Knihovnické nekonference

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Magdalena Jirásková

Klíčová slova: nekonference, barcamp, ALA

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - konference, knihovnictví
podřazené - ---


Stav v České republice

Nekonference, jinak také barcampy, jsou v naší republice stále poměrně novým jevem. Oficiálně první se uskutečnila v únoru 2008, masového rozšíření se však stále nedočkaly. Jejich průkopníci se u nás zaměřují především na oblast IT. Knihovnictví je naproti tomu považováno za poměrně konzervativní a stálý obor, který inovace přijímá jen pozvolna a s obtížemi. Jakkoli je toto tvrzení v mnoha případech nespravedlivé, knihovnické konference mívají stále spíše tradiční podobu, tedy sled prezentací přizvaných odborníků s následnou diskusí. Bývají sice doplněny workshopy, které poskytují otevřenější prostředí pro vzájemné předávání znalostí, ovšem celá konference se nese v navyklém duchu po sobě jdoucích přednášek. Můžeme to pozorovat na většině českých knihovnických konferencí, včetně těch největších jako je Inforum, Elag nebo CASLIN.

Mezi českými knihovníky se však pravidelně pořádají akce, které by se daly nazvat nekonferencemi, a to jsou setkání knihovníků. Většinou se pořádají na regionální úrovni, ale existují i celostátní setkání např. pro knihovníky z venkovských knihoven, nazvané Co venkovské knihovny umějí a mohou, které se konalo letos v Protivanově.[1] Tato akce byla vyjímečná tím, že trvala celé tři dny, a zahrnovala nejen odborné prezentace, ale i návštěvy kulturních akcí, společenské večery a další neformální aktivity. Právě neformální atmosféra a vícedenní společný pobyt přispívají k přirozenějšímu sdílení informací mezi kolegy a navíc navazování cenných kontaktů.

Zahraniční nekonference

V zahraničí se nekonference těší velké oblibě i u knihovníků a označení "barcamp" či "unconference" se pro knihovnické akce běžně využívá.

BarCamp Ohio

Ukázkovým příkladem nekonference byl např. BarCamp Ohio uskutečněný v srpnu 2008.[2] Na svých stránkách pouze naznačuje seznam témat vhodných k prodiskutování a dále seznam odborníků i veřejnosti, kteří se do barcampu zaregistrovali. V harmonogramu nenajdeme rozpis probíraných témat od-do. Jediným pevně daným bodem je vypsání nápadů a možných témat na postery, dále už se nese ve velmi volném duchu, přičemž oběd, večeře i úklid prostoru jsou prezentovány jako legitimní čas pro diskusi. Pořadatelé BarCampu Ohio zdůrazňují, že jejich akce není konferencí, že počítají s aktivním zapojením registrovaných a že se všichni dohromady budou snažit především o to, aby setkání bylo zábavné. Počet nahlášených účastníků byl kolem sta osob, proto se přátelskou atmosféru podařilo zachovat, jak můžeme vidět i z fotoreportáže.

ALA Unconference

Pravidelně pořádá nekonference také Americká asociace knihoven (ALA). Zajímavé je srovnání akcí z roku 2009 a 2010 – ta loňská již vykazuje mnohem více znaků nekonference. Zatímco v roce 2009 byly ještě podstatnou částí přesně vymezené prezentace s následnou diskusí[4], o rok později je již program jen nastíněn a ponechán zcela na účastnících.[5] Zajímavou součástí loňského ročníku byl prostor pro prezentace PechaKucha, které sestávají z dvaceti slidů, z nichž každý je představen ve dvaceti vteřinách.[6] Tato aktivita se do prostředí nekonference skvěle hodí – prezentujícímu ponechává jen velmi malý prostor pro vlastní realizaci a není tedy možné dospět k dlouhé nudné přednášce, jak tomu bohužel často bývá na tradičních konferencích.


Poznámky

  1. SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. 2011 [cit. 2011-12-20]. Co venkovské knihovny umějí a mohou. Dostupné z WWW: <http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/akce-sekce-verejnych-knihoven/co-venkovske-knihovny-umeji-a-mohou-vii>.
  2. Barcamp [online]. 2008 [cit. 2011-12-15]. BarCampOhio . Dostupné z WWW: <http://barcamp.org/w/page/401283/BarCampOhio>.
  3. JODYDZ, Flickr [online]. 2008 [cit. 2011-12-20]. Library BarCamp Ohio. Dostupné z WWW: <http://www.flickr.com/photos/45807978@N00/2901962133/in/set-72157607612971805/>.
  4. ALA Annual 2009 [online]. 2009 [cit. 2011-12-15]. Unconference Schedule. Dostupné z WWW: <http://wikis.ala.org/annual2009/index.php/Unconference_Schedule>.
  5. ALA Annual 2010 [online]. 2010 [cit. 2011-12-15]. Unconference Schedule. Dostupné z WWW: <http://annual.ala.org/2010/index.php?title=Unconference_Schedule>.
  6. PechaKucha [online]. [cit. 2011-12-15]. 20 frequently asked questions about PechaKucha 20x20 . Dostupné z WWW: <http://www.pecha-kucha.org/what>.

Použité zdroje