazené pojmy: univerzální systematický selekční jazyk, prekoordinovaný selekční jazyk, klasifikace
Podřazené pojmy: třídy, podtřídy, alfanumerická notace


Mezinárodní desetinné třídění (MDT)

MDT je univerzální, mezinárodně srozumitelný, systematický selekční jazyk, který slouží k indexování a vyhledávání věcných informací o dokumentech a jejich částech, případně k indexování a vyhledávání jednotlivých informací v dokumentech obsažených. Je také prekoordinovaným selekčním jazykem, který pro svůj zápis používá numerickou notaci hierarchického charakteru.[1] Společně s Deweyho desetinným tříděním a Tříděním Kongresové knihovny patří k nejrozšířenějším klasifikačním systémům,[2] obsahuje více než 66 000 znaků.[3]

Využití

MDT má velké možnosti využití. Pomocí MDT se pořádají systematické katalogy a stavějí fondy ve volném výběru knihoven.[3] Protože je MDT univerzální klasifikace, dá se použít pro všechy obory lidské činnosti a také pro jakoukkoliv formu zaznamenání informace. Vědomosti zařazené do systému MDT, můžeme pak zpětně pomocí znaků MDT vyhledávat.[4]

Historie

MDT vytvořili mezi lety 1904-1907 dva belgičtí právníci, Paul Otlet a Henri La Fontain, kteří při jeho tvorbě vycházeli z Deweyho desetinného třídění. MDT spravoval Mezinárodní bibliografický ústavu, jehož úkolem bylo zpracovat veškerou světovou bibliografickou produkci. K tomuto úkolu potřebovali univerzální klasifikační systém, podle kterého by údaje mohli zpracovat a zařadit. Světovou bibliografickou produkci se zpracovat nepodařilo, ale vzniklo MDT, které se rychle začalo šířit do celého světa. V roce 1931 byl Mezinárodní bibliografický ústav nahrazen Mezinárodním dokumentačním ústavem, který se v roce 1938 změnil v Mezinárodní federaci pro dokumentaci. Od roku 1991 převzalo zodpovědnost za další vývoj MDT Konsorcium v Haagu.[4]


„MDT se postupně rozšířilo se do celého světa. Je přeloženo do 23 různých jazyků. Anglická verze je používána na Britských ostrovech, v Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu, v Indii i v zemích severní Afriky. Nejvíce je MDT používáno v Evropě, také v Japonsku, v Rusku, v Brazílii a v ostatních zemích Jižní Ameriky. V USA si stále svou pozici drží Deweyho desetinné třídění, ale některé knihovny již na MDT přešly.“[4]

Česká Republika

Národní knihovna ČR má od roku 1994 výlučnou licenci na zpřístupnění souboru znaků MDT v ČR.[5] Pod patronací Národní knihovny a firmy Aip vyšlo od od roku 1997 již páté vydání na CD-ROM. Aktuální vydání je česko-anglické a dostupné je od října 2003.[3]

Poslení verze MDT se nachází také online, na adrese http://aip.nkp.cz/mdt/.

Struktura MDT

Struktura MDT je založena na deseti základních třídách, po kterých následují podtřídy. Pro větší možnosti hierarchizace a konkrétnější vyjádření termínů používá také všeobecné a speciální pomocné znaky. MDT je umělý jazyk, není závislý na žádném přirozeném jazyce, proto je univerzálně srozumitelný, pro své vyjádření používá arabská čísla a alfabetické znaky (má alfanumerickou notaci).[4]


Základní třídění do hlavních kategorií:


0. Všeobecnosti
1. Filozofie, psychologie
2. Náboženství
3. Společenské vědy, sociologie, statistika, demografie, politika, ekonomické vědy, právo, správa, sociální péče, vzdělávání, národopis
4. nyní volná
5. Matematika. Přírodní vědy
6. Užité vědy. Lékařství. Technika, zemědělství, doprava, řízení průmyslu
7. Umění. Sport. Hry
8. Jazykověda. Filologie. Literatura
9. Geografie. Životopisy. Dějiny[1]

Poznámky

  1. 1,0 1,1 KADRNOŽKOVÁ, Eva. Vývoj a současný stav MDT. In: KIVI: Knihovnictví a Informační věda Informuje. [online]. 24. 05. 2004 [cit.12.12. 2012]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/kivi/clanky.php?cl=36. ISSN 1214-7265.
  2. BALÍKOVÁ, Marie. Univerzální klasifikační systém In: Knihovnická terminologická databáze. [online]. [cit. 12.12. 2012]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/FUAMHDR96SD1LVQXGCMGLG8BB2X5LNULVBPNRFF2UT19MRGE7D-28181?func=full-set-set&set_number=042100&set_entry=000004&format=999
  3. 3,0 3,1 3,2 MDT: Mezinárodní desetinné třídění. In: AIP Beroun. [online]. [cit. 12.12. 2012]. Dostupné z: http://www.aipberoun.cz/index.php?q=produkty-mdt
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 HÁNDLOVÁ, Olga. Dějiny a vývoj MDT. In: KIVI: Knihovnictví a Informační věda Informuje. [online]. 23. 03. 2004 [cit.18.12. 2012]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/kivi/clanky.php?cl=25
  5. PLECHŠMÍDOVÁ, Marie. MDT v ČR. In: Národní knihovna: knihovnická revue. [online]. Rok 1999, č. 3, s. 153-154 [cit. 12.12. 2012]. Dostupné z: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR9903/9903153.html. ISSN 1214-0678.


Použitá literatura

  • BALÍKOVÁ, Marie. Univerzální klasifikační systém In: Knihovnická terminologická databáze. [online]. [cit. 12.12. 2012]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/FUAMHDR96SD1LVQXGCMGLG8BB2X5LNULVBPNRFF2UT19MRGE7D-28181?func=full-set-set&set_number=042100&set_entry=000004&format=999
  • HÁNDLOVÁ, Olga. Dějiny a vývoj MDT. In: KIVI: Knihovnictví a Informační věda Informuje. [online]. 23. 03. 2004 [cit.18.12. 2012]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/kivi/clanky.php?cl=25
  • KADRNOŽKOVÁ, Eva. Vývoj a současný stav MDT. In: KIVI: Knihovnictví a Informační věda Informuje. [online]. 24. 05. 2004 [cit.12.12. 2012]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/kivi/clanky.php?cl=36. ISSN 1214-7265.
  • PLECHŠMÍDOVÁ, Marie. MDT v ČR. In: Národní knihovna: knihovnická revue. [online]. Rok 1999, č. 3, s. 153-154 [cit. 12.12. 2012]. Dostupné z: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR9903/9903153.html. ISSN 1214-0678.
  • MDT: Mezinárodní desetinné třídění. In: AIP Beroun. [online]. [cit. 12.12. 2012]. Dostupné z: http://www.aipberoun.cz/index.php?q=produkty-mdt