Jiří Cejpek: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „ = Jiří Cejpek = {| align="right" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height: 100px; width: 200px;" |- ! scope="col" | {| align="right" b…“)
 
Řádek 1: Řádek 1:
  
= Jiří Cejpek =
 
  
 
{| align="right" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height: 100px; width: 200px;"
 
{| align="right" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height: 100px; width: 200px;"
Řádek 8: Řádek 7:
 
|-
 
|-
 
! scope="col" |  
 
! scope="col" |  
prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. 
+
         '''prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc.''' 
  
 
[http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull06_102.htm http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull06_102.htm]
 
[http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull06_102.htm http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull06_102.htm]
Řádek 22: Řádek 21:
 
----
 
----
  
Jiří Cejpek (20. února 1928, Jevíčko – 26. prosince 2005, Praha) byl povoláním vysokoškolský profesor, knihovník a vědec, který svou prací, publikační činností a spoluprácí s kolegy zasloužil o podobu současného českého knihovnictví, jak jej známe dnes, čímž se stal váženou osobností ve svém oboru. Je autorem a spoluautorem přibližně 260 odborných textů. (1 - [http://www1.cuni.cz/~kvikvl/jc/jccvcz.html http://www1.cuni.cz/~kvikvl/jc/jccvcz.html])
+
Jiří Cejpek (20. února 1928, Jevíčko – 26. prosince 2005, Praha) byl povoláním vysokoškolský profesor, knihovník a vědec, který svou prací, publikační činností a spoluprácí s kolegy zasloužil o podobu současného českého knihovnictví, jak jej známe dnes, čímž se stal váženou osobností ve svém oboru. Je autorem a spoluautorem přibližně 260 odborných textů. Zasloužil se o sjednocení knihovnické terminologie, podílel se na založení SKIPu. (1 - [http://www1.cuni.cz/~kvikvl/jc/jccvcz.html http://www1.cuni.cz/~kvikvl/jc/jccvcz.html])
  
 
----
 
----
  
Život
+
== '''Život''' ==
  
 
Narodil se v roce 1928 v Jevíčku jako syn gymnazijního profesora Jana Cejpka (2 - [https://wikisofia.cz/wiki/Jiří_Cejpek https://wikisofia.cz/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Cejpek]). Byl vychovaný ve spořádané rodině v duchu českého skautingu se vztahem k hudbě a přírodě.(3 - [https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/4800/1/Bakalarska%20prace.pdf https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/4800/1/Bakalarska%20prace.pdf]) Tyto skutečnosti měly zřejmě přímý vliv na jeho pozdější pedagogické schopnosti, díky kterým si získal respekt a obdiv mnoha studentů i kolegů.
 
Narodil se v roce 1928 v Jevíčku jako syn gymnazijního profesora Jana Cejpka (2 - [https://wikisofia.cz/wiki/Jiří_Cejpek https://wikisofia.cz/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Cejpek]). Byl vychovaný ve spořádané rodině v duchu českého skautingu se vztahem k hudbě a přírodě.(3 - [https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/4800/1/Bakalarska%20prace.pdf https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/4800/1/Bakalarska%20prace.pdf]) Tyto skutečnosti měly zřejmě přímý vliv na jeho pozdější pedagogické schopnosti, díky kterým si získal respekt a obdiv mnoha studentů i kolegů.
Řádek 36: Řádek 35:
 
----
 
----
  
Profesní působení
+
== '''Profesní působení''' ==
  
 
Za svůj život se Jiří Cejpek věnoval výzkumným činnostem i akademické praxi. Zde je výčet jeho odborného působení zveřejněné v profesorově CV Karlovou univerzitou: ([http://www1.cuni.cz/~kvikvl/jc/jccvcz.html http://www1.cuni.cz/~kvikvl/jc/jccvcz.html])
 
Za svůj život se Jiří Cejpek věnoval výzkumným činnostem i akademické praxi. Zde je výčet jeho odborného působení zveřejněné v profesorově CV Karlovou univerzitou: ([http://www1.cuni.cz/~kvikvl/jc/jccvcz.html http://www1.cuni.cz/~kvikvl/jc/jccvcz.html])
Řádek 44: Řádek 43:
 
----
 
----
  
Dílo
+
== '''Publikační činnost''' ==
  
Jiří Cejpek je auto
+
Jiří Cejpek je autorem mnoha textů především o knihovnictví. Kromě historie se zabýval také prolnutí oboru knihovnictví s informační vědou. Ve svých publikacích se snažil řešit místo knihoven v dnešním světě informačních a komunikačních technologií.
  
 
+
Nejdůležitější publikace ([http://www1.cuni.cz/~kvikvl/jc/jccvcz.html http://www1.cuni.cz/~kvikvl/jc/jccvcz.html]):<br/> 1997 - Úvod do právní informatiky<br/> 1995 - CEJPEK, Ivan Hlaváček, Pravoslav Kneidl. Dějiny knihovnen a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin. Praha : Karolinum. 192 s.<br/> 1992 - Sociální informatika. Praha : Český rozhlas. Cyklus přednášek&nbsp;pro Český rozhlas.<br/> 1982 - Informační systémy a školství. Praha : Ústav školských informací při MŠ ČSR. 107 s.<br/> 1988 - Právo a informace. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 200 s.<br/> 1979 - PALKO, František, CEJPEK, Jiří. Automatizovaný systém právnych informácií. Bratislava : Obzor. 186 s.<br/> 1971 - Souborné katalogy v informační soustavě. Praha : ÚVTEI - Státní technická knihovna. 29 s.<br/> 1967 - Československé knihovnictví. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 186 s.<br/> 1965 - VODIČKOVÁ, Hana, CEJPEK, Jiří. Terminologický slovník knihovnický a bibliografický. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 119 s.&nbsp;&nbsp;<br/> 1961 - Jiří Mahen, jeho knihovnický odkaz. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 223 s.&nbsp;
 
 
&nbsp;
 
 
 
&nbsp;
 

Verze z 16. 5. 2019, 16:29


         prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. 

http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull06_102.htm

Narození:  20. 2. 1928, Jevíčko
Úmrtí:        26. 12. 2005, Praha
Vzdělání:   Pedagogická fakulta UK
                   Filozofická fakulta UK
Působiště: Karlova univerzita
                   Slovenská technická                knihovna v Bratislavě
                   Slezská univerzita v Opavě
                   Masarykova univerzita
Manželka:  Iluše Cejpková 


Jiří Cejpek (20. února 1928, Jevíčko – 26. prosince 2005, Praha) byl povoláním vysokoškolský profesor, knihovník a vědec, který svou prací, publikační činností a spoluprácí s kolegy zasloužil o podobu současného českého knihovnictví, jak jej známe dnes, čímž se stal váženou osobností ve svém oboru. Je autorem a spoluautorem přibližně 260 odborných textů. Zasloužil se o sjednocení knihovnické terminologie, podílel se na založení SKIPu. (1 - http://www1.cuni.cz/~kvikvl/jc/jccvcz.html)


Život

Narodil se v roce 1928 v Jevíčku jako syn gymnazijního profesora Jana Cejpka (2 - https://wikisofia.cz/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Cejpek). Byl vychovaný ve spořádané rodině v duchu českého skautingu se vztahem k hudbě a přírodě.(3 - https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/4800/1/Bakalarska%20prace.pdf) Tyto skutečnosti měly zřejmě přímý vliv na jeho pozdější pedagogické schopnosti, díky kterým si získal respekt a obdiv mnoha studentů i kolegů.

Po maturitě v Prostějově v letech 1947 - 1950 studoval obor Knihovnictví a vzdělávání dospělých na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde se také seznámil s Iluší Jindrovou, jeho budoucí ženou. (4 - http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull06_102.htm), poté absolvoval dvouletou povinnou vojenskou službu ve Vimperku.(5 - http://www.inflow.cz/rozhovor-s-pani-ilusi-cejpkovou) V letech 1953 - 1956 pokračoval v postgraduálním studiu knihovnictví a lingvistiky na Filozofické fakultě UK, kde zároveň působil jako odborný asistent.

Manželé Cejpkovi měli vedle knihovnictví společně v oblibě také aktivní volnočasové aktivity - turistiku, vodáctví a v zimě lyžování. Měli spolu celkem tři děti, se kterými tyto výlety podnikali. Na sklonku života měli manželé Cejpkovi dohromady 6 vnuků a jednu pravnučku.


Profesní působení

Za svůj život se Jiří Cejpek věnoval výzkumným činnostem i akademické praxi. Zde je výčet jeho odborného působení zveřejněné v profesorově CV Karlovou univerzitou: (http://www1.cuni.cz/~kvikvl/jc/jccvcz.html)

1950-1951 - Vedoucí knihovny Studijního lidovýchovného ústavu FFUK
1956-1968 - Asistent a odborný asistent na Katedře knihovnictví a vědeckých informací FF UK
1968-1970 - Docent Katedry knihovnictví a vědeckých informací FF UK
1974-1985 - Výzkumné oddělení Slovenské technické knihovny v Bratislavě (vedoucí projektového týmu pro rozvoj automatizovaných systémů v právní oblasti a masmédiích, v kooperaci s GruzNIINTI, Tbilisi, Gruzie)
1985-1989 - Výzkumné oddělení Čs. střediska výstavby a architektury v Praze (vedoucí projektového týmu pro rozvoj automatizovaných systémů ve stavebnictví)
1991-           Profesor UK
1997-           Emeritní profesor UK
1990-1994 - Vedoucí Katedry knihovnictví a vědeckých informací (od r. 1993 Ústavu informačních studií a knihovnictví) FF UK
1991-1998 - Výuka v Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
1994-1998 - Vedoucí nově zřízeného Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
1999-           Výuka v Ústavu české literatury a knihovnictví FF Masarykovy univerzity v Brně


Publikační činnost

Jiří Cejpek je autorem mnoha textů především o knihovnictví. Kromě historie se zabýval také prolnutí oboru knihovnictví s informační vědou. Ve svých publikacích se snažil řešit místo knihoven v dnešním světě informačních a komunikačních technologií.

Nejdůležitější publikace (http://www1.cuni.cz/~kvikvl/jc/jccvcz.html):
1997 - Úvod do právní informatiky
1995 - CEJPEK, Ivan Hlaváček, Pravoslav Kneidl. Dějiny knihovnen a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin. Praha : Karolinum. 192 s.
1992 - Sociální informatika. Praha : Český rozhlas. Cyklus přednášek pro Český rozhlas.
1982 - Informační systémy a školství. Praha : Ústav školských informací při MŠ ČSR. 107 s.
1988 - Právo a informace. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 200 s.
1979 - PALKO, František, CEJPEK, Jiří. Automatizovaný systém právnych informácií. Bratislava : Obzor. 186 s.
1971 - Souborné katalogy v informační soustavě. Praha : ÚVTEI - Státní technická knihovna. 29 s.
1967 - Československé knihovnictví. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 186 s.
1965 - VODIČKOVÁ, Hana, CEJPEK, Jiří. Terminologický slovník knihovnický a bibliografický. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 119 s.  
1961 - Jiří Mahen, jeho knihovnický odkaz. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 223 s.