KISK:Učící se společnost a role knihovníka v ní

Z WikiKnihovna
Verze z 22. 2. 2012, 16:13, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (1 revizi: Import stránek z jmenného prostoru Kisk z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/). Bez historie!)
Přejít na: navigace, hledání

Učící se společnost a role knihovníka v níGlobální společnost (mediální výchova)

naše stránky naleznete zde: Globální společnost

Postmoderní společnost (multikulturní výchova)

Co jsme se naučili?

  • Při tvorbě wiki stránky jsme se naučili, že bude lepší, když přesuneme naši část na samostatnou stránku.
  • Omezíme tak nárůst entropie na této hlavní straně předmětu VIKBA29.
  • Další výhodou je větší přehlednost a lepší možnosti využívat možností nadpisů zobrazujících se v obsahu stránky.
  • Jako velké plus je fakt, že výrazně snížíme pravděpodobnost nechtěných zásahů do našich textů.
  • Naši stránku naleznete zde: Postmoderní společnost

Informační společnost (globální výchova)

Naši stránku najdete zde: Informační společnost (globální výchova)

Společnost vědění/učící se společnost (environmentální výchova)

Naši stránku naleznete zde: Společnost vědění / Učící se společnost

Můžete také zhlédnout přímo naši prezentaci z hodiny: Společnost vědění / učící se společnost (environmentální výchova)

Společnost pod dozorem (kritické myšlení)

Naše stránky naleznete zde: Společnost pod dozorem

Vzdělávání pro 21. století (zážitková pedagogika)

Naše stránky naleznete zde: Vzdělávání pro 21. století

Informační technologie ve vzdělávání (kreativní myšlení)

Naši stránku naleznete zde: Informační technologie ve vzdělávání

Učící se knihovny (informační výchova)

O čem byla řeč? Současná společnost, společnost znalostí. Nutnost se učit se učit. Informační gramotnost. Knihovna a její role v informačním vzdělávání. Co je seamless culture. Požadavky na knihovníka. Jak se to dělá v praxi. A mnohem více na stránce Učící se knihovny.