KISK:Blok expertů/Témata pro magistry

Z WikiKnihovna
< KISK:Blok expertů
Verze z 27. 2. 2014, 16:06, kterou vytvořil Radek.dobrovolny (diskuse | příspěvky) (Guenther Krumpak: The Book and The Internet - the Antithesis between Paper and Electricity)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Požadavky na shrnutí přednášek

Prezenční studenti vytvářejí shrnutí z jedné přednášky, kombinovaní ze dvou. K jednotlivým tématům přednášek je třeba se přihlásit předem - do 19. února 2014. Ke každému se může zapsat max. 4 studenti, do naplnění kapacity si lze vybrat.

Se zapsáním ke shrnutí přednášky se hlásíte i k vypracování tří dotazů pro daného přednášejícího. Nejpozději čtyři dny před přednáškou (tj. v neděli předcházející přednášce) zapíšete tři jedinečné (tedy u nikoho do té doby neuvedené) a nebanální odborné dotazy pro přednášejícího, k němuž jste se zapsali. Na přednášce pak položíte min. jeden dotaz, pokud se pojetí přednášky odchýlí od směru připravených dotazů nebo na všechny přinese odpověď přednáška, bude položený dotaz jiný. Dotazy nemusí zaznít pouze v případě, že to časový limit pro přednášku dle rozvrhu (tj. do 17:25) znemožní.

Shrnutí přednášky musí být o rozsahu 4000-5000 znaků, termín odevzdání je vždy 7 dní po dané přednášce - tedy do středy do večera. Úkoly se odevzdávají do Odevdávárny. Vybraná shrnutí budou umístěna na http://www.inflow.cz/. Pište proto spíše publicistickým stylem vhodným pro publikaci v elektronickém časopise (používejte hypertextové odkazy, podnadpisy atd.). Na práci je hodnocen obsah i forma, dbejte proto na obojí, protože obojí může být důvodem pro vrácení textu k přepracování.

Odevzdáním úkolu do Odevzdávárny autor dává souhlas s možným publikováním na http://www.inflow.cz/ (v případě nesouhlasu prosím předem kontaktujte vyučující kurzu Mgr. Alžbětu Karolyiovou - karolyiova@phil.muni.cz).


Přihlašování k tématům na jaře 2014

Pište svá jména pod názvy jednotlivých přednášek - prezenční studenti vybírají jednu, kombinovaní dvě přednášky. K jedné přednášce se může přihlásit více lidí, ale max. 4. U přednášek, kde ještě není pevně stanoveno téma, prosím napište jen své jméno, otázky upřesníte, jakmile bude téma specifikováno.

Pavlína Kvapilová: Moderní technologie v médiích – v čem mohou být pohromou a v čem záchranou pro současnou žurnalistku? Jak inteligentně využít nové trendy?

Leona Kroupová

 • Do jaké míry ovlivnil vznik moderních technologií podobu novinářské profese? S přihlédnutím k dosavadnímu trendu, můžeme do budoucna očekávat razantní změnu v náplni práce novináře? Jak by to mohlo vypadat?
 • Jakým způsobem změnilo online zpravodajství a sociální média podobu tištěných médií a televizního zpravodajství? Dá se předpokládat, že tištěná média jednoho dne zcela zaniknou?
 • Porovnáme-li užití moderních technologií v českém mediálním prostředí a státech západní Evropy, na kolik se jim přibližujeme? Jaké jsou naše nedostatky?

František Šudřich

 • Existuje v České televizi nějaký manuál pro zaměstnance, jak se mají chovat na síti? Co mohou sdílet na sociálních sítích a co ne? Vznikají v tomto směru problémy?
 • Právě je aktuální téma olympijských her. Předpokládám, že pro divizi Nová média v ČT bylo zvládnutí příprav těžký úkol. Co bylo nejhorší? Plánovali jste například nějaké inovativní využití technologií, které se nakonec nepovedlo? Jak hodnotíte jejich letošní zvládnutí?
 • Jaké jsou podle Vás trendy budoucího vývoje moderních technologií v médiích?

Tomáš Vorálek

 • Jaký dopad mají moderní technologie na kvalitu informací? (pozitivní, negativní)
 • Nemá masové zveřejňování informací, především na internetu, za následek menší nezávislost média? ( Komerční články, skrytá reklama apod.)
 • Dokázaly by dnešní média fungovat bez internetu? Existuje nějaký krizový plán pro tuto skutečnost?

Radek Dobrovolný

 • Využívají se moderní technologie více pro marketingové účely (větší sledovanost, čtenost) nebo pro účelnější předání informace?
 • Snižuje/zvyšuje provázanost média se sociální sítí jeho důvěryhodnost? (Např. diskuzní fóra na zpravodajských portálech.)
 • V čem se liší využívání moderních technologií v české žurnalistice oproti zahraniční?

Guenther Krumpak: The Book and The Internet - the Antithesis between Paper and Electricity

Radek Dobrovolný

 • Jsou nová média a technologie pouhou evolucí přenosu informace anebo mění celé paradigma?
 • Jak můžeme dlouhodobě zachovat informaci? Proč se této oblasti nové technologie nevěnují?
 • Jaké nové technologie jsou nejvhodnější pro vzdělávání?

Hana Krejčí: Fundraising - není to jen o penězích...

Alžběta Lukšů

Alžbeta Šellengová

Marta Konířová

Kateřina Rovná

Zdeňka Kujová: Kreativní průmysly (bude upřesněno)

Marta Konířová

Kateřina Rovná

Josef Březina

Jaroslava Dvořáková

Michal Zwinger: E-learning jako funkční výukový nástroj a tvorba webových aplikací, které baví

Žaneta Floriánová

Jiří Krišpin

Alžběta Lukšů

Veronika Ježková

David Humpolík

Robert Vlach: Zbavte se předsudků o podnikání na volné noze

Ľudovít Nápoký

David Humpolík

Monika Machovská

Jaroslav Vážný: The Hitch-Hacker’s Guide to Data Science

Petr Ludwig: Osobní wiki = mozek 2.0

Kateřina Kopecká

Hana Ohlídalová

Pavla Macháčková

Žaneta Floriánová

Václav Matyáš: Biometrická autentizace uživatelů

Jakub Forman

Blanka Justová

Lenka Kupková

Michaela Buchtová: Location-based learning: možnosti a limity mobilních zařízení pro výuku v terénu

Hana Šimáčková

Lucie Bělejová

Berka: UX tam venku

David Šmehlík

Lenka Kupková

Ondřej Kašpárek

Přihlašování k tématům na podzim 2013

Pište svá jména pod názvy jednotlivých přednášek - prezenční studenti vybírají jednu, kombinovaní dvě přednášky. K jedné přednášce se může přihlásit více lidí, ale max. 4. U přednášek, kde ještě není pevně stanoveno téma, prosím napište jen své jméno, otázky upřesníte, jakmile bude téma specifikováno.

Bořivoj Brdička: Budoucnost vzdělávání v 21. století

Hanka Habermannová

 • Jak efektivní je online výuka na českých vysokých školách?
 • Myslíte si, že MOOC kurzy budou v dohledné době tvořit součást školního rozvrhu?
 • Na jaké technologie ve vzdělávání je potřeba se zaměřit a se kterými naopak ztrácíme čas?

Marta Konířová

 • Jaké změny českého školství považujete za žádoucí a jaké za současných ekonomických a politických podmínek za možné?
 • Jak souvisí síťová gramotnost se sociální gramotností?
 • Jak moderní technologie mohou ovlivnit rovný přístup ke vzdělávání?

Katarína Hečková

 • Myslíte si že by bolo možné vo vyučovacom procese na stredných a základných školách nahraniť knihy a zošity tabletmi?
 • Je podľa Vás potrebné v súčasnosti učiť deti písať v škole písaným písmom?
 • Koľko ideálne HDP by sa malo v ČR investovať do školstva? (V roku 2013 išlo do škôl 3,11 % HDP)

Alžběta Lukšů

 • Do jaké míry jsou české školy a čeští učitelé připraveni plně využívat možností nových digitálních technologií?
 • Jaké jsou možnosti využívání nových technologií ve vzdělávání dětí s poruchami učení (ADHD, dyslexie, dysgrafie)?
 • Pomohou nové technologie ve vzdělávání zvýšit motivaci a zájem dětí o učení?

Jindřich Fáborský: O marketingu na internetu

Lada Kadaníková

 • Je RTB marketing trendem usnadňujícím uživateli nákup nebo narušujícím jeho soukromí? Lze se proti tomuto trendu bránit?
 • Je reklama na Facebooku trend, do kterého se investuje čím dál tím více nebo spíš fenomén Facebooku upadá i v tomto odvětví? Případně, jaké jsou tendence investice do reklamy na FB v České republice a ve světě?
 • Lze sledovat rozdíly v úspěšnosti marketingových kampaní a reklam na internetu versus mimo internet?

Veronika Víšková

 • Jaké marketingové praktiky jsou na internetu nejúspěšnější?
 • Existuje v rámci internetového marketingu v současné době nějaký (nový) trend?
 • Které marketingové kampaně na internetu považujete za nejvíce zdařilé a proč?

Pavla Macháčková

 • Jaká je úspěšnost reklamy na FB?
 • Myslíte si, že je FB dobrý prodejní kanál?
 • Jaký je dopad jednotlivých marketingových technik a která je nejúčinnější v případě Marketing festivalu?

-

Tomáš Vojta

 • Jaké znalosti a dovednosti by měl mít specialista internetového marketingu?
 • Kde se vy osobně vzděláváte v oblasti internetového marketingu, kde čerpáte inspiraci?
 • Jak bude internetový marketing vypadat za 10 let? Co můžeme očekávat za změny? Jaké pustupy které dnes fungují už nebudou platné?

Pavel Rankov: Digitální technologie a procesy remediace v kultuře

1. Ľudovít Nápoký

 • Možno médiá považovať za súčasti kultúrnych tradícií?
 • Môžeme remediované médiá považovať za tú istú tradíciu?
 • Ak sa určité dielo, štýl, zámer vráti do kultúry v podobe retra je možné tento jav považovať za jav remediácie?

2. Vendula Bednářová

 • Moderní způsoby šíření digitálních médií se projevují lepší dostupností, a zároveň vyšší mírou pirátství. Myslíte, že se tak děje na úkor autorů?
 • Myslíte, že zvýšená dostupnost audioknih způsobuje, že díla poslouchají i lidé, kteří by knihu nečetli?
 • Očekáváte, že remediace způsobí zánik původních médií nebo se původní nosiče zachovají? Např. vzrůstající obliba poslechu gramodesek.

3. Jaroslava Dvořáková

 • Je dle Vás remediace činitelem technologického vývoje?
 • Souhlasíte s výrokem Marshalla McLuhana, který říká, že médium je poselství?
 • Existuje jasná definice digitálních technologií?

4. Žaneta Floriánová

 • Jaké vidíte zápory při remediaci v kultuře?
 • Pomohl vstup rozhlasu na internet? Přilákal tak rozhlas více uživatelů? (např.: Český rozhlas - Nová média ČRo)
 • "Nezabíjí" digitální technologie kulturní akce? Nebo uživatelé dnes již vše hledají "online"?

Lucie Rohlíková: Mýty o distančním vzdělávání

1. Emil Budín

 • Jakou roli by měl plnit vyučující v rámci distanční výuky na univerzitách?
 • Které oblasti lidského vědění jsou vhodné pro předávání touto formou výuky? Které nikoliv?
 • Nemůže se stát, že distanční výuka bude formou vzdělávání pro chudé a za kvalitní F2F výuku se budou platit ještě vyšší poplatky než doposud (USA, VB, ...)?

2. Floriánová Žaneta

 • Proč myslíte, že se distanční vzdělávání tolik podceňuje?
 • Umožní dnešní elektronická doba rozvoji distančního vzdělávání?
 • Vidíte v distančním vzdělávání budoucnost?

3. Davit Šmehlík

 • Jak v e-learningu nejlépe skloubit, aby užívání aplikace bylo zároveň zábava i didakticky efektivní?
 • Co, kromě financí, brání masivnějšímu rozšíření využití tabletů ve výuce na českých školách?
 • Mohla byste s námi sdílet vaše hlavní myšlenky týkající se fenoménu MOOC?
 • Jaký je váš postoj ke vzdělávacímu potenciálu digitálních her?

4. Tomáš Vorálek

 • Jaké jsou nejčastější problémy studentů v distančním vzdělávání?
 • Které média nejčastěji používáte při distančním vzdělávání a proč?
 • Jakými způsoby komunikujete se studenty, kteří jsou zapojeni do kurzu distančního vzdělávání?

Ondřej Neumajer: Inovace ve vzdělávání s podporou digitálních technologií

Lucie Lindrová

 • Je zájem ze strany vyučujících o používání nových technologií a inovací ve výuce?
 • Jsou inovace ve vzdělávání implementovány do výuky budoucích učitelů na pedagogických VŠ?
 • Která země má nejlépe vytvořený vzdělávací systém s využíváním ICT?

Marta Konířová

 • Kde se mohou čeští učitelé o možnostech, příkladech, dobré praxi inovací ve vzdělávání u nás i ve světě dozvědět nebo o nich informovat?
 • Jaké je nebezpečí komerčních tlaků? Souvisejí inovace ve vzdělávání vždy nutně s moderním vybavením ICT, nebo je lze realizovat i se starším vybavením?
 • „Inovace“ znamená „obnovení, zdokonalení“. Souhlasíte s názorem, že inovace ve vzdělávání znamenají také „obnovu“ některých myšlenek reformní pedagogiky, které dříve nemohly být realizovány?

Kateřina Kopecká

 • Existují nějaké metody či nástroje pro měření inovací ve vzdělávání?
 • Jaký bude podle vás budoucí vývoj ve vzdělávání pomocí digitálních technologií?
 • Co nejčastěji komplikuje zavádění vzdělávacích inovací do českých škol?

Kateřina Rovná

 • Jaké jsou v současné době trendy využití ICT ve vzdělávání žáků/studentů se specifickými potřebami?
 • Mají vyučující motivaci a prostor k získávání zpětné vazby (pokroky, rozvíjení dovedností)?
 • Jaké jsou postupy v případě, že změnám/inovacím není nakloněno vedení školy?

František Bartes: Nové pojetí Competitive Intelligence

Tomáš Marek

 • Můžete popsat, jak je CI rozvinuto a využíváno v České republice?
 • Jak jsou na tom s využíváním CI na našem území SME?
 • Mění se CI v souvislosti s růstem objemu dat a jak se tento trend odráží v požadavcích na schopnosti CI profesionála?


Alžběta Lukšů

 • Sběr a analýza informací o zákaznících, konkurentech, či výrobcích je drahou a časově náročnou záležitostí. Vyplatí se i malým firmám či živnostníkům? Případně existuje na našem trhu nabídka služeb competitive intelligence pro drobné podnikatele?
 • Můžete blíže popsat metody zpracování informací získaných v primárním a sekundárním výzkumu?
 • Jakou roli hraje při zpracovávání informací v rámci competitive intelligence lidský faktor a lidská inteligence na jedné straně a síla výpočetní techniky na straně druhé?


Lea Mentlíková

 • Jaké informace, které firmy o sobě zveřejňují online, Vás nejvíce zajímají?
 • Existují nějaké online nástroje pro CI?
 • Na základě čeho odhadujete budoucí vývoj firmy? Dá se vývoj podle Vás nějak předpokládat nebo je to tak komplexní věc, že bod zlomu může přijít kdykoliv?

Miroslava Brázdová

 • Liší se nějak chápaní a provádění CI v České republice a v zahraničí?
 • Jak velký přínos může pro firmu CI mít v poměru k nákladům? (Pro jakou firmu to má smysl a pro jakou už ne?)
 • Jaké procento firem CI v ČR skutečně využívá?

David Spáčil: Predikce videotrendů v blízké budoucnosti

Filip Kocián

 • S nástupem DSLR se výrazně snížily rozdíly mezi profesionály a amatéry, co predikujete pro příštích 5 let v tomto ohledu?
 • Forma je stále důležitější než technická kvalita zpracování, můžete uvést příklady z praxe?
 • Jaké jsou nejčastější chyby tvůrců, při snaze vytvořit video s virálním potenciálem?

Hana Konečná

 • Mění se rozšířením videa chování lidí, stanou se z nich pod stálým dohledem kamer herci, nebo se budou chovat přirozeně?
 • Očekáváte masové rozšíření podobného fenoménu, jako je Instagram, i pro video?
 • Jaké video se podle vašich zkušeností s provozem serveru Videoflot dá pořídit za nejnižší ceny kolem dvou tisíc?

Martina Antlová

 • Jaký je Váš názor na využití videa ve vzdělávání (např. ve výuce)?
 • Co si myslíte o 3D videu? Má 2D video ještě nějakou budoucnost?
 • Proč jsou virální videa stále více oblíbenější?

Blanka Justová

 • Jaká je cena hudebního videoklipu zprostředkovaného pomocí Videoflotu?
 • Proč vás zaujala právě oblast videa? Co vás na něm baví nejvíc?
 • Jak dlouho trvá tvorba kvalitního videa od zadání po prezentaci online?

Michal Bláha: Nové přístupy ke zjišťování zákaznické spokojenosti, 14. 11. 2013

1. Emil Budín

 • Seznámil byste nás s historií přístupů ke zjišťování zákaznické spokojenosti?
 • Máte nějakou zkušenost se zájmem o systémy zjišťování zákaznické spokojenosti ze strany institucí české státní správy?
 • Pokud uživatel hodnotí spokojenost s konkrétní službou, např. pomocí SMS, jakým způsob je zajištěno, že se seznámí se všeobecnými podmínkami dané služby pro hodnocení uživatelské spokojenosti ještě před odesláním svého hodnocení?

2. Marcela Střelcová

 • Jaké způsoby motivace pro zvýšení účasti na zjišťování zákaznické spokojenosti byste doporučil?
 • Je známo, zda zákazníci upřednostňují vyplňování dotazníku o spokojenosti formou rozhovoru s tazatelem nebo raději pomocí technologií v podobě vyplnění dotazníku na obrazovce umístěné v obchodě?
 • Jsou data o spokojenosti zákazníků analyzovány odborníky a opravdu aplikovány podle výsledků průzkumu?

3. Magdalena Jirásková

4. Ondřej Kašpárek

 • Myslíte si, že má smysl zjišťovat spokojenost zákazníků způsobem, jakým to dělá heuréka.cz? Tj. že je uživatel vybízen k hodnocení nákupu na nějakém eshopu, i přesto, že se na eshop dostal přímo přes link, nikoli přes Heuréku.
 • Víte o nějaké firmě, která by vyhodnocování zákaznické spokojenosti využívala volně dostupná data z twitteru?
 • Využívají se při sběru dat pro analýzu zákaznické spokojenosti služby typu Google Alerts?

5. Eva Syrovátková

 • Myslíte si, že vliv opinion leaderů je ve výzkumu zákaznické spokojenosti důležitý?
 • Jak zabudovat do výzkumů faktor opinion leadera? Lze ho nějak měřit?
 • Nejsou uživatelé zkoumáním spokojenosti přehlceni? Jak se odlišit jako poskytovatel služby od ostatních a neznudit uživatele?

Pavlína Louženská: Happiness Designer Wanted

Hana Sychrová

Dají se v oblasti copywritingu vysledovat určité trendy? Případně jaký trend vládne v současnosti?

Lze najít v této oblasti rozdíly mezi Českou republikou a zahraničím?

Jak by podle Vás mohla vypadat budoucnost copywriterů v České republice? Mimo pozice „Happiness Designer“.

Klára Kašparová

Jaké znalosti a dovednosti by měl mít copywriter?

Jak dělat kvalitní copywriting?

Čím upoutat čtenáře a přesvědčit ho, aby se textem zabýval?

Michal Konečný

Jak bojují profesionální copywriteři s autorským blokem? Existují nějaké triky, jak jej překonat?

Jak často zasahují klienti do hotového textu a zanechávají v něm své „stopy“?

Kolik času zabere profesionálovi zpracování jedné normostrany textu (bez započítání rešerší a studia)?

Radomír Šuhej

Marcel Láža: BigData vs. analýza "normálních" dat

Hana Konečná

 • Neměli bychom se místo data minigu a zpracování velkých dat zaměřit spíše na problematiku kladení otázek, na které chceme analýzou BigData najít odpovědi?
 • Za jak dlouho bude podle Vás dostupné zpracovávat velká data pro běžné firmy například v rámci HR nebo obchodního oddělení.
 • Co myslíte, že přijde po BigData? Ještě větší data, nebo změna paradigmatu?


Vendula Bednářová

 • Jak zpracovává BigData Facebook?
 • Které nástroje pro zpracování BigDat jste sám vyzkoušel? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?
 • Kdo je největším zpracovatelem BigDat v Čechách?

Martina Snížková

 • Od jakého objemu dat už se mluví o BigDatech?
 •  Jaké znáte nástroje pro zpracování BigDat? 
 •  Znáte nástroj Hadoop? Co si o něm myslíte? Používáte ho?

Aneta Bublová

Jaké jsou možnosti cloudcomputingu v oblasti zpracování BigDat?

Jaké jsou hrozby při nakládání s BigDaty (bezpečnost, únik)?

Co považujete za základ potřebný pro zpracování BigDat?

Lukáš Konarovský: Webová aplikace jako služba

Jakub Forman

 • Jaký je Váš názor na digitální prototypování webových aplikací? Má to smysl?
 • Mají webové aplikace v dnešní době mobilních aplikací budoucnost?
 • Jak byste definoval úspěšnou webovou aplikaci? Proč jsou některé aplikace výrazně úspěšnější?

Michal Konečný

 • Vyplatí se navrhovat aplikace i pro malé trhy, jako je například ČR, nebo je vhodnější mířit rovnou na celý svět?
 • Je nutné webovou aplikaci od začátku navrhovat jako škálovatelné řešení, nebo stačí otázku výkonu řešit ad hoc?
 • Je lepší přijít s nějakou službou / aplikací jako první, i když nebude dokonalá, nebo ji spustit až jako vyladěný produkt?

Martina Antlová

 • Jaká je podle Vás nejzajímavější webová aplikace?
 • Jaký je rozdíl mezi webovou a desktopovou aplikací? Jaké jsou podle Vás výhody a nevýhody obou řešení?
 • Webová aplikace z hlediska bezpečnosti - jaké hrozby na nás číhají?

Jan Viskot

Hana Habermannová

 • Co si myslíte o tom, že předmětem startupů jsou převážně webové aplikace? Je nutné každý problém řešit aplikací?
 • Webová aplikace ve vztahu k mobilní aplikaci - jaký je mezi nimi rozdíl po stránce využitelnosti?
 • Jak designovat webovou aplikaci jako službu? (Vliv UX na návrh webové aplikace jako služby.)

Radek Dobrovolný

 • Má freemium a pouze placený model aplikace stejnou šanci na úspěch?
 • Jaké jsou aktuální trendy v oblasti SaaS?
 • Z pohledu uživatele, podle čeho můžu předvídat, že služba bude dlouhodobě dostupná a v provozu?

Lukáš Nevosád: Jak zbohatnout na mobilních aplikacích

Radim Chalupník

 • Víte, jaké typy mobilních aplikací patří mezi nejvýdělečnější? (Konkrétní příklad?)
 • Proč si myslíte, že některé aplikace jsou vyvíjeny pouze pro jeden operační systém? Nepotlačuje to větší možnost zisku?
 • Je pravda, že nejvíce vydělávají aplikace, které jsou na první pohled freeware? (Například hra je zdarma, zákazník připlácí za bonusy, nadstandardy...)

Jiří Krišpin

 • Nedomníváte se, že je trh s mobilními aplikacemi přesycený?
 • Chybí Vám osobně na trhu nějaký typ mobilní aplikace?
 • Je podle Vás v dnešní době ještě možné vytvořit opravdu originální mobilní aplikaci, která zaujme zákazníky?

Filip Kotáb

 • Jak nejlépe propagovat mobilní aplikaci?
 • Kde nejlépe sehnat kodéry pro mobilní aplikaci?
 • Jaké typy aplikací se hodí pro typy monetizace: Freemium, Freeware a plně zpoplatněné?

Radek Dobrovolný

 • Proč je v obchodech s aplikacemi tolik nekvalitních aplikací?
 • Je důležitější marketing anebo kvalita aplikace k jejímu úspěchu?
 • Proč jsou desktopové aplikace výrazně dražší než mobilní?

Kateřina Rovná

 • Jak hodnotíte soutěž Mobilní aplikace roku?
 • Oslovují placené aplikace i starší generaci?
 • Existuje nějaká aplikace určená přímo seniorům?

Přihlašování k tématům na jaře 2013

Pište svá jména pod názvy jednotlivých přednášek - prezenční studenti vybírají jednu, kombinovaní dvě přednášky. K jedné přednášce se může přihlásit více lidí, ale max. 4.

Ivan Kopeček: Počítačové zpracování emocí

1. Martina Snížková

 • Stačí k rozpoznání emoce pouze jedeny vstupní informace (tím myslím pouze audiozáznam či videozáznam)?
 • Existují pro počítač také jiné relevantní informace pro zpracování emocí? (tedy mimo audiozáznam či videozáznam, například dechová frekvence, tepová frekvence a pod?)
 • Jaká je dosavadní úspěšnost u softwaru rozpoznávání emocí? Které emoce se zpracovávají nejhůře?

2. Anna Mikulášková

 • Jaké jsou možnosti využití počítačového zpracování emocí?
 • Jakým směrem se tento obor bude vyvíjet do budoucna? Jaké změny může přinést třeba pro vzdělávání a zdravotnictví?
 • Budou počítače někdy schopné detailně rozpoznat širokou škálu emocí, kterou disponují lidé?

Michal Hrabí: Zero2Hero aneb lesk a bída start-upů

1. Emil Budín

 • Jak detailně je třeba mít zpracovaný business plán, aby bylo možné pomýšlet na získání investora, příp. úvěru v bance?
 • Jaký typ projektů ve Starcube preferujete - např. z hlediska odvětví, počtu zapojených lidí, vlastních financí, míry inovace?
 • Máte informace, statistiky, jak se vede firmám, které již opustily Váš akcelerátor? A pokud ano, uveďte prosím ty v současnosti nejúspěšnější.

2. Jan Viskot

 • Je důležitější nápad, nebo složení týmu?
 • Čím se liší startup od projektu?
 • Jaká je pravděpodobnost, že startup bude úspěšný?

3. František Dalecký

 • Jak hodnotíte úroveň místních mentorů a jejich vliv na úspěch českých startupů?
 • Které české startupy považujete za nejúspěšnější a v čem by se od nich měli ostatní poučit?
 • Jak hodnotíte způsob přípravy českých vysokých škol na podnikání v IT byznysu?

4. Hana Habermannová

 • Jakým způsobem je JIC nebo Starcube napojen na zahraniční akcelerátory a např. Silicon Valley?
 • Teď je v kurzu lean startup jako přístup v budování startupů. Jak dlouho myslíte, že tento trend vydrží a co přijde potom?
 • V čem se může česká startupová scéna učit např. od té americké?

Jana Navrátilová: Specifika notových záznamů v knihovnách

1. Tomáš Vorálek

 • Podle jakého systému třídění se nejčastěji řadí notové záznamy?
 • Jakým způsobem se tyto záznamy uchovávají oproti klasickým knižním
 • Probíhá digitalizace těchto dokumentů?
 • Jak se liší digitalizace notových záznamů oproti digitalizaci knih?

2.

3.

Vojtěch Bednář: Krizová komunikace s médii

1. Žaneta Floriánová

 • Je dobré při krizové komunikaci využívat dárky a úplatky? (např.: jízdné zdarma se společností)
 • Je výhodné mít předpřipravené koncepty krizové komunikaci nebo raději řešit krizi "až přijde"?
 • Liší se krizová komunikace na sociálních sítích a s médii?

2. Alžběta Lukšů

 • Jaké jsou možnosti a techniky získávání prostoru v médiích (mimo inzerce)?
 • Do jaké míry lze krizovou komunikaci plánovat, když jejím principem je reakce na neplánované krizové situace?
 • Která média vybírat pro maximální efektivitu krizové komunikace?

3. Marta Konířová

 • Jak má být provázána krizová komunikace s médii (vnější komunikace) s krizovou komunikací vnitřní (se zaměstnanci)? (Zaměstnanci se určitě nechtějí dozvídat negativní zprávy, např. o propouštění, z médií, na druhou stranu mohou negativní informace o stavu podniku „vynášet“, třeba i nevědomky.)
 • Kdo a jak by měl vytvořit plány krizové komunikace?
 • Co přesně označuje termín "nepřátelská média" a jak s nimi komunikovat?

4. Katarína Hečková

 • Aké chyby najčastejšie robia firmi pri krízovej komunikácií s médiami?
 • Aké vlastnosti by mal mať predstaviteľ firmy, ktorý v krízových situáciach komunikuje s médiami?
 • O aký typ kríz vo firmách sa najčastejšie zaujímajú české média v posledných rokoch? (ekonomické, úrazy/úmrtia na pracoviskum,...)

Milena Tvrdíková: Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve vzdělávání

1. Emil Budín

 • Můžete prosím uvést konkrétní příklady implementace technologií Cloud Computingu (CC) ve vzdělávání?
 • V čem spatřujete výhody a nevýhody řešení postavených na CC proti klasickému přístupu spočívajícím ve využití vlastní ICT infrastruktury?
 • Pokud se podílíte na konkrétním vzdělávacím projektu na bázi CC, prováděli jste komparativní analýzu nákladů vůči tradičnímu řešení? Pokud ano, s jakým výsledkem?

2. Jan Viskot

 • Má CC nějaká zásadní negativa?
 • Jak jsme na tom v oblasti CC ve srovnání se světem, jaké můžeme očekávat trendy?
 • Existují CC služby ve vzdělávání, které jsou pro školství zdarma?

3. Klára Jánská

 • Používáte vy sama cloud computing ve výuce? Pokud ano, jak to hodnotí vaši studenti?
 • Kdy se u nás začal cloud computing ve vzdělávání využívat?
 • Jak velké je nebezpečí při využívání CC v otázce zabezpečení soukromých dat a zachování autorství?

4. Michal Klajban

 • Jaké konkrétní CC služby doporučujete?
 • Dá se kvalitní CC zajistit pomocí služeb poskytovaných zdarma?
 • Existují služby specializované na CC ve vzdělávání?

David Grudl: User Experience - poznejte své uživatele

1. Emil Budín

 • Bohužel nebylo známo téma přednášky předem. Po skončení přednášky byl můj dotaz na to, zda se v ČR nějaká firma UX profesionálně zabývá, položen kolegyní přede mnou. Další otázku jsem vzhledem k formě přednášky (spíše workshop s příklady a obecně platnými fakty než teorie a koncepce) a faktu, že jsem se celou dobu soustředil na zaznamenání přednášky pro její další zpracování, bohužel nepoložil. Domnívám se, že ostatní posluchači svými dotazy časový prostor pro diskuzi vrchovatě naplnili. Děkuji za pochopení.

2. Norbert Bago

 • Čo Vás viedlo k tomu že ste začali vytvárať vlastný framework?
 • Aký je rozdiel medzi Nette a inými frameworkami?
 • Proč je dobré využívať framework pri práci a jaky používate editor pri programovani ?
 • Jaké máte plány pri dalšom rozvoji Nette Frameworku?

3. Michal Klajban

 • Se omlouvám, že jsem nedodal otázky, ale těžko něco vymýšlet na přednášku, jejíž téma neznám. Podle některých indicií bych se asi měl připravit na něco z teorie pravděpodobnosti nebo života Montyho Halla, za jednu noc si na to ale netroufám. --Michal Klajban 27. 3. 2013, 18:41 (CET)

Petra Štogrová Jedličková: Co obnáší řízení znalostí v jedné z největších globálních poradensko-auditorských firmách a jaké jsou současné trendy v byznyse?

1. Alžběta Lukšů

 • Do jaké míry lze řídit tacitní, tedy těžko sdělitelné znalosti? Existují nějaké systémy, které toto usnadňují?
 • Zavedení systému pro řízení znalostí je velmi nákladné. Vyplatí se i menším firmám?
 • Jak lze motivovat zaměstnance k využívání systémů pro řízení znalostí? Stává se, že zaměstnanci své znalosti s ostatními sdílet nechtějí?

2. Tomáš Marek

 • Jak často provádíte VRI Audity, kdo je obvyklým zákazníkem (firmy, osoby)?
 • Kolik takový audit rámcově stojí, např. kontinuální intervenční analýza digitální stopy?
 • Jak se na to vy osobně díváte z pohledu soukromí?

Otázky neodpovídaly konečnému obsahu přednášky, položil jsem tedy ve zbylém čase jiný dotaz relevantní obsahu přednášky.

 • Dle vašeho výkladu se tedy KM posouvá od zaměření na systém a procesy k zaměření na lidi. Díky tomu ovšem musí pracovat s diverzitou znalostních pracovníků, ať už generační, pohlavní nebo kulturní. Měl by podle Vás mít dokonalý znalostní manažer vzdělání také v oboru sociologie, psychologie nebo podobném?

3. Michal Klajban

 • V jakém rozmezí se pohybuje plat znalostního managera v jedné z největších globálních poradensko-auditorských firmách?
 • Jaké vzdělání je podle vás nejvhodnější pro znalostního managera? a
 • Existuje nějaký obor znalostního managementu? Resp. mohla byste jmenovat obor, který je mu nejblíže?

4.

Jana Matějková: Co se dá udělat s malou akademickou knihovnou za 8 let

1. Žaneta Floriánová

 • Jakým způsobem přitahujete čtenáře do knihovny?
 • Myslíte, že technická vybavenost přiláká čtenáře do knihovny (ve vašem případě studenty?)
 • Narážíte na nějaké bariéry při inovaci knihovny? (například ve vedení knihovny či fakulty?)

2. Lenka Kupková

 • Jakou zajímavou inovaci jste v poslední době v knihovně realizovali?
 • Provádíte výuku informační gramotnosti?
 • Jaký je roční přírůstek knižního fondu Vaší knihovny a jak se roční přírůstky měnily v průběhu doby fungování knihovny?

3. Alžbeta Šellengová

Čo by ste označili za najväčší úspech Vašej knižnice?

Čo naopak, plánujete v dohľadnej dobe zmeniť poprípade zlepšiť?

Čím by podľa Vás mala disponovať každá dobrá knižnica?

4. Magdalena Jirásková

 • Jakými způsoby zjišťujete spokojenost/ potřeby vašich uživatelů?
 • Co byste zhodnotila jako největší přednost vaší knihovny? Co k vám táhne čtenáře?
 • Jaké máte plány s vaší knihovnou do budoucna? Jak vidíte budoucnost knihoven obecně?

5. Monika Machovská

 • Jaké služby ve Vaší knihovně poskytujete?
 • Zapojuje se Vaše knihovna do nějakých knihovnických nebo studentských projektů? Do jakých?
 • Jak získáváte peníze na Vaše aktivity?

Gabriela Jarkulišová: Budování komunitního centra z knihovny podle Koncepce rozvoje knihoven 2011-2015

1. Matěj Málek

 • Kdo přesně se skrývá pod pojmem občanská komunita? Jaká je 'cílová skupina'? Jsou to občanští aktivisté, neziskové organizace, různé kulturní spolky nebo někdo jiný?
 • Čím přesně chtějí knihovny podporovat činnosti těchto komunit? Co jim mohou dát navíc?
 • Je součástí koncepce i nějaká podpora coworkingových aktivit? Například pro neziskové organizace atd.

2. Dominika Kopčanská

 • Jak hodláte dosáhnout toho, aby byly knihovní služby dle koncepce dostupné i v noci? Nebude motivovat knihovníky k nočním službám příliš složité a finančně nákladné?
 • Jakým způsobem je možné přimět potenciální uživatele, aby knihovnu začali v dnešní době upřednostňovat jako informační zdroj a podíleli se tak na vytváření komunit v knihovnách?
 • Součástí koncepce je také vytvářet v knihovnách prostorové podmínky pro komunitní a kulturní aktivity. Není tento bod v mnoha případech nereálný?

3. Hana Ohlídalová

 • V koncepci se mluví o propojení knihovny s dalšími informačními institucemi, které konkrétně by to podle vás měly být? A které to u vás reálně jsou?
 • Co pro vás znamená „přívětivá otevírací doba“? Řešili jste otevírací dobu knihovny nějakým způsobem s uživateli?
 • Co podle vás nejvíce ovlivňuje, zda se uživatel v knihovně cítí příjemně a rád v ní tráví čas? Je to prostředí, nabízené služby, akce a jiné možnosti trávení volného času, personál (přívětivost, odbornost), nebo ještě něco jiného?

4. Iva Slabá

5. Jiří Krišpin

 • Můžete uvést příklady komunitních aktivit, které probíhají v Městské knihovně v Kutné Hoře?
 • Jak by měly knihovny motivovat místní komunity k péči o ně?
 • Které moderní technologie mají podle Vás největší šanci přilákat komunity tvořené jejich uživateli do knihoven?

Roman Hřebecký: Kreativita v marketingu - vystrčte hlavu z krabice

1. Martina Pelcová

2. Michaela Sagitariová

3. Vendula Bednářová

  - Negativní reklama - používá se záměrně? Pokud ano, s jakým úspěchem?
  - Dnešní společnost začíná být reklamou a marketingovými tahy přesycena. Myslíte, že lidé mohou postupem času být vůči reklamě imunní?
  - Jak tomu předejít/zabránit?

4. Pavlína Božková

  - Jakou literaturu by jste mohl doporučit k tomuto tématu?
  - Co znamená "vystrčit hlavu z krabice"?
  - Jaké jsou dnešní základní segmenty marketingu?

Vera Vohlidalova: Vize o knihovně 21. století ve víru přeměn 90. let 20. století

1. Šárka Gachová

 • Jakým směrem, se podle Vás, bude ubírat knihovnictví v budoucnu?
 • Co byste českým knihovnám doporučila nejvíce? Na co by se měly zaměřit/soustředit?
 • Který z vašich úspěchů/ocenění Vám přinesl největší radost?

2. Lenka Kupková

 • Jak dlouho jste pracovala na své knize Na houpačce nejen s knihovnou a v jakém nákladu vyšla? Nelákalo Vás věnovat se profesi spisovatelky na plný úvazek?
 • Jak hodnotíte aktuální stav knihoven a jejich služeb v ČR (ve srovnání se zahraničím)?
 • Uvažovala jste někdy o návratu do Velké Británie?

3. Kateřina Rovná

 • Jak hodnotíte kvalitu výuky knihovnictví na FF UK v době, kdy jste tam studovala?
 • Jaké bylo Vaše setkání s Václavem Havlem?
 • Kdo Vám byl oporou, mimo rodiny, při Vašem obvinění z porušování pravidel hospodaření při výstavbě liberecké knihovny?

4. Jana Vrtělová

 • Jakou nejcennější zkušenost jste získala při výstavbě liberecké knihovny?
 • Jaký je Váš názor na současný vývoj a směr českého knihovnictví?
 • Bylo pro Vás těžké napsat knihu Na houpačce nejen s knihovnou? Co Vám tato zkušenost přinesla?

5. Michaela Sagitariová

 • Liberecká knihovna je architektonickým skvostem obdivovaným i v zahraničí. Jak moc je důležité pro moderní knihovnu prostředí, ve kterém se nachází?
 • Jak úzká je spolupráce liberecké knihovny a městského zastupitelstva? Jakou "lobby" jste používala, když jste potřebovala prosadit zájmy knihovny?
 • Jak si klienti vaší knihovny zvykali na nové služby?

Eva Kaletová: Koľko knižných fondov máte založených? Koľko kníh obsahujú vaše knižné fondy? Sú všetky sprístupnené verejnosti?=== Blanka Vorlíčková: Osobní knižní fondy a jejich zpřístupnění veřejnosti ===

1. Kateřina Blatná

 • Existují podobné projekty i v zahraničí, anebo se jedná o projekt ryze českého charakteru?
 • Jaké vložené dokumenty/předměty se v knihách objevují nejčastěji? Objevila se v nějaké knize obzvláště zajímavá kuriozita?
 • Uvažuje se také nad vytvořením osobních knihoven současných významných osobností? Nese to s sebou nějaké komplikace?

2. Marta Konířová

 • Jak nakládat s dokumenty původního vlastníka vloženými do knih (lístky s poznámkami, fotografie, průkazky ap.) – nechat v knize, nebo uložit samostatně? Pokud zůstanou v knize, nehrozí nebezpečí ztráty (vypadnou z knihy, budou založeny jinam)?
 • Jak postupovat při popisu, příp. přepisu vpisků majitele? (Nečitelnost, pochybnosti o autorství, nesrozumitelnost osobních poznámek a zkratek ap.)
 • Zaznamenaly paměťové instituce po zveřejnění podrobných popisů knih z osobních knihoven nějaké negativní jevy (např. krádeže cennějších exlibris)?

3. Lucie Kořistková

 • Dělají se nějaké změny (např. změna řazení knih) při zpracovávání fondu v osobních knihovnách?
 • Jak se osobní knihovny zpřístupňují veřejnosti?
 • Jaké projekty s osobními knihovnami u nás probíhají v tuto chvíli?

4. Eva Kaletová

Michal Šerák: Knihovny jako centra celoživotního vzdělávání

1. Šárka Gachová

 • Zaměřujete se na nějakou věkovou skupinu více?
 • Jak vypadá vzdělávání dospělých v ČR ve srovnání se zahraničím?
 • Máte zkušenost se vzděláváním minorit / sociálně vyloučených? (etnik, přistěhovalců, bezdomovců atp.)

2. Kateřina Rovná

 • Jak hodnotíte kvalitu univerzit volného času, které organizují knihovny?
 • Co je největší bariérou dalšího vzdělávání u dospělých?
 • Jak se k organizování aktivit, podproující celoživotní vzdělávání, staví knihovníci?

3.Vendula Bednářová

4.Norbert Bago

 • Aké sú možnosti vzdelávania dospelých v knihovne?
 • Aké typy vzdelávania sú poskytnuté?
 • Na akých projektoch pracujete v oblasti vzdelávania dospelých v knihovnách?

Přihlašování k tématům na podzim 2012

Pište svá jména pod názvy jednotlivých přednášek - prezenční studenti vybírají jednu, kombinovaní dvě přednášky. K jedné přednášce se může přihlásit více lidí, ale max. 5.

Martin Solnička

1. Kulíková Markéta

 • Jak řešíte ochranu citlivých údajů?
 • Je služba dostupná prostřednictvím mobilních aplikací, aby mohl člověk zapisovat své výdaje okamžitě?
 • Je možné, aby sdílelo účet více členů rodiny, ideálně 2 – 4 lidé?)

2. Děchtěrenková Ilona

 • Víte, jak si stojíte mezi konkurencí obdobných projektů na webu jako je MS Money?
 • Proč by Vám měl člověk svěřit informace o svých rodinných financích, v čem je vaše služba lepší než používat tabulky v Excelu?
 • Pokud je služba zdarma, jakým způsobem financujete vaši činnost? Stojí za vámi nějaké bankovní domy a nabízíte jejich produkty?)

3.

4.

5.

Miroslav Paclík

1. Jan Viskot

 • Lze u Úřadu průmyslového vlastnictví podávat přihlášky pro celosvětový patent?
 • Lze celosvětové patenty uplatnit i na území Číny, je Čína členem WIPO?
 • Není možnost udělování patentů na zcela obecné průmyslové vzory např. v USA na škodu?

2. Eva Králíčková

 • Stane se Čína patentovou velmocí?
 • Brzdí patenty vývoj?
 • Lze ještě vymyslet něco originálního? Viz. spor mezi firmami Samsung a Apple, Apple versus švýcarská železniční společnost SBB.

3. Tomáš Vojta

 • Nezachází patentové úřady příliš daleko v případě umožnění patentování drobností a jednoduchých prvků grafických řešení?
 • Na základě jakých zásad se může určit, co už je originální vynález/provedení na udělení patentu?
 • Nejsou v dnešní informační době pro lidstvo patenty přímo škodlivé v konotaci s možností mnohem rychlejšího rozvoje moderních technologií místo soustředění spousty síly a financí na patentové spory u soudů?


4.

5.

Michal Reiter

1. Kulíková Markéta

 • Máte představu, kolik je přispěvatelů do české wiki? Převažují jednorázoví nebo pravidelní přispěvovatelé?
 • Jak lze z vaší strany zvyšovat úroveň hesel?
 • Jaká je úroveň odborných hesel? Jak často se setkáváte s porušováním autorských práv a vykradenými texty bez řádných citací?

2. Děchtěrenková Ilona

- Kolik hesel má aktuálně česká wiki? - Existují nějaké statistiky hesel? Nejvyhledávanější, nejcitovanější ….? - Co Wiki Loves Monuments Android App umí a co může nabídnout?

3.

4. Vendula Škrabalová

 • Objevují se v textech vulgarity? Jak jim zamezit? Existují nějaká stop slova, nějaké způsoby, jak odhalit a smazat závadný obsah?
 • Jak je na wikipedii pohlídáno dodržování autorského práva? Existuje nějaký program, který projíždí texty a hledá převzaté

pasáže? Jaká sankce hrozí autorům takových textů?

 • Stává se často, že lidé na wikipedii umisťují reklamy nebo propagují vlastní web, firmu, služby atd.? Jak je toto "trestáno"?

5. Lucie Kratochvílová

 • Co považujete, za deset let existence wikipedie v ČR, za největší úspěch?
 • Jak pokračuje program Studenti píši wikipedii? Je o program zájem? Máte nějaký přehled, kolik studentů vš se do programu zapojilo?
 • Jakým způsobem je financována česká wikipedie?

Eva Lesenková

1. Petra Šolcová

 • Měl by mít knihovník v lékařské/zdravotnické knihovně alespoň nějaký lékařský/zdravotnický (rychlo)kurz?
 • O které vzdělávací akce pořádané lékařskými knihovníky je největší zájem?
 • Je nějaká vlastnost/ specifikace, kterou by měl mít zájemce o post knihovníka v lékařské knihovně?

2.

3.

4. Vojtek Vladimir

 • Jak by ste popsala úroven profese lekařského/zdravotníckeho knihovnika v ČR?
 • Jak je to v zahraničí, liší se nejak pohled na dúležitosť této profese?
 • Co by ste označila jako nejvačší problém této profese?

5.

Petr Říha

1. Kamila Brablíková

 • Jaký je Váš názor na kauzu IZIP?
 • Máte nějaké srovnání s příkladem ze zahraničí, kde se stalo něco podobného a nikdo nebyl volaný k zodpovědnosti?
 • Doposud má e-government v naší zemi spíše víc nevýhod než výhod. Jste přesvědčen, že se to v brzké době změní k lepšímu?

2. Roman Koranda

 • Který z projektů e-govermentu je v ČR nejúspěšnější?
 • Lze očekávat, že v budoucnu bude veškeré úřadování online?
 • Nedojde k znevýhodnění těch, kteří nemají přístup k internetu?

3. Markéta Vymazalová

 • Myslíte si, že je česká populace nakloněná k využívání služeb veřejné správy na internetu, resp. důvěřují lidé těmto službám?
 • Jak si představujete ideální stav při využívání služeb veřejné správy? Myslíte si, že je to reálné?
 • Která země EU má podle Vás nejvyspělejší e-government? Co dělají jinak?

4. Žaneta Floriánová

 • 1. listopadu to jsou 3 roky od spuštění datových schránek. Plní již svůj prvotní předpoklad?
 • E-government uspoří čas občanů docházením na úřady (ze statistiky cca 7 hodin ročně). Uspoří se ale finance ze státního rozpočtu?
 • Cloud Computing - je to budoucnost i pro Českou republiku?

5. Vladimíra Váňová

 • Co Vás vedlo k nápadu založit občanské sdružení Egonov?
 • Mohl byste uvést několik případů, ve kterých sdružení Egonov "pomohlo"?
 • Proč si myslíte, že jsou státní úředníci neustále tak demotivovaní?
 • O tzv. základních registrech na svém webu píšete „tento informační systém je krásnou ukázkou toho, jak je možno úředním postupem zabít dobrou myšlenku“ - mohl byste tuto myšlenku vysvětlit?

Lukáš Kypus

1. Lucie Mlýnková

 • S jakými knihovnickými službami je/může být NFC spojeno?
 • Kde vidíte největší slabinu ve využívání NFC v knihovnách?
 • Mají knihovny o NFC povědomí a případně zažádala si již nějaká o zavádění této technologie?

2. Šárka Gachová

 • Spolupracujete i s mobilními operátory? (Pokud ano, s jakými a hraje to roli v pořizovací ceně?)
 • Myslíte si, že se knihovnám teď vyplatí pořizovat NFC? (např. pokud již mají RFID x malé knihovny nemají ani platení terminály...)
 • 3 základní typy režimu jsou obsaženy v jednom zařízení? Pokud ne, jaký typ režimu by byl pro knihovny nejužitečnější?

3. Lenka Kvapilová

 • Jaké jsou nejznámější služby využívající NFC technologie u nás a jak hodnotíte jejich úspěšnost?
 • Využívá se technologie NFC spíše v komerčním nebo neziskovém sektoru?
 • Jaké jsou výhody a nevýhody oproti RFID čipu?

4. Martina Snozová

 • Jak se využívá NFC při gamifikaci v knihovnách?
 • Jak starší knihovníci přijímají zavádění moderních technologií, jako je NFC, do knihoven?
 • Je NFC propojitelné s jinými bezdrátovými technologiemi? Pokud ano, se kterými?

5. Žaneta Floriánová

 • RFID je pro většinu knihoven velmi nákladná záležitost. Byla i NFC?
 • Jak je NFC zabezpečeno proti zneužití?
 • Je budoucnost poskytování služeb NFC spjata jako součást sim karet?

Jaroslav Vaňous

1. Lucie Kratochvílová

- Kdy se poprvé objevila metoda orální historie v ČR?

- Jaké jsou základní postupy metody orální historie?

- Zná zpovídaný otázky dopředu?

2. Monika Machovská

- V jakých archivech můžeme najít dokumenty z obou projektů? Jsou veřejně dostupné?

- Jaký byl záměr při zapojení žáků a studentů do projektu Stopy totality?

- Myslíte si, že v naší zemi může nastat znovunastolení totality?

3. Kamila Brablíková

- Jsou političtí vězni komunistického režimu ochotni mluvit o tomto nelehkém období jejich života?

- Jak se rozhodujete, s kým dokument natočíte? Hlásí se vám lidé sami nebo je musíte spíše hledat?

- Jak vznikla myšlenka pořádat Muklovskou pouť na Svatý Hostýn?

4.

5.

Igor Szöke

1. Lenka Matušková

 • Jakým způsobem se identifikuje jazyk řečníka?
 • Jak se automatické zpracování zvukového záznamu vypořádává s gramatikou?
 • Jak se automatické zpracování zvukového záznamu vypořádává s pojmy, které nezná?

2. Pavlína Božková

 • Jaké jsou možnosti a novinky v oblasti zpracování audiovizuálních materiálů?
 • Využívají se dnes audiovizuální materiály jako dobrý zdroj informací?

-- Je zde stále prostor pro inovaci?

 • Jaké jsou aspekty (nástroje pro) identifikace řečníka, jazyka, tématu, pohlaví apod.?

3. Martin Hájek

 • Existují aplikace pro automatické zpracování zvuk. záznamu pro mobilní zařízení ?
 • Pokud ano, jak zvládají Český jazyk? Pokud ne, uvažuje se o jejich vytvoření?
 • Jak se automatické zpracování zvukového záznamu vypořádává s nářečím?

4. Emil Budín

 • Na svém blogu uvádíte, že pracujete jako "senior researcher" ve výzkumné skupině BUT Speech@FIT, mohl byste nám Vaši činnost v rámci výzkumné skupiny přiblížit?
 • Existuje software pro analýzu hlasu, který je využitelný běžnou firmou, např. pro automatický přepis porady vč. identifikace účastníků, přepis telefonních hovorů atd.?
 • Skupina BUT Speech@FIT je dotována z prostředků české státní správy, např. z rozpočtů ministerstev vnitra a obrany. Chci se zeptat, zda a jakým způsobem možností rozpoznávání hlasu státní instituce v ČR využívají?

5. Pavlína Habrovanská

 • Kde najde (či nachází) automatické zpracování a dolování informací z audiovizuálních záznamů své uplatnění?
 • Jakou to má úspěšnost – z pohledu rozpoznání?
 • Jaké další nástroje k tomu používáte?

Tomáš Čížek

1. Radek Hadraba2. Hana Ohlídalová

 • Jaká přesně data a jak se do archivu Medard dostávají?
 • Jak obsáhlá je v současnosti kateogire "studentská data studentům"? 
 • Jak je archiv využíván, existují statistiky nebo něco podobného?  


3. Lucie Kořistková

 • Odkud jdou peníze na provoz celého archívu Medard?
 • Jak je to s ochranou osobních dat zveřejněných v archívu?
 • Jak je ošetřeno dlouhodobé uchovávání dat v rychlém technologickém vývoji?

4. Kristýna Macháčková

 • Dochází často k situaci, že musíte zájemce o data odmítnout (nesplnění zvláštních podmínek)?
 • Zaručujete poskytovateli dat naprostou anonymitu?
 • Obracejí se na vás tvůrci výzkumů s požadavkem o uložení dat nebo sami aktivně hledáte informace vhodné pro archiv?
 • Jak velké množství informací je v rámci archivu možné získat bez kontaktu s pracovníkem archivu (on-line)?

lt;/p>

5. Emil Budín

 • Jaká vstupní data archiv Medard zpracovává z pohledu rozsahu, formy, aktuálnosti apod.?
 • Jaké výstupní formáty jsou zájemci o data k dispozici?
 • Jsou všechna data uložená v archivu Medard volně dostupná nebo je přístup k nim nějakým způsobem omezen?

Vít Šisler

1. Martina Snížková

 • Kolika projektů, zaměřených na výukové hry, jste se již zůčastnil?
 • Neplánujete nějakou hru udělat i pro vysokoškoláky (například pro prváky, na lepší seznámení s novým prostředím)?
 • Stalo se Vám někdy, že hra neměla žádný úspěch?

2. Dominika Kopčanská

 • Nedávno probíhal výzkum ohledně výukového efektu hry Evropa 2045, jaké byly jeho výsledky a jak jste s nimi spokojen?
 • Jaké další hry, které jste vyvinuli společně s kolegou Cyrilem Bromem, byly úspěšně integrovány do výuky na základních či středních školách a jsou i nadále používány?
 • Jaký máte názor na budoucnost výukových digitálních her? Myslíte si, že budou v příštím desetiletí pedagogy i ostatními přijímány jako plnohodnotné vzdělávací nástroje?

3. Magdalena Jirásková

 • Je výuka prostřednictvím her efektivnější? Byl v této oblasti proveden nějaký výzkum?
 • Existuje nějaké téma, pro které se výuka prostřednictvím hry nehodí?
 • Kolik škol je momentálně zapojeno do projektu Evropa 2045?

4. Martin Hájek

 • Kolik času zabere vytvoření jedné průměrně složité vzdělávací hry?
 • Jakým směrem se bude ubírat vývoj vzdělávacích her? Chystáte něco převratného?
 • Existují nějaké vzdělávací hry z oblasti informační bezpečnosti?

5. Ondřej Kašpárek

 • Vznikají videa jako bylo Martyr of the World: Muhammad Al-Durrah i na druhé straně barikády, tj. v Izraeli? Víte o nějakých příkladech?
 • Stories from the History of Czechoslovakia - Máte již domluveno využití hry ve školách v rámci výuky? Pokušeli jste se s hrou seznámit někoho z ministerstva školství?
 • Plánujete "přetvořit" do podoby hry i historii po roce 1989?

Martin Svoboda

1.

2. Vojtek Vladimir

Jake byly začátky projektu CASLIN, bylo obtížné začínat?

Bylo težké získat grant Mellonovy nadace?

Jak by ste popsal hlavní cíl/e CASLINu, podařilo se je dosáhnout?3. Alžbeta Šellengová

Akým smerom sa podľa Vás bude CASLIN v najbližších rokoch uberať?

Uvažujete aj o ďalších modelových účasníkoch CASLIN-u?

Aké sú ročné prevádzkové náklady CASLIN-u?

4. Eva Kaletová

Aké sú Vaše skúsenosti s vyhľadávaním v CASLIN-e? (Myslíte si, že používatelia vedia katalóg dostatočne dobre používať?)

Plánujete zavedenie nových služieb súborného katalógu?

Neuvažovali ste, že zjednodušíte pravidlá pre prispievanie?

'


5. Matěj Málek

Kolik knihoven je v současnosti spolupracuje na budování souborného katalogu? Jak pokračovala práce na projektu po jeho formálním ukončení v roce 1996? Bylo náročné přesvědčit knihovny, aby se do projektu zapojily?

6. Radek Hadraba

Jaká je HW náročnost celého systému?

Spolupracujete na zdokonalování systému s výrobci IT?

Kde vidíte CASLIN za 20 let?

Jaromír Talíř

1. Iva Slabá

 • Jak je zabezpečena ochrana osobních údajů?
 • Jaké jsou výhody MOJE ID oproti klasickému uložení hesla v prohlížeči?
 • Lze propojit MOJE ID s registrem obyvatek?

2. Jan Viskot

 • Kolik má v současnosti MojeID uživatelů a kolik jich cca měsíčně přibývá?
 • K ověřování uživatele se používá heslo, nebo je i možnost certifikátu?
 • Lze použít MojeID pokud služba podporuje OpenID?

3. Radek Hadraba

 • Lze MojeID ukládat i na mobilních platformách? Android? iOS?
 • Možnost sdílení či portace profilů na jiné PC?
 • Ochrana proti zcizení (krádež identity?)

4. Šárka Gachová

 • K čemu všemu lze MojeID využít? (součanost, budoucnost)
 • Jak spolupracují poskytovatelé služeb? Je tato služba výhodná pro poskytovatele služeb?
 • Jak ověřujete údaje z identity uživatele, že daná osoba fyzicky existuje?

5. Martina Snozová

 • Jaké plány máte se službou do budoucna? Budete službu nějak rozšiřovat či zlepšovat?
 • Zapojují se do tohoto projektu v současné době i malé (obecní) knihovny?
 • Jaká jsou největší rizika v procesu zavádění či užívání této služby?