MARCXML

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

RTENOTITLE


MARCXML

Standardizovaný formát pro uchovávání bibliografických záznamů uložených v MARC 21 v XML struktuře, který vyvinula a spravuje Library of Congress, byl původně vytvořen pouze pro potřeby knihoven a teprve později i pro digitální objekty. Všeobecně lze říci, že slouží k identifikaci a zpracování bibliografických prvků a jejich výměně mezi knihovnami nebo jinými institucemi, které ho využívají. Proto se také nazývá výměnný formát.


Struktura

MARCXML má strukturu klasického XML dokumentu. Jednotlivé prvky jsou pouze přepisem polí MARC 21 do XML. Záznam se dělí na tři části:

• leader – pole s pevnou délou 24 znaků, kde jsou zakódovány informace o záznamu. Prvek je povinný, neobsahuje žádná podpole ani atributy.

• controlfield – pole s informacemi o záznamu (např. datum vytvoření, kdo záznam vytvořil). Neobsahuje podpole, jediným možným atributem je „tag“, jehož obsahem je číslo konkrétního pole.

• datafield – pole s údaji o katalogizovaném dokumetu. Atributy tohoto pole jsou „tag“, „ind1“ a „ind2“ (indikátory), obsahuje podpole „datafield“, jehož atributem je „code“.


Příklad

Soubor:MARCxmlpriklad.jpg


Literatura

MARCXML : MARC 21 XML Schema [online]. The Library of Congress. Dostupný z WWW: <http://www.loc.gov/standards/marcxml/>.

MARC Standards[online]. Dostupné z: < http://www.loc.gov/marc/>


RTENOTITLE