Knihovník specialista (Special Librarian): Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Použité zdroje: +kat)
Řádek 29: Řádek 29:
 
<li> Knihovník specialista. In: Budoucnost profesí [online]. 16.5.2013 [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://www.budoucnostprofesi.cz/budoucnost-profesi.html/28-informacni-sluzby--publicistika/141-knihovnik---specialista
 
<li> Knihovník specialista. In: Budoucnost profesí [online]. 16.5.2013 [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://www.budoucnostprofesi.cz/budoucnost-profesi.html/28-informacni-sluzby--publicistika/141-knihovnik---specialista
 
<li> Knihovník specialista. In: Národní soustava povolání (NSP) [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102206
 
<li> Knihovník specialista. In: Národní soustava povolání (NSP) [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102206
 +
 +
[[Kategorie:Informační profese]]

Verze z 31. 5. 2013, 18:47

Popis práce

Knihovník specialista je odborníkem v oblasti informačních zdrojů. Vyhledává, analyzuje, hodnotí, řadí do celků a rozšiřuje informace takovým způsobem, aby usnadnil proces rozhodování v korporátním, akademickém a vládním prostředí.[1]

Náplň práce

Od klasických knihovníků se knihovník specialista liší především cílovou skupinou, která je jeho předmětem zájmu. Svou činnost neprovádí pro širokou veřejnost, ale pro svého konkrétního zaměstnavatele, kterým je například korporátní firma či soukromý sektor. Cílem knihovníka specialisty není vzdělávat veřejnost, ale vyhledávat, zpracovávat a poskytovat konkrétní informace, které jeho zaměstnavatel potřebuje znát.[2] Dále se knihovník specialista soustředí především na vytváření sbírek a vlastních archivů informací z oblastí, které přímo souvisí se zájmy jeho zaměstnavatele či klienta. Vytváří tak v podstatě oborový či na danou činnost přímo zaměřený archiv pro současné i budoucí potřeby podniku.

Povinnosti

Knihovník specialista se ve svých povinnostech v základu neliší od knihovníků veřejných knihoven. Jeho úkolem je především vyhledávat, systematizovat a katalogizovat informace. Tato profese ale vždy přímo souvisí s konkrétní institucí, která na něho klade požadavky na oborové či tématické znalosti. Knihovník specialista se tedy soustředí především na specifická zadání svého klienta a jeho snahou je nashromáždit co nejvíce relevantních informací, které následně archivuje a ukládá do databází. V českém prostředí se pak jeho povinnosti mohou vztahovat i na tvorbu celonárodních koncepcí a plánů rozvoje daného sektoru do budoucna.[3]

Kariéra

Profesionální knihovníci specialisté se většinou rekrutují z klasických knihovníků, jejich velká část se však může objevit v nejrůznějších sektorech na pozicích webmaster, manažer sociálních médií, rešeršér, CIO nebo analýza informací.[4]

Vzdělání

Většina zaměstnavatelů vyžaduje pro tuto profesi bakalářský nebo magisterský stupeň vzdělání v oboru Knihovnictví a Informační studia (LIS - Library and Information Science). Vzhledem k zaměření knihovníků specialistů jsou ale stejnou měrou vyžadovány znalosti a přehled v klíčovém oboru budoucího zaměstnavatele či potencionálního klienta (např. medicína, právo, vojenství, informační technologie, apod.). Podle serveru budoucnostprofesi.cz se profese knihovník specialista nachází v kategorii, kde je nejčastější dosažené vzdělání VOŠ nebo VŠ (32%).[5]

Kompetence

Mezi nejčastěji požadované kompetence patří komplexní zajišťování knihovnicko-bibliografické, referenční a informační služby, knihovník specialista by tedy měl mít také schopnosti a dovednosti v oblasti tvorby a správy databází, oborových či tématických archivů.[6] Vzhledem k tomu by měl mít uchazeč o tuto pozici dále znalosti z oboru informačních technologií a nezbytný přehled v požadovaném tématickém rozsahu určený profilací zaměstnavatele. Další možné požadované kompetence mohou být také z oblasti managementu.

Profesní sdružení

Jedním z nejznámnějších a největších mezinárodních profesních sdružení je bezesporu Special Libraries Association (SLA). Tato organizace byla založena roku 1906 v New Yorku, USA. Roku 1910 se spojila s americkou knihovnickou asociací (ALA) a od té doby sdružuje přes 9000 členů z celého světa.[7]

Poznámky

 1. LESTER, June – KOEHLER, Wallace C., Jr. The Information Profession. In Fundamental of Information Studies: Understanding Information and Its environment. 2. ed. New York: Neal-Suchman, 2004, str.172. ISBN 978-1-55570-594-7.
 2. LESTER, June – KOEHLER, Wallace C., Jr. The Information Profession. 2004, str. 173. ISBN 978-1-55570-594-7.
 3. Knihovník specialista. In: Národní soustava povolání (NSP) [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102206.
 4. KNEALE, Ruth a Jill HURST. Special: Special Librarian. In: The Atlas for New Librarianship [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://www.newlibrarianship.org/wordpress/?page_id=1204.
 5. Knihovník specialista. In: Budoucnost profesí [online]. 16.5.2013 [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://www.budoucnostprofesi.cz/budoucnost-profesi.html/28-informacni-sluzby--publicistika/141-knihovnik---specialista.
 6. Knihovník specialista. NSP. [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102206.
 7. SPECIAL LIBRARIES ASSOCIATION. SLA: Connecting People and Informatin [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://www.sla.org/.

Použité zdroje

 • LESTER, June – KOEHLER, Wallace C., Jr. The Information Profession. In Fundamental of Information Studies: Understanding Information and Its environment. 2. ed. New York: Neal-Suchman, 2004, 172 – 173. ISBN 978-1-55570-594-7.
 • SPECIAL LIBRARIES ASSOCIATION. SLA: Connecting People and Informatin [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://www.sla.org/
 • KNEALE, Ruth a Jill HURST. Special: Special Librarian. In: The Atlas for New Librarianship [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://www.newlibrarianship.org/wordpress/?page_id=1204
 • Knihovník specialista. In: Budoucnost profesí [online]. 16.5.2013 [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://www.budoucnostprofesi.cz/budoucnost-profesi.html/28-informacni-sluzby--publicistika/141-knihovnik---specialista
 • Knihovník specialista. In: Národní soustava povolání (NSP) [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102206