Lokační analýza

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Eva Tesařová Mátlová

Klíčová slova: data, mapa, analýza

Synonyma: location intelligence

Související pojmy:

nadřazené - geolokace, IT
podřazené - cílená reklama, optimalizace dopravy, GPS, datová sadaCharakteristika

Jako velmi mladý obor vzniklý spojením Bussines inteligence a geolokace[1], se stává lokační analýza  účinným nástrojem žádaným v různých odvětvích. Ať už se jedná o marketing a místně přesně cílenou reklamu, možnost zobrazení plynulosti dopravy na webu nebo kontrola umístění stavby například v zátopové oblasti a její ohodnocení pro pojišťovny nebo banky v případě úvěru.  Lokační analýza nepracuje s osobními údaji jako je telefonní číslo a adresa ve spojení se jménem. Veškeré získané údaje v datové bance očistí, teprve pak putují ke zpracování.

Tím, že tato obchodní prostorová data zobrazíme nad podkladovou mapou, můžeme nalézt a zkoumat jejich vztahy. Takto získané poznatky pak můžeme využít v procesu rozhodování.[2]

Kde se berou data

Většina dat, která používáme, obsahují informaci o poloze. Zásilka má svého odesílatele a příjemce, zákazník má své bydliště, zaměstnání. Nejsnazším a nejpřístupnějším místem k získání dat je Český statistický úřad a další státní instituce. Ačkoli nesmí poskytovat osobní údaje, zbývá ještě spousta důležitých dat, ze kterých se dá kvalitní lokační analýza sestavit. Najdete zde například informace o přípojkách plynu, počtu osob v domě, jak se pohybují lidé za prací, do škol. U takto získaných dat však nemáme záruku přesnosti a časté aktualizace (např. Sčítání lidu jednou za deset let). Navíc data o své poloze zasílá většinou každý majitel chytrého telefonu prostřednictvím aplikací v něm. Například Facebook spustil nedávno cílenou reklamu[3]. Každý uživatel GPS, i když tento zdroj souřadnic je pouze okrajový. Další data, která jsou ke zpracování lokační analýzy potřeba, si obchod sbírá díky věrnostnímu programu. Každé užití platební karty udává, kde se právě nacházíte, zda vybíráte z bankomatu. Další zdroje dat jsou například  ArcČR® 500 a ČÚZK. Některé databáze mohou být placené.

Příklady využití

 • outdoor
  • zemědělství → přesná navigace traktoru po poli + informace o správném využití motoru + kvalita povrchu = efektivní využití prostředků
  • prodej potřeb pro běžce → data z mobilních aplikací pro běžce + srovnávací mapy = správně umístěná reklama na frekventované trase
  • oprava silnic → výmoly.cz + soutěž o největší díru ve vozovce + údaje a fotky od řidičů = efektivní rozvržení financí na opravy

Další příklady využití venku: stavba nové školky, optimalizace trasy rozvozu zboží, spojení znečištění ovzduší s vysokou nemocností, rozmístění poboček obchodu, oceňování nemovitostí vzhledem k lokalitě, sledování trendů na trhu, pojištění vozidel dle lokality.

 • indoor
  • navigace v rozložitých letištních halácch
  • rozmístění zboží na frekventované místo v prodejně
 • využití v knihovně → data o obydlenosti + informace z databáze čtenářů + data z katalogu = správné zacílení na místní obyvatele, např. v okolí bydlí převážně rodiny s dětmi, je třeba navýšit fond dětského oddělení

Kde najít další informace

Poznámky

 1. BRENNON, Martin. Bringing Location Intelligence to the Enterprise. In: Slideshare [online]. Enterprise Solutions, 9.1.2010 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/brennonmartin/enterprise-location-intelligence
 2. URBAN, Petr a Petr PANEC. Lokační analýza. IT Systems [online]. 2013, č. 3 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://www.systemonline.cz/business-intelligence/location-intelligence.htm
 3. Lukáš Puchrik: Lokační analýza. In: Vimeo [online]. KISK, 2014 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://vimeo.com/album/3040920/video/109923861

Použitá literatura

BRENNON, Martin. Bringing Location Intelligence to the Enterprise. In: Slideshare [online]. Enterprise Solutions, 9.1.2010 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/brennonmartin/enterprise-location-intelligence

Lukáš Puchrik: Lokační analýza. In: Vimeo [online]. KISK, 2014 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://vimeo.com/album/3040920/video/109923861

MILTON, Steve. Location Intelligence: The Future Looks Bright. In: Forbes [online]. 10.11.2011 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://www.forbes.com/sites/stevemilton/2011/10/11/location-intelligence-the-future-looks-bright/

URBAN, Petr a Petr PANEC. Lokační analýza. IT Systems [online]. 2013, č. 3 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://www.systemonline.cz/business-intelligence/location-intelligence.htm

VOLEK, J. Lokační analýza. In Krizový management. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 91-95. ISBN 80-7194-887-X.