Know How

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lada Brymová

Klíčová slova: Dominance a diverzifikace obchodních firem, Franchising,

Synonyma: "vědet jak"

Související pojmy:

nadřazené: duševní vlastnictví

podřazené: licence, spolupráce podnikatelských subjektů


Charakteristika

V základním principu je Know-how soubor technologických a sociálních poznatků, unikátních pro daný subjekt. Vlády mnoha zemí světa jej ochraňují pomocí patentových zákonů, kde může každý inovátor zaregistrovat své know-how stejně tak jako to dělají instituce a podniky.[1] "Know-how je tedy jedním ze způsobů, jak lze chránit nehmotné statky registrovatelné jinak jako patent na vynálezy, užitné a průmyslové vzory."[2]Je termínem pro praktické znalosti v mnoho oblastech, jako například v průmyslu, obchodu, zemědělství.

Příklad praktického užití

"V roce 2001, malá skupina výrobců látek spustila novou obchodní a předváděcí Expoferia akci ve městě Andean Atuntaqui. Řídili se podmínkami 2000 dolarové daně, ale i tak se jim podařilo zlepšit podmínky pro zaměstnance a zvýšit tržby díky použití nových know-how strategií. Vybudovali novou infrastrukturu a také sklady na své zboží. Nové přístupy pomohly rapidně zlepšit efektivitu, což se projevilo ve všech sektorech." [3] Dle výzkumu se ukázalo, že americké postupy mohou být užitečné i v jiných zemích. Stačí je jen přizpůsobit zvyklostem místních firem a obyvatel.

Rozdělení

Kvalitní know-how se stává jednou z nejdůležitějších konkurenčních výhod v podnikání. Představuje významný a hodnotný majetek nehmotné povahy ve společnosti. Know-how se rozumí v oblasti obchodní (obchodní praktiky a tajemství), výrobní (pracovní postupy, suroviny), ekonomické (finanční náročnost), technické (technická data, vzorce, normy, technické informace, specifikace, procesy, metody) a stejně tak všechny informace pro zkvalitnění pracovního procesu, znalosti a vylepšení, které jsou zveřejněny nebo jakýmkoli způsobem sděleny v licenci podle dohody.

Právní ochranu zajišťuje obchodní zákoník vymezením nekalé soutěže. Popis know-how zveřejněný podle smlouvy neobsahuje žádné důvěrné informace, pouze základní fakta o licenci.

"Zaměstnanci také často pracují s částmi firemního know-how a je důležité zajistit důsledný postup s informacemi, včetně jejich utajení před konkurencí"[4]

Právní aspekty

"Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje."[5]

Velmi specifickou problematiku představuje nakládání s předměty obchodního tajemství, dle §17 obchodního zákoníku a know-how. Zveřejňování jakýchkoli údajů, které jsou předmětem obchodního tajemství, získaných v rámci spolupráce s externím podnikatelským subjektem, může snadno vyústit v odpovědnost autora za škodu, kterou neoprávněným zásahem způsobí. Rovněž není vyloučeno, že problematika nakládání s know-how bude upravena smlouvou, na jejímž základě tato spolupráce probíhá.

"Podnikatel provozující podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje, má výlučné právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití."[6] Dle §18 obchodního zákoníku a know-how.

Evidenční list

Evidenční list zajišťuje výhradní právo používat know-how a může existovat v rozličných variantách. Slouží k snadné evidenci a registraci příslušného know-how, například na úřadě Centra pro transfer technologií na Masarykově univerzitě nebo Úřad průmyslového vlastnictví a podobně. Náhled do formuláře možný zde. [1]

Poznámky

  1. MATSUSHIMA, NORIAKI; OGAWA, SUSUMU. Manchester School (14636786). Sep2012, Vol. 80 Issue 5, p560-579. 20p. DOI: 10.1111/j.1467-9957.2012.02227.x. , Databáze: Business Source Complete
  2. Brooks, Douglas H. Asian-Pacific Economic Literature. Nov2013, Vol. 27 Issue 2, p165-166. 2p. DOI: 10.1111/apel.12038. , Databáze: Business Source Complete
  3. Colloredo-Mansfeld, Rudi; Antrosio, Jason. Latin American Research Review. 2009, Vol. 44 Issue 1, p132-157. 26p. , Databáze: Academic Search Complete
  4. VAN CAENEGEM, William. International Journal of Comparative Labour Law & Industrial Relations. Jun2013, Vol. 29 Issue 2, p219-238. 20p. , Databáze: Business Source Complete
  5. Česká Republika. Obchodní zákoník: Obchodní tajemství. In: 513/1991 Sb. 1991, č. 513. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx
  6. Česká Republika. Obchodní zákoník: Obchodní tajemství. In: 513/1991 Sb. 1991, č. 513. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx


Zdroje

Brooks, Douglas H. Asian-Pacific Economic Literature. Nov2013, Vol. 27 Issue 2, p165-166. 2p. DOI: 10.1111/apel.12038. , Databáze: Business Source Complete

Colloredo-Mansfeld, Rudi; Antrosio, Jason. Latin American Research Review. 2009, Vol. 44 Issue 1, p132-157. 26p. , Databáze: Academic Search Complete

Česká Republika. Obchodní zákoník: Obchodní tajemství. In: 513/1991 Sb. 1991, č. 513. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx

MATSUSHIMA, NORIAKI; OGAWA, SUSUMU. Manchester School (14636786). Sep2012, Vol. 80 Issue 5, p560-579. 20p. DOI: 10.1111/j.1467-9957.2012.02227.x. , Databáze: Business Source Complete

VAN CAENEGEM, William. International Journal of Comparative Labour Law & Industrial Relations. Jun2013, Vol. 29 Issue 2, p219-238. 20p. , Databáze: Business Source Complete