Knihovník: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: '''Autor:''' Jaroslav Bednář)
 
m (3 revize: IMPORT J-K: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od jednoho dalšího uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
'''Autor:''' Jaroslav Bednář
 
'''Autor:''' Jaroslav Bednář
 +
 +
'''Klíčová slova:''' knihovnictví, referenční pracovník, zaměstnanec knihovny, knihovnice
 +
 +
'''Související pojmy'''
 +
         
 +
          ''nadřazené:'' knihovnictví, knihovny, referenční služby
 +
         
 +
          ''podřazené:''
 +
 +
 +
== Charakteristika ==
 +
Knihovník je zpravidla definován jako: "Pracovník knihovny, vykonávající odborné knihovnické práce, zahrnující výběr, zpracování, organizování, vyhledávání, zpřístupňování, resp. dodávání dokumentů a informací uživatelům knihovny."[1]. Nemusí se vždy jednat přímo o placenou profesionálně vyškolenou osobu, častokrát se jedná o člověka bez kvalifikace, který působí jako knihovník v malé školní nebo obecní knihovně. Takový typ knihovníka nazýváme dobrovolný knihovník ("Pracovník malé, zpravidla obecní nebo školní knihovny, který vykonává praktickou knihovnickou a informační činnost jako dobrovolnou, společensky užitečnou práci bez nároku na mzdu."[2]).
 +
Zvláštním typem knihovníka je systémový knihovník. Jedná se o osobu spravující technické vybavení a informační systém knihovny. Přesná definice zní: "Knihovník odpovědný za vývoj a údržbu hardwarového a softwarového vybavení knihovny a za správu automatizovaného knihovního systému. Spravuje techniku zajišťující přístup do elektronických informačních zdrojů; mnohdy je zodpovědný také za školení pracovníků v oblasti využívání informačních technologií, informačních zdrojů a knihovního systému, popř. může působit jako webmaster."[3].
 +
 +
 +
== Jaký by měl být knihovník==
 +
Osoba vykonávající knihovnické povolání by měla mít alespoň středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, popřípadě vzdělání vysokoškolské. Knihovník by měl být kultivovaného zjevu, měl by mít  reprezentativní chování a dobré komunikační schopnosti. Co se týče technický znalostí, měl by být schopen pracovat s PC a zvládat obsluhu kopírky nebo scaneru.
 +
Knihovník by měl být především kreativní a ochotný se učit novým věcem. Měl by zajišťovat nákup knih a komunikovat s nakladateli, starat se o knižní katalog, provádět rešeršní činnost  nebo se významně podílet na akcích podporujících čtenářství nebo vlastní knihovnu jako je například Pasování prvňáčků nebo Noc s Andersenem.
 +
 +
 +
== Knihovník 21. století ==
 +
V 21. století by měl knihovník být současně ICT profesionál a znalec světových jazyků, který se bude dále celoživotně vzdělávat. Měl by se účastnit konferencí a zaměřit se i na vědeckou činnost (například publikovat elektronické články do oborových sborníků). Nutností pro moderního knihovníka jsou pokročilé znalosti v práci s PC jako je práce s webovým editorem, programem na tvorbu prezentací (PowerPoint) nebo s programem na tvorbu databázi. Moderní knihovník by měl sledovat světové dění a být do jisté míry psycholog, pedagog a informační specialista v jedné osobě, proto je důležitý příliv mladých absolventů tohoto oboru, schopných přinést do knihovnického kolektivu nové postupy a metody a proškolit v nich své starší kolegy z praxe.
 +
 +
 +
== Studium knihovnictví ==
 +
V současné době mohou zájemci o knihovnickou profesi studovat tento obor na třech vysokých školách v České republice. Jedná se o obor Informační studia a knihovnictví v rámci Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Informační studia a knihovnictví na Filozoficko-přírodovědné fakultě Slezské univerzity v Opavě a obor Informační studia a knihovnictví v rámci Ústavu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 +
Kromě zmíněných vysokých škol mohou uchazeči o knihovnické povolání studovat tento obor na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze, Obchodní akademii, Střední odborné škole knihovnické a Vyšší odborné škole knihovnických, informačních a sociálních služeb v Brně a Vyšší odborné škola ve Valašském Meziříčí. Středoškolské vzdělání v oboru knihovnictví mohou studenti získat na Obchodní akademii a Střední odborné škole ve Valašském Meziříčí nebo na Střední škole obchodu, služeb a řemesel v Táboře.
 +
 +
== Použité zdroje ==
 +
 +
[1] Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [databáze online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003 [citováno 2010-06-14]. Dostupné na: http://sigma.nkp.cz/F/B8B95VQNSLYKLD2KN4LBPPLUNDP3VUR6QNC1LQL8G2I9JJJN6U-09546?func=full-set-set&set_number=026105&set_entry=000002&format=999
 +
 +
[2] Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [databáze online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003 [citováno 2010-06-14]. Dostupné na: http://sigma.nkp.cz/F/B8B95VQNSLYKLD2KN4LBPPLUNDP3VUR6QNC1LQL8G2I9JJJN6U-22545?func=full-set-set&set_number=026120&set_entry=000001&format=999
 +
 +
[3] Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [databáze online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003 [citováno 2010-06-14]. Dostupné na: http://sigma.nkp.cz/F/B8B95VQNSLYKLD2KN4LBPPLUNDP3VUR6QNC1LQL8G2I9JJJN6U-13312?func=full-set-set&set_number=026149&set_entry=000004&format=999
 +
 +
[4] Http://www.occupationsguide.cz/ [online]. br [cit. 2010-06-14]. Knihovník. Dostupné z WWW: <http://www.occupationsguide.cz/cz/povol/povolani.aspx?Par=258.htm>.
 +
 +
[5] Http://cs.wikipedia.org/ [online]. 2010, 2010-06-14 [cit. 2010-06-14]. Knihovnictví. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovn%C3%ADk>.
 +
 +
[6] Http://www.inflow.cz/ [online]. 2008-05-10 [cit. 2010-06-14]. Budoucí role knihovníka. Dostupné z WWW: <http://www.inflow.cz/budouci-role-knihovnika>.

Aktuální verze z 20. 2. 2012, 13:36

Autor: Jaroslav Bednář

Klíčová slova: knihovnictví, referenční pracovník, zaměstnanec knihovny, knihovnice

Související pojmy

     nadřazené: knihovnictví, knihovny, referenční služby
     
     podřazené: 


Charakteristika

Knihovník je zpravidla definován jako: "Pracovník knihovny, vykonávající odborné knihovnické práce, zahrnující výběr, zpracování, organizování, vyhledávání, zpřístupňování, resp. dodávání dokumentů a informací uživatelům knihovny."[1]. Nemusí se vždy jednat přímo o placenou profesionálně vyškolenou osobu, častokrát se jedná o člověka bez kvalifikace, který působí jako knihovník v malé školní nebo obecní knihovně. Takový typ knihovníka nazýváme dobrovolný knihovník ("Pracovník malé, zpravidla obecní nebo školní knihovny, který vykonává praktickou knihovnickou a informační činnost jako dobrovolnou, společensky užitečnou práci bez nároku na mzdu."[2]). Zvláštním typem knihovníka je systémový knihovník. Jedná se o osobu spravující technické vybavení a informační systém knihovny. Přesná definice zní: "Knihovník odpovědný za vývoj a údržbu hardwarového a softwarového vybavení knihovny a za správu automatizovaného knihovního systému. Spravuje techniku zajišťující přístup do elektronických informačních zdrojů; mnohdy je zodpovědný také za školení pracovníků v oblasti využívání informačních technologií, informačních zdrojů a knihovního systému, popř. může působit jako webmaster."[3].


Jaký by měl být knihovník

Osoba vykonávající knihovnické povolání by měla mít alespoň středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, popřípadě vzdělání vysokoškolské. Knihovník by měl být kultivovaného zjevu, měl by mít reprezentativní chování a dobré komunikační schopnosti. Co se týče technický znalostí, měl by být schopen pracovat s PC a zvládat obsluhu kopírky nebo scaneru. Knihovník by měl být především kreativní a ochotný se učit novým věcem. Měl by zajišťovat nákup knih a komunikovat s nakladateli, starat se o knižní katalog, provádět rešeršní činnost nebo se významně podílet na akcích podporujících čtenářství nebo vlastní knihovnu jako je například Pasování prvňáčků nebo Noc s Andersenem.


Knihovník 21. století

V 21. století by měl knihovník být současně ICT profesionál a znalec světových jazyků, který se bude dále celoživotně vzdělávat. Měl by se účastnit konferencí a zaměřit se i na vědeckou činnost (například publikovat elektronické články do oborových sborníků). Nutností pro moderního knihovníka jsou pokročilé znalosti v práci s PC jako je práce s webovým editorem, programem na tvorbu prezentací (PowerPoint) nebo s programem na tvorbu databázi. Moderní knihovník by měl sledovat světové dění a být do jisté míry psycholog, pedagog a informační specialista v jedné osobě, proto je důležitý příliv mladých absolventů tohoto oboru, schopných přinést do knihovnického kolektivu nové postupy a metody a proškolit v nich své starší kolegy z praxe.


Studium knihovnictví

V současné době mohou zájemci o knihovnickou profesi studovat tento obor na třech vysokých školách v České republice. Jedná se o obor Informační studia a knihovnictví v rámci Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Informační studia a knihovnictví na Filozoficko-přírodovědné fakultě Slezské univerzity v Opavě a obor Informační studia a knihovnictví v rámci Ústavu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Kromě zmíněných vysokých škol mohou uchazeči o knihovnické povolání studovat tento obor na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze, Obchodní akademii, Střední odborné škole knihovnické a Vyšší odborné škole knihovnických, informačních a sociálních služeb v Brně a Vyšší odborné škola ve Valašském Meziříčí. Středoškolské vzdělání v oboru knihovnictví mohou studenti získat na Obchodní akademii a Střední odborné škole ve Valašském Meziříčí nebo na Střední škole obchodu, služeb a řemesel v Táboře.

Použité zdroje

[1] Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [databáze online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003 [citováno 2010-06-14]. Dostupné na: http://sigma.nkp.cz/F/B8B95VQNSLYKLD2KN4LBPPLUNDP3VUR6QNC1LQL8G2I9JJJN6U-09546?func=full-set-set&set_number=026105&set_entry=000002&format=999

[2] Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [databáze online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003 [citováno 2010-06-14]. Dostupné na: http://sigma.nkp.cz/F/B8B95VQNSLYKLD2KN4LBPPLUNDP3VUR6QNC1LQL8G2I9JJJN6U-22545?func=full-set-set&set_number=026120&set_entry=000001&format=999

[3] Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [databáze online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003 [citováno 2010-06-14]. Dostupné na: http://sigma.nkp.cz/F/B8B95VQNSLYKLD2KN4LBPPLUNDP3VUR6QNC1LQL8G2I9JJJN6U-13312?func=full-set-set&set_number=026149&set_entry=000004&format=999

[4] Http://www.occupationsguide.cz/ [online]. br [cit. 2010-06-14]. Knihovník. Dostupné z WWW: <http://www.occupationsguide.cz/cz/povol/povolani.aspx?Par=258.htm>.

[5] Http://cs.wikipedia.org/ [online]. 2010, 2010-06-14 [cit. 2010-06-14]. Knihovnictví. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovn%C3%ADk>.

[6] Http://www.inflow.cz/ [online]. 2008-05-10 [cit. 2010-06-14]. Budoucí role knihovníka. Dostupné z WWW: <http://www.inflow.cz/budouci-role-knihovnika>.