LARP

Z WikiKnihovna
Verze z 16. 6. 2013, 21:55, kterou vytvořil MartinBrzobohaty (diskuse | příspěvky) (Použité zdroje)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martin Brzobohatý

Klíčová slova: LARP, Live-Action Role Playing

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - hra na hrdiny
podřazené - fantasy, bitvy, Dungeons & Dragons

Definice

LARP (akronym anglických slov Live Action Role-Playing - doslova přeloženo jako "Hraní naživo") je označení pro určitý druh her, při kterém hráči vžívají do role cizího charakteru (podobně jako při divadelním představení), přijímají pravidla fiktivního světa a snaží se co nejúspěšněji projít až do konce hry. Doba trvání se u jednotlivých LARPů značně liší, mohou trvat pár hodin, ale existují i několikadenní akce. Pro hráče bývá typické sdružování do komunit, někdy se mluvi dokonce o subkultuře.[1]

LARP bývá také často dáván do souvislosti se vzděláním a výchovou. Vzdělání v tomto případně však nehraje stejnou roli, jakou plní školy a další vzdělávací instituce. Místo memorování faktů a letopočtů, jde spíše o jejich propojení a uvedení v souvislost - tento typ vzdělání se obvykle nazývá zážitková pedagogika. [2] Výchova je zde chápána ve smyslu rozvoje osobnosti a emočního uvědomění.

Téma hry

Naprosto dominantní tematikou LARP her je tematika fantasy (spolu se science-fiction), z řad jejichž fanoušků byly vytvořeny prvotní LARPy. Největší oblibě se těší jednoznačně světy vytvořené J.R.R. Tolkienem, poslední dobou se objevuje mnoho her podle televizní série Game of Thrones. U dřevěných bitev se vedle fantasy tématiky pravidelně objevuje také tématika historická[3] - zejména středověk je velmi populární. U ostatních forem LARPů bývají témata velice různá, od detektivek ze světa Dana Browna až k LARPům ze světa mravenčí říše.

Formát hry

Dětské LARPy - bývají obvykle kratší a jednodušší akce pořádané dospělými. Mohou plnit také vzdělávací a výchovnou funkci.[4]
Světy - jsou zdaleka nejkomplexnější a nejdelší LARPy. Trvají obvykle několik dní až týdnů, které hráči tráví spolu, a typický pro ně bývá složitý vývoj jednotlivých postav s jejich zvláštními schopnostmi a atributy. Cíle hry mohou být předem dány organizátory, ale nemusí tomu tak být vždy.
Městské LARPy – objevují se teprve v posledních desetiletích. Obvykle využívají prostředí větších měst jako kulisy k ději. Tématicky bývají zasazeny téměř vždy do současnosti a kvůli náročné organizaci jsou většinou určeny pro méně lidí.
Komorní LARPy - "je krátký LARP, pro malý počet hráčů (zhruba 3-20), který většinou trvá jen pár hodin, nebo jeden den. Je situován na určité místo (byt, pokoj, specifická místnost) a klade velký důraz na interakci mezi hráči." [5]
Dřevěné bitvy – někdy také označovány zkráceně "dřevárny", jsou krátké akce které obvykle netrvají déle než jeden den. Bývá pro ně typická propracovanost (obvykle historických) kostýmů, díky kterým často přitahuje pozornost diváků.
Družinové hry - neboli "družinovky" jsou hry, ve kterých hráči postupují v menších družinách po určité trase, kde organizátoři na různých stanovištích připravují různé hry apod.

Historie

Počátky LARPů a her na hrdiny obecně se kladou k roku 1974 v USA, kdy Gary Cygax vytvořil hru Dungeon&Dragons, vydanou u Tactical Studies Rules[6]. Tato hra, u nás známá pod názvem Dračí doupě, funguje na kombinaci deskových her a ústního vyprávění, kdy tzv. Dungeon master (Pán jeskyně) provází skupinu hráčů fiktivním komplexním světem, kde každý hráč hraje za určitou postavu se složitým systémem vlastnostní a atributů. Hra okamžitě zaznamenala obrovský úspěch a získala si velmi početnou komunitu fanoušků.
Roku 1977 pak byla taktéž v USA založena první společnost Dagorhir Outdoor Improvisational Battle Games (Dagorhir), která byla zaměřená spíše bojově, nicméně už se dá mluvit o fenoménu LARP.[7]

Poznámky

  1. STRAKOVÁ, Ľubica. Live Action – Role Playing (LARP): Subkultúra alebo Nový kmeň. 2012. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/385057/fss_m/Live_Action_Role_Playing__LARP_Subkultura_alebo_Novy_kmen.pdf. Bakalářská. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce Csaba Szaló.
  2. Bašta, J. Začátky prvních fantasy světů v Česku. In: Odraz - Tváře českého larpu / Výstupy: Sborník Odrazu 2008.
  3. Gade, M. (ed.) (2003). As LARP grows up. Theory and Methods in Larp. BookPartner. 2003, p. 190 ISBN 87-989377-0-7
  4. KUŘIMSKÝ, Jakub. Implementace LARPu do osnov základních škol. 2011. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/327366/pedf_b/Bakalarska_pracePDF.pdf. Bakalářská. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce Lenka Gulová.
  5. tamtéž
  6. MOUDRÁ, Zora. LARP „Live Action Role Playing“ a jeho přínos pro hráče. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/174332/pedf_b/12756228/Bakalarska_prace.pdf. Bakalářská. Masaykova Univerzita. Vedoucí práce Petr Soják.
  7. KUŘIMSKÝ, Jakub. Implementace LARPu do osnov základních škol. 2011. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/327366/pedf_b/Bakalarska_pracePDF.pdf. Bakalářská. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce Lenka Gulová.

Použité zdroje