Kde končí svět

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Karolína Žáková

Klíčová slova: projekt, knihovna, čtenářství

Související pojmy:

nadřazené: Klub dětských knihoven SKIP,

podřazené:

Podobné projekty: Biblioweb, Noc s Andersenem, Knihovna roku, Kamarádka knihovna, Den pro dětskou knihu, Týden čtení, Týden knihoven

Charakteristika

Kde končí svět je název projektu Klubu dětských knihoven SKIP(dále jen KDK SKIP). První etapa této akce proběhla již v letech 2000-2001 za účasti Dagmar Havlové. Každý rok se snaží KDK SKIP vymýšlet zajímavé téma projektu.


Jednotlivé ročníky

2000 - 2001

První ročník „Kde jsou hranice našich světů?“ proběhl na Pražském hradě za účasti Dagmar Havlové. Bylo zde pasováno deset dětí a tři dospělí na rytíře Řádu krásného slova. Tito pasovaní budou vybírat kandidáty na titul rytíře v dalším ročníku.

2002

Druhý ročník „Jak se v tomhle světě cítíme, zda se cítíme v bezpečí? - Moje kniha džunglí“. Vyvrcholení akce se opět konalo na Pražském hradě, kde byla velmi početná skupina dětí a knihovnic přijata první dámou Dagmar Havlovou. Rokem 2002 se Řád krásného slova znovu rozrostl na 13 rytířů.

2003-2004

Třetí ročník byl vyhlášen jako dvouletý a jeho otázka zněla „Jak se v tom našem světě dorozumíváme - Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“ Tento ročník proběhl pod záštitou nové první dámy, paní Livie Klausové a byl opět velmi vydařený.

2005

Čtvrtý ročník jehož otázkou je „Díky za pohádku!“ se konal v roce 200tého výročí narození slavného dánského pohádkáře H.Ch. Andersena. Pasovalo se na nádvoří Klementina před Zrcadlovou kaplí. Tento rok získal Řád krásného slova i herec Jiří Lábus či spisovatel Jiří Žáček.

2006

Pátý ročník „Slon a mravenec“ aneb Velcí a malí. Pasováno bylo jedenáct děvčat a kluků. Řád krásného slova si odnesla i herečka známá jako Popelka Libuše Šafránková, ale ta se nedostavila osobně a tak cenu převzal manžel a herec Josef Abrhám a režisér Jan Jiráň. Každý z rytířů dostal pasovací glejt a draka Librosaura.

2008

Šestý ročník pod názvem „Cesta tak a zase zpátky“ byl inspirován knížkou J.R.R. Tolkiena. Slavnostní zakončení tohoto ročníku proběhlo ve městě pohádek v Jičíně.

2009-2010

Sedmý ročník je stejně jako třetí ročník dvouletý a pod názvem „Jakou barvu má svět“. Slavnostní zakončení a pasování rytířů by mělo proběhnout na Den dětí, tedy 1. června 2010.


Pasovací formule

"Ve jménu pohádek a románů a básní,

jménem všech literárních hrdinů a světů,

spisovatelů, knihovníků, interpretů...

pasuji tě na rytíře řádu Krásného slova

a jmenuji tě členem/členkou malé rady.

Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky a statečně se bij

za všechno dobré, co je v nich psáno.

Slibuješ?"


Cíle projektu

• Snaha o rozvoj a podporu dětského čtenářství

• Snaha o propagaci čtenářství na veřejnosti

• Snaha o propagaci činnosti knihoven

• Snaha zastřešit a inovovat aktivity dětských oddělení veřejných knihoven


Podmínky účasti

Ke splnění podmínek je požadována včasně zaslaná přihláška k příslušnému regionálnímu organizátorovi. V přihlášce by mělo být uvedeno do jaké kategorie se knihovna hlásí a dále název a stručná charakteristika vlastní akce.


Kategorie projektu

1. oblast dětského čtenářství - aktivity podporující dětské čtenářství

2. oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní

3. oblast výtvarných soutěží

4. oblast literárně-dramatická (činnost klubů a kroužků, dramatizace, výroba loutek, …)


Organizační štáb

Jana Hladíková – Městská knihovna Jindřichův Hradec

Eva Kordová – Městská knihovna A. Marka Turnov

Mgr. Helena Šlesingerová – Knihovna města Plzně, p. o.


Zdroje

Cesta tam a zase zpátky. In RICHTER, Vít . Projekt: Kde končí svět? 2008 - Cesta tam a zase zpátky. [s.l.] : [s.n.], 2007 [cit. 2010-04-06]. Dostupné z WWW: http://skip.nkp.cz/odbKDKkde08.htm

Kde končí svět. In BLAŽKOVÁ, Bobina ; HOUŠKOVÁ, Zlata . Projekt \"Kde končí svět 2002\" MOJE KNIHA DŽUNGLÍ. [s.l.] : [s.n.], 2002 [cit. 2010-04-06]. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/KDKKde2000.htm>

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. In RICHTER, Vít. Projekt Kde končí svět 2003/2004 2002" MOJE KNIHA DŽUNGLÍ. [s.l.] : [s.n.], 2003, 2004 [cit. 2010-04-06]. Dostupné z WWW: http://skip.nkp.cz/odbKDKkde03_4.htm

HLADÍKOVÁ, Jana . Kde končí svět : Díky za pohádku !. Bulletin SKIP : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR [online]. 2005, 2, [cit. 2010-04-06]. Dostupný z WWW: <http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull05_205.htm>.

Futura [online]. 2009 [cit. 2010-04-06]. Klub dětských knihoven. Dostupné z WWW: <http://www.futuranp.eu/kdk/svet09.rtf>