Kyberterorismus

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Tomáš Janypka

Klúčové slová: kyberpriestor, šifrovanie, komunikácia, terorizmus

Synonyma : ----

Súvisiace pojmy:

Nadradené: internet, terorizmus, kybernetická vojna
Podradené: hacker, cracker,

História

V 90 rokoch využívali internetový votrelci skrytých chýb komunikačných softwarov aby sa dostal tam kde by sa dostať nemali. Vojenské a vládne organizácie pochopili, že tieto útoky môžu byť využité ako zbraň.

Odhalenie hrozby kyberterorizmu súviselo hlavne s problémov Y2K Kde pri preprogramovaniu sa "našlo obrovské množstvo dodatočných chýb v komunikačných programoch, ktoré by sa inak nenašli " [1]

Charakteristika

Kybernetický terorizmus býva definovaný ako: "premyslený, politický motivovaný kriminálny čin spáchaný skupinami alebo tajnými agentmi na informačné alebo počítačové systémy, programy a dáta, ktorý vedie ku psychologickému násiliu za účelom vyvolať strach u civilných cieľov."[2]


Kybernetický teroristi využívajú sofistikovanú komunikáciu. Predovšetkým vysoký stupeň utajenia cez rôzne zamknuté chaty, emailovú komunikáciu alebo komunikáciu cez satelit. Využívajú vysoko výkonné šifrovanie pomocou využitia špecialných algoritmov alebo použitia viacerých výkonných počítačov.

Podľa (ATC - Database of Terrorist Web sites and e- Groups) existuje okolo 1000 webových stránok, e-skupín a fór, ktoré podporujú vzostup a šírenie teroristických aktivít. [3]

Najobávanejšie útoky

 • vyradenie elektronických systémov
 • vykrádanie bankových účtov za cieľom posilniť teroristickú organizáciu
 • vyradenie celého internetu (výhodné predovšetkým pre štáty menej závislé od Internetu)
 • atentát cez falšovanie zdravotných záznamov
 • rozsiahle vymazanie vládnych záznamov, výrazne narušenie operácií v prípade vojny
 • preniknutie do súdnych alebo väzenských počítačových systémov
 • preniknutie do imigračných alebo colných systémov, pri úspešnom preniknutí im to uľahčí vstup do krajiny alebo dostanú povolenie k prevezeniu bômb alebo kradnutých technológií
 • preniknutie do systémov vzdušnej obrany (prepojená na počítače je už od 50 rokov)
 • útok na priemyselné zariadenia cez internet

U všetkých spomenutých útokov je možné, že už došlo k prieniku do systémov, ale nikto si toho nevšimol lebo príčinou možných býva zvyčajne ľudská chyba ( napr. pri návrhu systému alebo údržbe systému)[4]

Pojmy

DDOS útok - distribuovaný útok, využíva niekoľko počítačov k zaslaniu veľkého množstva dát na webovú stránku. Dochádza k ochromeniu webovej stránky.

Kybernetický bojovník - je akýkoľvek vojenský alebo vládny internetový špecialista, ktorý dokáže zahájiť útok cez komunikačné siete (napr. Internet) a zároveň dokáže brániť vlastnú sieť. [5]

Hacker - je termín pre šikovného programátora, ktorý zvyčajne využíva tzv. "dobrý hacking" za účelom šikovne vyriešiť programátorský problém. [6]

Cracker - je niekto, kto sa dostane nezákonne do niekoho systému alebo siete za účelom profitovať z toho alebo len za účelom výzvy či dokáže prelomiť daný systém. [7]

Hrozby do budúcnosti

Všetko sa odvíja od rozdielov medzi zločincami a teroristami v kyberpriestore. Kde ide o dva primárne fakty :

a, prenos informácií o systémoch

b, zničenie systémov

Hackery, Crakery a kybernetový zločinci, ktorý skúšajú hranice internetu a systému môžu časom svoje znalosti a skúsenosti predať, preniesť, prípadne budú ukradnuté teroristickými skupinami, čím sa tieto znalosti môžu dostať ku všetkým teroristikým skupinam vo svete. Zatiaľ sa tak pravdepodobne nedeje, pretože mnoho hackerov nebude napomáhať teroristom pri narušení leteckých systémov alebo komunikačných systém jadrovej elektrárne vo svojej zemi. Časom sa to môže zmeniť. [8]


Poznámky

 1. DUNNIGAN, James F. Bojiště zítřka : tváří v tvář globální hrozbě kybernetického terorismu. Vyd. 1. Praha  : Baronet, 2004. 356 s.
 2. COLARIK, Andrew M. Cyber terrorism : political and economic implications. Hershey : PA : Idea Group Pub., 2006. 172 s s.
 3. Anti Terrosim Coalition (ATC).(2005)[online] [cit. 2011-06-20].Database of terrorist Web sites and e-groups. Dostupné z WWW: <http://www.atcoalition.net/>.
 4. DUNNIGAN, James F. Bojiště zítřka : tváří v tvář globální hrozbě kybernetického terorismu. Vyd. 1. Praha  : Baronet, 2004. 356 s.
 5. DUNNIGAN, James F. Bojiště zítřka : tváří v tvář globální hrozbě kybernetického terorismu. Vyd. 1. Praha  : Baronet, 2004. 356 s.
 6. SJOHOLM, Hans . Searchsecurity.com [online]. 1997 [cit. 2011-06-20]. Definition hacker. Dostupné z WWW: <http://searchsecurity.techtarget.com/definition/hacker>.
 7. SJOHOLM, Hans . Searchsecurity.com [online]. 1997 [cit. 2011-06-20]. Definition cracker. Dostupné z WWW: <http://searchsecurity.techtarget.com/definition/cracker>.
 8. COLARIK, Andrew M. Cyber terrorism : political and economic implications. Hershey : PA : Idea Group Pub., 2006. 172 s.

Použitá literatúra

DUNNIGAN, James F. Bojiště zítřka : tváří v tvář globální hrozbě kybernetického terorismu. Vyd. 1. Praha  : Baronet, 2004. 356 s.

COLARIK, Andrew M. Cyber terrorism : political and economic implications. Hershey : PA : Idea Group Pub., 2006. 172 s.

Anti Terrosim Coalition (ATC).(2005)[online] [cit. 2011-06-20].Database of terrorist Web sites and e-groups. Dostupné z WWW: <http://www.atcoalition.net/>.

SJOHOLM, Hans . Searchsecurity.com [online]. 1997 [cit. 2011-06-20]. Definition hacker. Dostupné z WWW: <http://searchsecurity.techtarget.com/definition/hacker>.

SJOHOLM, Hans . Searchsecurity.com [online]. 1997 [cit. 2011-06-20]. Definition cracker. Dostupné z WWW: <http://searchsecurity.techtarget.com/definition/cracker>.