Internetové pirátství a politika

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Miroslava Brázdová

Klíčová slova: pirátství, internetové pirátství, politika, pirátské politické strany, spolupráce

Synonyma:

Související pojmy: sotwarové pirátství, počítačové pirátství


Vznik pirátských politických stran

Jako první vznikla pirátská politická strana ve Švédsku - Piratpartiet v roce 2006, v reakci na soudní proces s provozovateli stránek Pirate Bay[1]. Obecně se dá říct, že vznik pirátských stran způsobil rozpor mezi tím co se na intertnetu běžně děje (stahování, sdílení děl chráněných autorským právem) a co je z hlediska národních zákonů trestné jednání, ovšem internetový úzus na ně většinou nedbá [2]


Cíle

Obecným cílem pirátských stran je tedy reforma autorského zákona. Pirátské strany usilují o legalizaci volného kopírování či stahování hudby, filmů, softwaru, pokud tento způsob využití nepovede k obohacování těch, kteří tyto produkty stahují a dále šíří[1]. Dále odmítají současnou podobu patentů, jsou podle nich: výhodné pouze pro úzkou skupinu monopolních vlastníků, která z nich má neúměrné zisky, brání konkurenci a dalšímu rozvoji společnosti [1]. Také kladou velký důraz na osobní soukromí občanů, varují před stále větším dohledem a kontrolou ze strany státu, protože ochrana soukromého individuálního života je ústavním právem[1].


Pirátské politické strany ve světě

Brzy po vzniku švédské pirátské strany, začaly vznikat další strany po celém světě, například v Německu (2006) a v České republice (2009), v současnosti je po celém světě kolem 60 pirátských stran [3]. Zároveň v roce 2010 vznikla mezinárodní nevládní organizace PPI – Pirate parties international, jejímž cílem je pomoci vytvořit, podporovat, propagovat a udržovat komunikaci a spolupráci mezi Pirátskými stranami ve světě. V současné době sdružuje 28 pirátských stran [4]. Jedním z cílů pirátských stran je zapojení v Evropském parlamentu, aby mohli problematiku autorských práv a internetového pirátství ovlivňovat na celoevropské úrovni. (V současné době jsou v evropském parlamentu dva zástupci Švédské pirátské strany.)


Zařazení v politickém spektru

Je velmi těžké určitě, kde se v politickém spektru pirátské politické strany nalézají. Na tuto problematiku existuje více názorů, například Boček říká, že: „pirátské“ politické strany jsou součástí více stranicko-politických rodin a zaujímají různou pozici ve stranickém spektru jednotlivých zemí[2]. Naopak Miloš Brunclík ve své práci velmi volně a otevřeně řadí pirátstké strany mezi strany liberální, spíše se však přiklání k tomu, že v důsledku toho, že pirátské strany se zatím nevyjadřují ke všem politickým tématům, není je možné dobře zařadit[1].


Voliči:

Pirátský politickým stranám se daří oslovovat hlavně mladé lidí, kteří internet využívájí v každodenním životě a proto je jim problematika internetu a sdílení blízká. Velká část potenciálních voličů se navíc rekrutuje stejným způsobem – skrz internet[2]. Nejsilnější skupina voličů jsou prvovoliči a a mladí muži, dále pak voliči z větších měst a s vyšším vzděláním, také se jim daří oslovovat takzvané nevoliče, občany kteří jsou politikou znechuceni a nezajímají se o ni[1].

Poznámky

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Brunclík, Miloš. Pirátské strany: nový fenomén v politice. Naše společnost. Roč. 8 (2010), č. 1. Dostupné z: http://www.pirati.cz/_media/kci/piratskestrany.pdf
  2. 2,0 2,1 2,2 Boček, Jan. Pirátské politické strany – součást jedné nebo více stranických rodin? Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykovu univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie. Vedoucí diplomové práce Martin Bastl. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/60892/fss_m/diplomka.pdf
  3. About the PPI. In: PP International. [online]. 30.12.2009 [cit. 19.05.2012]. Dostupné z: http://www.pp-international.net/about
  4. Mezinárodní konference Pirate Parties International v Praze. In: Piráti.cz. [online]. 18.04.2012 [cit. 19.05.2012]. Dostupné z: http://www.pirati.cz/regiony/vysocina/tiskove-zpravy/mezinarodni_konference_pirate_parties_international_v_praze?


Použitá literatura

About the PPI. In: PP International. [online]. 30.12.2009 [cit. 19.05.2012]. Dostupné z: http://www.pp-international.net/about

Boček, Jan. Pirátské politické strany – součást jedné nebo více stranických rodin? Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykovu univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie. Vedoucí diplomové práce Martin Bastl. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/60892/fss_m/diplomka.pdf

Brunclík, Miloš. Pirátské strany: nový fenomén v politice. Naše společnost. Roč. 8 (2010), č. 1. Dostupné z: http://www.pirati.cz/_media/kci/piratskestrany.pdf

Mezinárodní konference Pirate Parties International v Praze. In: Piráti.cz. [online]. 18.04.2012 [cit. 19.05.2012]. Dostupné z: http://www.pirati.cz/regiony/vysocina/tiskove-zpravy/mezinarodni_konference_pirate_parties_international_v_praze?