Kamera

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Andrea Prokopová

Klíčová slova: video, film, záznam, natáčení

Synonyma: ---

Související pojmy: kameraman, film, natáčení, videozáznam

nadřazené - zaznamová technika, technologie, obraz
podřazené - videokamera


Definice

Kamera je v podstatě typ fotoaparátu, který pořizuje mnoho snímků ve velké rychlosti za sebou a díky tomu se snímky jeví jako souvislý obraz – film, video, obrazový záznam. [1]

Historie

Prvními významnými průkopníky byly bezesporu bratři Lumiérové a jejich legendární záznam jedoucího vlaku. Záznam byl proveden přístrojem, který pojmenovali jako kinematograf. Na počátku 19. Století pak vznikají první filmová studia, v roce 1909 byl uveden první barevný film na plátnech New Yorských kin a od té doby zažívá film jasný vzestup. [2] Video kamery zažívají největší rozmach v druhé polovině 20. Století. Tento proces kopíroval vývoj fotoaparátů, které rovněž přecházely od jednoduchých přístrojů ke stále složitějším. První fotoaparáty a kamery obsluhovali pouze odborníci a běžný člověk mohl vidět až výsledek jejich práce. Nedostupnost byla dána vysokou cenou a také tím, že vše bylo teprve na začátku.

Profesionální kamery

První přístroj, který můžeme označit za takovou kameru, kterou známe dnes, byl obrázkový dissector, který sestrojil Philio Farnsworth z roku 1927. Měl však velmi malou citlivost a jeho primární využití nebylo natáčení filmů, ale využití při nejrůznějších technologických procesech. Další posun přináší rok 1931 a Vladimir Zqorykin. Ten přichází s myšlenkou ikonoskopu, který promítal obraz na speciální, na světlo citlivou vrstvu fungující na stejném principu jako je tomu u lidského oka. V průběhu dalších let se objevují další typy kamer založené na jiném principu: orthicon, vidicon, plumbicon, saticon. Kamery se začínají využívat v televizních studiích, kde byla nejdůležitějším typem přístroje kamera s názvem RCA TK-30. Do roku 1950 byly kamery velmi velkých rozměrů, ale byli již barevné. Za přenosné kamery můžeme považovat až kamery vyrobené po roce 1962. [3]

Přenosné kamery

Zmenšení sice umožnilo se s kamerou pohybovat, ale bylo nutné ji doplnit systémem VCR, který sestával z televizoru a z kazetového přehrávače. To činilo nahrávání velmi nepohodlným. Vyřešení toho problému přichází s rokem 1982, kdy společnost JVC předkládá novinku v podobě formátu VHS-C.Firma Sony nezůstává pozadu a představuje camcoder s názvem Betacam. Syntézou těchto dvou prvků vzniká kvalitnější záznam a menší záznamové médium.

Osobní kamery

První přenosnou kameru představuje firma Sony v roce 1983. Kamera Betamax byla první z řady nového typu kamer – kamer osobních. Byly přidány nové funkce jako převíjení pásky nebo přehrávání záznamu. Záznam díky výše zmíněnému médiu VHS-C mohl být dlouhý až 120 minut. Bylo to rovněž firma Sony, kdo přišel s osmimilimetrovými filmy, což umožnilo zmenšení rozměrů kamery, přispělo ke zlepšení technologie s vyšší délkou záznamu a přístroje byly příjemnější i pro koncové uživatele. [4]

Digitální kamery

V polovině 90. Let přichází na trh digitální formát DV a DV mini a s ním i nový typ videokamer. První DV média byla také ve formě kazet. Nejvýznamnějším formátem se v roce 1999 formát Digital8 společnosti Sony. Od té doby jsou na trhu dostupné nejrůznější modely a záznamová média. V současné době jsou nejpreferovanější pevné disky a paměťové karty. Poskytují totiž mnohonásobně větší kapacitu i kvalitu záznamu. [5]

Poznámky

  1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamera [online]. [cit. 2012-12-13]
  2. Video a kamera - Historie a současnost [online]. [cit. 2012-12-13]. Dostupný z WWW: <http://www.zssever.cz/online%20ucebnice/video/historie.html>
  3. Historie kamer [online]. [cit. 2012-12-13]. Dostupný z WWW: <http://http://home.zcu.cz/~alenapos/historie.html>
  4. Historie kamer [online]. [cit. 2012-12-13]. Dostupný z WWW: <http://http://home.zcu.cz/~alenapos/historie.html>
  5. Video a kamera - Historie a současnost [online]. [cit. 2012-12-13]. Dostupný z WWW: <http://www.zssever.cz/online%20ucebnice/video/historie.html>

Použitá literatura