KISK:Účast na konferencích/Jaro 2010: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
 
m (1 revizi: Import stránek z jmenného prostoru Kisk z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/). Bez historie!)
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 16:13

* Jméno: Kamila Rýdlová, Název:Mladí lidé v knihovně?, Datum: 9. - 10. 11.2010, Link: http://old.stk.cz/cgi-bin/nph-Akce.show_event?par=3575&arch=

* Jméno: Kamila Brablíková, Název:Knihovny současnosti, Datum: 14. - 16. 9.2010, Link: http://www.svkos.cz/sdruk/konference-ks/2010/clanek/knihovny-soucasnosti-2010/

* Jméno: Helena Selucká, Název:Knihovny současnosti, Datum: 14. - 16. 9.2010, Link: http://www.svkos.cz/sdruk/konference-ks/2010/clanek/knihovny-soucasnosti-2010/

* Jméno: Lucie Kolářová, Název: Nová dimenze vyhledávání v odborných zdrojích: jednotná brána SciVerse, Datum: 14.9.2010, Link: http://www.mzk.cz/aktivity/akt10_24.php

* Jméno: Lucie Kolářová, Název: Cizí slovo poezie, Datum: 16.11.2010, Link: http://old.stk.cz/cgi-bin/nph-Akce.show_event?par=3544&arch=

* Jméno: Monika Beránková Název: 20. celostátní akviziční seminář Datum: 17. 6. 2010, pořadatel Sdružení knihoven ČR

* Jméno: Irena Procházková Název: Digitalizace pro všechny Datum: 14. - 16.6. 2010, pořadatel Městská knihovna Praha

* Jméno: Pavla Kovářová, Název: Infokon 2010, Datum: 20.11.2010, Link: http://www.infokon.cz/

* Jméno: Alena Fafková Název: PARTSIP 2010, Datum: 04.02. 2010, Link: http://www.partsip.cz/akce/konference-partsip-nove-trendy-spoluprace

* Jméno: Emil Budín Název: NAKLIV 2010, Datum: 03.02. 2010, Link: http://www.nakliv.cz/akce/konference-nakliv-2010

* Jméno: Emil Budín Název: PARTSIP 2010, Datum: 04.02. 2010, Link: http://www.partsip.cz/akce/konference-partsip-nove-trendy-spoluprace

* Jméno: Barbora Sedláčková Název: Konference Efektivní web, Datum: 10.03. 2010, Link: http://www.efektivni-web.cz/

* Jméno: Barbora Sedláčková Název: Konference E-Bezpečí - Rizikové chování v kyberprostoru, Datum: 08.04. 2010, Link: http://konference.e-bezpeci.cz/

* Jméno: Irma Friedlová Název: INSPO 2010, Datum: 13.03. 2010, Link: http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2010

* Jméno: Eva Husáková Název: MoodleMoot.cz Datum: 10.-11.06. 2010, Link: http://www.moodlemoot.cz/

* Jméno: Jana Chlanová Název: INFORUM Datum: 25.-27.05. 2010, Link: http://www.inforum.cz/

* Jméno: Adela Hrivnáková Název: INFORUM Datum: 25.-27.05. 2010, Link: http://www.inforum.cz/ (bloky:

  • Nové možnosti ve světě EIZ
  • Jak lépe vyhledávat
  • Marketingové nástroje v rukách knihoven na podporu EIZ
  • Informační zdroje 3 krát jinak)

* Jméno: Kateřina Kapounová Název: Zvukové knihy v roce 2010 Datum: 13. 4. 2010, Link: http://www.knihovnatr.cz/zvukova_knihy/pozvanka.doc

* Jméno: Šimon Vích Název: Jak získat sponzory na knihovnické akce pro děti Datum: 3.-4.3.2010, Link: http://www.kjm.cz/uvod/doc/seminar_CDC.doc

* Jméno: Simona Macháčková, Název: Jak získat sponzory na knihovnické akce pro děti , Datum: 3.-4.3.2010, Link: http://old.stk.cz/cgi-bin/nph-Akce.show_event?par=3423&arch=

* Jméno: Viliam Vateha Název: Knihovna a její město Datum: 08.-09.03. 2010, Link: http://www.ikaros.cz/pozvanka-na-seminar-knihovna-a-jeji-mesto

* Jméno: Markéta Kulíková Název: Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách Datum: 20.- 21.04. 2010, Link: http://old.stk.cz/cgi-bin/nph-Akce.show_event?par=3430&arch=

* Jméno: VOLNE Název: Konference Google - využití v práci učitele Datum: 19. 3. 2010, Link: http://wiki.gug.cz/Home/akce-1/konferencegoogle-vyuzitivpraciucitele

* Jméno: * Jméno: Kateřina Kapounová Název: KNIHOVNY - MÉDIA - KOMUNIKACE Datum: 15. 6. 2010, Link:http://old.stk.cz/Akce/Prehled.html

* Jméno: Zuzana Brňáková Název: Knihovny podporují čtenářství sluchově postižených občanů Datum: 1. 4. 2010, Link: http://www.mzk.cz/aktivity

* Jméno: Zuzana Brňáková Název: Knihovny v Evropě - aktuální výzvy a jak na ně Datum: 29. 4. 2010, Link: http://skip.nkp.cz/akcKnyEvrop.htm

* Jméno: Veronika Rychtová Název: Alternativní metody výuky 2010 Datum: 30. 04. 2010, Link: http://everest.natur.cuni.cz/konference/2010/index.php

* Jméno: Veronika Rychtová Název: DISCO 2010 - Distance Education Conference Datum: 24.-25. 06. 2010, Link: http://disco.zcu.cz/index.html

* Jméno: Petra Pešková, Název: Metody a techniky competitive intelligence Datum: 21.4.2010, Link: http://www.partsip.cz/akce/metody-techniky-competitive-intelligence-seminar

* Jméno: Petra Pešková, Název: Open Access a Creative CommonsDatum: 28.4.2010, Link: http://www.partsip.cz/akce/open-access-creative-commons-seminar

* Jméno: Alena Fafková Název: KRE, Datum: 09.09. 2010, Link: http://www.techlib.cz/cs/837-mezinarodni-konference-kre

* Jméno: Kateřina Kocábová Název: Seminář "Podivný druh aneb Komiks okem knihovnickým", Datum: 20.05. 2010, Link: http://www.mzk.cz/aktivity/akt10_15.php

* Jméno: Petr Maňásek Název: Internet ve státní správě a samosprávě", Datum: 12.- 13.04. 2010, Link: http://www.isss.cz/

* Jméno: Martina Snozová Název: CASLIN", Datum: 6.-7.6, Link: http://caslin2010.ulib.sk/

* Jméno: Kateřina Kocábová Název: Seminář o spolupráci knihoven paměťových institucí Jihomoravského kraje, Datum: 27.05. 2010, Link: http://www.mzk.cz/aktivity/akt10_21.php

* Jméno: Pavlína Habrovanská Název: TeXperience 2010 Datum: 16. 9. - 19. 9. 2010, Link: http://pavel.striz.cz/texperience/

* Jméno: Marta Konířová Název: 34. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií AMG Datum: 7.-9. 9. 2010, Link: http://www.muzeumcl.cz/knihovnicky_seminar.html

* Jméno: Dagmar Chytková Název: IVIG 2010 – Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí Datum: 23. 9. 2010, Link: http://www.akvs.cz/aktivity/2010-seminar-ivig.php