Město čte knihu

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Michaela Ficnarová

Klíčová slova: akce, projekt, festival, literatura, film, kniha, Šumperk, Městská knihovna Šumperk, podpora kultury, podpora čtení a čtenářství

Synonyma: ---

Podobné projekty: akce na podporu čtení a čtenářství, Noc s Andersenem, Březen - měsíc čtenářů, Týden knihoven, Velké říjnové společné čtení


Charakteristika projektu

Město čte knihu je literární a filmový festival, který od roku 2005 probíhá každoročně po dobu jednoho listopadového týdne v severomoravském městě Šumperk. Náplní festivalu je čtení vybrané knihy od vybraného autora, které probíhá na pokračování v kulturních institucích města za účasti významných osobností kultury, společenského života, muzikantů a studentů. [1] Čtení knihy je po celou dobu festivalu provázeno promítáním filmů souvisejících s osobností autora či zvoleným tématem. Na program šumperského kina OKO jsou zařazovány jak vzácné tituly z filmového archivu, tak i nejnovější filmy. Kromě kulturních institucí se akce účastní také základní a střední školy, kluby, kavárny a restaurace či neziskové organizace, v nichž je kniha během trvání festivalu k dispozici a může zde probíhat společné čtení.

Cíle projektu

V souvislosti se zahájením prvního ročníku festivalu zazněly z úst pořadatelů cíle projektu: „Cílem je připomenout prostřednictvím jednoho vybraného díla krásné literatury význam knihy obecně a současně připomínat témata, ke kterým je třeba se čas od času vracet. Vzorem při pořádání festivalu Město čte knihu je několik úspěšných ročníků obdobné akce v partnerském městě Bad Hersfeldu.“ [2] Úvodní ročník festivalu vyvolal značný ohlas u široké veřejnosti a ovlivnil další pojetí a cíle projektu, které přirozeně vyplynuly z reakcí účastníků zapojujících se do diskuze ohledně budoucí koncepce festivalu. Několikrát se opakoval návrh, aby byla střídána vážná témata s vlídným humorem, která by oslovila dospělé i dětské publikum. Pořadatelé těmto požadavkům vyhověli a druhý ročník se nesl v duchu intelektuálního humoru českého klasika Jana Wericha a jeho děl Fimfárum a Úsměv klauna 2. [3] Tématem posledních tří ročníků se staly aktuálně vydané knihy regionálního nakladatelství Veduta od Jiřího Suchého (2007), Bohumila Hrabala (2008) a Oty Pavla (2009), přičemž v posledních dvou ročnících bylo zahájení festivalu spojeno se slavnostním křtem dané knihy.

Jednotlivé ročníky

Od roku 2005 do roku 2009 proběhlo celkem pět ročníků.

1. ročník, jenž se konal ve dnech 10. – 16. 11. 2005, byl věnován literárnímu dílu Zánik samoty Berhof od Vladimíra Körnera a filmům, natočeným podle jeho scénářů Čas jeřabin (1963), Deváté jméno (1963), Údolí včel (1967), Adelheid (1969), Zánik samoty Berhof (1983), Pramen života (1967), Krev zmizelého (1967). Festivalu se osobně zúčastnil Vladimír Körner.

2. ročník se uskutečnil 9. – 15. 11. 2006 a byl spjat s osobností Jana Wericha a jeho knihami Fimfárum a Úsměv klauna, z nichž předčítaly mnohé známé tváře jako např. Jan Rosák nebo Lenka Filipová. Promítány byly animované filmy Fimfárum Jana Wericha (2002), Fimfárum 2 (2006) a filmy, ve kterých Jan Werich hrál, U nás v Kocourkově (1934), Baron Prášil (1961), Až přijde kocour (1963). Druhý ročník byl zakončen moudrou pohádkou Tři veteráni vytvořenou podle motivů stejnojmenné pohádky z knihy Fimfárum.

3. ročník proběhl ve dnech 8. – 14. 11. 2007. Celé město četlo aktuálně vydanou povídkovou knihu Jiřího Suchého Život není jenom legrace (i když většinou ano). Festivalu se osobně zúčastnil Jiří Suchý.

4. ročník festivalu se konal 6. – 12. 11. 2008 a jeho ústředním tématem se stala kniha Setkání od Bohumila Hrabala, která byla oficiálně vydána a pokřtěna při slavnostním zahájení festivalu za přítomnosti významných hostů jako jsou Jiří Menzel, František Řehák či Jindřich Štrek. Na své si v bohaté nabídce zfilmovaných titulů Bohumila Hrabala přišli i milovníci kinematografie, kteří mohli shlédnout filmy Ostře sledované vlaky (1966), Skřivánci na niti (1969), Slavnosti sněženek (1983), Něžný barbar (1989), Příliš hlučná samota (1994), Obsluhoval jsem anglického krále (2006), nebo filmový týdeník z roku 1988 Pod dojmem chvil obsahující archivní záběry a vzpomínky Bohumila Hrabala. Bonusem se staly krátké filmy FAMU Fádní odpoledne (1965), Sběrné surovosti (1965), Mořská panna (1981).

5. ročník, který se konal 5. – 11. 11. 2009, byl ve znamení sportu a nově vydané knihy Oty Pavla Proč mám rád sport. Obdobně jako o rok dříve byl festival zahájen křtem knihy v Divadle Šumperk, povídku Běh Prahou přečetl Ivo Šmoldas. Po celé úvodní dopoledne probíhala v knihovně, na základních a středních školách podle předem stanoveného harmonogramu tzv. čtenářská štafeta. Četla se povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek a další knihy o sportu. Filmový program zahrnoval dokumentární filmy o sportu Jana Špáty, sportovní dokument Extrémní svahy (2005) o nejlepších snowboardistech světa 80. a 90. let v extrémním závodu na Aljašce, dále dětské sportovní filmy z kinematografického archivu Metráček (1971) či Ivana do útoku (1963) a v neposlední řadě sportovní dramata ze současnosti Pokojný bojovník (2006), V zajetí rychlosti (2005).

Zdroje

[1] Město čte knihu 2005 – Vladimír Körner: Zánik samoty Berhof [online]. [cit. 2010-06-10]. Dostupné z WWW: <http://www.knihovnaspk.cz/mck/2005/index.php>.

[2] Město čte knihu 2005 – Vladimír Körner: Zánik samoty Berhof [online]. [cit. 2010-06-10]. Dostupné z WWW: <http://www.knihovnaspk.cz/mck/2005/index.php>.

[3] Město čte knihu 2006 – Jan Werich: Fimfárum, Úsměv klauna [online]. [cit. 2010-06-10]. Dostupné z WWW: <http://www.knihovnaspk.cz/mck/2006/?action=uvod>.

[4] Město čte knihu 2007 – Jiří Suchý: Život není jenom legrace (ikdyž většinou ano) [online]. [cit. 2010-06-10]. Dostupné z WWW: <http://www.mestocteknihu.cz/2007/?action=uvod>.

[5] Město čte knihu 2008 – Bohumil Hrabal: Setkání [online]. [cit. 2010-06-10]. Dostupné z WWW: <http://www.mestocteknihu.cz/2008/?action=uvod>.

[6] Město čte knihu 2009 – Ota Pavel: Proč mám rád sport [online]. [cit. 2010-06-10]. Dostupné z WWW: <http://mestocteknihu.cz/2009/index.php?action=uvod>.