Knihovna roku

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Anna Kultová

Klíčová slova: knihovna, soutěž

Synonyma:

Související pojmy:

nadřazené: Vesnice roku
podřazené:Charakteristiky

Cena Knihovna roku je udělována každoročně od roku 2003 ministrem kultury České Republiky na základě nařízení vlády č.5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury. Původním záměrem bylo „zviditelnit knihovny malých obcí, upozornit zřizovatele i uživatele na jejich zajímavou a rozmanitou činnost“ (1). Mezi dalšími cíli SKIP uvádí jednak důkaz samosprávy, že se vyplatí investovat do dobře fungující knihovny; jednak důležitost postavení knihovny v obci jako její nedílnou součástí. Obecně lze tedy říci, že soutěž spolu s jinými podněcuje ke změně knihoven v malých městech na kulturní a společenská centra, která se zvyšují jak úroveň života v nich, tak jejich prestiž v očích ostatních(1). Cena Knihovna roku je udělována ve dvou kategoriích a to „základní knihovna“ a „významný počin v oblasti poskytování knihovnických a informačních služeb“ (která v roce 2008 nebyla udělena). V kategorii „základní knihovna“ jsou knihovny nominovány v návaznosti na soutěž Vesnice roku (viz níže v Historie). Podle nařízení vlády č.5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury je cena udělována provozovateli knihovny každoročně v říjnu u příležitosti Týdne knihoven. Hlavní cenou je ocenění ve výši 70 000Kč pro nejvýše jednu cenu v každé kategorii. (3)

Historie

Na začátku celé soutěže stál Spolek pro obnovu venkova, se kterým v roce 1999 Sekce veřejných knihoven SKIP začala spolupracovat. Jedna ze soutěží tohoto Spolku se jmenovala Vesnice roku, která podle návrhu SKIPu měla mít další stupeň hodnocení : hodnocení knihoven. (1)

Pravidla

Soutěž knihovna roku má dvě kola. Krajské kolo probíhá v rámci soutěže Vesnice roku. Hodnotí ji regionální komise složená ze zástupů různých profesí. Vítězná knihovna krajského kola postupuje do celostátního kola, kde se komise už neskládá rozličných profesí, ale pouze z knihovníků. Hodnotitelská komise je jmenována na 3 roky ministrem kultury. Tato komise navštíví v daném období nominované knihovny a podle kritérií vybere vítěznou knihovnu. Ceremoniál předávání cen se každoročně odehrává v Zrcadlové kapli v Národní Knihovně České Republiky.(2)

Zajímavosti

Na závěr několik příkladů důvodů získání hlavní ceny v kategorii „Základní knihovna:“

- ocenění získala za mimořádnou, dlouholetou a systematickou práci s dětskými čtenáři - knihovna Valašská Bystřice, 2003. (2)

- ocenění získala za cílevědomou přeměnu knihovny v informační a komunitní centrum obce a kvalitní práci s dospělou veřejností, zvláště se seniory - Horní Stropnice, 2003. (2)

- Obecní knihovna v Mydlovarech má 268 obyvatel a její knihovní fond skýtá 3900 knih - to je 14,5 knihy na 1 obyvatele. Ocenění v roce 2004 za cílevědomý rozvoj knihovny jako kulturního a společenského centra života malé obce. (2)

- knihovna úzce spolupracuje s mateřskou i základní školou a zapojuje se do společenského i kulturního života obce … U knihovny pracuje čtenářský kroužek, knihovnice však pečuje i o seniory a svoji činnost pečlivě dokumentuje - knihovna Vidče, 2007 (2)

A několik příkladů argumentace získání ceny v kategorii „Významný počin v oblasti poskytování knihovnických a informačních služeb“:

- Za podíl Národní knihovny ČR na automatizaci knihoven v ČR a rozvoji digitalizace vzácných a ohrožených dokumentů - PhDr. Vojtěch Balík, 2004. (2)

- Za zpřístupnění díla Karla Čapka v elektronické podobě - projekt "Knihy Karla Čapka on-line" - městská knihovna v Praze, 2009. (2)

- Za projekt "Centrum celoživotního učení se zaměřením na nezaměstnané a zdravotně postižené formou akreditovaných kurzů" - knihovna Kroměřížska. (2)

Zdroje

1. SKIP [online]. 14.11.2009 [cit. 2010-03-19]. SKIP Jižní Čechy - Knihovna roku. Dostupné z WWW: <http://www.jihoceskyskip.estranky.cz/stranka/knihovna-roku>.

2. Nkp [online]. 2009 [cit. 2010-03-19]. Knihovna roku 2009. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2009/index.htm>.

3. RYLICH, Jan. Knihovna roku 2007. Ikaros [online]. 2007, 11, 11, [cit. 2010-03-23]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/4390>.