Korektor

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petr Cafourek, učo 428033

Klíčová slova: gramatika, stylistika

Nadřazené pojmy: vydavatelství, nakladatelství

Související pojmy: editor, nakladatel, autor, stylistika

Podřazené pojmy: korektura, celistvost textu

Co dělá korektor

Slovo korektor pochází z latinského corriegere, což v podstatě znamená opravovat; odtud je odvozeno i slovo korektura, což znamená oprava zjištěných chyb, nepřesností
a nesrovnalostí.

„Korektor upravuje texty z hlediska jazykové gramatické a stylistické správnosti. Může se spolupodílet na překladech a vytváření odborných vědeckých textů.[1]

Pod pojmem korektor se nemusí skrývat pouze fyzická osoba, může se jednat
i o software, který opravuje gramatické chyby.

 

Osoba korektora

Správný korektor by měl být dostatečně vzdělaný na to, aby mohl autora upozornit, zda je jeho text nejen gramaticky správně, ale zda dodržuje i styl, který si předsevzal,
a v textu, který je určený pro široké publikum, nepoužívá třeba úzce specializované termíny, jejichž účel z textu samotného nelze rozpoznat
.“[2]

 

Náplň práce

  • provádění oprav textu z hlediska jazykové správnosti
  • porovnávání předložených textů
  • úpravy textu po věcné i stylistické práce
  • spolupráce a konzultace s autory
  • spolupráce s redaktory
  • spolupráce při tvorbě nových termínů

 

 

Softwarový korektor

            Softwarový korektor je program či doplněk textového editoru, který automaticky opravuje gramatické chyby, či upozorňuje na syntaktické nesrovnalosti. Jako nejlépe známý příklad lze uvést Gramatický korektor češtiny pro Microsoft office. Na toto korektoru spolupracuje s firmou Microsofr Ireland Ltd. Ústav pro jazyk český.[3]

 

Norma pro korektory

            ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, jejímž zpracovatelem je Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., byla vydána Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) 1. 7. 2014 a nabývá účinnosti 1. 8. 2014. Vydání této normy nahrazuje ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory z dubna 2007. Norma je dostupná prostřednictvím systému ČSN online a u prodejců tištěných ČSN.[4]

 

Korektura

Korektury textu vyžadují komplexní přístup. Jazykový korektor bývá mnohdy posledním člověkem, který detailně prochází celý text před jeho publikováním. Je to tedy korektor, kdo zodpovídá za to, aby text byl v pořádku, a kdo případně upozorní na všechny jeho nedostatky.

Kvalitní korektura textu není jen o tom, aby byla v celém textu správná gramatika. To je základní předpoklad. Korektor by si měl umět mimo jiné pohlídat i konzistenci celého textu, jeho styl. Neměly by mu uniknout ani věci, jako je užívání řezů písma — všimnout si, zda někde nevypadla kurziva nebo jestli někde nechybí tučný řez. Korektor dále musí zkontrolovat, zda jsou správně nastylované nadpisy, mají přiřazené správné úrovně; je v obsahu správné číslování stránek; je v pořádku záhlaví a zápatí; někde nechybí popiska; nezůstal někde v textu zapomenutý komentář a typografie. Korektor ovšem musí projevit i cit pro kreativitu autora a celkoví kontext knihy – jestliže je součástí děje použití nářečí či vulgarismů nesmí tyto pasáže opravovat.

 

Zdroje[1] Korektor. Projobs [online]. 2013 [cit. 2015-01-12]. Dostupné z: http://www.projobs.cz/napln-prace-korektor-277

[2] Jak se dělá korektor. Psanci.cz [online]. 2013 [cit. 2015-01-12]. Dostupné z: http://www.psanci.cz/denik.php?denik_id=3181-jak-se-dela-korektor

[4] ČSN 016910. Ústav pro jazyk český [online]. 2014 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z:http://www.ujc.cas.cz/csn016910/