Infografika

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Irena Hodžová

Klíčová slova: infografika, vizualizace, grafy, diagramy, mapy, grafika, znázornění dat, znázornění informací

Synonyma: vizualizovaná informace, grafické znázornění dat, vizuální reprezentace informace

Související pojmy:

nadřazené - publikování dat, informací; grafika
podřazené - statická infografika, animovaná infografika, vizualizace

Charakteristika

Infografikou nazýváme vizuální reprezentaci informací. Patří k nejmodernějším trendům v oblasti publikování. Její předností je přehledné grafické znázornění dat, informací nebo znalostí formou, která je atraktivní, působivá a zároveň usnadňuje orientaci v prezentovaných datech.[1] Za infografiku pokládáme: grafy, tabulky, diagramy, vývojové diagramy, různá schemata, ilustrace, interaktivní mapy atd.

Stručná historie

I když je infografika pokládaná za moderní způsob předávání informací, za její počátky jsou považovány už pravěké jeskynní malby. V novější historii byla infografika používaná ke grafickým znázorněním astronomických výzkumů, pohybu slunce atd. V roce 1786 byl vydaný Obchodní a politický atlas, který obsahoval první statistické grafy znázorňující anglickou ekonomiku 18. století. Termín “graf” jako první použil v roce 1878 J.J. Sylvester.[2] Tím začíná novodobá historie infografiky. Vznikají nejrůznější piktogramy, grafické modely. V roce 1972 a 1973 byly vyslány do vesmíru sondy Pioneer 10 a 11 s poselstvím o planetě Zemi - infografikou ve formě plakety s vyrytými piktogramy, které mají informovat případné mimozemské civilizace o naší existenci a poloze Země ve sluneční soustavě.[3] S postupem času je na infografiku kladen stále větší důraz. Objem informací roste a je třeba se v nich orientovat.

Formy infografiky

statická infografika - znázornění dat, informací
animovaná infografika - znázornění příběhu, vývoje; zachycuje například změny v čase atd.
interaktivní infografika - infografika reagující změnami například na pohyb myši, dotyk displaye

Použití infografiky

Infografika - družice Kepler [3]

Možnosti využití infografiky jsou téměř neomezené. Má své místo zejména tam, kde je potřeba sdělit větší množství informací a jejich příjemce by se v nich jen stěží orientoval. Infografikou lze vyjádřit skoro vše - přehledně a srozumitelně. Nejčastěji je infografika používána ve formě elektronického publikování, on-line na webových stránkách či ve zpravodajských portálech. Je využívána stále více ke znázorňování i nejrůznějších statistických údajů, Setkáváme s s ní pravidelně v médiích, zejména ve zpravodajských pořadech, informacích o počasí atd. Provází nás prakticky na každém kroku. Např. volby sledujeme téměř v „přímém přenosu“ - podle postupně přidávaných informací z jednotlivých volebních obvodů ve formě infografiky, můžeme tak sledovat změny výsledků podle polohy, velikosti obce apod. V posledních letech je zdůrazňována i role infografiky ve školství, v interaktivním vyučování např. dějepisu, zeměpisu aj. [4] Další možností použití infografiky je v offline elektronických prezentacích. A samozřejmě je i často používána v tisku a při prezentacích fyzických.

Software

Některé z široké řady nástrojů na ztvárnění infografiky:

Origin - patří k neznámějším nástrojům, nabízí snadno použitelné rozhraní pro vizualizaci dat, jejich další zkoumání a analýzu. Pracuje se zdokonalenými analytickými nástroji, včetně statistiky, zpracování signálů, prokládání křivek a analýzy hodnot. [5]

OriginPro - oproti Originu je rozšířen o další analytické nástroje. Umožňuje vytvářet plovoucí nástroje, dialogová okna a daší.[6]

QtiPlot - aplikace na kreslení grafů, zadávání a editaci statistických dat, analyzuje a zpracovává data. Práces ním je podobná práci s tabulkových editorem. QtiPlot se zaměřuje spíše na oblast přírodních věd.[7]

SciDAVis - volně dostupná interaktivní aplikace určená na analýzu dat a tvorbu kvalitních grafů, vhodná i pro začátečníky.[8]

LabPlot - patří mezi nejvybavenější linuxové programy pro vizualizaci a analýzu dat. Jeho největší předností je tvorba 3D grafů, které umí zpracovat velice dobře a efektně. [9]

Gnuplot - program pro generování 2D a 3D grafů funkcí či dat. Dokáže zpracovávat funkce i datové soubory. Podporuje nejrůznější typy grafů: čárové, bodové, obrysové či sloupcové, ve 2D i 3D. Výsledný graf je možné exportovat do PDF, SVG, LaTeX, PNG.[9]

Google Chart Tools – nástroj pro tvorbu interaktivních grafů a jiných vizualizací. Google Chart Tools umožňuje svým uživatelům přidávat grafy a další typy vizualizace dat pro vkládání na webové stránky. Zajímavá je možnost animace, která i obyčejný graf udělá velice atraktivním.[10]

Poznámky

 1. Infografika : informujeme přehledně [online]. 2010 [cit. 2011-05-24]. Dostupné z WWW: <http://www.infografika.cz/cs/index>.
 2. VENEROVÁ, L. Grafy, grafové algoritmy a jejich užití. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 75 s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Martina Bobalová, Ph.D.
 3. 3,0 3,1 iDnes.cz [online]. 7.3.2009 [cit. 2011-05-27]. Sonda Kepler vyrazila do vesmíru hledat vzdálený život. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/sonda-kepler-vyrazila-do-vesmiru-hledat-vzdaleny-zivot-pje-/zahranicni.asp?c=A090306_164203_vedatech_jw>.
 4. PATÁKOVÁ, Andrea . Metodický portál : inspirace a zkušenosti učitelů [online]. 2010 [cit. 2011-04-09]. Vizualizace dat jako výukový prostředek budoucnosti . Dostupné z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10751/VIZUALIZACE-DAT-JAKO-VYUKOVY-PROSTREDEK-BUDOUCNOSTI.html>.
 5. Science software : vše pro vědu na jednom místě [online]. 2010 [cit. 2011-04-23]. Origin 8.5. Dostupné z WWW: <http://www.sciencesoftware.cz/originlab/origin>.
 6. Science software : vše pro vědu na jednom místě [online]. 2010 [cit. 2011-04-23]. OriginPro 8.5. Dostupné z WWW: <http://www.sciencesoftware.cz/originlab/originpro>.
 7. BÁRTÍK, František. Linuxexpres : 100% linuxový magazín [online]. 15.3.2011 [cit. 2011-04-23]. QtiPlot: Vytvářejte statistiky a grafy. Dostupné z WWW: <http://www.linuxexpres.cz/software/qtiplot-vytvarejte-statistiky-a-grafy?source=rss>.
 8. FRIC, Pavel. Linuxexpres : 100% linuxový magazín [online]. 19.9.2009 [cit. 2011-05-23]. SciDAVis: dvě verze překladu. Jedna lepší než druhá, Dostupné z WWW: <http://www.linuxexpres.cz/blog/scidavis?highlightWords=SciDAVis>.
 9. 9,0 9,1 ČERNÝ, Michal. ROOT.cz [online]. 12.10.2009 [cit. 2011-04-23]. Profesionální analýza dat a 3D grafy s LabPlot. Dostupné z WWW: <http://www.root.cz/clanky/profesionalni-analyza-dat-a-3d-grafy-s-labplot/>.
 10. GUBE, Jacob . Six Revisions : Useful information for Web Developers & Designers [online]. 17.4.2010 [cit. 2011-05-26]. The Top 15 Google Products for People Who Build Websites. Dostupné z WWW: <http://sixrevisions.com/tools/the-top-15-google-products-for-people-who-build-websites/>.

Použitá literatura

 • VENEROVÁ, L. Grafy, grafové algoritmy a jejich užití. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 75 s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Martina Bobalová, Ph.D.