Interakční design

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Veronika Janoušková

Klíčová slova: webdesign, interakční design, interaction design, IxD

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - webdesign
podřazené - ---


Charakteristiky

Interakční design je jedním z nových oborů z kategorie výpočetní techniky a je výrazem ze světa tvorby webových stránek a aplikací. Často je chybně zaměňován s pojmem informační architektura. Je to obor zabývající se návrhem interakcí. Tradiční design se zabývá monologem, jako je tomu například u tištěných médií. U interakčního designu jde o dialog, který uživatel povede například s počítačem, mobilním telefonem, bankomatem apod. Interakční design "představuje disciplínu, která se zabývá otázkou: Jak uživatel provede požadovanou operaci?"[1] Patří sem tedy akce, ovládací prvky a dynamické komponenty. Interaction Design, který je často zkracován jako IxD, je "odvětví zkoumající vztah mezi uživatelem a webovými stránkami či přímo konkrétními aplikacemi. Jádrem oboru je popis interakcí mezi uživatelem a zařízením,"[2] jako je počítač, mobilní telefon, PDA apod. Interakční design je označován za jednu z oblastí User Experience Designu (UX) zabývající se návrhem aplikací uspokojujících potřeby uživatelů a současně naplňujících funkční a obchodní požadavky.


Interaction designer

Cílem interakčního designera je vytvořit systém, ve kterém mohou lidé a technologická zařízení mezi sebou komunikovat stejně přirozeně, jako lidé mezi sebou. Práce interakčního designéra je tedy zaměřena především na následující oblasti:

 1. Komunikace mezi člověkem a strojem. IxD zajišťuje překlad komunikace, která probíhá mezi technologií a jejím uživatelem. Interakční designer má roli překladatele a "musí rozumět jemným "nuancím" a nářečím používaným na obou stranách, aby mezi nimi dokázal zajistit efektivní výměnu informací."[3]
 2. Akce/reakce. Jádrem IxD je dynamický stav akce/reakce. Úkolem interakčního designera je předvídání vývoje interakcí v čase a navržení řešení pro široký okruh variant událostí, které mohou nastat.
 3. Stav "V rámci role překladatele, kterou interaction designer zastává, je jeho úkolem zajistit, že uživatel správně rozpozná a pochopí aktuální stav, v němž se aplikace nachází. Tak jako v reálném životě slouží řeč těla a společenské situace k očekávání jistého chování lidí, musí i interaktivní systémy podobným způsobem informovat o svém současném stavu, aby uživatel v každém okamžiku jasně věděl, jaké operace jsou možné či vhodné."[4]
 4. Workflow Kromě toho, že interakční design umožňuje uživatelům plnění jednotlivých úkolů, řeší také komplexní víceúlohová zadání. Jako například hledání, výběr či koupě zboží. K vytvoření stránky používá interaction designer jako základní stavební kameny jednotlivé vizuální prvky, ze stránek tak tvoří komplexní operace a z nich nakonec celou aplikaci.
 5. Závady Stejně jako v kterékoli jiné komunikaci se i zde mohou objevit chyby či nedorozumění. Proto je nezbytné, aby interakční designer byl schopen předvídat a vyhýbat se těmto problémům tak, aby se s nimi jak uživatel, tak aplikace dokázali vypořádat.


Jaký by měl být interakční design, aby byl efektivní pro uživatele?

 • Pochopitelný
 • Musí obsahovat efektivní proces navrhování
 • Potřebný
 • Naučitelný a použitelný
 • Odpovídající
 • Estetický zážitek
 • Proměnlivý
 • Ovladatelný


Příbuzné oblasti a obory

Interakční design by se neobešel bez dalších oborů, se kterými úzce souvisí. Těmi nejdůležitějšími jsou:

 • Průmyslový design - průmysloví designéři zodpovídají za fyzické aspekty designu výrobku, jako je tvar, barva a další vlastnosti.
 • Ergonomie - správně navržené výrobky jsou ergonomické.
 • Kognitivní psychologie - hraje zde roli v souvislosti s vnímáním uživatelů, jejich přizpůsobením a analyzováním dat.
 • Architektura - v dnešním moderním světě hraje počítačová architektura velkou roli v rámci interakčního designu.
 • Uživatelské rozhraní - odborníci z této oblasti se zaměřují na zkušenosti uživatele výrobku.
 • Interakce člověka s počítačem - tato oblast spadá do akademického prostředí, zabývající se výzkumem a testování rozhraní.
 • Grafický design - je důležitým aspektem interakčního designu.


Poznámky

 1. Co není informační architektura. Symbio: Internetová agentura [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://www.symbio.cz/clanky/co-neni-informacni-architektura.html
 2. Slovník pojmů. Pixolo [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://www.pixolo.cz/slovnik/interaction-design-ixd
 3. Slovník internetových výrazů. Symbio: Internetová agentura [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://www.symbio.cz/slovnik/interaction-design-ixd.html
 4. Slovník internetových výrazů. Symbio: Internetová agentura [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://www.symbio.cz/slovnik/interaction-design-ixd.html


Použitá literatura

ALBEN, Lauralee. Quality of experience [online]. 6 s. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://mx1.albenfaris.com/downloads/pdf/quality.pdf

Co není informační architektura. Symbio: Internetová agentura [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://www.symbio.cz/clanky/co-neni-informacni-architektura.html

Interaction Design [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://www.interactiondesign.com.au/

Slovník internetových výrazů. Symbio: Internetová agentura [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://www.symbio.cz/slovnik/interaction-design-ixd.html

Slovník pojmů. Pixolo [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://www.pixolo.cz/slovnik/interaction-design-ixd

VÁLKA, Ondřej. Co je UX design. [online]. 2011 [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://valka.info/notes/2011/04/co-je-ux-design/