KISK:Účast na konferencích: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (1 revizi: Import stránek z jmenného prostoru Kisk z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/). Bez historie!)
m (Co dělat: typo)
Řádek 67: Řádek 67:
  
  
[[Kategorie:Kisk:Kurzy|Učast na konferencích]]
+
[[Kategorie:KISK:Kurzy|Učast na konferencích]]
[[Kategorie:Kisk:Účast na konferencích| ]]
+
[[Kategorie:KISK:Účast na konferencích| ]]

Verze z 26. 2. 2012, 23:50

Nacházíte se na hlavní stránce kurzu Účast na konferencích (VIKBB15). Tento předmět vyučuje PhDr. Pavla Kovářová (profil na MUNI). Jeho náplní je účast na odborné akci a vytvoření a nabídnutí ke zveřejnění zprávy o ní.

Podmínky ukončení

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Jsou řazeny podle posloupnosti, jak jimi musíte procházet a postupně je plnit.

 1. Výběr konference
  • Aby bylo možné konferenci pro tento předmět schválit musí se tematicky vztahovat k našemu oboru, ale možné jsou také interdisciplinární přesahy. Akce musí být odborná, ne tedy popularizační. Také se nesmí jednat o školení.
  • Konference musí být minimálně dvoudenní, v případě kratších akcí musí být napsána zpráva ze dvou konferencí/seminářů/workshopů. V druhém případě je rozdělen i rozsah (viz bod 5).
  • Při výběru můžete použít stránky na wiki vytvořené v minulých semestrech (viz bod č. 4). Dobrým zdrojem inspirace může být také kalendář Google, který obsahuje aktuální informace o (pro náš obor relevantních) konferencích. Kalendář je dostupný na stránkách časopisů Inflow a Ikaros a na stránkách KISK.
  • Veškeré výdaje spojené s konferencí si student/ka hradí sám/sama.
 2. Schválení konference
  • Pokud si vyberete konferenci pro splnění tohoto předmětu, musíte ji mít ode mne schválenou (pošlete e-mail na mou adresu 136790@mail.muni.cz s předmětem KONFERENCE).
  • Ke schválení potřebuji tyto údaje: název konference, odkaz na oficiální webové stránky a stručnou anotaci konference. Co nejdříve Vám pošlu odpověď SCHVÁLENO/NESCHVÁLENO. Ke schválení mi posílejte pouze konference, které ještě nejsou zaregistrované na wiki (viz bod č. 4).
 3. Pokrytí zpráv
  • Z každé konference píše zprávu POUZE JEDEN student/JEDNA studentka. Pokud bude víc zájemců o konkrétní konferenci, rozhoduje, kdo mi první napsal a konferenci zaregistroval na wiki (viz bod 4).
  • Jedinou výjimku představují rozsáhlejší konference (3 a více dní, příp. celodenní paralelní sekce, např. Inforum, Knihovny současnosti…), v tom případě je ale nutné domluvit hranice zpráv, aby se obsahově nepřekrývaly.
 4. Wiki
  • Aby nedocházelo ke křížení a nemuseli jste mi opakovaně psát kvůli výběru nezadané konference, je vytvořena stránka, na které si budete SAMI tvořit seznam SCHVÁLENÝCH konferencí.
  1. Aktuální seznam: Jaro 2012
  2. Seznamy konferencí tvořené v minulých semestrech:
  • Stránku aktuálního seznamu zaregistrovaných akcí použijete dvakrát:
  1. při ověření, zda už konference není zabrána někým jiným,
  2. až Vám schválím konferenci, tak ji zde Vy sami zaregistrujete (podle mnou vytvořeného vzoru - jsou nutné všechny uvedené informace).
  • Konferenci schvaluji podle toho, zda odpovídá z odborného hlediska. Je tedy na Vás ověřit, zda již stejnou akci nemá zaregistrovánu někdo jiný. Vzhledem k ukládání historie změn na stránce je jednoduché zjistit, kdo první vložil záznam konference, pokud se objeví spor, že mají dva lidé zaregistrovánu stejnou akci.
  • Pokud nebude záznam o konferenci vložen do wiki nebo bude vložen bez mého souhlasu, zápočet nedostanete!
  • Pokud již máte schválenou konferenci, která se ještě nekonala, a registrovali jste ji na stránkách pro podzimní semestr, zkopírujte záznam na novou stránku.
 5. Zpráva z konference/konferencí/jiných akcí
  • Po účasti na dané akci o ní vytvoříte zprávu, která musí splňovat všechny dále v tomto bodě uvedené formální náležitosti.
  • Rozsah zprávy 15 000-20 000 znaků + fotodokumentace (nutná podmínka). V případě více kratších akcí je rozsah pro jednu poloviční, tj. 7 500-10 000 znaků na jednu jednodenní akci. Negativně je hodnoceno nedodržení rozsahu v obou směrech.
  • Zpráva bude ve formátu DOC/RTF, standardní velikost písma (12 bodů), text zarovnaný do bloku. Nezapomeňte uvést jméno autora zprávy, název akce a další příslušnosti hlavičky dokumentu. Zpráva musí obsahovat i ANOTACI a KLÍČOVÁ SLOVA.
  • Fotografie zašlete zvlášť v souborech ve formátu JPG, nejlépe ve zkomprimované velikosti. Jednotlivé fotografie pojmenujte, aby název souboru obsahoval popisek, co fotografie obsahuje. Případně mohou být fotografie očíslovány a popisek bude doplněn v textu. Ve zprávě JASNĚ OZNAČTE, kam fotografie patří. Maximální počet fotografií k jedné zprávě z konference je 5.
  • Zpráva bude odeslána na MŮJ E-MAIL nejpozději do SEDMI dnů od konání konference. Zpráva musí být z konference MNOU SCHVÁLENÉ a VÁMI ZAREGISTROVANÉ na wiki (viz předchozí body).
  • Není to nezbytné, ale doporučuji držet se níže uvedených doporučení Jak psát zprávy z konferencí a seminářů. Tato doporučení byla vytvořena redakcí Inflow a mnou mírně zkorigována, aby odpovídala požadavkům časopisu Inflow i předmětu Účast a nakonferencích.
  • Po tom, co Vám napíšu, že k dané podobě zprávy nemám výhrady, odešlete finální verzi na e-mail redakce INFLOW (redakce@inflow.cz).
  • Ukázkou, jak má zpráva vypadat, může být např. zpráva ze semináře Chceme dětem číst 3.
 6. Co bude se zprávou
  • Zpráva bude publikována v časopise Inflow, pokud o tom redakce rozhodne (v každém případě musí mít zprávu pro své rozhodnutí, proto je v předchozím bodě požadavek na odeslání do redakce Inflow).
  • Je tedy možné, že zpráva bude napsána, schválena, ale na Inflow zveřejněna nebude. Pokud budou splněny všechny ostatní podmínky, zápočet Vám bude udělen i v tomto případě.

Jak psát zprávy z konferencí a seminářů

 • Nejlepší zprávy z konferencí vychází na Inflow v samostatné rubrice. Čtou je desítky, někdy i stovky čtenářů. Je proto potřeba psát čtivě, lidsky a srozumitelně. Čtenáře musí zpráva hlavně něčím zaujmout.
 • Zprávy z konference spadají na Inflow pod publicistický žánr reportáž. Je tedy vítán váš osobní pohled na problematiku, názor na příspěvky a na různé body prezentací, dojem z řečníků, dojem z reakce publika.
 • Strukturu zprávy neroubujte na časovou posloupnost konference, čtenáře nezajímá, že se něco dělo ráno, v poledne nebo po obědě. Vyberte si ty nejzajímavější příspěvky a události z konference a přidejte k nim svůj vlastní názor. Nezapomeňte si zaznamenat nejzajímavější výroky řečníků a ve zprávě je napsat v přímé řeči.
 • Při psaní se vždy ptejte: Bude to čtenáře zajímat? Oddělujte podstatné věci od nepodstatných. Tisíckrát lepší je napsat kratší poutavou zprávu než zdlouhavý popis „co bylo“.
 • To vše ale neznamená, že stačí zúčastnit se části akce a příspěvek vytvořit z ní, ani že byste mohli popisovat své osobní dojmy, které s akcí nesouvisí – stále se jedná o zprávu z odborné akce, takže o ní také musí referovat. Ale nemusíte každému příspěvku věnovat stejný prostor - délku textu věnovanému různým tématům upravíte podle zajímavosti pro čtenáře.

Co nedělat

 • Anotace neznamená tři větné teze – pokud nevíte, jak má vypadat, určitě jako (budoucí) informační specialisté naleznete dostatek odborných zdrojů, které Vám to objasní.
 • U sloves se vyhýbejte trpnému rodu (pasivu), nevypadá to hezky. Ne „k prezentaci byl použit program“, ale „přednášející použili program“.
 • Nepoužívejte sloveso proběhnout. Akce neproběhla, ale akce se konala, uskutečnila, akci pořádali atp.
 • Nepište akademické tituly osob, v médiích se nepoužívají, nečtou se hezky.
 • Vyhýbejte se neznámým zkratkám! Když už musíte psát například o málo známé instituci s dlouhým názvem, musíte napoprvé napsat slovy její celý název a za něj do závorky uvést zkratku. Teprve potom používejte už jen zkratku.
 • Nefixujte se na časovou posloupnost konferencí a seminářů, mnohem důležitější je obsah a smysl jednotlivých příspěvků. To znamená, nepište, že ráno bylo to, v poledne ono. Zaměřte se na to, co by mohlo být pro čtenáře nejpřínosnější.

Co dělat

 • Vymyslete poutavý, zajímavý, klidně lehce provokativní titulek (nadpis) vaší zprávy. Ideálně na 60 znaků včetně mezer. V titulku může být přímá řeč.
 • Použijte u každého příspěvku, který blíže popisujete, minimálně jednu přímou řeč. Použijte vždy takové věty řečníka, které by čtenáře zaujaly nejvíce.
 • Všímejte si detailů, každá maličkost se může hodit. Například trefná reakce posluchače z publika může zprávu velmi oživit.
 • Fotky vkládejte rovnou do dokumentu, na každé fotce by měla být osoba.
 • Zkontrolujte si po sobě pravopisné chyby, čtenáři si chyb všímají a autorem jste Vy.