LMS

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petra Besperátová

Klíčová slova: e-learning, distanční vzdělávání, on-line výuka

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - internet, e-learning
podřazené - ---

LMS – Learning Management System

LMS jsou aplikace, které v sobě integrují zpravidla nejrůznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení studia (nástěnka, diskusní fórum, chat, tabule, evidence ad.) a zároveň zpřístupňují studentům učební materiály či výukový obsah on-line nebo i off-line. LMS aplikací je řada - od těch jednoduchých přes nejrůznější LMS z akademické sféry až po rozsáhlé a složité komerční aplikace (Adobe Connect, Fronter, Blackboard). Řada LMS je šířených i jako free nebo open source software (například Moodle).[1] S rokem 1999 se spojuje nástup LMS = learning management system. Ten umožňuje distribuci kurzů prostřednictvím webu se známým pojetím vzdělávání "anywhere and anytime" (jinak známé jako 24/7/365 - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok). LMS přináší zcela nové možnosti v administraci a službě zákazníkům. Od roku 1999 vznikají také výukové (vzdělávací) portály, které nabízejí online i offline kurzy. Počáteční nadšení z využití LMS v podnikové sféře (s filozofií, že je nejlepší tvořit kurzy vlastními silami a chránit tak svoje know-how) vystřídalo od roku 2000 lehké rozčarování. To bylo spojeno s tím, že jednotlivé LMS ne vždy vyhovovaly podnikovým potřebám a samozřejmě kvalitní LMS ještě nezaručoval kvalitní obsah kurzů.[2]

Rozvoj LMS

[2] Budoucnost eLearningu vypadá příznivě. Přispívají k tomu stále vylepšované LMS, rozvoj hardware i software, stále dostupnější a rychlejší Internet. Spolu s pedagogickým přístupem, který se od roku 2002 začíná více prosazovat, s profesionálním řízením a s blended learningem i s jednoznačně pozitivními výsledky některých vysokých škol a firem se ukazuje, že eLearning má své výhody a může být efektivně využit nejen pro distanční, kombinovanou, ale i pro prezenční výuku.


Hlavní funkce

[3]

  • Správa informací o znalostech zaměstnanců, vyhodnocování efektivity vzdělávání, hledání vnitřních rezerv pro nové úkoly, poskytování informací o vzdělávání, ...
  • Plánování a zveřejňování vzdělávací nabídky, vytvořené na základě podnikových záměrů a cílů a jejich promítnutí do personalizovaných plánů osobního rozvoje.
  • Vznášení požadavků, schvalovací proces, registrace studentů, automatické potvrzování registrace, připomínání vzdělávacích aktivit, objednávky externích školení a lektorů, fakturace za školení, ...
  • Správa informací o vybavení pro vzdělávání, technice a učebnách, o lektorech, o školicích materiálech, ...
  • Personalizované dodávky vzdělávacích služeb (klasická i elektronická školení, diskusní fóra s experty, literatura, ...).
  • Hodnocení - systém v kurzu kontroluje, jestli má student potřebné vstupní znalosti a monitoruje studentův výkon, testuje a vyhodnocuje testy, na základě dosaženého stupně znalosti uděluje a spravuje certifikace.


Použité zdroje

  1. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 2010 [cit. 2010-06-13]. Learning Management System. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System>.
  2. LAŠEK, Martin. ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ. [s.l.], 2006. 63 s. Diplomová práce. Univerzita Pardubice. Dostupné z WWW: <http://library.upce.cz/Sources/D16324.pdf>.
  3. HP - Česká republika [online]. 2010 [cit. 2010-06-13]. LMS . Dostupné z WWW: <http://h41156.www4.hp.com/education/article.aspx?cc=cz&ll=cs&id=964>.