Kamarádka knihovna

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kristýna Vohlídková

Klíčová slova: dětské knihovny, soutěž, dětský čtenář, služby knihoven

Synonyma: ---

Související pojmy: Klub dětských knihoven, Svaz knihovníků a informačních pracovníků

nadřazené - čtenářství, veřejné knihovny, děti, knihovny
podřazené - ---


Kamarádka knihovna je soutěž o nejlepší dětskou knihovnu, resp. dětské oddělení veřejných knihoven v České republice. Soutěž vyhlašují Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klub dětských knihoven SKIP, odborným garantem je Národní knihovna ČR. Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva kultury ČR. První ročník byl vyhlášen v roce 2007. Principem soutěže je hodnocení služeb knihoven podle stanovených kritérií dětmi, které knihovně vystaví tzv. vysvědčení. Přitom není podmínkou, aby děti byly registrovanými čtenáři konkrétní knihovny. Cílem knihovny je získat co největší počet vysvědčení, kritériem pro hodnocení je i kvalita těchto vysvědčení. O výsledcích rozhoduje soutěžní komise složená ze zástupců pořadatelů a partnerů (2).


Kritérií hodnocení zahrnují oblasti (2):

  • vstřícná provozní doba
  • kvalitní fond knih, časopisů i zvukových dokumentů
  • moderní a atraktivní prostředí vybavené odpovídající technikou s přístupem k internetu
  • spolupráce se školami i jinými partnery v obci
  • aktivity pro děti a rodiny
  • kvalita webových stránek
  • přírůstek fondu, počet výpůjček, počet čtenářů
  • členství v Klubu dětských knihoven SKIP
  • celkový dojem


V každém doposud konaném ročníku se sešlo 17 000–18 000 vyplněných vysvědčení; mezi děti bylo distribuováno na 30 000 vysvědčení. Výsledná známka pro soutěžící knihovny je 1-.


Velmi dobře děti hodnotily práci knihovnic a knihovníků. O něco horší hodnocení obdržely fondy knihoven a nejhorší počítačové vybavení. Z vysvědčení vyplynulo, že děti mají své knihovny rády, nedostatky vidí, ale jsou ochotné je knihovnám odpustit. Mezi nejčastěji uváděné důvody k návštěvě knihovny patří půjčování knih a časopisů a získávání vědomostí. Dále děti vyhledávají knihovny jako místo pro setkání s přáteli a poznání nových přátel. Významným důvodem k návštěvě je také možnost využití internetu, možnost učit se, vypracovávat úkoly do školy, možnost účastnit se akcí, malá část dětských uživatelů využívá možnost výpůjček CD a DVD. Hodně dětí chodí do knihovny prostě trávit, nebo dokonce zabíjet, volný čas (1).


Z přihlášených knihoven postupují ty nejlépe hodnocené do finále a z těch odborná porota vybírá tři vítěze. Vítězné knihovny obdrží finanční odměny ve výši 30 000 Kč, resp. 20 000 Kč a 10 000 Kč. Zvláštní ocenění je udělováno také nejlepším knihovníkům (3).


Do prvního ročníku se přihlásilo sto čtyři dětských knihoven. První místo a titul Kamarádka knihovna 2007 získala Městská knihovna Tišnov, druhé místo obsadila Městská knihovna Sedlčany a na třetím místě skončila Městská knihovna Havířov. V druhém ročníku soutěžilo stojedna knihoven. Knihovnou roku 2008 se stala Městská knihovna Sedlčany, druhé místo získala Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem a třetí místo obsadila Městská knihovna Havířov. Třetí ročník soutěže o titul Kamarádka knihovna 2010 právě probíhá a vítěz bude vyhlášen 1. června 2011.


Zájem o soutěž ze strany dětí, které knihovnám vyplnily vysvědčení, je dokladem toho, že knihovny jsou pro velkou část dětí zajímavým partnerem. Zároveň tak knihovny dostávají důležitou zpětnou vazbu pro zkvalitnění své další činnosti. Veškeré informace k průběhu soutěže (archiv předchozích ročníků, přihlášky, pravidla, výsledky, fotografie atd.) jsou přístupné na internetových stránkách soutěže www.kamaradkaknihovna.cz (2).


Použitá literatura

1. HOUŠKOVÁ, Zlata. Kamarádky knihovny aneb Knihovna je pro mě druhý domov. Bulletin SKIP [online]. 2009, 18, 1, [cit. 2010-05-31]. Dostupný z WWW: <http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull09_106.htm#ti>. ISSN 1213-5828.

2. Kamarádka knihovna [online]. 2010 [cit. 2010-05-30]. Dostupný z WWW: <http://www.kamadkaknihovna.cz>.

3. Tisková zpráva : Nejlepší dětská knihovna v České republice je v Tišnově nedaleko Brna [online]. 2010 [cit. 2010-03-28]. Dostupný z WWW: < http://www.kamaradkaknihovna.cz/docs/TZ_Kamaradka%20knihovna_vyhlaseni_vitezu.rtf >.

4. HOUŠKOVÁ, Zlata. Kamarádka knihovna podruhé. Čtenář [online]. 2008, 60, 9, [cit. 2010-06-19]. Dostupný z WWW: <http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2008-roc-60/09-2008/kamaradka-knihovna-podruhe-44-233.htm>.

5. RYLICH, Jan. Kamarádka knihovna se blíží do finále. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 5, [cit. 2010-06-19]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/kamaradka-knihovna-se-blizi-do-finale>.