KISK:Blok expertů: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(rv do funkční podoby)
m (linky)
Řádek 66: Řádek 66:
 
*[[metadatová schémata - srovnání]] (MARC, MODS, DC či TEI) - Jana Lánová
 
*[[metadatová schémata - srovnání]] (MARC, MODS, DC či TEI) - Jana Lánová
 
*[[využití crowdsourcingu pro popis dat]] -  
 
*[[využití crowdsourcingu pro popis dat]] -  
*Autorský zákon a digitalizace
+
*[[Autorský zákon a digitalizace]]
 
*[[Projekt Kramerius]] - Martina Musilová
 
*[[Projekt Kramerius]] - Martina Musilová
  
Řádek 76: Řádek 76:
 
* [[povinné maturity]] - Hudeckova Hana
 
* [[povinné maturity]] - Hudeckova Hana
 
* [[formativní vs. sumativní hodnocení]] - Simona Střalková
 
* [[formativní vs. sumativní hodnocení]] - Simona Střalková
* legislativní rámec školství v ČR
+
* [[legislativní rámec školství v ČR]]
* školská reforma
+
* [[školská reforma]]
 
* [[rámcové vzdělávací programy]]  
 
* [[rámcové vzdělávací programy]]  
* Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v ČR
+
* [[Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v ČR]]
* Bílá kniha terciárního vzdělávání
+
* [[Bílá kniha terciárního vzdělávání]]
  
 
===Martin Bastl: Netwar===
 
===Martin Bastl: Netwar===
Řádek 111: Řádek 111:
 
* [[interakční design]] - Veronika Janoušková
 
* [[interakční design]] - Veronika Janoušková
 
* [[obsahová strategie]] (content strategy) - Pavel Kouřil
 
* [[obsahová strategie]] (content strategy) - Pavel Kouřil
* vizuální komunikace
+
* [[vizuální komunikace]]
 
* [[Maslowova pyramida a webdesign]]  
 
* [[Maslowova pyramida a webdesign]]  
 
* [[přístupnost z hlediska webdesignu]] - Jonáš Kopp
 
* [[přístupnost z hlediska webdesignu]] - Jonáš Kopp
 
* [[CSS]] - Jan Karlík
 
* [[CSS]] - Jan Karlík
* wireframy
+
* [[wireframy]]
* webová grafika - specifika
+
* [[webová grafika - specifika]]
 
* [[webová typografie]] - Daniela Králová
 
* [[webová typografie]] - Daniela Králová
* UX designer  
+
* [[UX designer]]
* Webový grafik
+
* [[Webový grafik]]
* Koder / front-end developer
+
* [[Koder / front-end developer]]
  
 
=== Beáta Holá: Kreativní přístupy k výuce finanční gramotnosti ===
 
=== Beáta Holá: Kreativní přístupy k výuce finanční gramotnosti ===
Řádek 129: Řádek 129:
 
*[[Vzdělávání dospělých]] - Martina Simandlová
 
*[[Vzdělávání dospělých]] - Martina Simandlová
 
*[[Ochrana spotřebitele]]
 
*[[Ochrana spotřebitele]]
* Projekty knihoven v oblasti informační gramotnosti - Evropa
+
* [[Projekty knihoven v oblasti informační gramotnosti - Evropa]]
* Projekty knihoven v oblasti informační gramotnosti - USA
+
* [[Projekty knihoven v oblasti informační gramotnosti - USA]]
* informační gramotnost - statistiky
+
* [[informační gramotnost - statistiky]]
* manipulativní techniky supermarketů - Blanka Svobodová
+
* [[manipulativní techniky supermarketů]] - Blanka Svobodová
 
* [[spirála dluhů]] - Jana Otevřelová
 
* [[spirála dluhů]] - Jana Otevřelová
  
Řádek 140: Řádek 140:
 
* [[Kulturní analytika]] - Pavla Minaříková
 
* [[Kulturní analytika]] - Pavla Minaříková
 
* [[Software Studies]] - Martina Volavková
 
* [[Software Studies]] - Martina Volavková
* Matthew Fuller (Software studies) - Martina Sochorová
+
* [[Matthew Fuller (Software studies)]] - Martina Sochorová
 
* [[Lev Manovich]] - Veronika Chromá
 
* [[Lev Manovich]] - Veronika Chromá
* Noah Wardrip-Fruin - Lucie Górecká
+
* [[Noah Wardrip-Fruin]] - Lucie Górecká
* UCSD Software Studies Initiative
+
* [[UCSD Software Studies Initiative]]
* Hackability
+
* [[Hackability]]
* Softwarové umění - Václav Ovčačík
+
* [[Softwarové umění]] - Václav Ovčačík
* Vilém Flusser - Komunikologie - Šteinigerová
+
* [[Vilém Flusser]] - Komunikologie - Šteinigerová
  
 
===Štěpán Bechyňský: Kinect / .NET Gadgeteer===
 
===Štěpán Bechyňský: Kinect / .NET Gadgeteer===
Řádek 165: Řádek 165:
 
*[[IZIP - Elektronická zdravotnická knížka]] - Šárka Žampachová
 
*[[IZIP - Elektronická zdravotnická knížka]] - Šárka Žampachová
 
*[[Výživová pyramida]] - Daniel Šváb
 
*[[Výživová pyramida]] - Daniel Šváb
* Nová média ve zdravotnictví
+
* [[Nová média ve zdravotnictví]]
* Nutriční databáze a software
+
* [[Nutriční databáze a software]]
* Výživa 2.0
+
* [[Výživa 2.0]]
* Vizualizace nutričních dat - Dagmar Chládková
+
* [[Vizualizace nutričních dat]] - Dagmar Chládková
* Infodemiologie-Rožnovský  
+
* [[Infodemiologie-Rožnovský]]
* Expertní systémy v péči o zdraví
+
* [[Expertní systémy v péči o zdraví]]
* Neslyšící pacient a podávání informací - Sylva Šimůnková
+
* [[Neslyšící pacient a podávání informací]] - Sylva Šimůnková
* Text ve zdravotnictví a jeho analýza
+
* [[Text ve zdravotnictví a jeho analýza]]
* Český znakový jazyk - toto tu již jednou je (4. řádek tohoto tématu)
+
* [[Český znakový jazyk]] - toto tu již jednou je (4. řádek tohoto tématu)
  
 
=== Jeanne Trojan: How to be an outstanding presenter ===
 
=== Jeanne Trojan: How to be an outstanding presenter ===
 
*[[TED]] - Michal Klajban
 
*[[TED]] - Michal Klajban
 
* [[aplikace a software pro vytváření prezentací]] - Iveta Jansová
 
* [[aplikace a software pro vytváření prezentací]] - Iveta Jansová
* tipy pro úspěšné prezentace - Martin Brzobohatý
+
* [[tipy pro úspěšné prezentace]] - Martin Brzobohatý
* neverbální komunikace a prezentace - Lenka Cahlová
+
* [[neverbální komunikace a prezentace]] - Lenka Cahlová
  
 
==Blok expertů - podzim 2011==
 
==Blok expertů - podzim 2011==

Verze z 21. 5. 2012, 11:01

V rámci předmětu Blok expertů (VIKBB27) je podmínkou ukončení daný počet přítomností na přednáškách a tvorba hesla (příp. dvou hesel u kombinovaného typu studia), které obsahově vychází z přednášek uskutečněných v rámci tohoto předmětu (přehled přednášek je dostupný na webových stránkách KISK). Hesla budou součástí odborného slovníku, který bude pod KISKem vytvářen.

Požadavky na hesla

 • minimální rozsah 3000 znaků textu hesla (bez hlavičky a literatury)
 • heslo ve slovníku představuje definování významu hesla
 • obsah podložen odbornou literaturou, která bude v textu uvedena
 • klasické požadavky na odborný text (citace, použitá literatura, formátování... – základy práce ve wiki prostředí jsou popsány v Nápovědě)
 • heslo bude popsáno s tím, že v rámci textu pod ním nebudou definována příbuzná hesla (ty lze navrhnout pro zpracování někým jiným); např. u vzorového hesla grooming nelze definovat podobná témata, jako je osobní údaj, protože to může být zpracováno podrobněji samostatně, nicméně tento pojem lze využívat pro potřeby definice pojmu grooming do té míry, do jaké je to nutné pro správné vystižení podstaty popisovaného pojmu
 • u hesel uveďte klíčová slova a synonyma a související pojmy (nadřazené/podřazené) (pokud existují)
 • heslo není téma přednášky, pouze je s ní spojeno, ale může se jednat o širší nebo užší pojem nebo o termín příbuzný s danou problematikou

Slovník i hesla budou zveřejněny na wiki stránkách KISKu. Několik dní PO KAŽDÉ přednášce zde budou navržena hesla, která si lze zapsat pro zpracování, příp. si každý může kdykoliv (tedy před přednáškou i po ní) navrhnout heslo, které je mu blízké a je spojeno s obsahem některé z přednášek.

Pro lepší přehled, jak má heslo vypadat, bylo vytvořeno vzorové heslo „Grooming“, které splňuje všechny náležitosti dané zadáním.

Pokud je práce s wiki pro Vás nová nebo nevíte si rady, použijte Nápovědu. Otázky můžete pokládat v Dotazníku (jen otázky ohledně práce s wiki, případné dotazy na obsahové zpracování hesla apod. řešte s vyučujícím).

Postup při tvorbě hesla

 1. na této stránce si můžete vybrat ze seznamu nabídnutých hesel ke každé přednášce,
 2. pokud u vybraného hesla není zapsáno žádné jméno, SAMI si jej tam zapište, čímž si jej zaregistrujete (samozřejmě nesmíte odstranit cizí jméno, to lze zpětně zjistit pomocí historie stránky, která se ukládá), tedy takové heslo nemusíte posílat ke schválení, pouze se k němu zapíšete,
 3. pokud v seznamu nenajdete heslo, které chcete zpracovat, ale tematicky patří k dané přednášce, pošlete nám toto heslo na e-mail (v jarním semestru Ladislava Suchá: mailto:sucha@phil.muni.cz, v podzimním semestru Pavla Kovářová: mailto:136790@mail.muni.cz) s Vaším jménem a názvem přednášky, ke které patří, co nejdříve obdržíte odpověď, zda heslo může být zaregistrováno,
 4. kdo si heslo první zaregistruje, ten má právo ho zpracovat – každé heslo může vytvářet jen jeden člověk, nemá tedy smysl žádat o heslo, které má někdo zaregistrováno nebo již je zpracováno (např. z minulého semestru, v rámci jiného předmětu...),
 5. heslo je odevzdáno zveřejněním na příslušné stránce wiki, tu opět SAMI založíte kliknutím na název hesla, vytvořením stránky a obsahu (viz požadavky výše).

V budoucnu bude tvořena struktura slovníku. Současné řešení je prozatímní (název přednášky – hesla se jmény), výsledná podoba bude vytvořena podle možností wiki a výhodnosti pro tento účel. Vy ale vytváříte definitivní podobu hesel.

HESLA BUDOU ZVEŘEJNĚNA VŽDY DO TÝDNE PO BLOKU EXPERTŮ NEBO MOHOU STUDENTI HESLO NAVRHNOUT A PO KONZULTACI S VYUČUJÍCÍ ZADAT. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ HESEL JE 22. KVĚTNA. OPRAVNÝ TERMÍN JE STANOVENÝ NA 15. ČERVNA 2012.

Blok expertů - Vzor

Obsah


---

Blok expertů - JARO 2012

Iva Burešová: Moc a poselství příběhů v kontextu psychologie

Pavla Švástová: Digitalizační projekty

Tomáš Feřtek: Co je příčinou propadu školství v České republice

Martin Bastl: Netwar

Petr Přidal: Georeferencer

Jan Řezáč: Úvod do webdesignu

Beáta Holá: Kreativní přístupy k výuce finanční gramotnosti

Jana Horáková: K recepci informatiky v kontextu společenských věd: Obrat k softwaru

Štěpán Bechyňský: Kinect / .NET Gadgeteer

Tomáš Pruša: Zdravotnické informace na internetu aneb komunikace s pacienty

Jeanne Trojan: How to be an outstanding presenter

Blok expertů - podzim 2011

Žít Brno: Bořit a ničit: úloha satiry v moderní společnosti

Martin Kopta: Uživatelský výzkum a testování pro web a aplikace

Lukáš Greň a Tomáš Sotoniak

Jana Štěpánová: Knihovny a korporátní identita a komunikace

Michal Juhás: Bookfan

Dana Hlaváčková: Počítačové zpracování přirozeného jazyka

Josef Průša: Open source hardware

Martin Hassman: Geolokace bez legrace

Tomáš Hajzler: Svoboda v práci

Jan Jukl a Lenka Navrátilová: Knihovna na malém městě: vize, sny a realita

Tomáš Böhm: Koncepce rozvoje Národní knihovny ČR

Lukáš Hejlík: LiStOVáNí

 • HR (Human Resources, Lidské Zdroje) - Tomáš Ocásek

Blok expertů - jaro 2011

Google, digital humanities a technologie budoucnosti

Marketing knihoven na sociálních sítích

Hermeneutika smrti intelektuálních práv

Open Access

Pirátství dnes i kdysi

Národní digitální knihovna

Citační a etické aspekty tvorby odborné vědecké publikace (současné mezinárodní zvyklosti)

Moderní trendy a zajímavé projekty v informačním vzdělávání

Hrozby kyberprostoru a role lidského elementu

Blok expertů - podzim 2010

Měření výkonu a činnosti knihoven: projekt Benchmarking knihoven

Makrosvět mikrokampaní

Učitelé a technologie: mezi tradičním a moderním pojetím

Ženy v IT

Poznámky k novosti nových médií

Location Based Service

 • Android-Tomáš Vorálek
 • Galileo - Filip Šelong
 • Google Latitude - Jiří Zeman
 • GPS (Global Positioning systém)- Jaroslav Bednář
 • iPhone - Petr Chocholáč
 • Mashup - Petra Besperátová
 • mikroformát - Veronika Rychtová
 • PHP (Hypertext Preprocessor) - Jaroslav Kvasnica
 • RDF (Resource Description Framework ) - vytvořeno mimo Blok expertů
 • RFID (Radio Frequency Identification) - vytvořeno mimo Blok expertů
 • rozšířená realita - Marie Zagorová
 • smartphone - Daniel Šváb
 • spam - Lenka Čípková
 • URL (Uniform Resource Locator) - Jiří Zeman
 • Wi-Fi - Daniel Hübner
 • XML (Extensible Markup Language) - Lukáš Prorok

Getting Things Done

Jak (ne)hledat investora

Autorské právo a knihovny

Komunitní role knihoven

Informace jako politické téma

Národní úložiště šedé literatury

Blok expertů - jaro 2010

Náboženství v kyberprostoru

SKIP jako profesní spolek a jeho význam pro (mladé) lidi z oboru

Manažerské informační systémy

OPAC 2.0 v českých podmínkách

Soustružníci lidských duší

Využití webu 2.0 v komerční sféře - jak sociální média mění vztahy firem a zákazníků

Digitální knihovna Manuscriptorium

Jak se dělá a provozuje konsorcium na zpřístupnění EIZ pro VaV v ČR; služby a provoz nové NTK

Proč jsou informace v informačním věku téměř bezcenné

Škola 2.0 beta

Knihovník v 21. století

eBooks on Demand