KISK:Účast na konferencích/Jaro 2009

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

* Jméno: Irena Procházková, Název: Knihovna a architektura, Datum: 7. - 8. září 2009, Link: http://library-architecture.upol.cz/2009/program_cz.html

* Jméno: Petr Škyřík, Název: Infokon 2009, Datum: 17.11.2009, Link: http://www.infokon.cz/

* Jméno: Veronika Jíchová, Název: Biblioterapie v práci veřejných knihoven, Datum: 4.11.2009, Link: http://www.mzk.cz/aktivity/plan.php#kurz8

* Jméno: Veronika Jíchová, Název: Knihovny podporují čtenářství sluchově postižených občanů, Datum: 3.12.2009, Link: http://www.mzk.cz/aktivity/plan.php#kurz8

* Jméno: Kateřina Byloková, Název: Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009, Datum: 16. - 17. 9. 2009, Link: http://www.svkos.cz/pardubice.doc

* Jméno: Blanka Jankovská, Název: Odborný seminář IVIG 2009, Datum: 24.09.2009, Link: http://knihovny.cvut.cz/ivig/seminar.html/

* Jméno: Blanka Jankovská, Název: Pracovní seminář: Infogram - cesta správným směrem?, Datum: červen 2009, Link: http://knihovny.cvut.cz/ivig/komise.html/

* Jméno: Blanka Jankovská, Název: Pracovní seminář: Nebojme se e-learningu, Datum: říjen 2009, Link: http://knihovny.cvut.cz/ivig/komise.html/


* Jméno: Lenka Vostalová, Název:Paměť a kreativita - programy pro všechny, Datum: 8. - 9. června 2009, Link: http://old.stk.cz/cgi-bin/nph-Akce.show_event?par=3050&arch=


* Jméno: Simona Macháčková, Název: Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách, Datum: 21. - 22. dubna 2009, Link: http://jdem.cz/a3u33

* Jméno: Šimková Gabriela, Název: Techniky a strategie zvyšování paměťových schopností, Datum: 2.4.2009 a 9.4.2009, Link: http://www.mzk.cz/aktivity/akt09_11.php

* Jméno: Veronika Jíchová, Název: Seminář Klubu dětských knihoven, Datum: 17.2..2009, Link: http://www.mzk.cz/aktivity/plan.php#kurz1

* Jméno: Veronika Jíchová, Název:Techniky a strategie zvyšování paměťových schopností , Datum: 2.4.2009 a 9.4.2009, Link: http://www.mzk.cz/aktivity/akt09_11.php


* Seč 4x - schváleno PŠ

* Jméno: Eva Güntherová, Název: Knihovny současnosti 2009 Seč, Datum: 23.-25.červen 2009, Link: http://www.sdruk.cz/sec/

* Jméno: Martina Huječková, Název: Knihovny současnosti 2009 Seč , Datum: 23.-25.červen 2009, Link: http://www.sdruk.cz/sec/

* Jméno: Darina Novotná, Název: Knihovny současnosti 2009, Datum: 23.-25.6.09, Link: http://www.sdruk.cz/sec/

* Jméno: Stáňa Kavanová, Název: Knihovny současnosti 2009, Datum: 23.-25.červen 2009, Link: http://www.sdruk.cz/sec/


* Jméno: Lenka Damborská, Název: Putování za folklórem aneb Na lidovů notečku, Datum: 28.-29.duben 2009, Link: http://old.stk.cz/cgi-bin/nph-Akce.show_event?par=3136&arch=


* Jméno: Alena, Fafková, Název: Inforum 2009 (bloky: Obsah na míru / Publikování naruby - Open Access /Přístup k e-zdrojům a jejich využívání v elektronickém vzdělávání) Datum: 27.-29. května 2009. Link: http://www.inforum.cz/o-konferenci/

* Jméno: Nikola, Dynybylová, Název: Inforum 2009 " Datum: 27.-29. května 2009. Link: http://www.inforum.cz/o-konferenci/ (Elektronické zdroje v digitální době, Trendy a novinky ve využívání informací, Prezentace posterů)


* Jméno: Alžběta, Škytová, Název: Knihovny podporují čtenářství sluchově postižených občanů " Datum: 3.12.2009 L

* Jméno: Jiří Zeman, Název: WebExpo 2009, Datum: 16.-18.10.2009, Link: http://www.webexpo.cz/

* Jméno: Jana Zbranková Název: Milan Kundera aneb co zmůže literatura, Datum: 27. - 30.května 2009, Link: http://www.mzk.cz/aktivity/MKu.pdf

* Jméno: Magda Malenová, Název: Zvukové knihovny v roce 2009, Datum: 7.4.2009, Link: http://old.stk.cz/cgi-bin/nph-Akce.show_event?par=3123&arch=

* Jméno: Magda Malenová, Název: Národní seminář o přínosech neformálních vzdělávacích struktur v knihovnách k celoživotnímu vzdělávání, Datum: 21.5.2009, Link: http://www.entitlelll.eu

* Jméno: Adela Hrivnáková, Název: SCO 2009 Datum: 16.-17. 6. 2009. Link: http://sco.muni.cz/2009/program.php

* Jméno: Zuzana Brňáková, Název: SEMINÁŘ KNIHOVNY A SENIOŘI, Datum: 15.4. - 16.4.2009, Link: http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/vypis-akci-10065/?actionID=10030#10030

* Jméno: Magdalena Kahounová, Název: Svět informačních systémů, Datum: 20.4.-21.4.2009, Link: http://sis.cvis.cz/2009/

* Jméno: Ondřej Lukáš, Název: Dětská literatura očima knihovnice, Datum: 8.4.2009, Link: http://old.stk.cz/cgi-bin/nph-Akce.show_event?par=3150&arch=

* Jméno: Ondřej Lukáš, Název: 19. akviziční seminář, Datum: 10.6.2009, Link: http://old.stk.cz/cgi-bin/nph-Akce.show_event?par=3057&arch=

* Jméno: Kateřina Jirásková, Název: Digitální zpřístupnění kulturního dědictví , Datum: 26.5.2009, Link: http://www.diginforum.cz/


* Jméno: Lenka Matušková, Název: Komunikace sluchově postižených , Datum: 19. - 20.5.2009 , Link: http://www.mzk.cz/aktivity/akt09_16.php

* Jméno: Jarmila Šveňhová, Název: Víme o sobě? Datum: 8. - 9.9.2009. Link: http://www.okpb.cz/web/index.php?set=default~cze~false~0&doc=pozvanka_na_vime_o_sobe

* Jméno: Petra Pešková, Název: Metody a techniky competitive intelligence Datum: 21.4.2010, Link: http://www.partsip.cz/akce/metody-techniky-competitive-intelligence-seminar

* Jméno: Martina Snozová, Název: CASLIN Datum: 6. – 10. 6. 2010, Link: http://caslin2010.ulib.sk/

* Jméno: Helena Selucká, Název: Knihovny současnosti Datum: 14. – 16. 9. 2010, Link: http://www.svkhk.cz/regfunkce/sec-2010/sec-2010-program.asp