Konceptuální umění

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Michaela Trňáková

Klíčová slova: umělecký směr, koncept, myšlenka, instalace

Synonyma: instalace na místě - instalace in situ

Související pojmy: umělecký směr, koncept, myšlenka, instalace

nadřazené - umělecká forma, styl uměleckého vyjádření

podřazené - ---

 

“ In conceptual art the idea or concept is the most important aspect of the work. When an artist uses a conceptual form of art, it means that all of the planning and decisions are made beforehand and the execution is a perfunctory affair. The idea becomes a machine that machine that makes the art.     Sol LeWitt         ”[1]Úvod

Konceptuální umění je nevšední experimentální umělecký směr vznikající v polovině 60. let. Umění, pro které je rozhodující idea umělce a nikoli výtvarná práce a vytvořený předmět. Myšlenka umění a umění samotné splývá v jedno. Tyto umělecké práce bývají často nazývány instalacemi.

Co je to konceptuální umění

Je jen málo uměleckých oblastí, které jsou natolik zahaleny oblakem kontroverze a plamenných diskusí, jako právě konceptuální umění. Zdá se, že ho můžeme buď milovat, nebo nenávidět. Velmi často vyvolává v divákovi velmi intenzivní až extrémní reakce.

Historie

Pojem konceptuální umění poprvé použil v roce 1961 umělec Henry Flynt v jednom ze svých článků publikovaných Fluxusem.[2] Fluxus je původně americké umělecké hnutí, které zahrnuje nové estetické nauky, zahrnující především prvky dadaismu, Bauhausu a zen-buddhismu a předpokládá fúzi a kombinaci všech forem uměleckého vyjádření. Za nejznámější představitelku Fluxusu můžeme považovat Yoko Ono.[3]

            Prvním význačným představitelem konceptuálního hnutí je americký umělec Sol LeWitt (* 1928 - †  2007, USA), který ve svém manifestu Věty o konceptuálním umění formuloval jeho základní myšlenky. Podle LeWitta se konceptuální umění na rozdíl od neosobního abstraktního expresionismu orientuje na vnitřní svět člověka/umělce a jeho přožíváním, reakcemi na různé podněty. Myšlenku pak považoval za jakýsi mystický prostředek k dosažení pravé podstaty umění. Věty byly vydány v roce 1967 v americkém uměleckém časopise Artforum[4] a tento počin prakticky znamenal oficiální počátek hnutí konceptuálního umění, ačkoliv byla konceptuální díla vytvářena různými umělci již před tímto datem. Mohli bychom zmínit například známou instalaci Jedna a tři židle amerického umělce Josepha Kosutha (*1945).

První výstavu věnovanou jmenovitě konceptuálnímu umění Conceptual Art and Conceptual Aspects můžeme zaznamenat v roce 1970 v New York Cultural Center.[5]

            Další výraznější vlnu v tomto hnutí nacházíme v 90. letech 20. století  ve skupině Young British Artists (YBA), jejímž představitelem je například anglický spisovatel, fotograf, kurátor a vizuální umělec Henry Bond (*1966). YBA se ztotožňuje s myšlenkou šokovat, bořit konvenční představy o tradici umění a tím se ztotožňuje s manifestem konceptuálních umělců 60. let.

Vybrané projekty konceptuálního umění

1957 Yves Klein: Aerostatic Sculpture (Aerostatická socha). Tato „socha“ byla složena z 1001 modrých balónků, které vypustil Klein před Galerií Iris Clert v Paříži, aby propagoval výstavu Proposition Monochrome; Blue Epoch.

1958 Yves Klein: The Void (Prázdno). Na této výstavě Klein prezentoval pouze prázdné místnosti s tím, že jeho díla jsou neviditelná.

1961 Piero Manzoni: Artist's shit (Umělcovo hovno). Při této instalaci umělec vystavil plechové krabičky, které byly údajně naplněny jeho vlastními výkaly. Toto však nebylo možno potvrdit, jelikož otevření plechovek by dle Manzoniho znamenalo zkázu jeho díla.

1965 Joseph Kosuth: One and Three Chairs. Při této instalaci použil autor reálnou židli, její fotografii a definici slova židle a tyot tři elementy společně prezentoval.

1971 Hans Haacke: Real Time Social System. Tato instalace poukazovala na nekalé praktiky velké realitní společnosti v New Yorku, která vlastnila velkou část pozemků v Harlemu a Lower East Side. Guggenheimovo muzeum však ještě před zahájením výstavu zrušilo. Neexistuje však žádný důkaz o tom, že společnost, která byla předmětem této výstavy byla v muzeu finančně zainteresována.

Bonus na závěr

Konceptuální umění se okrajově objevilo také v kultovním americkém sitcomu SATC (Sex ve městě), kde v několika epizodách vystupoval imaginární ruský umělec a představitel konceptuálního umění Aleksandr Petrovski. 


Poznámky a použité zdroje

[1] Překlad autorky: „V konceptuálním umění je myšlenka nejdůležitějším aspektem celé práce. Pokud umělec používá konceptuální formu umění, znamená to, že veškerá plánování a rozhodování jsou předem dána a samotná realizace je pouhou formální záležitostí. Myšlenka se stává nástrojem tvorby umění.“

[2] Artmuseum.cz. GLENN, Martina. [online]. Dec 19, 2003 [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: http://www.artmuseum.cz

[3]Konceptuální umění. Cojeco.cz [online]. 2007 [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: www.cojeco.cz

[4] Artmuseum.cz. GLENN, Martina. [online]. Dec 19, 2003 [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: http://www.artmuseum.cz