KISK:Blok expertů: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(rv do funkční podoby)
Řádek 1: Řádek 1:
 
<div style="float:right;padding:10px;margin-left:10px;margin-bottom:10px;border:5px solid #00688B;background:#FFFFFF">
 
<div style="float:right;padding:10px;margin-left:10px;margin-bottom:10px;border:5px solid #00688B;background:#FFFFFF">
<p>V rámci předmětu Blok expertů (VIKBB27) je podmínkou ukončení daný <b>počet přítomností na přednáškách</b> a <b>tvorba hesla</b> (příp. dvou hesel u kombinovaného typu studia), které obsahově vychází z přednášek uskutečněných v rámci tohoto předmětu (přehled přednášek je dostupný na <a href="http://kisk.phil.muni.cz/blok-expertu">webových stránkách KISK</a>). Hesla budou součástí odborného slovníku, který bude pod KISKem vytvářen.
+
 
</p>
+
V rámci předmětu Blok expertů (VIKBB27) je podmínkou ukončení daný '''počet přítomností na přednáškách''' a '''tvorba hesla''' (příp. dvou hesel u kombinovaného typu studia), které obsahově vychází z přednášek uskutečněných v rámci tohoto předmětu (přehled přednášek je dostupný na [http://kisk.phil.muni.cz/blok-expertu webových stránkách KISK]). Hesla budou součástí odborného slovníku, který bude pod KISKem vytvářen.
<h2>Požadavky na hesla</h2>
+
 
<ul><li> minimální rozsah 3000 znaků textu hesla (bez hlavičky a literatury)
+
==Požadavky na hesla==
</li><li> heslo ve slovníku představuje definování významu hesla
+
* minimální rozsah 3000 znaků textu hesla (bez hlavičky a literatury)
</li><li> obsah podložen odbornou literaturou, která bude v textu uvedena
+
* heslo ve slovníku představuje definování významu hesla
</li><li> klasické požadavky na odborný text (<a href="Nápověda:Citování">citace</a>, použitá literatura, <a href="Nápověda:Základy formátování">formátování</a>... – základy práce ve wiki prostředí jsou popsány v <a href="Nápověda:Obsah">Nápovědě</a>)
+
* obsah podložen odbornou literaturou, která bude v textu uvedena
</li><li> heslo bude popsáno s tím, že v rámci textu pod ním nebudou definována příbuzná hesla (ty lze navrhnout pro zpracování někým jiným); např. u vzorového hesla <a _fcknotitle="true" href="Grooming">Grooming</a> nelze definovat podobná témata, jako je osobní údaj, protože to může být zpracováno podrobněji samostatně, nicméně tento pojem lze využívat pro potřeby definice pojmu grooming do té míry, do jaké je to nutné pro správné vystižení podstaty popisovaného pojmu
+
* klasické požadavky na odborný text ([[Nápověda:Citování|citace]], použitá literatura, [[Nápověda:Základy formátování|formátování]]... – základy práce ve wiki prostředí jsou popsány v [[Nápověda:Obsah|Nápovědě]])
</li><li> u hesel uveďte klíčová slova a synonyma a související pojmy (nadřazené/podřazené) (pokud existují)
+
* heslo bude popsáno s tím, že v rámci textu pod ním nebudou definována příbuzná hesla (ty lze navrhnout pro zpracování někým jiným); např. u vzorového hesla [[grooming]] nelze definovat podobná témata, jako je osobní údaj, protože to může být zpracováno podrobněji samostatně, nicméně tento pojem lze využívat pro potřeby definice pojmu grooming do té míry, do jaké je to nutné pro správné vystižení podstaty popisovaného pojmu
</li><li> heslo není téma přednášky, pouze je s ní spojeno, ale může se jednat o širší nebo užší pojem nebo o termín příbuzný s danou problematikou
+
* u hesel uveďte klíčová slova a synonyma a související pojmy (nadřazené/podřazené) (pokud existují)
</li></ul>
+
* heslo není téma přednášky, pouze je s ní spojeno, ale může se jednat o širší nebo užší pojem nebo o termín příbuzný s danou problematikou
<p>Slovník i hesla budou zveřejněny na wiki stránkách KISKu. Několik dní PO KAŽDÉ přednášce zde budou navržena hesla, která si lze zapsat pro zpracování, příp. si každý může kdykoliv (tedy před přednáškou i po ní) navrhnout heslo, které je mu blízké a je spojeno s obsahem některé z přednášek.
+
 
</p><p>Pro lepší přehled, jak má heslo vypadat, bylo vytvořeno vzorové heslo „<a _fcknotitle="true" href="Grooming">Grooming</a>“, které splňuje všechny náležitosti dané zadáním.  
+
Slovník i hesla budou zveřejněny na wiki stránkách KISKu. Několik dní PO KAŽDÉ přednášce zde budou navržena hesla, která si lze zapsat pro zpracování, příp. si každý může kdykoliv (tedy před přednáškou i po ní) navrhnout heslo, které je mu blízké a je spojeno s obsahem některé z přednášek.
</p><p>Pokud je práce s wiki pro Vás nová nebo nevíte si rady, použijte <a href="Nápověda:Obsah">Nápovědu</a>. Otázky můžete pokládat v <a href="WikiKnihovna:Dotazník">Dotazníku</a> (jen otázky ohledně práce s wiki, případné dotazy na obsahové zpracování hesla apod. řešte s vyučujícím).
+
 
</p>
+
Pro lepší přehled, jak má heslo vypadat, bylo vytvořeno vzorové heslo „[[Grooming]]“, které splňuje všechny náležitosti dané zadáním.  
<h2>Postup při tvorbě hesla</h2>
+
 
<ol><li> na této stránce si můžete vybrat ze seznamu nabídnutých hesel ke každé přednášce,
+
Pokud je práce s wiki pro Vás nová nebo nevíte si rady, použijte [[Nápověda:Obsah|Nápovědu]]. Otázky můžete pokládat v [[WikiKnihovna:Dotazník|Dotazníku]] (jen otázky ohledně práce s wiki, případné dotazy na obsahové zpracování hesla apod. řešte s vyučujícím).
</li><li> pokud u vybraného hesla není zapsáno žádné jméno, SAMI si jej tam zapište, čímž si jej zaregistrujete (samozřejmě nesmíte odstranit cizí jméno, to lze zpětně zjistit pomocí historie stránky, která se ukládá), tedy takové heslo nemusíte posílat ke schválení, pouze se k němu zapíšete,
+
 
</li><li> pokud v seznamu nenajdete heslo, které chcete zpracovat, ale tematicky patří k dané přednášce, pošlete nám toto heslo na e-mail (v jarním semestru Ladislava Suchá: <a href="mailto:sucha@phil.muni.cz">mailto:sucha@phil.muni.cz</a>, v podzimním semestru Pavla Kovářová: <a href="mailto:136790@mail.muni.cz">mailto:136790@mail.muni.cz</a>) s Vaším jménem a názvem přednášky, ke které patří, co nejdříve obdržíte odpověď, zda heslo může být zaregistrováno,
+
==Postup při tvorbě hesla==
</li><li> kdo si heslo první zaregistruje, ten má právo ho zpracovat – každé heslo může vytvářet jen jeden člověk, nemá tedy smysl žádat o heslo, které má někdo zaregistrováno nebo již je zpracováno (např. z minulého semestru, v rámci jiného předmětu...),
+
# na této stránce si můžete vybrat ze seznamu nabídnutých hesel ke každé přednášce,
</li><li> heslo je odevzdáno zveřejněním na příslušné stránce wiki, tu opět SAMI založíte kliknutím na název hesla, vytvořením stránky a obsahu (viz požadavky výše).
+
# pokud u vybraného hesla není zapsáno žádné jméno, SAMI si jej tam zapište, čímž si jej zaregistrujete (samozřejmě nesmíte odstranit cizí jméno, to lze zpětně zjistit pomocí historie stránky, která se ukládá), tedy takové heslo nemusíte posílat ke schválení, pouze se k němu zapíšete,
</li></ol>
+
# pokud v seznamu nenajdete heslo, které chcete zpracovat, ale tematicky patří k dané přednášce, pošlete nám toto heslo na e-mail (v jarním semestru Ladislava Suchá: mailto:sucha@phil.muni.cz, v podzimním semestru Pavla Kovářová: mailto:136790@mail.muni.cz) s Vaším jménem a názvem přednášky, ke které patří, co nejdříve obdržíte odpověď, zda heslo může být zaregistrováno,
<p>V budoucnu bude tvořena struktura slovníku. Současné řešení je prozatímní (název přednášky – hesla se jmény), výsledná podoba bude vytvořena podle možností wiki a výhodnosti pro tento účel. Vy ale vytváříte definitivní podobu hesel.
+
# kdo si heslo první zaregistruje, ten má právo ho zpracovat – každé heslo může vytvářet jen jeden člověk, nemá tedy smysl žádat o heslo, které má někdo zaregistrováno nebo již je zpracováno (např. z minulého semestru, v rámci jiného předmětu...),
</p><p>HESLA BUDOU ZVEŘEJNĚNA VŽDY DO TÝDNE PO BLOKU EXPERTŮ NEBO MOHOU STUDENTI HESLO NAVRHNOUT A PO KONZULTACI S VYUČUJÍCÍ ZADAT. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ HESEL JE 22. KVĚTNA. OPRAVNÝ TERMÍN JE STANOVENÝ NA 15. ČERVNA 2012.
+
# heslo je odevzdáno zveřejněním na příslušné stránce wiki, tu opět SAMI založíte kliknutím na název hesla, vytvořením stránky a obsahu (viz požadavky výše).
</p>
+
 
<h2> Blok expertů - Vzor </h2>
+
V budoucnu bude tvořena struktura slovníku. Současné řešení je prozatímní (název přednášky – hesla se jmény), výsledná podoba bude vytvořena podle možností wiki a výhodnosti pro tento účel. Vy ale vytváříte definitivní podobu hesel.
<ul><li> <a _fcknotitle="true" href="Grooming">Grooming</a> - Pavla Kovářová
+
 
</li></ul>
+
HESLA BUDOU ZVEŘEJNĚNA VŽDY DO TÝDNE PO BLOKU EXPERTŮ NEBO MOHOU STUDENTI HESLO NAVRHNOUT A PO KONZULTACI S VYUČUJÍCÍ ZADAT. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ HESEL JE 22. KVĚTNA. OPRAVNÝ TERMÍN JE STANOVENÝ NA 15. ČERVNA 2012.
 +
 
 +
== Blok expertů - Vzor ==
 +
* [[grooming]] - Pavla Kovářová
 
</div>
 
</div>
<p><span class="fck_mw_template">{{RIGHTTOC}}</span>
+
{{RIGHTTOC}}
</p><p><br />
+
 
 +
 
 
---
 
---
</p>
+
 
<h2>Blok expertů - JARO 2012</h2>
+
==Blok expertů - JARO 2012==
<h3>Iva Burešová: Moc a poselství příběhů v kontextu psychologie</h3>
+
 
<ul><li> <a _fcknotitle="true" href="Narativní psychologie">Narativní psychologie</a> - Tomáš Ocásek
+
===Iva Burešová: Moc a poselství příběhů v kontextu psychologie===
</li><li> <a _fcknotitle="true" href="Psychoanalýza">Psychoanalýza</a> - Blanka Justová
+
* [[Narativní psychologie]] - Tomáš Ocásek
</li><li> <a _fcknotitle="true" href="Kognitivní psychologie">Kognitivní psychologie</a> - Miroslav Kršek
+
* [[Psychoanalýza]] - Blanka Justová
</li><li> <a _fcknotitle="true" href="Sociální psychologie">Sociální psychologie</a> - Veronika Víšková
+
* [[Kognitivní psychologie]] - Miroslav Kršek
</li><li> <a _fcknotitle="true" href="Psychoterapie">Psychoterapie</a> - Eva Popelková
+
* [[Sociální psychologie]] - Veronika Víšková
</li><li> <a _fcknotitle="true" href="Narativní přístupy v psychoterapii">Narativní přístupy v psychoterapii</a> - Ester Březinová
+
* [[Psychoterapie]] - Eva Popelková
</li><li> <a _fcknotitle="true" href="Deníky v terapeutické praxi">Deníky v terapeutické praxi</a> - Veronika Svobodová
+
* [[Narativní přístupy v psychoterapii]] - Ester Březinová
</li><li> <a _fcknotitle="true" href="Vývojová psychologie">Vývojová psychologie</a> – Monika Dobešová
+
* [[Deníky v terapeutické praxi]] - Veronika Svobodová
</li><li> <a _fcknotitle="true" href="Psychologie pohádek">Psychologie pohádek</a> – Michaela Kouřilová
+
* [[Vývojová psychologie]] – Monika Dobešová
</li><li> <a _fcknotitle="true" href="Modely lidské psychiky">Modely lidské psychiky</a> - Tereza Fussová
+
* [[Psychologie pohádek]] – Michaela Kouřilová
</li><li> <a _fcknotitle="true" href="Klinická psychologie">Klinická psychologie</a> - Lada Ambrožová
+
* [[Modely lidské psychiky]] - Tereza Fussová
</li><li> <a _fcknotitle="true" href="Psychologie práce">Psychologie práce</a> - Jana Doupovcová
+
* [[Klinická psychologie]] - Lada Ambrožová
</li></ul>
+
* [[Psychologie práce]] - Jana Doupovcová
<h3> Pavla Švástová: Digitalizační projekty </h3>
+
 
<ul><li><a _fcknotitle="true" href="Digitalizační workflow">Digitalizační workflow</a> - Jana Pacáková
+
=== Pavla Švástová: Digitalizační projekty ===
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Skenování pro digitalizaci">Skenování pro digitalizaci</a> - techniky Michala Mádlová
+
 
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Formáty obrazových souborů">Formáty obrazových souborů</a> - Vítězslav Rathouz
+
*[[Digitalizační workflow]] - Jana Pacáková
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Skenery pro digitalizaci (Treventus, 4DigitalBooks nebo Kirtas, APT 1200)">Skenery pro digitalizaci (Treventus, 4DigitalBooks nebo Kirtas, APT 1200)</a> - Šárka Žampachová
+
*[[skenování pro digitalizaci]] - techniky Michala Mádlová
</li><li><a _fcknotitle="true" href="MARC21">MARC21</a> - Michal Klajban
+
*[[Formáty obrazových souborů]] - Vítězslav Rathouz
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Techniky pro snižování chybovosti OCR">Techniky pro snižování chybovosti OCR</a>- Tomáš Vorálek
+
*[[Skenery pro digitalizaci (Treventus, 4DigitalBooks nebo Kirtas, APT 1200)]] - Šárka Žampachová
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Digitalizační projekty - ČR">Digitalizační projekty - ČR</a> Veronika Skuhrovcová
+
*[[MARC21]] - Michal Klajban
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Digitalizační projekty - zahraničí">Digitalizační projekty - zahraničí</a> Lucie Kořistková
+
*[[techniky pro snižování chybovosti OCR]]- Tomáš Vorálek
</li><li><a _fcknotitle="true" href="ALTO">ALTO</a> - Jan Karlík
+
*[[digitalizační projekty - ČR]] Veronika Skuhrovcová
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Metadatová schémata - srovnání">Metadatová schémata - srovnání</a> (MARC, MODS, DC či TEI) - Jana Lánová
+
*[[digitalizační projekty - zahraničí]] Lucie Kořistková
</li><li> využití crowdsourcingu pro popis dat
+
*[[ALTO]] - Jan Karlík
</li><li> Autorský zákon a digitalizace
+
*[[metadatová schémata - srovnání]] (MARC, MODS, DC či TEI) - Jana Lánová
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Projekt Kramerius">Projekt Kramerius</a> - Martina Musilová
+
*[[využití crowdsourcingu pro popis dat]] -
</li></ul>
+
*Autorský zákon a digitalizace
<h3>Tomáš Feřtek: Co je příčinou propadu školství v České republice</h3>
+
*[[Projekt Kramerius]] - Martina Musilová
<ul><li> <a _fcknotitle="true" href="Průzkumy PISA">Průzkumy PISA</a> - Michaela Weissbergerová
+
 
</li><li> <a _fcknotitle="true" href="Česká republika v mezinárodním srovnání PISA">Česká republika v mezinárodním srovnání PISA</a> - Lada Kadaníková
+
===Tomáš Feřtek: Co je příčinou propadu školství v České republice===
 
+
* [[průzkumy PISA]] - Michaela Weissbergerová
 +
* [[Česká republika v mezinárodním srovnání PISA]] - Lada Kadaníková
 +
* [[vzdělanost v ČR]] (v datech OECD nebo ČSÚ)  - Petra Němcová
 +
* [[výdaje na vzdělávání v ČR vs. svět]]  - Václav Kůs
 +
* [[povinné maturity]] - Hudeckova Hana
 +
* [[formativní vs. sumativní hodnocení]] - Simona Střalková
 +
* legislativní rámec školství v ČR
 +
* školská reforma
 +
* [[rámcové vzdělávací programy]]
 +
* Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v ČR
 +
* Bílá kniha terciárního vzdělávání
 +
 
 +
===Martin Bastl: Netwar===
 +
* [[netwar]] - Julie Haladová
 +
* [[hacking]] (+ nejznámnější útoky) - Veronika Janoušková
 +
* [[kracking]] - Petra Němcová
 +
* [[phreaking]] - Edita Hečová
 +
* [[phishing]] - Martin Chalupa
 +
* [[Chaos Computer Club]] - Vojtěch Dvořák
 +
* [[cyber punk]] - Denisa Šnédarová
 +
* [[Bruce Sterling]] - Eva Durnová
 +
* [[William Gibson]] - Kateřina Kopecká
 +
* [[Electronic Frontier Foundation]] (EFF) - Lenka Cvrkalová
 +
* [[FloodNet]] - Roman Novotný
 +
* [[kauza Napster]] - Filip Kocián
 +
* [[hnutí Anonymous]] - Lucie Bělejová
 +
* [[Cyberjihad]] - Hana Přikrylová
 +
* [[kyberaktivismus]] - Veronika Krausová
 +
* [[Cyberbullying]] - Gabriela Tšponová
 +
* [[internetové pirátství a politika]] (pirátské politické strany) - Miroslava Brázdová
 +
* [[SOPA a PIPA]] - Laura Kabai
 +
* [[hackerské programové nástroje]] - Lukáš Strouhal
 +
 
 +
===Petr Přidal: Georeferencer===
 +
* [[projekt Old Maps Online]] - Petr Maňásek
 +
* [[projekt Georeferencer]] - Petr Maňásek
 +
 
 +
===Jan Řezáč: Úvod do webdesignu===
 +
* [[webdesign jako obor]] - Tereza Navarová
 +
* [[interakční design]] - Veronika Janoušková
 +
* [[obsahová strategie]] (content strategy) - Pavel Kouřil
 +
*  vizuální komunikace
 +
* [[Maslowova pyramida a webdesign]]
 +
* [[přístupnost z hlediska webdesignu]] - Jonáš Kopp
 +
* [[CSS]] - Jan Karlík
 +
* wireframy
 +
* webová grafika - specifika
 +
* [[webová typografie]] - Daniela Králová
 +
* UX designer
 +
* Webový grafik
 +
* Koder / front-end developer
 +
 
 +
=== Beáta Holá: Kreativní přístupy k výuce finanční gramotnosti ===
 +
 
 +
*[[FinLiCo]] - Martina Musilová
 +
*[[Finanční gramotnost]] - Anna Stránská
 +
*[[Kritické myšlení]] - Klára Tesařová
 +
*[[Vzdělávání dospělých]] - Martina Simandlová
 +
*[[Ochrana

Verze z 21. 5. 2012, 10:57

V rámci předmětu Blok expertů (VIKBB27) je podmínkou ukončení daný počet přítomností na přednáškách a tvorba hesla (příp. dvou hesel u kombinovaného typu studia), které obsahově vychází z přednášek uskutečněných v rámci tohoto předmětu (přehled přednášek je dostupný na webových stránkách KISK). Hesla budou součástí odborného slovníku, který bude pod KISKem vytvářen.

Požadavky na hesla

 • minimální rozsah 3000 znaků textu hesla (bez hlavičky a literatury)
 • heslo ve slovníku představuje definování významu hesla
 • obsah podložen odbornou literaturou, která bude v textu uvedena
 • klasické požadavky na odborný text (citace, použitá literatura, formátování... – základy práce ve wiki prostředí jsou popsány v Nápovědě)
 • heslo bude popsáno s tím, že v rámci textu pod ním nebudou definována příbuzná hesla (ty lze navrhnout pro zpracování někým jiným); např. u vzorového hesla grooming nelze definovat podobná témata, jako je osobní údaj, protože to může být zpracováno podrobněji samostatně, nicméně tento pojem lze využívat pro potřeby definice pojmu grooming do té míry, do jaké je to nutné pro správné vystižení podstaty popisovaného pojmu
 • u hesel uveďte klíčová slova a synonyma a související pojmy (nadřazené/podřazené) (pokud existují)
 • heslo není téma přednášky, pouze je s ní spojeno, ale může se jednat o širší nebo užší pojem nebo o termín příbuzný s danou problematikou

Slovník i hesla budou zveřejněny na wiki stránkách KISKu. Několik dní PO KAŽDÉ přednášce zde budou navržena hesla, která si lze zapsat pro zpracování, příp. si každý může kdykoliv (tedy před přednáškou i po ní) navrhnout heslo, které je mu blízké a je spojeno s obsahem některé z přednášek.

Pro lepší přehled, jak má heslo vypadat, bylo vytvořeno vzorové heslo „Grooming“, které splňuje všechny náležitosti dané zadáním.

Pokud je práce s wiki pro Vás nová nebo nevíte si rady, použijte Nápovědu. Otázky můžete pokládat v Dotazníku (jen otázky ohledně práce s wiki, případné dotazy na obsahové zpracování hesla apod. řešte s vyučujícím).

Postup při tvorbě hesla

 1. na této stránce si můžete vybrat ze seznamu nabídnutých hesel ke každé přednášce,
 2. pokud u vybraného hesla není zapsáno žádné jméno, SAMI si jej tam zapište, čímž si jej zaregistrujete (samozřejmě nesmíte odstranit cizí jméno, to lze zpětně zjistit pomocí historie stránky, která se ukládá), tedy takové heslo nemusíte posílat ke schválení, pouze se k němu zapíšete,
 3. pokud v seznamu nenajdete heslo, které chcete zpracovat, ale tematicky patří k dané přednášce, pošlete nám toto heslo na e-mail (v jarním semestru Ladislava Suchá: mailto:sucha@phil.muni.cz, v podzimním semestru Pavla Kovářová: mailto:136790@mail.muni.cz) s Vaším jménem a názvem přednášky, ke které patří, co nejdříve obdržíte odpověď, zda heslo může být zaregistrováno,
 4. kdo si heslo první zaregistruje, ten má právo ho zpracovat – každé heslo může vytvářet jen jeden člověk, nemá tedy smysl žádat o heslo, které má někdo zaregistrováno nebo již je zpracováno (např. z minulého semestru, v rámci jiného předmětu...),
 5. heslo je odevzdáno zveřejněním na příslušné stránce wiki, tu opět SAMI založíte kliknutím na název hesla, vytvořením stránky a obsahu (viz požadavky výše).

V budoucnu bude tvořena struktura slovníku. Současné řešení je prozatímní (název přednášky – hesla se jmény), výsledná podoba bude vytvořena podle možností wiki a výhodnosti pro tento účel. Vy ale vytváříte definitivní podobu hesel.

HESLA BUDOU ZVEŘEJNĚNA VŽDY DO TÝDNE PO BLOKU EXPERTŮ NEBO MOHOU STUDENTI HESLO NAVRHNOUT A PO KONZULTACI S VYUČUJÍCÍ ZADAT. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ HESEL JE 22. KVĚTNA. OPRAVNÝ TERMÍN JE STANOVENÝ NA 15. ČERVNA 2012.

Blok expertů - Vzor

Obsah


---

Blok expertů - JARO 2012

Iva Burešová: Moc a poselství příběhů v kontextu psychologie

Pavla Švástová: Digitalizační projekty

Tomáš Feřtek: Co je příčinou propadu školství v České republice

Martin Bastl: Netwar

Petr Přidal: Georeferencer

Jan Řezáč: Úvod do webdesignu

Beáta Holá: Kreativní přístupy k výuce finanční gramotnosti

Jana Horáková: K recepci informatiky v kontextu společenských věd: Obrat k softwaru

Štěpán Bechyňský: Kinect / .NET Gadgeteer

Tomáš Pruša: Zdravotnické informace na internetu aneb komunikace s pacienty

Jeanne Trojan: How to be an outstanding presenter

Blok expertů - podzim 2011

Žít Brno: Bořit a ničit: úloha satiry v moderní společnosti

Martin Kopta: Uživatelský výzkum a testování pro web a aplikace

Lukáš Greň a Tomáš Sotoniak

Jana Štěpánová: Knihovny a korporátní identita a komunikace

Michal Juhás: Bookfan

Dana Hlaváčková: Počítačové zpracování přirozeného jazyka

Josef Průša: Open source hardware

Martin Hassman: Geolokace bez legrace

Tomáš Hajzler: Svoboda v práci

Jan Jukl a Lenka Navrátilová: Knihovna na malém městě: vize, sny a realita

Tomáš Böhm: Koncepce rozvoje Národní knihovny ČR

Lukáš Hejlík: LiStOVáNí

 • HR (Human Resources, Lidské Zdroje) - Tomáš Ocásek

Blok expertů - jaro 2011

Google, digital humanities a technologie budoucnosti

Marketing knihoven na sociálních sítích

Hermeneutika smrti intelektuálních práv

Open Access

Pirátství dnes i kdysi

Národní digitální knihovna

Citační a etické aspekty tvorby odborné vědecké publikace (současné mezinárodní zvyklosti)

Moderní trendy a zajímavé projekty v informačním vzdělávání

Hrozby kyberprostoru a role lidského elementu

Blok expertů - podzim 2010

Měření výkonu a činnosti knihoven: projekt Benchmarking knihoven

Makrosvět mikrokampaní

Učitelé a technologie: mezi tradičním a moderním pojetím

Ženy v IT

Poznámky k novosti nových médií

Location Based Service

 • Android-Tomáš Vorálek
 • Galileo - Filip Šelong
 • Google Latitude - Jiří Zeman
 • GPS (Global Positioning systém)- Jaroslav Bednář
 • iPhone - Petr Chocholáč
 • Mashup - Petra Besperátová
 • mikroformát - Veronika Rychtová
 • PHP (Hypertext Preprocessor) - Jaroslav Kvasnica
 • RDF (Resource Description Framework ) - vytvořeno mimo Blok expertů
 • RFID (Radio Frequency Identification) - vytvořeno mimo Blok expertů
 • rozšířená realita - Marie Zagorová
 • smartphone - Daniel Šváb
 • spam - Lenka Čípková
 • URL (Uniform Resource Locator) - Jiří Zeman
 • Wi-Fi - Daniel Hübner
 • XML (Extensible Markup Language) - Lukáš Prorok

Getting Things Done

Jak (ne)hledat investora

Autorské právo a knihovny

Komunitní role knihoven

Informace jako politické téma

Národní úložiště šedé literatury

Blok expertů - jaro 2010

Náboženství v kyberprostoru

SKIP jako profesní spolek a jeho význam pro (mladé) lidi z oboru

Manažerské informační systémy

OPAC 2.0 v českých podmínkách

Soustružníci lidských duší

Využití webu 2.0 v komerční sféře - jak sociální média mění vztahy firem a zákazníků

Digitální knihovna Manuscriptorium

Jak se dělá a provozuje konsorcium na zpřístupnění EIZ pro VaV v ČR; služby a provoz nové NTK

Proč jsou informace v informačním věku téměř bezcenné

Škola 2.0 beta

Knihovník v 21. století

eBooks on Demand