Kyberpohanství

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jana Pražienková

kľúčové slová: náboženstvo, pohanstvo, kyberpohanstvo, Internet, náboženské kulty, Wicca, čarodejníctvo, neopohanstvo, virtuálna komunita

súvisiace pojmy:

nadradené pojmy: náboženstvo, Internet, pohanstvo

podradené pojmy:Charakteristika

Pohanstvo vo virtuálnom svete. Kyberpriestor prináša nové možnosti pre rozširovanie rôznych smerov pohanstva. Predstavuje virtuálny svet, ktorý sa snaží dosiahnuť určitú všestrannosť nielen v zmysle infraštruktúry pre rôzne systémy, ale aj v zmysle prepojenia poznania do jediného hypertextu (6). Prináša nové príležitosti a výzvy. Okrem interaktivity umožňuje napríklad vytvorenie vlastného profilu, vlastných stránok jednoducho a s malými nákladmi a zároveň má skutočne globálny rozsah (5). Rozširuje možnosti vzájomnej komunikácie, vytvárajú sa tu virtuálne komunity, ďaleko prekračujúce tradičné chápanie priestoru a času.

Pohanstvo

Existuje viacero definícií pohanstva. Ako uvádza Milan Nakonečný, z kresťanského hľadiska je pohanstvo definované ako náboženstvo, ktorého podstata nespočíva na židovsko-kresťanskom zjavení, hoci môže byť i monoteistické. Podľa sv. Augustína pohania uctievajú nesprávnych bohov (3, s 226). Za pohanské môžeme označiť prakticky všetky náboženské smery pred kresťanstvom. Staroveký Rím, Grécko, Egypt, India, v západnej Európe najmä Kelti, ale aj Germáni či starí Slovania vytvorili množstvo pohanských kultov. Pohanské náboženstvá boli rôznorodé, ale pre veľkú väčšinu bol charakteristický polyteizmus, čiže viera vo viacerých bohov. Zároveň uznávali duálny princíp, proťajškom Boha bola Bohyňa, niekedy nazývaná Veľká Matka, matka Zeme, Gaia a pod. Charakteristická bola tiež úzka spätosť s prírodou. S nástupom kresťanstva začali byť potláčané všetky prejavy pohanstva. Opätovný návrat k pohanským náboženstvám po niekoľkých storočiach kresťanskej nadvlády môžeme postupne sledovať približne už od konca 18. storočia. Kríza vedy, ale aj náboženstva, sprevádzané búrlivými revolučnými udalosťami v Európe spôsobili určitý príklon k duchovnu a mysticizmu. Najväčší rozmach novopohanských kultov či náboženstiev však nastal až v 20. storočí. Jedným z najvýznamnejších kultov sa stala Wicca. Z astrologického hľadiska koniec 20. storočia je spojený s príchodom veku Vodnára, ktorý by mal priniesť okrem iného aj nové vzťahy medzi ľuďmi a návrat k duchovnosti (2, s 648).

Pohanské náboženstvo v sieti

Rôzne náboženské skupiny (vrátane pohanských) čoraz častejšie využívajú rozsiahle možnosti, ktoré ponúka Internet. Neustále sa rozširuje počet stránok venovaných či už pohanstvu všeobecne, alebo špeciálne niektorým kultom. Od jednoduchých informačných stránok cez rôzne rozcestníky, diskusné fóra, blogy až po globálne komunity na Facebooku. K významným webom patria predovšetkým stránky Pohanskej federácie. Pre vyznavačov kultu Wicca (v USA je Wicca uznaná už za oficiálne náboženstvo) predstavuje zaujímavý zdroj informácií web Wicca.com.


Pohanská federácia (Pagan Federation International)

Pohanská federácia bola založená už v roku 1971. Združuje rôznorodé pohanské smery. Jej cieľom bolo spočiatku najmä odstránenie negatívnych postojov širokej verejnosti k pohanstvu. V súčasnosti sa snaží o vytvorenie informačnej a kontaktnej platformy, umožňujúcej vzájomné stretávania, diskusie či výmeny názorov. Nenárokuje si zastupovanie všetkých pohanských smerov, ale v rámci možností poskytuje podporu každému, kto má záujem. Oficiálna webová stránka http://www.paganfederation.org existuje od roku 2000. Paralelne existujú aj národné stránky. V súčasnosti v rámci Pohanskej federácie pracuje viac ako 40 národných koordinátorov a množstvo ďalších lokálnych organizátorov (7). Stránky existujú v dvoch úrovniach. Verejne prístupné časti prinášajú informácie o Pohanskej federácii, jej princípoch, úlohách a aktivitách. Aj niektoré časti diskusného fóra sú prístupné nečlenom. Členstvo v Pohanskej federácii je spoplatnené, pričom existuje viacero foriem členstva. Individuálne i partnerské. Taktiež je možné k členskému objednať predplatné časopisu Pagan Dawn. Členovia majú prístup do všetkých diskusných fór, na serveri Pagan Plaza majú k dispozícii lokálne vestníky, internetový štvrťročník Pagan World, samozrejmosťou je pravidelné informovanie o novinkách prostredníctvom mailov. Komunitu je možné nájsť aj na Facebooku.

Wicca.com

Je to jedna z najväčších stránok, venovaných kultu Wicca, čarodejníctvu a pohanstvu. Doména wicca.com bola zaregistrovaná už v roku 1997. Server, na ktorom je web prevádzkovaný, sídli v USA. Obsahuje odkazy na niekoľko stoviek stránok, venovaných informáciám o kulte Wicca, čarodejníctve a pohanstve. Zároveň prostredníctvom online obchodu ponúka široký sortiment od šperkov, cez potreby pre magické rituály až po knihy so súvisiacou tématikou. Súčasťou stránok je blog, venovaný starej prírodnej múdrosti. Priaznivci majú možnosť komunikovať aj prostredníctvom Facebooku. Po bezplatnej registrácii záujemci budú dostávať pravidelný spravodaj o novinkách a zároveň sa môžu zapájať do diskusného fóra.

Kyberpohanstvo v prvom rade prináša nové možnosti vzájomnej komunikácie a kontaktov v rámci rôznych pohanských smerov, zároveň však poskytuje možnosť pre nezainteresovaných zoznámiť sa s ich cieľmi, princípmi i aktivitami , čo predstavuje možnosť odstránenia určitých negatívnych postojov a ignorácie časti verejnosti. Napokon, pohanstvo v podstate znamená najmä návrat k prírode a prirodzenému spôsobu života.


Použité zdroje:

1.GUILEYOVÁ, ROSEMARY E. Encyklopedie čarodějnic a čarodějnictví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1997. 244 s. ISBN 80-7033-432-0.

2.HRYCH, ERVIN. Velká kniha magie a čarování. 1. vyd. Praha: Regia, 2000. 664 s. ISBN 80-8636-704-5.

3.NAKONEČNÝ, MILAN. Lexikon magie. 2. roz. vyd. Praha: Ivo Železný, 1997. 372 s. ISBN 80-237-2400-2.

4.Celtic Connection [online]. 23.5.1997, last revision 21.6.2010 [cit. 2010-06-20].Dostupné na: <http://www.wicca.com>.

5.DAWSON, LORNE L. Cyberspace and Religions life: conceptualizing the Concerns and Consequences [online], c2001, last revision 14.6.2010. [cit. 2010-06-20 ]. Dostupné na: <http://www.cesnur.org/2001/london2001/dawson.htm>.

6.Kyberpriestor. Komunikácie – spôsoby interaktívnej komunikácie [online]. 2.1.2010. [cit. 2010-06-20]. Dostupné na: <http://www.tbds.sk/kyberspace.htm>.

7.Pagan Federation International [online]. 18.5.2000, last revision 3.3.2010. [cit. 2010-06-20]. Dostupné na: <http://www.paganfederation.org/pfinfo.htm>.

8.Paganfederation. Náboženství v síti [online]. c2007 [cit. 2010-06-20]. Dostupné na: <http://www.phil.muni.cz/relig/nabanet/index.php?doc=tema&id=2m