Long Tail

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jakub Alt

Klíčová slova: poptávka, SEO, marketing, vyhledavače

Synonyma: Dlouhý chvost, dlouhý ocas, smrt hitu

Související pojmy:

nadřazené Internet a marketing, Marketingové strategie
podřazené - ---


Definice

Long Tail (Dlouhý chvost, dlouhý ocas) je pojem využívaný jak v internetu tak v marketingu označující jev, kterým můžeme označit souhrn velké skupiny produktů s nízkou frekvencí výskytu, ale velkým počtem jednotek, jeho opakem je Head, jenž tedy naopak vyjadřuje postavení několika jednotek s frekvencí výskytu několikanásobně vyšší. Toto rozdělení platí např. pro slovní zásobu. Její relativně malá část (v angličtině slova jako the, and, of, a podobně) tvoří velkou část projevu či textu. V případě Brownova korpusu pouhých 135 slov tvořilo celkově polovinu korpusu, a oproti tomu zde bylo 50 tisíc slov, která se objevila pouze jednou, toto pravidlo je známo jako Zipfovo pravidlo a je známé již od poloviny minulého století, jeho příklady najdeme i jinde, např. ve velikosti sídel.[2] Termín zavedl šéfredaktor časopisu Wired Chris Anderson. Poprvé toto spojení využil ve svém stejnojmeném članku z roku 2004 [3] a jeho myšlenku dále rozvedl Albert-László Barabási ve své knize "V pavučině sítí" [1] Soubor:Dlouhychvost.gif

Obr.1:Osa Y na obrázku vyjadřuje poptávku, či popularitu vybíraného neznámé, kdežto osa X nám říká kolik neznámých se v celkové množině nachází. Černá barva = HEAD nám označuje klasickou nabídku, kterou můžeme objevit například v kamenných obchodech, barva zelená = LONG TAIL

Co vytváří Long Tail?

  • Demokratizace výrobních nástrojů - neustále se snižující náklady na výrobu nástrojů (počítač - Moorův Zákon)
  • Demokratizace distribuce - Masové využívání internetu vede ke snížení pořizovacích nákladů. (Není už potřeba doprava knihu si můžeme poslat, či přednášku udělat online)
  • Propojení nabídky a poptávky - "Boom" reputačních systémů, či zjednodušení vyhledávání pomocí filtrů, nebo podpory implementace do vyhledávačů

Příklady

  • Zatímco běžný Wal-Mart nabízí tisíce různých CD, internetové obchody mohou bez zvýšených nákladů prodávat v řádu milionů různých skladeb (např. katalog Rhapsody.com jich v prosinci 2005 obsahoval téměř milion a jejich počet stále roste). Podle dat za prosinec 2005 skladby z čela grafu (tedy ta část, odpovídající běžným „kamenným“ obchodům, od 1 po 25 000 podle počtu stažení) tvořily 60% obratu, skladby mezi 25 000 a 100 000 si stáhlo v průměru přes 250 lidí, což dohromady znamenalo necelých 25% prodeje – a část od 100 000 do 800 000 (s průměrným počtem stažení kolem 25) se zasloužila o více než 15% prodeje. Konkrétní příklady s grafy, které se zabývají knihami, časopisy, výskytem jmen, hudbou a filmy (včetně matematických výpočtů) shrnuje velmi dobře např. Kalevi Kilkki, uvádím zde příklad jeho grafu, kde ukazuje rozložení 400 nejpopulárnějších umělců na last.fm[2]
  • Cestovní Long Tail: K roku 2008 v Cestovním ruchu došlo k zajímavému obratu, jenž můžeme též považovat za projev Long Tail efektu. Do 50 nejčastějších destinací míří jen 26% všech zájezdů. Zbylých 74% je tedy rozděleno mezi menší destinace. Napomohla tomu jak menší cena za letový provoz, tak i menší cena za vyhledání informací o zájezdech samotných. Deset let předtím, tedy v roce 1998 byl Head o 10% větší což nám dokazuje a potvrzuje teorii o tom, že Long Tail stále roste.[4]


Použitá literatura

  1. BARABÁSI, Albert-László. V pavučině sítí. Albert-László Barabási ; [z anglického originálu ... přeložil František Slanina]. Vyd. 1. V Praze : Paseka, 2005. 274 s, il, 21 cm. (Fénix ; sv. 13) ISBN 8071857513 (váz.).
  2. ZBIEJCZUK, Adam. Web 2.0-charakteristika a služby. Brno, 2007. 71 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Dostupné z WWW: <http://www.zbiejczuk.com/adam/zbiejczuk_web20.pdf>.
  3. ANDERSON, Chris. The Long Tail . Wired [online]. 12. 10. 2004, n.10, [cit. 2010-06-25]. Dostupný z WWW: <http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html>.
  4. ANDERSON, Chris. The Long Tail : Chris Anderson's Blog [online]. 2009 [cit. 2010-06-25]. The Long Tail of Travel. Dostupné z WWW: <http://www.longtail.com/the_long_tail/2009/10/the-long-tail-of-travel.html>.
  5. CÍR, Jaroslav. Dlouhý Ocas. Bod Zlomu [online]. 31/03/2007, [cit. 2010-06-29]. Dostupný z WWW: <http://bodzlomu.typepad.com/my_weblog/2007/03/chris_anderson_.html>.