Kreativní centrum Brno

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Josef Březina

Klíčová slova: kreativita, centrum, Brno

Synonyma: Creative Brno

Související pojmy:

nadřazené - kreativní centra, podpora kreativních odvětví
podřazené - vznik kreativního centra Brno, umístění kreativního centra Brno, využití kreativního centra Brno

Charakteristika

Kreativní centrum Brno je název projektu, který si klade za cíl vybudovat centrum pro podporu kreativně smýšlejících jedinců v městě Brně a jeho okolí. V budoucnu by se mělo centrum stát místem pro vzájemnou inspiraci, spolupráci a podporu kreativních odvětví. V plánu je vybudování míst, jež by pomohla v rozvoji regionálním kreativcům. Probíhalo by zde například poradenství týkající se problematiky založení živnostenského listu, konzultace o vybudování osobního brandu nebo nejrůznější workshopy.

Měl by to být fyzický pracovní prostor, centrum kreativních průmyslů – studia, nájemní ateliéry, zkušební dílny či sdílené kanceláře. Nemělo by však jednat pouze o uzavřený soukromý prostor, ale o místo dostupné veřejnosti, aby i veřejnost měla přístup k tvůrčímu procesu a měla možnost navštěvovat nejrůznější vernisáže a výstavy nebo aby si tvůrčí produkty mohla zakoupit v design shopu.

Kdo za projektem stojí

Zadavatelem projektu brněnského kreativního centra je Magistrát města Brna.[1] Projekt je zařazen do Regionální inovační strategie Jihomoravské kraje 3 a také v Koncepci ekonomického rozvoje města Brna.

Studií proveditelnosti se zabývá Jihomoravské inovační centrum (JIC)[2], které spolupracuje s Masarykovou univerzitou v rámci projektu MUNISS a dalšími brněnskými vysokými školami – Vysokým učením technickým a Mendelovou univerzitou. Jihomoravské inovační centrum je také zapojeno do projektu Partnerství pro české brownfieldy díky kterému studenti řeší problematiku regenerace budovy pro kreativní brněnské centrum.

Řídící skupinu projektu tvoří náměstek primátora Ing. Oliver Pospíšil, náměstkyně primátora Ing. Jana Bohuňovská, náměstek primátora Ing. Robert Kotzian, Ph.D., ředitel JIC, z.s.p.o Ing. Jiří Hudeček, vedoucí ÚRM Ing. Olga Nováková, vedoucí KSM Dr. Ing. Marie Zezůlková. Na řízení projektu se také podílí řešitelský tým složený ze zaměstnanců JIC a Kanceláře strategie města."[3] Manažerkou projektu je MgA. Zdeňka Kujová z JIC, zadavatelem a supervizí Mgr. Tereza Chrástová z brněnského magistrátu.

Historie budovy kreativního centra

Kreativní centrum v Brně vzniká v prostoru bývalé káznice. Historie této budovy sahá až do 18. století.

Základní kámen novostavby káznice s kaplí Nanebevzetí Panny Marie (Cejl 71) byl položen roku 1772 a již roku 1779 posvětil biskup Chorinský ústavní kapli. Roku 1778 byl do nové káznice přemístěn sirotčinec z někdejší brněnské jezuitské koleje. Již roku 1784 císař Josef II. sirotčinec zrušil a roku 1786 sem byla přesunuta převážná část lehčích vězňů ze Špilberku. Monumentální čtyřkřídlý blok káznice naproti staré kapli sv. Anny a Radlasu byl velmi tvrdým zásahem do dosavadní urbanistické struktury Cejlu. „Byl výrazně odsunut od uliční čáry a muselo mu ustoupit několik domů. Později, před rokem 1825, byl doplněn ještě vnitřním příčným křídlem."[4]

Roku 1833 byla v někdejším sirotčinci zřízena i opatrovna pro malé dělnické děti a v letech 1843-1844 byl tento objekt zemského soudu a robotárny výrazně přestavěn Josefem Jacobim podle projektu Josepha Seiferta. „Dosavadní cizorodé zapojení tohoto monumentálního bloku do struktury Cejlu bylo odstraněno výstavbou nových křídel v linii Cejlu i Bratislavské ulice."[5]

Současnost lokality

V dnešní době skýtá umístění kreativního centra v prostoru bývalé káznice mnoho výhod, mezi něž patří například skutečnost, že se jedná o velký objekt v blízkosti centra vlastněný městem s výhodnou pěší dostupností a propojením na MHD. Nezanedbatelným přínosem je také to, že díky projektu dojde k záchraně, revitalizaci a znovuvyužití jinak problematického brownfieldu. V této souvislosti došlo v rámci projektu „kreativní Brno“ k lokalizaci současných problémů, ale rovněž bylo zmapováno, jaké instituce se na daném území vyskytují.

Mapa lokality

Zdroj: http://www.kreativnibrno.cz/lokalita-mapa/

Vznikla tak unikátní mapa, na které najdete například lokalizované bazary a zastavárny nebo herny a kasina, tolik typické pro brněnský Bronx, ale také všechny neziskové organizace nebo význačná a unikátní místa „genia loci“.

Poznámky

  1. TISKOVÉ STŘEDISKO MMB. Město podpoří vznik Kreativního centra Brno.Statutární město Brno [online]. 2011 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/mesto-podpori-vznik-kreativniho-centra-brno/
  2. Kreativní centrum.Jihomoravské inovační centrum [online]. 2013 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: www.jic.cz/kreativni-centrum
  3. Projekt kreativního centra.Kreativní Brno [online]. 2013 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: www.kreativnibrno.cz/projekt-kreativniho-centra
  4. KUČA Karel.Brno: vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Vyd. 1. Praha: Baset, 2000, s. 323. ISBN 8086223116.
  5. KUČA Karel.Brno: vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Vyd. 1. Praha: Baset, 2000, s. 324. ISBN 8086223116.

Použitá literatura