KISK:Metodologie pro informační studia a knihovnictví/Úkoly

Z WikiKnihovna
< KISK:Metodologie pro informační studia a knihovnictví
Verze z 22. 2. 2012, 16:13, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (1 revizi: Import stránek z jmenného prostoru Kisk z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/). Bez historie!)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Návrh výzkumu: skupiny a témata

Druhý úkol zpracovávají skupinky po 4-6 lidech.

Zadání pro návrh výzkumu

Projekt výzkumu by měl obsahovat teoretickou a metodologickou část. Teoretická část by měla obsahovat:

  • Vymezení cílů, účelu, rozsahu výzkumu
  • Dosavadní řešení problematiky (přehled literatury, podobných výzkumů atd.)
  • Dekompozice výzkumného problému (identifikace proměnných, definice pojmů, zdůvodnění provedených redukcí)

Metodologická část bude obsahovat:

  • Co je zkoumaná populace, jak je konstruovaný vzorek?
  • Jaký je design výzkumu / výzkumný nástroj? (např. ukázka dotazníku nebo scénáře rozhovoru v příloze)
  • Jak řešíte etické aspekty (anonymitu)?

Rozsah: do 10 normostran (včetně příloh) Termín: 13. května


Průzkum spokojenosti čtenářů v konkrétní knihovně

schváleno

360896 - Bárnetová Pavla

360933 - Chlanová Jana

360974 - Snozová Martina

347398 - Malá Radka

360906 - Motyčková Věra

Čtenářské návyky vysokoškolských studentů oboru Informační věda a knihovnictví v ČR a SR

schváleno
Poměrně úzké téma, doporučuji např. srovnání mezi katedrami, se zahraničím atd...

Hana Přikrylová - 360816

Matěj Rajnošek - 342251

Radka Sičová - 361915

Tereza Živná - 209971

Markéta Novotná - 263248

Katarína Hečková - 263184

Jak posluchači jednotlivých fakult MU využívají mLearning?

Prosím ještě o upřesnění tématu

Emil Budín - 212378

Jana Plotková - 209368

Kateřina Hořínková - 39772

Monika Holoubková - 323152

Radek Trojan - 325072

Spokojenost se sociálním zázemím knihoven z hlediska uživatelů

schváleno

Monika Beránková - 360652

Petr Fiala - 72897

Marta Konířová - 360731

Kamila Rýdlová - 360919

Marie Sýkorová - 360879

Využívání informačních a komunikačních technologií učiteli při výuce

schváleno

Lucie Kořistková - 362024

Romana Králová - 361242

Marie Indráková - 362132

Alena Brožová - 361923

Magdaléna Švancarová - 361954

Magdalena Jirásková - 107846

Využívání internetu ve volném čase u lidí v České republice nad 60 let

schváleno

Ficnarová Michaela - 215303

Habermannová Hana - 231618

Střalková Simona - 227030

Maňásek Petr - 360965

Šváb Daniel - 360798

Vateha Viliam - 342718

Využívání služeb knihovny podle oboru studia /technické x humanitní/

schváleno

361328 - Karolína Žáková

365512 - Andrea Mizerová

269692 - Lenka Otipková

341643 - Marek Moťka

365494 - Anna Mikulášková

361979 - Tomáš Vorálek

Postoj ředitelů středních škol k budování vlastních školních knihoven

schváleno

Lenka Čípková - 361952

Eliška Hrabalová - 342248

Veronika Janoušková - 360760

Petra Němcová - 351061

Iva Uhlířová - 360886

Bezpečnostní návyky při užívání internetu žáků druhého stupně základních škol

schváleno

Jaroslav Bednář - 324562

Milan Spisar - 350771

Jakub Alt - 361990

Jan Růžička - 365504

Filip Šelong - 362050

Pavla Otrasová - 343570

Upraveno, téma zúženo.

Náhled na knihovnu jako instituci u brněnských vysokoškolských studentů

schváleno

Miroslav Kršek - 360927

Anna Kultová - 361934

Martin Sucháček - 341667

Lukáš Prorok - 333883

David Humpolík - 341784

Jakub Nytl - 362096

Prohřešky čtenářů

schváleno

Markéta Homolová - 217203

Helena Orálková - 217507

Marcela Střelcová - 361932

Michaela Sedláková - 324021

Čtenost knih v závislosti na kultuře prostředí [knihovny]

Přidá se k vám někdo?

Josef Kos - 362025

Výzkum otevřenosti studentů FF MU vůči elektronickým čtečkám a e-knihám

schváleno

v závislosti na jejich sociodemografických charakteristikách a oboru studia

Tomáš Marek - 362075

Jakub Procházka - 362031

Jiří Krišpin - 365529

Petr Chocholáč - 263649

Tomáš Messerschmidt - 361957

Vplyv a využitie sociálných sieti študentami ISaK - Propagácia, marketing, anonymita, súkromie, strávený čas...

A

to by také šlo
Tento návrh výzkumu tedy vyhovuje?


Jakub Hradil - 362097

Tomáš Janypka - 362123

Tomáš Ocásek - 362106

Michal Kunrt - 178566

Možné hloubky integrace nebiologických inteligencí do lidské společnosti

schváleno - jsem zvědavá:)

Jan Rozboril - 360907

Josef Ludvíček - 362054

Tereza Vrzalová - 171945

Petr Hejtmánek - 215952

Využívání elektronické státní správy občany ČR

schváleno

Tereza Deutschová - 367587

Eva Fukarová - 333731

Monika Janků - 359624