Kopie

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Edita Hečová

Klíčová slova: kopírování, skener, pirátské kopie

Synonyma: napodobenina, opis, faksimile, padělek, plagiát


Charakteristika:

Kopie = podle nějakého vzoru nebo zároveň s ním mechanicky a hromadně vyrobený další exemplář ( přesný opis ), průpis, průklep,o(b)tisk, snímek ap. Druhá definice z Akademického slovníku cizích slov zní: Přesné napodobení originálu v původní technice a materiálu provedené autorem nebo dílnou; nesamostatné, na nějakém vzoru závislé dílo, napodobenina ( opak originálu ).

Pro rozmnožování písemných a grafických materiálů existují tzv. Kopírovací stroje ( kopírky, skenery... ). Jsou dva druhy kopií a kopírování. Legální a nelegální (= rozporuplný se zákonem ). Na kopírovacíxh strojích je zakázané pořizovat kopie bankovek. I kopie osobních dokladů by neměly být pořizovány bez souhlasu jejich majitele.


Možnosti pořízení kopie: Skener = řádkový snímač. Skener je zařízení počítače, díky kterému můžeme pořídit digitální kopii textu nebo obrázku, kterou můžeme dále užívat v počítači. V soušasné době vědci používají i trojrozměrné skenery. Jejich užití je všestrané. Od skenování vesmíru až po digitální koipii obrazu, určené k jeho odbornému zkoumání. Kopírka – zařízení, které umožňuje okopírovat jakýkoliv text nebo obrázek. Nicméně nepřevede jej do digitální podoby. Na propracovanějších kopírkách je možno pořídit téměř dokonalou kopii i bankovek. Takové kopírování je ovšem v rozporu se zákonem. Trestné. Pořizování kopií například i knih je v rozporu s autorskými právy.

Nelegální kopie v dnešní době se dá „zkopírovat“ úplně vše. Od značkového oblečení po počítačový program. Dnešní kopie jsou často od originálu k nerozeznání. Kopie počítačových programů jsou často io nebezpečné. S jejich stažením si uživatel může stáhnout i virus, nebo jiný škodlivý software. Další oblíbené nelegál ní kopie jsou tzv. „pirátské“ kopie CD a DVD. Nejen volně stažitelné na internetu ale i snadno koupitelné na stáncích nebo u překupníků. „Policie ČR za roky 2004 – 2005 eviduje 1 184 případů porušování autorských práv ve vztahu k software, filmům a hudbě. Průměrná škoda, způsobená jedním odhaleným pirátem, představuje téměř 130 000 Kč. Nejvíce případů pirátství bylo zaznamenáno v Praze, nejméně v kraji Vysočina.“


Použité zdroje:

PETRÁČKOVÁ, Věra, et al. Akademický slovník cizích slov. 1. vydání. Praha : Academia, 2000. 834 s. ISBN 80-200-0607-9.

Etron net [online]. 12 Únor 2009 [cit. 2011-05-04]. Stahuj, aneb lze kopírovat podle zákona?. Dostupné z WWW: <http://etron.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=64:stahujete&catid=15:tiskove-zpravy&Itemid=75>.