Khan Academy

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Dana Tomančáková

Klíčová slova: samostudium, studium, video

Související pojmy:

nadřazené - MOOC, studium, celoživotní vzdělávání

podřazené -


Charakteristika

Khan Academy je vzdělávací projekt založený v roce 2008 Salmanem Khanem. Vznikl jako nezisková organizace, a tak jsou veškeré zveřejněné studijní materiály zdarma pro kohokoliv. Základními prvky vzdělávání na Khan Academy jsou výuková videa, která jsou doplněna také textovými materiály. Videa mají svou typickou podobu ve formě černé tabule, na které se zobrazuje výklad dané hodiny „psaný křídou“. V současné době je k dispozici více než 5000[1] výukových videí z různých vědních oborů o průměrné délce 10 minut.

Khan Academy funguje na principu MOOC (Massive open online course), což znamená, že je otevřen pro všechny zájemce z celého světa online formou. Podobnými projekty je např. Coursera, Udacity nebo EdX. Khan Academy existuje v několika jazykových mutacích a svou obdobu má dokonce i v České republice, kde je část videí nadabovaných (např. Sašou Rašilovem)[2], ke zbytku jsou vloženy české titulky. V České republice je tento projekt známý pod jménem Khanova škola a tvoří jej dobrovolníci, kteří pracují jak na překladech již zveřejněných videí, tak i na tvorbě nových videí zaměřených zejména na čistě česká témata.[3]

Vznik

Začátky vzniku Khan Academy se vztahují k době, kdy Salman Khan doučoval své sestřenice pomocí Yahoo Doodle notepad, později začal nahrávat výuková videa a dával je na Youtube[4]. Z tohoto nápadu pak vznikla Khan Academy s tisíci videi a milióny návštěvníků.[1] „Vizí zakladatele Salmana Khana je vytvořit globální třídu, která si navzájem pomáhá při vzdělávání.“[5]

Zaměření

Videa jsou rozdělena do kategorií, které jsou podobné předmětům tradičně vyučovaných na základních a středních školách. Nejrozsáhlejší kategorií je matematika, za ní následují přírodní vědy, ekonomie, informatika a mnoho dalších[6]. Humanitní obory jsou prozatím v menšině. Obsahově Khan Academy pokrývá především studium základních a středních škol, v některých oblastech i vysokých škol. Každý předmět pak obsahuje větší množství okruhů a témat, která jsou podrobněji rozdělena a vyučována. Např. v předmětu Historie jsou na výběr okruhy 1700-1900 Osvícenství a průmyslová revoluce; 1900 – současnost, která se dále dělí na jednotlivá témata z té dané doby – např. První světová válka, Druhá světová válka, Studená válka atd. Ty pak obsahují jednotlivá videa na konkrétní témata jako např. Vzestup Hitlera a nacistů, Noc dlouhých nožů apod. Každý větší blok videí je pak zakončen testem.

Tato studijní platforma je využitelná také pro učitele středních či jiných škol (a také pro rodiče), kteří zde mohou založit svým žákům účty a sledovat jejich výsledky a pokroky v jednotlivých lekcích.[7]

Kromě jednotlivých předmětů jsou zde také výukové materiály určené k přípravě studentů na vstupní testy pro americké univerzity.

Přístupnost

Vzdělávání na Khan Academy je přístupné komukoliv, kdo má zájem rozšiřovat své znalosti a učit se. Ke studiu není třeba žádného uživatelského účtu. V případě, že chcete sledovat svoje pokroky a mít zaznačeny všechny úspěšně či neúspěšně splněné lekce, je vhodnější se zaregistrovat a budete mít všechny své výsledky na očích. Khan Academy je dostupná také jako mobilní aplikace pro všechny používané platformy – iOS, Android i Windows.

Reference

  1. 1,0 1,1 BEARD, Alison. Salman Khan. Harvard Business Review. 2014, roč. 92, 1/2, s. 124. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=93302870&site=ehost-live
  2. Khan Academy čeština. Khan Academy [online]. 2014 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: https://cs.khanacademy.org/
  3. O nás. Khanova škola [online]. 2014 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: https://khanovaskola.cz/o-skole
  4. VYLEŤAL, Martin. Khan Academy začíná mluvit česky, matematika nemusí být žádná nuda. Lupa.cz [online]. 2013 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/obcanske-sdruzeni-pracuje-na-lokalizaci-khan-academy-do-cestiny/
  5. Khan Academy. Mimo školu [online]. 2013 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://www.mimoskolu.cz/portfolio/khan-academy/
  6. Browse our library. Khan Academy [online]. 2014 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: https://www.khanacademy.org/#library-section
  7. About. Khan Academy [online]. 2014 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: https://www.khanacademy.org/about

Použitá literatura

Související odkazy