LinkedIn

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Adresa hodnocené stránky: http://www.linkedin.com


Soubor:Pt4.jpg


Join now Linkedin

Registrace na tomto serveru je bezplatná. Stačí vyplnit své jméno, příjmení, přístupové heslo a email. Dále Váš současný status - uvádíte Vaši společenskou pozici (zaměstnanec, zaměstnavatel, nezaměstnaný, student…). V případě nastavení student se Vám otvírá možnost výběru odvětví v jakém studujete, a následně stát. Na základě Vašich udaných parametrů je systém schopen poskytnout výběr ze škály vysokých škol v daném státě a uvádíte předpokládanou délkou studia a máte tak vytvořeny základní parametry Vašeho budoucího profilu. Díky korektně uvedeným údajům Váš profil posléze vygeneruje informace o lidech, kteří se nachází ve Vaší blízkosti, nebo jsou blízcí Vašemu oboru (např. současnosti tento server čítá něco kolem pětiset zaregistrovaných studentů Masarykovy Univerzity). Server však nabízí další, a to i placené služby.


Soubor:Pt3.jpg

O Linkedin

„Kvalitní a profesionální vztahy jsou klíčem k Vašemu životnímu úspěchu“ 

Účelem této služby je rozšiřovat okruh Vašich vrstevníků ve smyslu zlepšení vztahů a možnosti nových příležitostí zejména v profesním životě. Kromě možnosti osobní prezentace a seberealizace, zde můžete budovat svou vlastní skupinu, skrze kterou se dostáváte k dalším zajímavým lidem, s nimiž můžete navázat kontakt.

Jak společnost uvádí – v sítí naleznete více než 20 000 000 profesionálů z více než 150 různých profesí. V případě hledání práce uvádíte ve svém životopise své dosavadní profesní zkušenosti, díky nimž máte možnost vytvořit nové vztahy s budoucími profesními partnery, popř. obnovit vztahy s partnery minulými. Předpokládá se tu zřejmě již určitá úroveň profesionality a reprezentativnosti.

Při budování vlastní skupiny můžete využít i klasického rozesílání pozvánek skrze email (podporované jsou zejména emaily yahoo a gmail). Toto rozesílání je jedna z možností růstu Vaši osobní sítě čítající různé kvalifikované lidí z oblasti mnoha profesí. Proto vedle Vaší specializace se zde objevují lidé i s odlišnými parametry, čímž se tedy zúžená základní selekce opět díky Vám rozšiřuje a tím i Vaše možnosti, které tak zvyšují pravděpodobnost úspěchu při těchto bodech:

A. Snadněji naleznete své obchodní partnery, potenciální klienty, poskytovatele služeb, experty mnoha oborů i na základě doporučení dalších připojených uživatelů z celého světa.

B. Sami můžete být osloveni pro různé pracovní a obchodní příležitosti

V případě, že jste studenty, máte již možnost pomalu, ale jistě budovat svou vlastní síť a zajistit si tak v budoucnu zajímavé příležitosti.

Nástroje a možnosti

Stránky jsou přehledné a dobře strukturované. Na výběr jsou zde čtyři základní linky:

 • People

Možnost vyhledávat a kontaktovat různé osobnosti na základě Vámi zadaných parametrů, je zde možnost vyhledávání podle klíčových slov, lokace, profese ad.

 • Jobs

Zde se zobrazují různé tipy na možnosti zefektivnění při hledání práce, kromě možnosti rozšířeného vyhledávání, je v základní nabídce okamžitá možnost ukazování profilu, získávání doporučení od ostatních uživatelů a přidání nových kontaktů do adresáře.

 • Answers

Kolonka obsahující zajímavé otázky z mnoha okruhů a odpovědi expertů na ně, sami zde můžete vyhledávat odpovědi v oblasti tematiky, která Vás zajímá a také se sami můžete ptát a odpovídat

 • Service Providers

Tato položka ukrývá možnosti, jak získat doporučení od svých klientů popř. lidí ve Vašem okruhu. Platí zde, že čím více doporučení (obdoba pozitivního komentáře), tím větší pravděpodobnost úspěchu.


Soubor:Pt2.jpg

Osobní profil

Pro manipulaci v osobním profilu je zde pět základních odkazů:

 • Home

Zde můžete rozesílat pozvánky dalším lidem pomocí hromadného zadání emailových adres, dále je tu k dispozici adresář včetně vyhledávače osob, potom současní i minulí obchodní partneři( kolegové) – opět s vyhledávačem a také sekce spolužáci.

 • Profile

Editace a update profilu

 • Contacts

Slouží zejména při budování vlastní sítě, kromě databáze vložených kontaktů si můžete zjistit pomocí síťové statistiky, jak na tom Vaše skupina vlastně je.

 • Inbox

Přijaté zprávy, dotazy, pozvánky, doporučení, informace ohledně skupiny, profilu ad.

 • Group

Další třídění vlastní sítě do menších skupin

Další služby

 • Linkedin Blog

Možnost založení vlastního blogu.

 • Linkedin Store

Online obchod skýtající zboží od kancelářských potřeb po reklamní oblečení

 • Linkedin Tools

Outlook Toolbar (budování sítě skrze kontakty přes outlook), Browser Toolbar (rychlé vyhledávání a jednoduchý přímý přístup k síti a kontaktům)

 • Email Signature

Podpis

 • Mac Search Widget

Vyhledávání pouze pro MacIntosh

 • Google Toolbar Assistant

Vylepšení a optimalizace vyhledávání

Závěrečné shrnutí

Tento server si zakládá na jisté míře profesionality i náročnosti na uživatele. V případě pozice absolventa můžeme mluvit i o určitém znevýhodnění - jeho téměř nulové zkušenosti snižují pravděpodobnost získání zajímavé práce. Nelze si také nepovšimnout tradičního amerického přístupu v oblasti této služby. V porovnání s komunitním seznamovacím serverem se zde setkáte s podobnými body, od počtu doporučení v podobě obrázku zvednutých palců po zběsilé budování sítě. Z jistého hlediska je tento nápad velmi perspektivní, jak vzhledem k získávání zajímavých kontaktů a známostí v oblasti profese, tak i vzhledem k tomu, že v současnosti vše směřuje k elektronickému využití různých služeb prostřednictvím internetu a naše možnosti se tak několikanásobně rozšiřují. V České republice však zatím tento socioware stále příliš rozšířen, i když již své zázemí má, a to i díky registraci a poptávce zaměstnavatelů jako je např. Česká Pojišťovna, Telefónica O2 nebo Český Telecom. Doufejme, že se tento server dobře uchytí a bude se nadále rozrůstat a s ním i naše lepší pracovní příležitosti.

Reference


--Anna Filkuková 13:13, 31. 3. 2008 (CEST)