KISK:Blok expertů/Témata pro magistry

Z WikiKnihovna
< KISK:Blok expertů
Verze z 27. 2. 2013, 15:47, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (Milena Tvrdíková: Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve vzdělávání: +me)
Přejít na: navigace, hledání

Požadavky na shrnutí přednášek

Prezenční studenti vytvářejí shrnutí z jedné přednášky, kombinovaní ze dvou. K jednotlivým tématům přednášek je třeba se přihlásit předem - do 3. března 2013. Ke každému se může zapsat max. 5 studentů, do naplnění kapacity si lze vybrat.

Se zapsáním ke shrnutí přednášky se hlásíte i k vypracování tří dotazů pro daného přednášejícího. Nejpozději čtyři dny před přednáškou (tj. v neděli předcházející přednášce) zapíšete tři jedinečné (tedy u nikoho do té doby neuvedené) a nebanální odborné dotazy pro přednášejícího, k němuž jste se zapsali. Na přednášce pak položíte min. jeden dotaz, pokud se pojetí přednášky odchýlí od směru připravených dotazů nebo na všechny přinese odpověď přednáška, bude položený dotaz jiný. Dotazy nemusí zaznít pouze v případě, že to časový limit pro přednášku dle rozvrhu (tj. do 17:25) znemožní.

Shrnutí přednášky musí být o rozsahu 4000-5000 znaků, termín odevzdání je vždy 7 dní po dané přednášce - tedy do středy do večera. Úkoly se odevzdávají do Odevdávárny. Vybraná shrnutí budou umístěna na Inflow. Pište proto spíše publicistickým stylem vhodným pro publikaci v elektronickém časopise (používejte hypertextové odkazy, podnadpisy atd.). Na práci je hodnocen obsah i forma, dbejte proto na obojí, protože obojí může být důvodem pro vrácení textu k přepracování.

Odevzdáním úkolu do Odevzdávárny autor dává souhlas s možným publikováním na Inflow (v případě nesouhlasu prosím předem kontaktujte vyučující kurzu PhDr. Pavlu Kovářovou - kovarova@phil.muni.cz).

Přihlašování k tématům na jaře 2013

Pište svá jména pod názvy jednotlivých přednášek - prezenční studenti vybírají jednu, kombinovaní dvě přednášky. K jedné přednášce se může přihlásit více lidí, ale max. 5.

Ivan Kopeček: Počítačové zpracování emocí

1. Martina Snížková

 • Stačí k rozpoznání emoce pouze jedeny vstupní informace (tím myslím pouze audiozáznam či videozáznam)?
 • Existují pro počítač také jiné relevantní informace pro zpracování emocí? (tedy mimo audiozáznam či videozáznam, například dechová frekvence, tepová frekvence a pod?)
 • Jaká je dosavadní úspěšnost u softwaru rozpoznávání emocí? Které emoce se zpracovávají nejhůře?

2. Anna Mikulášková

 • Jaké jsou možnosti využití počítačového zpracování emocí?
 • Jakým směrem se tento obor bude vyvíjet do budoucna? Jaké změny může přinést třeba pro vzdělávání a zdravotnictví?
 • Budou počítače někdy schopné detailně rozpoznat širokou škálu emocí, kterou disponují lidé?

3.

4.

5.

Michal Hrabí: Zero2Hero aneb lesk a bída start-upů

1. Emil Budín

 • Jak detailně je třeba mít zpracovaný business plán, aby bylo možné pomýšlet na získání investora, příp. úvěru v bance?
 • Jaký typ projektů ve Starcube preferujete - např. z hlediska odvětví, počtu zapojených lidí, vlastních financí, míry inovace?
 • Máte informace, statistiky, jak se vede firmám, které již opustily Váš akcelerátor? A pokud ano, uveďte prosím ty v současnosti nejúspěšnější.

2. Jan Viskot

 • Je důležitější nápad, nebo složení týmu?
 • Čím se liší startup od projektu?
 • Jaká je pravděpodobnost, že startup bude úspěšný?

3. František Dalecký

 • Jak hodnotíte úroveň místních mentorů a jejich vliv na úspěch českých startupů?
 • Které české startupy považujete za nejúspěšnější a v čem by se od nich měli ostatní poučit?
 • Jak hodnotíte způsob přípravy českých vysokých škol na podnikání v IT byznysu?

4. Hana Habermannová

 • Jakým způsobem je JIC nebo Starcube napojen na zahraniční akcelerátory a např. Silicon Valley?
 • Teď je v kurzu lean startup jako přístup v budování startupů. Jak dlouho myslíte, že tento trend vydrží a co přijde potom?
 • V čem se může česká startupová scéna učit např. od té americké?

5.

Jana Navrátilová: Specifika notových záznamů v knihovnách

1. Tomáš Vorálek

 • Podle jakého systému třídění se nejčastěji řadí notové záznamy?
 • Jakým způsobem se tyto záznamy uchovávají oproti klasickým knižním
 • Probíhá digitalizace těchto dokumentů?
 • Jak se liší digitalizace notových záznamů oproti digitalizaci knih?

2.

3.

4.

5.

Vojtěch Bednář: Krizová komunikace s médii

1. Žaneta Floriánová

 • Je dobré při krizové komunikaci využívat dárky a úplatky? (např.: jízdné zdarma se společností)
 • Je výhodné mít předpřipravené koncepty krizové komunikaci nebo raději řešit krizi "až přijde"?
 • Liší se krizová komunikace na sociálních sítích a s médii?

2. Alžběta Lukšů

 • Jaké jsou možnosti a techniky získávání prostoru v médiích (mimo inzerce)?
 • Do jaké míry lze krizovou komunikaci plánovat, když jejím principem je reakce na neplánované krizové situace?
 • Která média vybírat pro maximální efektivitu krizové komunikace?

3. Marta Konířová

 • Jak má být provázána krizová komunikace s médii (vnější komunikace) s krizovou komunikací vnitřní (se zaměstnanci)? (Zaměstnanci se určitě nechtějí dozvídat negativní zprávy, např. o propouštění, z médií, na druhou stranu mohou negativní informace o stavu podniku „vynášet“, třeba i nevědomky.)
 • Kdo a jak by měl vytvořit plány krizové komunikace?
 • Co přesně označuje termín "nepřátelská média" a jak s nimi komunikovat?

4. Katarína Hečková

5. Pavlína Božková

Milena Tvrdíková: Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve vzdělávání

1. Emil Budín

 • Můžete prosím uvést konkrétní příklady implementace technologií Cloud Computingu (CC) ve vzdělávání?
 • V čem spatřujete výhody a nevýhody řešení postavených na CC proti klasickému přístupu spočívajícím ve využití vlastní ICT infrastruktury?
 • Pokud se podílíte na konkrétním vzdělávacím projektu na bázi CC, prováděli jste komparativní analýzu nákladů vůči tradičnímu řešení? Pokud ano, s jakým výsledkem?

2. Jan Viskot

3. Klára Jánská

4. Michal Klajban

5.

Petra Štogrová Jedličková: Co obnáší řízení znalostí v jedné z největších globálních poradensko-auditorských firmách a jaké jsou současné trendy v byznyse?

1. Alžběta Lukšů

 • Do jaké míry lze řídit tacitní, tedy těžko sdělitelné znalosti? Existují nějaké systémy, které toto usnadňují?
 • Zavedení systému pro řízení znalostí je velmi nákladné. Vyplatí se i menším firmám?
 • Jak lze motivovat zaměstnance k využívání systémů pro řízení znalostí? Stává se, že zaměstnanci své znalosti s ostatními sdílet nechtějí?

2. Lucie Kořistková

3. Michal Klajban

4.

5.

Jana Matějková: Co se dá udělat s malou akademickou knihovnou za 8 let

1. Žaneta Floriánová

2. Lenka Kupková

3. Alžbeta Šellengová

4. Magdalena Jirásková

 • Jakými způsoby zjišťujete spokojenost/ potřeby vašich uživatelů?
 • Co byste zhodnotila jako největší přednost vaší knihovny? Co k vám táhne čtenáře?
 • Jaké máte plány s vaší knihovnou do budoucna? Jak vidíte budoucnost knihoven obecně?

5. Monika Machovská

Gabriela Jarkulišová: Budování komunitního centra z knihovny podle Koncepce rozvoje knihoven 2011-2015

1. Matěj Málek

2. Dominika Kopčanská

3. Hana Ohlídalová

4. Iva Slabá

5. Jiří Krišpin

Michal Šerák: Další vzdělávání dospělých v knihovnách

1. Šárka Gachová

2.Alžbeta Šellengová

3.

4.

5.

Roman Hřebecký: ?

1. Martina Pelcová

2. Michaela Sagitariová

3.

4.

5.

Vera Vohlidalova: Vize o knihovně 21. století ve víru přeměn 90. let 20. století

1. Šárka Gachová

2. Lenka Kupková

3.

4.

5.

Blanka Vorlíčková: Osobní knižní fondy a jejich zpřístupnění veřejnosti

1. Kateřina Blatná

2. Marta Konířová

 • Jak nakládat s dokumenty původního vlastníka vloženými do knih (lístky s poznámkami, fotografie, průkazky ap.) – nechat v knize, nebo uložit samostatně? Pokud zůstanou v knize, nehrozí nebezpečí ztráty (vypadnou z knihy, budou založeny jinam)?
 • Jak postupovat při popisu, příp. přepisu vpisků majitele? (Nečitelnost, pochybnosti o autorství, nesrozumitelnost osobních poznámek a zkratek ap.)
 • Zaznamenaly paměťové instituce po zveřejnění podrobných popisů knih z osobních knihoven nějaké negativní jevy (např. krádeže cennějších exlibris)?

3. Tomáš Marek

4. Pavlína Božková

5. Eva Kaletová

Přihlašování k tématům na podzim 2012

Pište svá jména pod názvy jednotlivých přednášek - prezenční studenti vybírají jednu, kombinovaní dvě přednášky. K jedné přednášce se může přihlásit více lidí, ale max. 5.

Martin Solnička

1. Kulíková Markéta

 • Jak řešíte ochranu citlivých údajů?
 • Je služba dostupná prostřednictvím mobilních aplikací, aby mohl člověk zapisovat své výdaje okamžitě?
 • Je možné, aby sdílelo účet více členů rodiny, ideálně 2 – 4 lidé?)

2. Děchtěrenková Ilona

 • Víte, jak si stojíte mezi konkurencí obdobných projektů na webu jako je MS Money?
 • Proč by Vám měl člověk svěřit informace o svých rodinných financích, v čem je vaše služba lepší než používat tabulky v Excelu?
 • Pokud je služba zdarma, jakým způsobem financujete vaši činnost? Stojí za vámi nějaké bankovní domy a nabízíte jejich produkty?)

3.

4.

5.

Miroslav Paclík

1. Jan Viskot

 • Lze u Úřadu průmyslového vlastnictví podávat přihlášky pro celosvětový patent?
 • Lze celosvětové patenty uplatnit i na území Číny, je Čína členem WIPO?
 • Není možnost udělování patentů na zcela obecné průmyslové vzory např. v USA na škodu?

2. Eva Králíčková

 • Stane se Čína patentovou velmocí?
 • Brzdí patenty vývoj?
 • Lze ještě vymyslet něco originálního? Viz. spor mezi firmami Samsung a Apple, Apple versus švýcarská železniční společnost SBB.

3. Tomáš Vojta

 • Nezachází patentové úřady příliš daleko v případě umožnění patentování drobností a jednoduchých prvků grafických řešení?
 • Na základě jakých zásad se může určit, co už je originální vynález/provedení na udělení patentu?
 • Nejsou v dnešní informační době pro lidstvo patenty přímo škodlivé v konotaci s možností mnohem rychlejšího rozvoje moderních technologií místo soustředění spousty síly a financí na patentové spory u soudů?


4.

5.

Michal Reiter

1. Kulíková Markéta

 • Máte představu, kolik je přispěvatelů do české wiki? Převažují jednorázoví nebo pravidelní přispěvovatelé?
 • Jak lze z vaší strany zvyšovat úroveň hesel?
 • Jaká je úroveň odborných hesel? Jak často se setkáváte s porušováním autorských práv a vykradenými texty bez řádných citací?

2. Děchtěrenková Ilona

- Kolik hesel má aktuálně česká wiki? - Existují nějaké statistiky hesel? Nejvyhledávanější, nejcitovanější ….? - Co Wiki Loves Monuments Android App umí a co může nabídnout?

3.

4. Vendula Škrabalová

 • Objevují se v textech vulgarity? Jak jim zamezit? Existují nějaká stop slova, nějaké způsoby, jak odhalit a smazat závadný obsah?
 • Jak je na wikipedii pohlídáno dodržování autorského práva? Existuje nějaký program, který projíždí texty a hledá převzaté

pasáže? Jaká sankce hrozí autorům takových textů?

 • Stává se často, že lidé na wikipedii umisťují reklamy nebo propagují vlastní web, firmu, služby atd.? Jak je toto "trestáno"?

5. Lucie Kratochvílová

 • Co považujete, za deset let existence wikipedie v ČR, za největší úspěch?
 • Jak pokračuje program Studenti píši wikipedii? Je o program zájem? Máte nějaký přehled, kolik studentů vš se do programu zapojilo?
 • Jakým způsobem je financována česká wikipedie?

Eva Lesenková

1. Petra Šolcová

 • Měl by mít knihovník v lékařské/zdravotnické knihovně alespoň nějaký lékařský/zdravotnický (rychlo)kurz?
 • O které vzdělávací akce pořádané lékařskými knihovníky je největší zájem?
 • Je nějaká vlastnost/ specifikace, kterou by měl mít zájemce o post knihovníka v lékařské knihovně?

2.

3. Kateřina Rovná

 • Kterou konkrétní akci v rámci týdne knihoven (ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ!) hodnotíte jako nejvydařenější?
 • Znáte již témata vzdělávání zdravotnických knihovníků na rok 2013? (Program vzdělávání knihovnicko-informačních pracovníků ve zdravotnictví)
 • Jak hodnotíte současný stav naplnění Koncepce pro rozvoj zdravotnických knihoven 2011-2014?

4. Vojtek Vladimir

 • Jak by ste popsala úroven profese lekařského/zdravotníckeho knihovnika v ČR?
 • Jak je to v zahraničí, liší se nejak pohled na dúležitosť této profese?
 • Co by ste označila jako nejvačší problém této profese?

5.

Petr Říha

1. Kamila Brablíková

 • Jaký je Váš názor na kauzu IZIP?
 • Máte nějaké srovnání s příkladem ze zahraničí, kde se stalo něco podobného a nikdo nebyl volaný k zodpovědnosti?
 • Doposud má e-government v naší zemi spíše víc nevýhod než výhod. Jste přesvědčen, že se to v brzké době změní k lepšímu?

2. Roman Koranda

 • Který z projektů e-govermentu je v ČR nejúspěšnější?
 • Lze očekávat, že v budoucnu bude veškeré úřadování online?
 • Nedojde k znevýhodnění těch, kteří nemají přístup k internetu?

3. Markéta Vymazalová

 • Myslíte si, že je česká populace nakloněná k využívání služeb veřejné správy na internetu, resp. důvěřují lidé těmto službám?
 • Jak si představujete ideální stav při využívání služeb veřejné správy? Myslíte si, že je to reálné?
 • Která země EU má podle Vás nejvyspělejší e-government? Co dělají jinak?

4. Žaneta Floriánová

 • 1. listopadu to jsou 3 roky od spuštění datových schránek. Plní již svůj prvotní předpoklad?
 • E-government uspoří čas občanů docházením na úřady (ze statistiky cca 7 hodin ročně). Uspoří se ale finance ze státního rozpočtu?
 • Cloud Computing - je to budoucnost i pro Českou republiku?

5. Vladimíra Váňová

 • Co Vás vedlo k nápadu založit občanské sdružení Egonov?
 • Mohl byste uvést několik případů, ve kterých sdružení Egonov "pomohlo"?
 • Proč si myslíte, že jsou státní úředníci neustále tak demotivovaní?
 • O tzv. základních registrech na svém webu píšete „tento informační systém je krásnou ukázkou toho, jak je možno úředním postupem zabít dobrou myšlenku“ - mohl byste tuto myšlenku vysvětlit?

Lukáš Kypus

1. Lucie Mlýnková

 • S jakými knihovnickými službami je/může být NFC spojeno?
 • Kde vidíte největší slabinu ve využívání NFC v knihovnách?
 • Mají knihovny o NFC povědomí a případně zažádala si již nějaká o zavádění této technologie?

2. Šárka Gachová

 • Spolupracujete i s mobilními operátory? (Pokud ano, s jakými a hraje to roli v pořizovací ceně?)
 • Myslíte si, že se knihovnám teď vyplatí pořizovat NFC? (např. pokud již mají RFID x malé knihovny nemají ani platení terminály...)
 • 3 základní typy režimu jsou obsaženy v jednom zařízení? Pokud ne, jaký typ režimu by byl pro knihovny nejužitečnější?

3. Lenka Kvapilová

 • Jaké jsou nejznámější služby využívající NFC technologie u nás a jak hodnotíte jejich úspěšnost?
 • Využívá se technologie NFC spíše v komerčním nebo neziskovém sektoru?
 • Jaké jsou výhody a nevýhody oproti RFID čipu?

4. Martina Snozová

 • Jak se využívá NFC při gamifikaci v knihovnách?
 • Jak starší knihovníci přijímají zavádění moderních technologií, jako je NFC, do knihoven?
 • Je NFC propojitelné s jinými bezdrátovými technologiemi? Pokud ano, se kterými?

5. Žaneta Floriánová

 • RFID je pro většinu knihoven velmi nákladná záležitost. Byla i NFC?
 • Jak je NFC zabezpečeno proti zneužití?
 • Je budoucnost poskytování služeb NFC spjata jako součást sim karet?

Jaroslav Vaňous

1. Lucie Kratochvílová

- Kdy se poprvé objevila metoda orální historie v ČR?

- Jaké jsou základní postupy metody orální historie?

- Zná zpovídaný otázky dopředu?

2. Monika Machovská

- V jakých archivech můžeme najít dokumenty z obou projektů? Jsou veřejně dostupné?

- Jaký byl záměr při zapojení žáků a studentů do projektu Stopy totality?

- Myslíte si, že v naší zemi může nastat znovunastolení totality?

3. Kamila Brablíková

- Jsou političtí vězni komunistického režimu ochotni mluvit o tomto nelehkém období jejich života?

- Jak se rozhodujete, s kým dokument natočíte? Hlásí se vám lidé sami nebo je musíte spíše hledat?

- Jak vznikla myšlenka pořádat Muklovskou pouť na Svatý Hostýn?

4.

5.

Igor Szöke

1. Lenka Matušková

 • Jakým způsobem se identifikuje jazyk řečníka?
 • Jak se automatické zpracování zvukového záznamu vypořádává s gramatikou?
 • Jak se automatické zpracování zvukového záznamu vypořádává s pojmy, které nezná?

2. Pavlína Božková

 • Jaké jsou možnosti a novinky v oblasti zpracování audiovizuálních materiálů?
 • Využívají se dnes audiovizuální materiály jako dobrý zdroj informací?

-- Je zde stále prostor pro inovaci?

 • Jaké jsou aspekty (nástroje pro) identifikace řečníka, jazyka, tématu, pohlaví apod.?

3. Martin Hájek

 • Existují aplikace pro automatické zpracování zvuk. záznamu pro mobilní zařízení ?
 • Pokud ano, jak zvládají Český jazyk? Pokud ne, uvažuje se o jejich vytvoření?
 • Jak se automatické zpracování zvukového záznamu vypořádává s nářečím?

4. Emil Budín

 • Na svém blogu uvádíte, že pracujete jako "senior researcher" ve výzkumné skupině BUT Speech@FIT, mohl byste nám Vaši činnost v rámci výzkumné skupiny přiblížit?
 • Existuje software pro analýzu hlasu, který je využitelný běžnou firmou, např. pro automatický přepis porady vč. identifikace účastníků, přepis telefonních hovorů atd.?
 • Skupina BUT Speech@FIT je dotována z prostředků české státní správy, např. z rozpočtů ministerstev vnitra a obrany. Chci se zeptat, zda a jakým způsobem možností rozpoznávání hlasu státní instituce v ČR využívají?

5. Pavlína Habrovanská

 • Kde najde (či nachází) automatické zpracování a dolování informací z audiovizuálních záznamů své uplatnění?
 • Jakou to má úspěšnost – z pohledu rozpoznání?
 • Jaké další nástroje k tomu používáte?

Tomáš Čížek

1. Radek Hadraba


2. Hana Ohlídalová

 • Jaká přesně data a jak se do archivu Medard dostávají?
 • Jak obsáhlá je v současnosti kateogire "studentská data studentům"? 
 • Jak je archiv využíván, existují statistiky nebo něco podobného?  


3. Lucie Kořistková

 • Odkud jdou peníze na provoz celého archívu Medard?
 • Jak je to s ochranou osobních dat zveřejněných v archívu?
 • Jak je ošetřeno dlouhodobé uchovávání dat v rychlém technologickém vývoji?

4. Kristýna Macháčková

 • Dochází často k situaci, že musíte zájemce o data odmítnout (nesplnění zvláštních podmínek)?
 • Zaručujete poskytovateli dat naprostou anonymitu?
 • Obracejí se na vás tvůrci výzkumů s požadavkem o uložení dat nebo sami aktivně hledáte informace vhodné pro archiv?
 • Jak velké množství informací je v rámci archivu možné získat bez kontaktu s pracovníkem archivu (on-line)?

lt;/p>

5. Emil Budín

 • Jaká vstupní data archiv Medard zpracovává z pohledu rozsahu, formy, aktuálnosti apod.?
 • Jaké výstupní formáty jsou zájemci o data k dispozici?
 • Jsou všechna data uložená v archivu Medard volně dostupná nebo je přístup k nim nějakým způsobem omezen?

Vít Šisler

1. Martina Snížková

 • Kolika projektů, zaměřených na výukové hry, jste se již zůčastnil?
 • Neplánujete nějakou hru udělat i pro vysokoškoláky (například pro prváky, na lepší seznámení s novým prostředím)?
 • Stalo se Vám někdy, že hra neměla žádný úspěch?

2. Dominika Kopčanská

 • Nedávno probíhal výzkum ohledně výukového efektu hry Evropa 2045, jaké byly jeho výsledky a jak jste s nimi spokojen?
 • Jaké další hry, které jste vyvinuli společně s kolegou Cyrilem Bromem, byly úspěšně integrovány do výuky na základních či středních školách a jsou i nadále používány?
 • Jaký máte názor na budoucnost výukových digitálních her? Myslíte si, že budou v příštím desetiletí pedagogy i ostatními přijímány jako plnohodnotné vzdělávací nástroje?

3. Magdalena Jirásková

 • Je výuka prostřednictvím her efektivnější? Byl v této oblasti proveden nějaký výzkum?
 • Existuje nějaké téma, pro které se výuka prostřednictvím hry nehodí?
 • Kolik škol je momentálně zapojeno do projektu Evropa 2045?

4. Martin Hájek

 • Kolik času zabere vytvoření jedné průměrně složité vzdělávací hry?
 • Jakým směrem se bude ubírat vývoj vzdělávacích her? Chystáte něco převratného?
 • Existují nějaké vzdělávací hry z oblasti informační bezpečnosti?

5. Ondřej Kašpárek

 • Vznikají videa jako bylo Martyr of the World: Muhammad Al-Durrah i na druhé straně barikády, tj. v Izraeli? Víte o nějakých příkladech?
 • Stories from the History of Czechoslovakia - Máte již domluveno využití hry ve školách v rámci výuky? Pokušeli jste se s hrou seznámit někoho z ministerstva školství?
 • Plánujete "přetvořit" do podoby hry i historii po roce 1989?

Martin Svoboda

1. Kateřina Rovná

Je nějaký konkrétní problém, který se týká CASLINU a je v řešení? Můžete jmenovat, kteří lidé stáli u hlavního vývoje CASLINU? Na co konkrétně byly použity získané příspěvky a granty při rozvoji CASLINU?

2. Vojtek Vladimir

Jake byly začátky projektu CASLIN, bylo obtížné začínat?

Bylo težké získat grant Mellonovy nadace?

Jak by ste popsal hlavní cíl/e CASLINu, podařilo se je dosáhnout?


3. Alžbeta Šellengová

Akým smerom sa podľa Vás bude CASLIN v najbližších rokoch uberať?

Uvažujete aj o ďalších modelových účasníkoch CASLIN-u?

Aké sú ročné prevádzkové náklady CASLIN-u?

4. Eva Kaletová

Aké sú Vaše skúsenosti s vyhľadávaním v CASLIN-e? (Myslíte si, že používatelia vedia katalóg dostatočne dobre používať?)

Plánujete zavedenie nových služieb súborného katalógu?

Neuvažovali ste, že zjednodušíte pravidlá pre prispievanie? '


5. Matěj Málek Kolik knihoven je v současnosti spolupracuje na budování souborného katalogu? Jak pokračovala práce na projektu po jeho formálním ukončení v roce 1996? Bylo náročné přesvědčit knihovny, aby se do projektu zapojily?

6. Radek Hadraba

Jaká je HW náročnost celého systému?

Spolupracujete na zdokonalování systému s výrobci IT?

Kde vidíte CASLIN za 20 let?

Jaromír Talíř

1. Iva Slabá

 • Jak je zabezpečena ochrana osobních údajů?
 • Jaké jsou výhody MOJE ID oproti klasickému uložení hesla v prohlížeči?
 • Lze propojit MOJE ID s registrem obyvatek?

2. Jan Viskot

 • Kolik má v současnosti MojeID uživatelů a kolik jich cca měsíčně přibývá?
 • K ověřování uživatele se používá heslo, nebo je i možnost certifikátu?
 • Lze použít MojeID pokud služba podporuje OpenID?

3. Radek Hadraba

 • Lze MojeID ukládat i na mobilních platformách? Android? iOS?
 • Možnost sdílení či portace profilů na jiné PC?
 • Ochrana proti zcizení (krádež identity?)

4. Šárka Gachová

 • K čemu všemu lze MojeID využít? (součanost, budoucnost)
 • Jak spolupracují poskytovatelé služeb? Je tato služba výhodná pro poskytovatele služeb?
 • Jak ověřujete údaje z identity uživatele, že daná osoba fyzicky existuje?

5. Martina Snozová

 • Jaké plány máte se službou do budoucna? Budete službu nějak rozšiřovat či zlepšovat?
 • Zapojují se do tohoto projektu v současné době i malé (obecní) knihovny?
 • Jaká jsou největší rizika v procesu zavádění či užívání této služby?