Kyberkultura

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Michal Kunrt

Klíčová slova: internet, kyberprostor

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - informační a komunikační technologie
podřazené - internet

Co je to kyberkultura?

Kyberkultura se dělí dle Jakuba Macka na kyberkulturu „ranou a současnou.“[1, s. 8] Raná kyberkultura je subkulturou a vůči mainstreamu ( z angl. označení chování davu či tendencí v literatuře, umění, žurnalistice aj. ) se vymezuje. Současná kyberkultura je její součástí a vychází z nových technologií na počátku 90. let. Kyberkultura tvoří ústřední úlohu kolektivní inteligence, avšak rozvoj kyberprostoru neznamená rozvoj kolektivní inteligence, jelikož se objevují podle Pierra Lévyho nové formy:

- „izolace“

- „závislost“

- „dominance“

- „vykořisťování“

- „kolektivní hloupost“[2, s. 63]

Stálým rysem kyberkultury je sklon "chovat se jako systém" - tíhnout ke všeobecnosti. Kyberkultura spěje k obecnému propojení informací, strojů a lidí. Vznik kyberprostoru má komunikační dopad na kyberkulturu zhruba stejný jako vynález písma na kulturu. Technickou vyhlídkou kyberkultury je celosvětová komunikace: každý počítač planety, každé zařízení, každý přístroj musí mít internetovou adresu. Kyberkultura by mohla být v závěru zkrácena do této věty: „Programem kyberkultury je zkrátka všeobecnost bez totality.“[2, s 105]

Etapizace kyberkultry

Raná etapa kyberkultury

1. etapa- kyberkultura amerických hackerských subkultur na Massachusetts Institute of Technology roku 1959, formulace konceptu kyborga (lidsko-strojový systém, návaznost na teorii kybernetiky Norberta Wienera ), vznik ARPAnetu, idea hypertextu Vannevara Bushe.

2. etapa- 70.-začátek 80.let zpřístupnění technologie a vznik mikropočítačů, využití počítačů univerzitními hackery, první běžní uživatelé, vyvinut první mikroprocesor Intel, rozvoj osobních počítačů pro veřejnost.

3. etapa- 80.léta – vznik počítačových sítí, rodí se digitální avantgarda, subkultury hráčů počítačových her, virtuální komunity, přichází hacker jako datový vandal a kriminálník.

4. etapa- splynutí kyberkultury s majoritní společností, 80.-90. léta, roste počet uživatelů.

Současná etapa kyberkultury

Od 90. let je nejvhodnější použít rozlišení kyberkultury podle Davida Silvera.[3]

1.etapa- Populární kyberkultura, začátek 90. let, vznik žurnalistických článků, knih a prací o novém fenoménu kyberspolečnosti a kyberkultury. Tyto texty a jednoduché studie byly převážně velice kladné.

2. etapa- Kyberkulturní studia, počátek opravdu prvních vědeckých teorií o kyberkultuře. Hlavním tématem jsou virtuální komunity a její členové. Toto téma má velice blízko k antropologickým koncepcím.

3. etapa- Kritická kyberkulturní studia, zaměřují se na celkovou podobu a vliv kyberkultur na společnost. Hlavními tématy jsou: - kulturní, sociální a ekonomické interakce, které probíhají on-line - příběhy, které tvoříme o těchto interakcích (kyberkulturní narace) - politické, sociální, kulturní a ekonomické podmínky těchto interakcí - design a designování interakčních rozhraní, které tyto on-line interakce umožňují

Současné koncepty kyberkultury

Koncepty se dělí na:

Utopické – kyberkultura je budoucí formou utopické společnosti transformované ICT ( z angl. informační a komunikačními technologie ), utopické koncepty se koncentrují na budoucnost a změnu ICT.

Informační- berou kyberkulturu jako fenomén v počáteční fázi vývoje, nepodléhají přílišnému optimismu, kyberkultura je soubor kulturních praxí umožňující se vyrovnat s novými formami informace.

Antropologické- kyberkultura je kulturní praxe a životní styly spojené s nástupem ICT.

Epistemologické- sociální a antropologické reflexe nových médií.

Použitá literatura

1.MACEK, Jakub; KOŘÍNEK, David. Raná kyberkultura. 2004, 8, 23. [cit. 2010-12-29]. Dostupný z WWW: https://is.muni.cz/auth/th/14931/fss_m/

2.PIERRE, Lévy . Kyberkultura : zpráva pro Radu Evropy v rámci projektu "Nové technologie: kulturní spolupráce a komunikace". Vyd. 1. v Praze : Karolinum, 2000. s. 105. ISBN: 80-246-0109-5.

3.SILVER, Daniel. Looking Backwards, Looking Forward: Cyberculture Studies [online]. 2000 [cit. 2010-12-28].. Dostupné z WWW: http://rccs.usfca.edu/intro.asp

4. SPILLER, Neil. Cyber reader : critical writings for the digital era. 1st pub. London: Phaidon press, 2002. 319 s.

Externí odkazy

Kyberkultura : shrnutí pohledů D. Silvera a J.Macka. [online]. 2008 [cit. 2010-12-28]. Dostupné z WWW: http://vcela.wordpress.com/2008/02/17/kyberkultura-shrnuti-pohledu-d-silvera-a-jmacka/