KISK:Blok expertů/Témata pro bakaláře: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (Martin Svoboda: CASLIN, aneb jak se budovala knihovnická síť před dvaceti lety)
(Vít Šisler: Digital Game-Based Learning: Využití počítačových her ve vzdělávání)
Řádek 325: Řádek 325:
 
*[[Pretest]]
 
*[[Pretest]]
 
*[[Retenční test]]
 
*[[Retenční test]]
*[[RPG]] (Role-playing game) - Ivo Macík
+
*[[Hra na hrdiny]] (Role-playing game) - Ivo Macík
 
*[[Serious game]] - Jonáš Prstek
 
*[[Serious game]] - Jonáš Prstek
 
*[[Simulační hra]] - Petr Pospíchal
 
*[[Simulační hra]] - Petr Pospíchal

Verze z 12. 1. 2013, 22:00

Požadavky na hesla

 • minimální rozsah 3000 znaků textu hesla (bez hlavičky a literatury)
 • heslo ve slovníku představuje definování významu hesla
 • obsah podložen odbornou literaturou, která bude v textu uvedena
 • klasické požadavky na odborný text (citace, použitá literatura, formátování... – základy práce ve wiki prostředí jsou popsány v Nápovědě); pokud nebude v práci dodrženo nebo bude chybně, bude heslo vráceno k přepracování!
 • s výše zmíněným formátováním souvisí také zahrnutí odkazů na již zpracovaná hesla, která budou v textu zmíněna
 • heslo bude popsáno s tím, že v rámci textu pod ním nebudou definována příbuzná hesla (ty lze navrhnout pro zpracování někým jiným); např. u vzorového hesla grooming nelze definovat podobná témata, jako je osobní údaj, protože to může být zpracováno podrobněji samostatně, nicméně tento pojem lze využívat pro potřeby definice pojmu grooming do té míry, do jaké je to nutné pro správné vystižení podstaty popisovaného pojmu
 • u hesel uveďte klíčová slova a synonyma a související pojmy (nadřazené/podřazené); s výjimkou synonym taková slova existují pro každý pojem, pokud nebudou uvedena nebo budou špatně, bude heslo vráceno k přepracování!
 • heslo není téma přednášky, pouze je s ní spojeno, ale může se jednat o širší nebo užší pojem nebo o termín příbuzný s danou problematikou

Slovník i hesla budou zveřejněny na wiki stránkách KISKu. Několik dní PO KAŽDÉ přednášce zde budou navržena hesla, která si lze zapsat pro zpracování, příp. si každý může kdykoliv (tedy před přednáškou i po ní) navrhnout heslo, které je mu blízké a je spojeno s obsahem některé z přednášek (přehled přednášek je dostupný na webových stránkách KISK).

Pro lepší přehled, jak má heslo vypadat, bylo vytvořeno vzorové heslo „Grooming“, které splňuje všechny náležitosti dané zadáním.

Pokud je práce s wiki pro Vás nová nebo nevíte si rady, použijte Nápovědu. Otázky můžete pokládat v Dotazníku (jen otázky ohledně práce s wiki, případné dotazy na obsahové zpracování hesla apod. řešte s vyučujícím).

Postup při tvorbě hesla

 1. na této stránce si můžete vybrat ze seznamu nabídnutých hesel ke každé přednášce,
 2. pokud u vybraného hesla není zapsáno žádné jméno, SAMI si jej tam zapište, čímž si jej zaregistrujete (samozřejmě nesmíte odstranit cizí jméno, to lze zpětně zjistit pomocí historie stránky, která se ukládá), tedy takové heslo nemusíte posílat ke schválení, pouze se k němu zapíšete,
 3. pokud v seznamu nenajdete heslo, které chcete zpracovat, ale tematicky patří k dané přednášce, pošlete toto heslo na e-mail (mailto:kovarova@phil.muni.cz) s Vaším jménem a názvem přednášky, ke které patří, co nejdříve obdržíte odpověď, zda heslo může být zaregistrováno,
 4. kdo si heslo první zaregistruje, ten má právo ho zpracovat – každé heslo může vytvářet jen jeden člověk, nemá tedy smysl žádat o heslo, které má někdo zaregistrováno nebo již je zpracováno (např. z minulého semestru, v rámci jiného předmětu...),
 5. heslo je odevzdáno zveřejněním na příslušné stránce wiki, tu opět SAMI založíte kliknutím na název hesla, vytvořením stránky a obsahu (viz požadavky výše).

V budoucnu bude tvořena struktura slovníku. Současné řešení je prozatímní (název přednášky – hesla se jmény), výsledná podoba bude vytvořena podle možností wiki a výhodnosti pro tento účel. Vy ale vytváříte definitivní podobu hesel.

HESLA BUDOU ZVEŘEJNĚNA VŽDY DO TÝDNE PO BLOKU EXPERTŮ NEBO MOHOU STUDENTI HESLO NAVRHNOUT A PO KONZULTACI S VYUČUJÍCÍ ZADAT. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ HESEL JE 13. PROSINCE 2012. OPRAVNÝ TERMÍN JE STANOVENÝ NA 15. LEDNA 2013.

Blok expertů - Vzor

Obsah


---

Blok expertů - podzim 2012

Martin Solnička: Moře financí - jak pomocí IT udržet finance pod kontrolou

Miroslav Paclík: Problematika průmyslového vlastnictví a ukázky práce s databázemi ÚPV

Michal Reiter: 10 let české Wikipedie. A co dál?

Eva Lesenková: Specializace lékařského nebo zdravotnického knihovníka?

Petr Říha: eGovernment: srovnání prezentovaného ideálu a reálného stavu

Lukáš Kypus: NFC služby pro knihovníky i neknihovníky

Jaroslav Vaňous: Metoda orální historie se zaměřením na archivaci rozhovorů a její aplikace v projektech Političtí vězni a Stopy totality

Igor Szöke: Automatické zpracování a dolování informací z audiovizuálních záznamů

Tomáš Čížek: Data ze sociálně-vědních výzkumů a datové archivy

Vít Šisler: Digital Game-Based Learning: Využití počítačových her ve vzdělávání

Martin Svoboda: CASLIN, aneb jak se budovala knihovnická síť před dvaceti lety

Jaromír Talíř: MojeID: jeho vývoj a funkce

Blok expertů - JARO 2012

Iva Burešová: Moc a poselství příběhů v kontextu psychologie

Pavla Švástová: Digitalizační projekty

Tomáš Feřtek: Co je příčinou propadu školství v České republice

Martin Bastl: Netwar

Petr Přidal: Georeferencer

Jan Řezáč: Úvod do webdesignu

Beáta Holá: Kreativní přístupy k výuce finanční gramotnosti

Jana Horáková: K recepci informatiky v kontextu společenských věd: Obrat k softwaru

Štěpán Bechyňský: Kinect / .NET Gadgeteer

Tomáš Pruša: Zdravotnické informace na internetu aneb komunikace s pacienty

Jeanne Trojan: How to be an outstanding presenter


Blok expertů - podzim 2011

Žít Brno: Bořit a ničit: úloha satiry v moderní společnosti

Martin Kopta: Uživatelský výzkum a testování pro web a aplikace

Lukáš Greň a Tomáš Sotoniak

Jana Štěpánová: Knihovny a korporátní identita a komunikace

Michal Juhás: Bookfan

Dana Hlaváčková: Počítačové zpracování přirozeného jazyka

Josef Průša: Open source hardware

Martin Hassman: Geolokace bez legrace

Tomáš Hajzler: Svoboda v práci

Jan Jukl a Lenka Navrátilová: Knihovna na malém městě: vize, sny a realita

Lukáš Hejlík: LiStOVáNí

Blok expertů - jaro 2011

Google, digital humanities a technologie budoucnosti

Marketing knihoven na sociálních sítích

Hermeneutika smrti intelektuálních práv

Open Access

Pirátství dnes i kdysi

Národní digitální knihovna

Citační a etické aspekty tvorby odborné vědecké publikace (současné mezinárodní zvyklosti)

Moderní trendy a zajímavé projekty v informačním vzdělávání

Hrozby kyberprostoru a role lidského elementu

Blok expertů - podzim 2010

Měření výkonu a činnosti knihoven: projekt Benchmarking knihoven

Makrosvět mikrokampaní

Učitelé a technologie: mezi tradičním a moderním pojetím

Ženy v IT

Poznámky k novosti nových médií

Location Based Service

 • Android-Tomáš Vorálek
 • Galileo - Filip Šelong
 • Google Latitude - Jiří Zeman
 • GPS (Global Positioning systém)- Jaroslav Bednář
 • iPhone - Petr Chocholáč
 • Mashup - Petra Besperátová
 • mikroformát - Veronika Rychtová
 • PHP (Hypertext Preprocessor) - Jaroslav Kvasnica
 • RDF (Resource Description Framework ) - vytvořeno mimo Blok expertů
 • RFID (Radio Frequency Identification) - vytvořeno mimo Blok expertů
 • rozšířená realita - Marie Zagorová
 • smartphone - Daniel Šváb
 • spam - Lenka Čípková
 • URL (Uniform Resource Locator) - Jiří Zeman
 • Wi-Fi - Daniel Hübner
 • XML (Extensible Markup Language) - Lukáš Prorok

Getting Things Done

Jak (ne)hledat investora

Autorské právo a knihovny

Komunitní role knihoven

Informace jako politické téma

Národní úložiště šedé literatury

Blok expertů - jaro 2010

Náboženství v kyberprostoru

SKIP jako profesní spolek a jeho význam pro (mladé) lidi z oboru

Manažerské informační systémy

OPAC 2.0 v českých podmínkách

Soustružníci lidských duší

Využití webu 2.0 v komerční sféře - jak sociální média mění vztahy firem a zákazníků

Digitální knihovna Manuscriptorium

Jak se dělá a provozuje konsorcium na zpřístupnění EIZ pro VaV v ČR; služby a provoz nové NTK

Proč jsou informace v informačním věku téměř bezcenné

Škola 2.0 beta

Knihovník v 21. století

eBooks on Demand