Kybermagie

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Zdeněk Nešpor

Klíčová slova: magie, náboženství, internet, kyberprostor, kybernáboženství, nové náboženské směry

Synonyma: ---

Související pojmy:

  nadřazené - New Age, chaos magie, postmoderní magie, magie
  podřazené - kyberšamanismus, kyberpohanství, kyberobřad


Vysvětlení pojmů

Vysvětlení některých nadřazených pojmů, ke kterým zde neexistuje samostatná stránka.

Magie

Magie je obvykle chápána jako druh náboženství. Cílem magie, respektive magika, je ovládnutí přírodních sil a "nadpřirozených" bytostí. Neexistuje žádné všeobecně uznávané dělení magie, přesto by se dala rozdělit na nižší, kam by pak spadaly pojmy šamanismus, kouzelnictví a čarodějnictví a vyšší, kam by se daly zařadit tradiční hermetické a kabalistické proudy. [1]

Postmoderní magie

Pojem zahrnuje moderní nebo spíše postmoderní magické směry. Postmoderna (více viz. Postmoderní společnost) ovlivňuje vývoj a vnímání náboženství a magie. Postmoderní magie vychází ze stejných principů jako postmoderna a zatížena stejnými problémy jako věda [2]. Začíná se transformovat do vědecké formy a esoterický přístup se mění spíše do přístupu, který by se dal označit za vědecký. Částečně se ustupuje od některých tradičních magicko-esoterických pojmů, případně pak mnoho autorů magické literatury uznává nejasnost a neuchopitelnost těchto pojmů, jako je např. astrál/astrální svět [3]. Magie začíná pracovat i pojmy vědeckými, soustředí se na objektivitu poznání a nepracuje pouze s jedincem ale s celou soudobou společností.

Chaos magie

Je součástí postmoderní magie, se kterou bývá ztotožňována, ale jedná se o samostatný a specifický magický proud, zatímco postmoderní magie je univerzální označení soudobé magie. Chaos magie je esencí postmoderny a zastává prvky chaosu, eklekticismu a neomezeného druhotného zpracovávání[4]. Zvláštností chaos magie je to, že nelpí na žádných tradicích a povoluje veškerou praxi, kterou dřívější magické kulty zakazovaly a odsuzovaly. Z principu chaosu pak tento směr říká, že magik může pro svoji praxi využít naprosto čehokoliv a cokoliv si modifikovat dle svých potřeb a chutí[5]. Chaos magikové tak často využívají děl autorů jako jsou J. R. R. Tolkien či H. P. Lovecraft a pracují s touto literaturou stejně, tak jako tradiční magikové pracují s literaturou výhradně magickou, se starými grimoáry apod[6].

Chaos magie dále pracuje především s moderními vědeckými objevy z oblastí teorie relativity, kvantové fyziky a teorie chaosu. Tyto jsou obvykle částečně přepracovány a upraveny pro potřeby magie a implementovány do daného magického systému [7]. Chaos magie vědu uznává a respektuje jakožto prvek, který osvětluje principy funkčnosti určitých prvků, které magie nedokázala vysvětlit, tak aby to bylo akceptovatelné pro širokou veřejnost [8]. Dalším důležitým bodem je nový směr chaos magie, který se nazývá kybermagie.

Kybermagie

Tato magická disciplína se zabývá, jak již z názvu zřejmé, magií v kyberprostoru. Kybermagie bývá občas označována také jako informační magie [9]. Tento systém pracuje především celkově s prostředím internetu, sociálních sítí, virtuální reality ale také s umělou inteligencí a kyberpunkovou kulturou a mytologií [10].

Kybermagie se dá rozdělit na dva druhy:

 • magie praktikovaná prostřednictvím kyberprostoru
 • magie praktikovaná v kyberprostoru

V prvním případě se například může jednat o rituál ceremoniální magie. Účastníci tohoto rituálu spolu komunikují pomocí mikrofonů a webkamer a každý z nich provádí svoji část rituálu doma před webkamerou. Ve druhém případě se jedná o rituál prováděný přímo v kyberprostoru. Tyto rituály se pak dají dále dělit na rituály s působností vnitřní a vnější. Vnější působnost znamená, že se pokoušíme prostřednictvím magie v kyberprostoru například ovlivnit reálnou osobu/uživatele. Vnitřní působnost pak označuje magický akt, který byl vykonán v kyberprostoru za účelem působení pouze v kyberprostoru. Těmto druhům rituálů se pak říká kyberobřad či kyberrituál. [11]

Kybermagie je nejmladší magický směr. Zatím není příliš rozvinutý ani dostatečně známý a oblíbený. Většina praktikantů magie dává přednost tradičním formám magie a setkáváním se naživo. Drtivá většina principů a základů pochází z chaos magie obohacené prvkem informace a informačního prostoru. Ve skutečnosti najít nějaké přesnější hranice mezi chaosmagií a kybermagií téměř není možné, protože jedna ovlivňuje a dotváří druhou.

Důvod proč kybermagie vznikla je zřejmý, moderní magie se snaží reflektovat aktuální dění a trendy. Důsledky sekularizace v moderní době, ale pochopitelně nejen jí, náboženství přelévají do nových netradičních forem a více než kdy dřív náboženství sleduje vývoj technologií a vědecké objevy. Postmoderní společnost a doba přináší nové náboženské směry, které se myšlenkově nepodobají ničemu, co známe z minulých dob. [12]

Kulty chaosu

Magické kulty a řády, které se zabývají nebo souvisí s kybermagií.

Zos Kia

Kult založený A. O. Sparrem. Není o něm známo příliš mnoho informací. Kult pravděpodobně nebyl nikdy příliš rozšířený a velice dlouho fungoval pouze na úrovni uzavřeného internetového diskuzního fóra, které již dnes není možné dohledat. Pravděpodobně první kult, který fungoval pouze na úrovni kyberprostoru. [13]

Ilumináti z Thanateru (IOT)

V současné době nejvýraznější chaos-magický kult zaštítěný především dílem autora P. J. Carrolla. Pokud někdo v současné době opravdu zásadně ovlivňuje magické představy a vývoj tohoto směru, pak je to právě IOT. Jejich činnost prakticky není ze své chaotické podstaty nijak omezená, ale hlavně se soustřeďuje na objevy z oblasti kvantové fyziky a teorie chaosu, se kterými pracuje dále. Jedná se o hlavní kult, který nejvíce rozvíjí a utváří kybermagii. [14]

Odkazy:

Diskordiánství

Kult chaosu, který se nepovažuje za náboženství, ale za „parodii na náboženství“. Hlavním prvkem tohoto „hnutí“ je humor a zesměšňování nejen náboženství, ale i financí, běžného života a podobně. Jejich cílem je chaos v různých formách díky čemuž se někteří jejich členové dostávají do problémů s policií. Ačkoliv vyloženě nepraktikují kybermagii, zaměřují se svojí činností i na moderní technologii a internet. [15]

Odkazy:

Esoteric Order of Dagon (E.O.D.)

Řád založený podle stejnojmenného fiktivního řádu z díla H. P. Lovecrafta. Slouží především ke sdružování spisovatelů, umělců a magiků, kteří se zajímají o Lovecraftovo dílo, především pak smyšlený spis „Necronomicon“, který se v Lovecraftově díle často vyskytuje. Narozdíl od předchozích, se jedná o specificky zaměřený řád s menším počtem členů po celém světě. Mezi členy a představenými je tudíž hojně rozšířená internetová komunikace, o členství je možné zažádat online. [16]

Odkazy:

Autoři

Austin Osman Spare

Zakladatel pragmatického chaos-magického směru. Zabýval se dílem H. P. Lovecrafta a některé jeho myšlenky převzali ve svém díle Ray Sherwin a P. J. Carroll, zakladatelé řádu IOT. Samostný Spare pak založil kult (magickou školu) Zos-Kia, který se stal jedním z prvních kybermagických řádů.

Dílo:

 • A Book of Satyrs
 • The Book of Pleasure
 • The Focus of Life
 • Anathema of Zos

Odkazy:

Peter James Carroll

Pravděpodobně nejznámější zahraniční autor. "Popularizátor" chaos magie a jeden z prvních autorů, který se začal zabývat kvantovou fyzikou a kybermagií. Spoluzakladatel řádu IOT a autor mnoha děl, z nichž v češtině vyšlo zatím pouze Liber Null & Psychonaut. [17]

Dílo:

 • Liber Null & Psychonaut: An Introduction to Chaos Magic
 • Liber Kaos
 • Psybermagick: Advanced Ideas in Chaos Magic
 • The Apophenion: a chaos magick paradigm

Odkazy:

Phil Hine

Jediný chaos magik, který odhalil na internetu svoji fotografii. Vychází ze základů řádu IOT a z díla P. J. Carrolla a zaměřuje se spíše na oblast čarodějnictví a šamanismu, resp. spíše pak na oblasti kyberpohanství a kyberšamanismu. Svoje díla poskytuje v elektronické formě ke stažení zdarma. V češtině od něj vyšlo dílo Prachaos. [18]

Dílo:

 • Condensed Chaos: An Introduction to Chaos Magic
 • Prime Chaos: Adventures in Chaos Magic
 • The Pseudonomicon

Odkazy:

Jozef Karika

Slovenský autor, který se zabývá postmoderní magií a magií chaosu. Zabývá se dějinami magie a proslavil se především moderním démonologickým spisem Zóny stínu. Částečně pracuje i s kybermagií a problematikou technologií a magie.

Dílo:

 • Slovanská magie
 • Zóny stínu
 • Magie peněz
 • Brány meonu

Odkazy:

Reference

 • [1] http://cs.wikipedia.org/wiki/Magie_(esoterismus)
 • [2] LYOTARD, Jean-Francois, O postmodernismu, str. 162-169
 • [3] KARIKA, Jozef, Zóny stínu, doslov - Magie v postmoderním světě, str. 310-390
 • [4] BAUMAN, Zygmunt, Úvahy o postmoderní době, str. 125-129
 • [5] CARROLL, Peter J., Liber Null & Psychonaut, úvod - Šárka Sedláková, str. 14
 • [6] KARIKA, Jozef, Zóny stínu, str. 224
 • [7] CARROLL, Peter J., Liber Null & Psychonaut, str. 165-172
 • [8] KARIKA, Jozef, Zóny stínu, doslov - Magie v postmoderním světě, str. 310-390
 • [9] SEDLÁKOVÁ, Šárka, Kybermagie II: Informační model
 • [10] SEDLÁKOVÁ, Šárka, Kybermagie a umělá inteligence
 • [11] ZBÍRAL, David, Náboženství a internet
 • [12] KIRCHNER, Filip, Náboženství a sekularizace
ŠINDELÁŘ, Pavel - video
 • [13] CARROLL, Peter J., Liber Null & Psychonaut, úvod - Šárka Sedláková, str. 14
 • [14] CARROLL, Peter J., Liber Null & Psychonaut, str. 21-24
HINE, Phil, Prachaos, Předmluva k českému vydání, Šárka Sedláková, str. 23-26
 • [15] HINE, Phil, Prachaos, str. 211-222
 • [16] HINE, Phil, Prachaos, str. 223-240
HINE, Phil, Prachaos, Předmluva k českému vydání, Šárka Sedláková, str. 27-28
 • [17] CARROLL, Peter J., Liber Null & Psychonaut, úvod - Šárka Sedláková, str. 9-14
 • [18] HINE, Phil, Prachaos, Předmluva k českému vydání, Šárka Sedláková, str. 11-23

Použitá literatura

 • BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 1995. 165 s. ISBN 80-85850-12-5.
 • CARROLL, Peter J. Liber Kaos. New York : Red Wheel/Weiser, 1992. 218 s. ISBN 0-87728-742-2.
 • CARROLL, Peter J. Liber Null & Psychonaut. 1. Praha : Vodnář, 2007. 186 s. ISBN 978-80-86226-76-7.
 • HINE, Phil. Prachaos. 1. Praha : Vodnář, 2008. 242 s. ISBN 978-80-86226-88-0.
 • KARIKA, Jozef. Brány meonu. 1. Praha : Vodnář, 2003. 404 s. ISBN 80-86226-57-3.
 • KARIKA, Jozef. Zóny stínu : magická legenda o 20. století. 1. Praha : Vodnář, 2009. 360 s. ISBN 978-80-87146-97-2.
 • LYOTARD, Jean-Francois. O postmodernismu. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 1993. 206 s. ISBN 80-7007-047-1.