Knihovnický happening

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Alžběta Škytová

Klíčová slova: happening, knihovny, akce

Synonyma: mítink

Související pojmy:

   nadřazené - SKIP
   podřazené - 

Happening

Happening se uvádí jako "improvizované představení, událost situovaná do běžné reality s cílem vtáhnout diváka do děje, vyvolat pocity šoku, absurdity".[1]

Happeningů je samozřejmě více druhů. Pojem vznik v USA. Za první případ realizace happeningu a použití tohoto názvu bývá označováno Allanem Kaprowem inscenované představení nazvané 18 Happenings in 6 Parts v New Yorské Reuben Gallery v roce 1959, ačkoliv již od roku 1952 se konaly představení odpovídající tomuto názvu na Black Mountain College za účasti Johna Cage, Kaprowa, Rauschenberga, Tudora a Cunninghama.[2]

Kaprow definoval happening jako: „Soubor událostí předváděných nebo vnímaných po určitou dobu a na více místech…."[2]

Další osobnosti podporující happeningy jsou Carolee Schneemann, Red Grooms, Robert Whitman, Jim Dine, Claes Oldenburg a Robert Rauschenberg a za Českou republiku Milan Knížák, Zorka Ságlová, Olaf Hanel, Petr Štembera, Karel Miller, Jan Mlčoch, Jiří Kovanda.

Mezi novými umělci to jsou David Černý se svým tankem na Smíchově nebo svítí srdce na Pražském hradě od Jiřího Davida.

Do této kategorie můžeme zařadit i projekt Český sen (otevření imaginárního supermarketu a stejnojmenný dokument).


Knihovnický happening

Knihovnický happening je akcí (většinou dvoudenní), která se koná na začátku Týdne knihoven."Smyslem celého setkání je vytvoření velmi zábavného a otevřeného kulturního programu pro veřejnost, který humorným způsobem upozorní na problematiku čtení, čtenářství, českých knihoven a knihovníků. Proběhl již v mnoha regionech (Kutná Hora, Český Těšín, Český Krumlov, Plzeň, Praha, Opava, Liberec, aj.) a je považován za prestižní záležitost, které se účastní také zástupci místní a regionální veřejné správy."[11] Vzniká pod záštitou SKIPu (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR) a koná se jeden týden v řijnu. Tohoto týdne se zúčastní knihovny v celé České republice. Některé akce jsou pro všechny společné a jiné má zase každá knihovna individuální. V praxi je situace taková, že knihovníci z celé republiky se sejdou v jednom městě České republiky (vždy pod patronací jedné knihovny), která vymyslí tématické zaměření happeningu a následný program. Ten je různý, ale většinou obsahuje různé soutěže a tématické průvody knihovníků a dalších osob z řad veřejnosti (státní sféry apod.). Večer následuje kulturní program pro knihovníky. Další den probíhají většinou různé prohlídky knihoven, kulturních zařízení a turistické výlety.

Jejich popis

2010 Turnov

Zde se bude letos happening teprve konat.

2009 Vsetín

S názvem "Knihovna mého srdce – Kamarádka knihovna" se konal happening ve Vsetíně. Zúčastnilo se téměř 250 osob, které se mohly zapojit do nejrůznějších soutěží jako např. Valašský kufr, Maraton s valaškou či Valašské veršování.Celý program byl doplněn dalšími akcemi a samozřejmě hudbou.

2008 Kutná hora

S názvem "Knihovny – rodinné stříbro" se konal další z happeningů v Kutné hoře. Opět se konal průvod knihovníků a knihovnic, dobrovolníků s transparenty a různými kostýmy. Na programu byly například soutěže v hodu kutnohorským grošem nebo vymýšlení českých slov pro mobil, happening apod. Pro představu mohu uvést třeba kapesník – smrkonosočistoplena. Následovaly samozřejmě doprovodné akce.

2007 Plzeň

Devátý ročník s názvem Knihovnická bašta se konal v Plzni. V soutěži "Běh za jeptiščiným pokladem" získali účastníci všech pět P, které jsou důležité pro každého knihovníka. Pečlivost, pracovitost, pergamen, peníze a pivo. Konal se další doprovodný program, a také návštěva plzeňských knihoven.

2006 – Praha

Další z knihovnických happeningů se konal v Praze a nesl název Národ sobě II. Druhá část (první byla stavba Národního divadla) byla stavba nové knihovny na pražské Letné. Nejprve se konala první část složená ze seminářů a exkurzí (Městská knihovna NK, STK) a následoval přesun na Letnou. A zde se konal hlavní program, a to předávání základních kamenů pro stavbu nové knihovny. "Během dvou hodin byly předány na dvě desítky kamenů všech možných druhů, tvarů a barev (prastarý vřídlovec z Karlových Varů, kámen z hory Říp, klasická žula, černé uhlí či růženín – nabídka byla vskutku široká). Cenný stavební materiál přebíral přímo generální ředitel Národní knihovny Mgr. Vlastimil Ježek. Kromě nerostů se mezi dárky objevila například i vajíčka (která se osvědčila již při stavbě Karlova mostu), kniha (důležitý základ nových fondů) nebo masivní krabička zápalek (kterou s lišáckým výrazem věnoval ředitel Městské knihovny v Praze RNDr. Tomáš Řehák)." [10]

2005 Český Těšín

Tématem tohoto ročníku byla Velká večerníčkovská šou. Pořadatelé se snažili tímto tématem ukázat na důležitost dětského čtenářství. Proběhla i sbírka pro první dětský hospic v Malejovicích.

2004 Semily

6. ročník se nesl ve znamení Starých bájí a pověstí. Knihovníci se představili v krátkých scénkách z pověstí svého kraje, absolvovali hod bramborou, běh s uloveným štětináčem, jízdu s výměnným souborem bibliosaněmi do horské knihovny, prokazovali vtip, pohotovost i znalost historie.[4] Zúčastnění knihovníci se další den zúčastnili prohlídky knihovny nebo například výletu za krásami Českého ráje.

2003 Opava

Účast dalšího ročníku byla o trochu větší než v loňském roce. A téma bylo přímo indiánské a s ním i program a soutěže – pro představu Tajný závod. Nejrychlejší stopař z každého družstva byl poslán, aby podle indiánské mapy našel vigvam Starého ještěra a splnil tajný úkol. Hodnotila se rychlost stopaře i správnost zodpovězení otázky.[3] Opět k večeru následoval bohatý program např. divadlo.

2002 Uherské Hradiště

Na 4. ročník se přihlásilo kolem 220 knihovníků a knihovnic z celé ČR a tématem byla Kniha a víno. Vše samozřejmě probíhalo v kostýmech a s transparenty na podporu knihoven (čtenářství a pod.Program byl opět bohatý a soutěže se točily kolem právě kolem vína. Příkladem může být degustace - natáhnutí co nejvíce tekutiny do koštýře. Následovalo soutěžení v textování – soutěžící si vylosovali folklorní melodii a poté slova z knihovnické terminologie, a ty měli napasovat na píseň a tak ji vlastně přetextovat. Další soutěž prověřila schopnosti knihovníků a to jak si knihovníci pamatují knihy s číslovkami v názvu. Program byl bohatý - divadelní představení Rychlé šípy, lampionóvý průvod apod.

2001 Český Krumlov

Tento happening byl pojat jako klání knihovnický družstev jednotlivých krajů. Soutěžilo se ve schopností orientace ve virtuálním a reálném světě.

2000 Praha

V druhém ročníku se konala hlavně knihovnická soutěž. Disciplíny byly například předvést ideálního knihovníka, zazpívat úryvek z knihovního řádu, hádání knihovnických osobností dle zobrazení jejich jmen a další.

1999 Praha

První ročník se konal v Praze na Staroměstském náměstí. Transparenty, pokřikování a každá skupinka knihovníků propagovala něco jiného. Např. historicky oblečení knihovníci, ukázka počátku českého písemnictví anebo rakev se zakázanými knihami. Doprovodnými akcemi pro knihovníky jsou návštěva knihovny nebo koncert.

Použitá literatura

1. ABZ.cz : slovník cizích slov [online]. 2006 [cit. 2010-03-27]. Dostupné z WWW: <http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=happening&typ_hledani=prefix>.

2. ARTLIST : Databáze současného umění [online]. 2006-2010 [cit. 2010-06-04]. Happening. Dostupné z WWW: <http://artlist.cz/?id=107>.

3. Bornová, Zuzana. Knihovnický happening v Opavě ve znamení indiánského léta. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 11 [cit. 2003-11-03]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1517>. URN-NBN:cz-ik1517. ISSN 1212-5075.

4. Buchtová, Růžena. Knihovnický happening v Semilech. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 11 [cit. 2004-11-01]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1796>. URN-NBN:cz-ik1796. ISSN 1212-5075.

5. Galášová, Jana. Knihovnický happening 2005. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 11 [cit. 2005-11-01]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/2032>. URN-NBN:cz-ik2032. ISSN 1212-5075.

6. Houšková, Zlata. Praha, Staroměstské náměstí, 18. 10. 1999. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 10 [cit. 1999-11-01]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/433>. URN-NBN:cz-ik433. ISSN 1212-5075.

7. Janošková, Kateřina. Vsetín : Oficiální web města [online]. 2009-10-5 [cit. 2010-03-27]. Vsetín hostil Knihovnický happening 2009. Dostupné z WWW: <http://www.mestovsetin.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18676&id=490893&p1=9078&p3=,>.

8. Jonáková, Karolína. Daidalos : Informační server pro knihovníky [online]. 200-10-9 [cit. 2010-03-27]. Happening byl letos opravdu skvostný. Dostupné z WWW: http://daidalos.ff.cuni.cz/2000/rijen/aktualne/10_09_hap.php

9. Pavlicová, Libuše. Knihovnický happening v Uherském Hradišti. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 11 [cit. 2002-11-01]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1212>. URN-NBN:cz-ik1212. ISSN 1212-5075.

10. Rylich, Jan. Knihovnický happening 2006. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 10 [cit. 2006-10-03]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3639>. URN-NBN:cz-ik3639. ISSN 1212-5075.

11. SKIP : Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. 4.12.2009 [cit. 2010-03-27]. 5.-11. října 2009 Týden knihoven – 13. ročník. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcTyden09.htm#>.

12. Tafatová, Věra. Happening 2007 v Plzni. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit. 2007-11-02]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4397>. URN-NBN:cz-ik4397. ISSN 1212-5075.

13. Tafatová, Věra. Knihovnický happening 2008 a něco kolem (z poznámek pražské knihovnice). Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 11 [cit. 2008-11-04]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5082>. URN-NBN:cz-ik5082. ISSN 1212-5075.

14. ZOUBEK, Ladislav. TÝDEN KNIHOVEN. BULLETIN SKIP [online]. 2001, 4, [cit. 2010-03-27]. Dostupný z WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Bull01_42.htm>.