Logo a logomanuál

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jonáš Kopp

Klíčová slova: logo, logomanuál, corporate identity, logotyp, public relations, marketing, branding

Synonyma: logotyp

Související pojmy:

nadřazené - marketing, corporate identity, public relations, branding

podřazené - ---


Logo (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem…) je označení organizace, společnosti, firmy nebo instituce ve speciálním grafickém provedení. Logo se obvykle uvádí na všech produktech subjektu a při reklamních akcích a slouží k lepšímu zapamatování a jasné identifikaci subjektu. Logo je tedy jedním z hlavních brandingových znaků a patří do prvků corporate identity.

Prvky loga:

 1. text – většinou nese název společnosti či obchodní značky produktu
 2. font – často se volí málo používaný font, či dokonce speciálně vytvořený, unikátnost fontu zvyšuje zapamatovatelnost loga
 3. piktogram – piktogram je grafický prvek, který (pokud je v logu obsažen) často znázorňuje obor,do kterého služba či produkt zapadá
 4. barva fontu či piktogramu – celkový počet barev loga by neměl přesáhnout tři, logo by bylo příliš složité
 5. podkladová barva – většinou je volena bílá, ale může být jakákoliv

Formáty loga

Logo by mělo být vytvářeno již v začátku ve vektorových formátech (EPS, SVG, AI,...). Vektorový formát je narozdíl od rastrového neomezeně zvětšovatelný, protože je tvar tvořen základními geometrickými tvary a ne množinou pixelů. Například úsečka je tvořena dvěma body, dále má definovanou šířku a barvu, naproti tomu rastrová úsečka je definována množinou bodů (pixelů) a barvou. Pokud se subjekt rozhodne zveřejnit logo například na internetových stránkách, je vhodné umístit zde jak vektorové formáty (EPS,SVG, AI,...), tak rastrové (JPG, PNG, GIF), kdy JP(E)G je ztrátovým formátem, PNG bezztrátovým (dovolující 8 stupňů poloprůhlednosti, nemá ale barevný formát CMYK, není tedy vhodný pro tisk) a GIF (bezztrátový 8 bitový formát).


Logomanuál

Logomanuál je soubor závazných plavidel pro užití loga, autorem logomanuálu je autor samotného loga (či kolektiv autorů). Logomanuál a logo jsou většinou veřejně dostupné materiály, které napomáhají ke správnému užití loga.

Informace v logomanuálu

 1. Základní barevnost – definuje základní barvy použité v logu v mnoharůzných barevných modelech, například: CMYK (založen na subtraktivním míchání barev azurové, purpurové, žluté a černé, model je vhodný pro tisk), RGB (aditivní způsob míchání barev červené, zelené a modré, využívá se v monitorech), HSV (intuitivně odpovídá lidskému popisu barev,má tři hodnoty: tón, sytost a jas), HTML formát (využívá se při webdesignu, zápis vypadá například takto #FF1234, prvním znakem je vždy kříž #, dalších 3 nebo 6 znaků jsou písmena A-F nebo číslice 0-9) a další.
 2. Font – určuje použitý font a jeho modifikace (například tučný font, kurzíva,...)
 3. Pozitivní a negativní verze – zde se mění podkladová barva a z toho vyplývající negativní verze barev, například černé logo na bílém pozadí se změní na bílé logo na černém pozadí, změna ale může být i nečerněná, tedy podkladová barva negativní verze nemusí být z bílé na černou, ale na jinou ladící barvu.
 4. Černobílé verze – logo se převede do černobílé verze a k této verzi se provede i negativ – nutné vytvořit například pro černobílý tisk hlavičkového papíru.
 5. Ochranná zóna – ochranná zóna je relativní velikost pole mezi logem a dalšími prvky, který slouží k ochraně loga, aby logo zůstalo výrazným prvkem.
 6. Poměry - určují poměr stran, při kterém je logo používáno.
 7. Zákazy užití – jsou závazná pravidla,která zakazují modifikovat logo.
 8. Závěrečná ustanovení - obsahují vymezení autorských práv a právní možnosti užití díla


Použitá literatura

 1. Logo manuál: Logomanuál D1 zone. GNG.CZ. Www.gng.cz [online]. [cit. 2011-12-27]. Dostupné z: http://www.gng.cz/admin/user_files/projects/D1_ZONE_logomanual_31.pdf
 2. LOGO. WIKIPEDIA.ORG. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. 2011-09-12 [cit. 2011-12-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Logo
 3. OSTRČILOVÁ, Lucie. Jednotný vizuální styl Vzdělávací nadace Jana Husa [online]. 2009 [cit. 2011-12-30]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce Lucie Wessely. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/207762/fi_b/>.
 4. GIF. WIKIPEDIA.ORG. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. 2011-11-20 [cit. 2011-12-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/GIF
 5. CMYK. WIKIPEDIA.ORG. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. 2011-10-06 [cit. 2011-12-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/CMYK
 6. Subtraktivní míchání barev. WIKIPEDIA.ORG. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. 2011-09-24 [cit. 2011-12-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Subtraktivní_míchání_barev
 7. RGB. WIKIPEDIA.ORG. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. 2011-12-22 [cit. 2011-12-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/RGB