LibraryThing

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Tonda Pokorný

Klíčová slova: sociální sítě, knihovní katalogy, katalogizace

Související pojmy:

Nadřazené: sociální sítě


LibraryThing

Soubor:TimSpalding.jpg
Zakladatel LibraryThing Tim Spalding

LibraryThing je online služba, umožňující lidem snadno katalogizovat své knihy. Svoji zkatalogizovanou sbírku mohou mezi sebou sdílet, knihy hodnotit, psát na ně recenze, doporučovat ostatním uživatelům a mnoho dalšího.
LibraryThing vytvořil Tim Spalding a služba byla spuštěna 29. srpna 2005. V současnosti (duben 2010) má více jak 1 milión uživatelů a obsahuje přes 50 miliónů zkatalogizovaných titulů. [2] Služba je lokalizována do 52 jazyků včetně češtiny. Překlady vytvářejí samotní uživatelé.

Katalogizace

Knihy lze katalogizovat ručně, nebo záznam stáhnout z některého Z39.50 zdroje. Jako tyto zdroje fungují převážně knihovny, nebo internetová knihkupectví (např. Amazon). Z českých knihoven se o zapojení pokoušejí MZK Brno, Městská knihovna Prostějov, Národní knihovna a Věděcká knihovna v Olomouci, která je ovšem jedinou korektně fungující. MZK a MK Prostějov nefungují vůbec a Národní knihovna nemá vyřešen problém s diakritikou, která se nezobrazuje korektně a nelze v ní tedy ani vyhledávat knihy, které v názvu obsahují znaky české diakritiky.

Poplatky

Účet na LibraryThing si mohou zřídit jednotlivci i korporace. Zřízení účtu je zdarma. Tento bezplatný účet je ovšem omezen maximálním počtem 200 titulů ve sbírce. Pokud uživatel chce do sbírky přidat více knih, může si zaplatit $10 na rok, nebo $25 do konce života . Pro osobní účely je již placený účet bez omezení. Pro organizace je počet knih ve sbírce omezen počtem 5000 titulů.

Rozšíření pro knihovní katalogy

Kromě možnosti vedení osobních účtů nabízí LibraryThing i rozšíření pro knihovní katalogy. Toto rozšíření umožňuje obohatit online knihovní katalog o prvky Webu 2.0 které obsahuje právě LibraryThing. Jedná se především o možnost tagování, doporučování, hodnocení nebo psaní recenzí. Toto rozšíření je poskytováno na třech úrovních.

 1. Catalog Enhancement package který umožňuje
  • do katalogu implementovat službu doporučování knih (výběr je při tom omezen na knihy, které má knihovna ve fondu)
  • vyhledávat v knihovním katalogu podle tagů, kterými jsou knihy označeny v LibraryThing
  • propojit knihu s ostatními vydáními nebo překlady
 2. Reviews Enhancement package který umožňuje:
  • uživatelům přidávat vlastní recenze knih
  • hodnotit knihy
  • uživatelům vytvořit si widget, který obsahuje knihy, které v dané knihovně přečetli
 3. Shelf Browse Enhancement package který umožňuje:
  • přidat do katalogu obrázky obálek knih
  • vytvořit online Shelf Browser (prohlížeč regálu), který lze umístit na stránky knihovny (viz obrázek vedle) [3]

Seznam knihoven využívající některé z těchto rozšíření lze najít na blogu LibraryThing. Všechny tyto rozšíření lze pořídit zvlášť nebo dohromady. Cena není pevně stanovena a je věcí dohody mezi provozovateli LibraryThing a konkrétní knihovnou. Instalace rozšíření není nijak složitá a spočívá jen v přidání několika řádků HTML kódu do katalogu a sdílení knih z knihovního fondu na LibraryThing.

Použité zdroje

[1] LibraryThing [online]. 2010 [cit. 2010-05-04]. Zeitgeist Overview. Dostupné z WWW: <http://www.librarything.com/zeitgeist>.

[2] LibraryThing for Libraries [online]. c2009 [cit. 2010-05-04]. What is LibraryThing for Libraries?. Dostupné z WWW: <http://www.librarything.com/forlibraries>.

Další zajímavé odkazy

CORNELIUS, Doug. Wired : GeekDad [online]. 2010-01-20 [cit. 2010-06-18]. Catalog Your Books Online. Dostupné z WWW: <http://www.wired.com/geekdad/2010/01/catalog-your-books-online/>. - stručné porovnání tří hlavních knižních sociálních sítí: Goodreads, LibraryThing a Shelfari.

STARR, Jennie. LibraryThing.com : The Holy Grail of Book Recommendation Engines. Searcher. Jul/Aug 2007, 15, 7, s. 25-33. Dostupný také z WWW: <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1323966131&sid=3&Fmt=4&clientId=45082&RQT=309&VName=PQD>. ISSN 10704795. - popis možnosti využití LibraryThing jako systému na doporučování knih

WESTCOTT, Jezmynne. LibraryThing for libraries at Claremont. Library Hi Tech. 2009, 27, 1, s. 78. Dostupný také z WWW: <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1879677771&sid=7&Fmt=3&clientId=45082&RQT=309&VName=PQD>. ISSN 07378831. - popis implementace LibraryThing for Libraries do knihovny v Claremontu.


Anotovaná webová bibliografie

Autor: Kristina Luskačová


LibraryThing: Hodnocení, popis

Význam pro knihovny (uspořádání katalogu, knižní kluby, poradenské služby čtenářům), vzdělávání pomocí spolupráce.

Kritický pohled na systém doporučování knih - BookSuggester a UnSuggester.

Rozhovor představuje tvůrce a pozadí vzniku LibraryThing. Článek objasňuje rozvoj LibraryThing a jakým způsobem se začala šířit mezi uživateli. Vysvětluje odlišný rozměr sociální sítě a vypovídací hodnotu vlastní sítě knih, systém propojení uživatelů, doporučovací algoritmy. Autor také hovoří o přínosu LibraryThing pro knihovníky, o propojení s protokolem Z39.50 a knihovními OPACy, popisuje princip fungování klasifikace tagů a jak jsou tagy kombinované s předmětovými hesly Kongresové knihovny.

Příspěvek staršího data, nicméně velmi dobře popisující podstatu LibraryThing, souvislost s Amazonem a sociální aspekt sítě.

Popis fungování sdílení knižních obalů na LibraryThing.

Článek zmiňuje zejména hlavní myšlenku a jak se projekt od počátku vyvíjel pod autorovým vedením. Také představuje některé triky LibraryThing.


LibraryThing vs. OPAC

Zvyšování úrovně katalogu pomocí folksonomií vytvořených uživateli LibraryThing. Příklady, implementace.


LibraryThing: Social Networking, Bookmarking, Folksonomy

Sociální sítě, záložky, folksonomie.

Oficiální stránky LibraryThing na Facebooku.

Diplomová práce zabývající se klasifikací a jejím obsahem, folksonomiemi a ve třetí kapitole pravidly tagování v rámci LibraryThing.

Oficiální LibraryThing kanál pro publikaci videí.


Sociální sítě podobného typu

Srovnání sociálních sítí pro hodnocení, sdílení a výměnu knih.

Sociologický experiment založený na volném toku fyzických knih. Uživatelé se registrují jako členové komunity a získají tak identifikační číslo. Tímto číslem pak označí knihy, jež nechají někde na veřejnosti. Přes stránky lze prakticky sledovat pohyb knih.

Sociální síť umožňující výměnu použitých knih.

Platforma pro vytváření a sdílení čtenářských listů a tagů, nahrávání vlastních fotografií knih či participaci ve znalostní databázi o knihách na bázi wiki. Síť je ropojena s Amazonem a řadou nezávislých knihkupectví napříč Velké Británií.

Sociální síť pro vyhledávání uživatelů s podobným čtenářským vkusem, možnost psaní recenzí.

 • Goodreads : Share Book Recommendations With Your Friends, Join Book Clubs, Answer Trivia. c2010. Dostupné z: http://www.goodreads.com/

Sociální síť doporučování či recenze knih mezi čtenáři.

 • Reader2 : find new books to read, put your reading list online. c2005. Dostupné z: http://reader2.com/

Sociální síť pro sdílení čtenářských listů, hodnocení a volné tagování knih.

Již několikáté autorčino srovnání dvou sociálních sítí. Hodnotí doplňky, vlastnosti, uživatelskou přívětivost aj.

Síť ke sdílení čtenářských recenzí, listů knih, vedení si vlastního čtenářského žurnálu či blogu, účast v diskusích či skupinách aj.

Sociální síť pro virtuální sdílení knih.