Judikatura

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petr Šmíd

Klíčová slova: judikatura, soudní rozhodnutí, judikáty

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené – judikatura, soudní rozhodnutí
podřazené – ---

Základní charakteristika pojmu

Pojem judikatura lze stručně vyložit jako rozhodovací činnost soudů. [1] Z hlediska jazykovědného je slovo judikatura počeštělým výrazem pocházejícím z latinského slovesa iudicare, které znamená soudit. [2] Výsledkem judikatury, tedy rozhodovací činnosti soudů jsou pak judikáty, neboli česky rozhodnutí. Tato rozhodnutí mohou mít podobu rozsudků nebo usnesení, které odborná právnická literatura souhrnně nazývá právními akty. [3]


Účel a význam judikatury pro praxi

Význam judikatury můžeme shledávat jak pro soudy, odborníky z oblasti práva a studenty právnických fakult, tak pro laickou veřejnost. Účelem judikatury je totiž výklad sporných otázek na které v jednotlivých právních předpisech není snadné nalézt jasnou odpověď a řešení dané záležitosti je tak nejednoznačné. Účelem judikatury, resp. jednotlivých judikátů je proto zajistit výklad sporných právních otázek. Judikatura však má pouze doporučující charakter a není závazná. Soudy proto nemají povinnost se těmito doporučeními obsaženými v judikátech řídit. Tím se liší účel a význam judikatury v našem státě, resp. ve státech podléhající evropskému kontinentálnímu systému práva od zemí, jež náleží k systému anglo-amerického práva. Tam jsou výsledkem rozhodovací činností soudů tzv. precedenty, jež se stávají závaznými. To však neznamená, že je domácím soudům při rozhodování ponechána libovůle. Nejvyšší soud ČR vydal ve svém rozhodnutí ze dne 3.12.2009 vyjádření, že je žádoucí, aby soudy nižších stupňů při své rozhodovací praxi přihlížely k ustálené judikatuře a v případě, že by tak neučinily, je žádoucí, aby své počínání odůvodnily. [4]


Portály, databáze a publikace

Výsledky judikatury jsou zpřístupňovány prostřednictvím elektronických portálů a databází, nebo v tištěné podobě v odborných periodicích či knižních publikacích k tomu určených. Díky tomu může s rozhodovací činností soudů obeznámena široká veřejnost, nikoliv pouze oborníci z právní praxe. Co se týče elektronické podoby výše uvedených zdrojů, ty lze dále rozdělit na úplatné a bezplatné, komerční a veřejné. Z úplatných komerčních elektronických zdrojů lze příkladem jmenovat systém Aspi, který provozuje společnost Wolters Kluwer ČR, a.s. [5]. Dále CODEXIS ADVOKACIE, který vytvořila společnost ATLAS consulting spol. s r.o. Jak je zřejmé z názvu, tato databáze je určena především advokátům a právníkům z praxe. Studenti mohou využívat CODEXIS ACADEMIA, jehož užívání je jim umožněno po dobu studia zdarma. To se ovšem týká pouze studentů právnických fakult. [6] Jako poslední lze uvést například online databázi JUDIKATY.info, jejíž užívání je rovněž zpoplatněno. [7] Veřejným, tedy nekomerčním portálem zpřístupňujícím judikaturu jsou webové stránky Ministerstva spravedlnosti, zde pak konkrétně odkaz Judikatura. [8] Judikaturu správních soudů je možné zdarma vyhledat na stránkách Nejvyššího správního soudu. [9] Jednotlivé judikáty pravidelně uveřejňuje také Nejvyšší soud [10] a Ústavní soud [11].

Tiskem vychází judikatura soudů například v časopisech Právní forum a Právní zpravodaj. Pro přehlednost jsou vydávány také knihy zaměřené pouze na judikaturu konkrétních právních odvětvích.


Poznámky

 1. Bezplatná právní poradna – Slovník [online]. Judikatura – definice, vysvětlení co je to judikatura [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW:<http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/8839-judikatura-definice-vysvetleni-co-je-to-judikatura.html>
 2. GREENWOOD, James. The Philadelphia Vocabulary, English and Latin: Put into a New Metod, propter to Acquaint the Learner with Things as well as pure Latin Words. James Greenwood. 1. vyd. Philadelphia: M. Carry, 1806, s. 108.
 3. HARVÁNEK, Jaromír. Teorie práva. Jaromír Harvánek ... [et al.]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 144-145. ISBN 8021017910
 4. FETTER, W. Richard. Co je to judikatura aneb Poučné příběhy ze soudních síní. www.mesec.cz [online]. 24.8.2010, [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW:<http://www.mesec.cz/clanky/co-je-to-judikatura-aneb-poucne-pribehy-ze-soudnich-sini>
 5. Systém Aspi. www.systemaspi.cz [online]. c2009-2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.systemaspi.cz>
 6. CODEXIS. www.atlascon.cz [online]. c2001-2011 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW:<http://www.atlascon.cz/index.php?page=software_codexis>
 7. JUDIKATY.info. www.judikaty.info/cz [online]. c2010-2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.judikaty.info/cz>
 8. Justice.cz. Judikatura. www.justice.cz [online]. [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/webSpreadSearch>
 9. Nejvyšší správní soud. Judikatura správních soudů – rozšířený formulář. www.nssoud.cz [online]. c2003-2010 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.nssoud.cz/main0Col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch>
 10. Nejvyšší soud České republiky. Rozšířené vyhledávání. www.nsoud.cz [online]. c2010-2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>
 11. NALUS: Vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu. www.usoud.cz [online]. c2006-2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx>


Použitá literatura

 • Bezplatná právní poradna – Slovník [online]. Judikatura – definice, vysvětlení co je to judikatura [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/8839-judikatura-definice-vysvetleni-co-je-to-judikatura.html>.
 • GREENWOOD, James. The Philadelphia Vocabulary, English and Latin: Put into a New Metod, propter to Acquaint the Learner with Things as well as pure Latin Words. James Greenwood. 1. vyd. Philadelphia: M. Carry, 1806, s. 108.
 • HARVÁNEK, Jaromír. Teorie práva. Jaromír Harvánek ... [et al.]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 144-145. ISBN 8021017910.
 • FETTER, W. Richard. Co je to judikatura aneb Poučné příběhy ze soudních síní. www.mesec.cz [online]. 24.8.2010, [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.mesec.cz/clanky/co-je-to-judikatura-aneb-poucne-pribehy-ze-soudnich-sini>.
 • Systém Aspi. www.systemaspi.cz [online]. c2009-2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.systemaspi.cz>.
 • CODEXIS. www.atlascon.cz [online]. c2001-2011 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.atlascon.cz/index.php?page=software_codexis>.
 • JUDIKATY.info. www.judikaty.info/cz [online]. c2010-2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.judikaty.info/cz>.
 • Justice.cz. Judikatura. www.justice.cz [online]. [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/webSpreadSearch>.
 • Nejvyšší správní soud. Judikatura správních soudů – rozšířený formulář. www.nssoud.cz [online]. c2003-2010 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.nssoud.cz/main0Col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch>.
 • Nejvyšší soud České republiky. Rozšířené vyhledávání. www.nsoud.cz [online]. c2010-2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>.
 • NALUS: Vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu. www.usoud.cz [online]. c2006-2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupný z WWW: <http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx>.