Infodemiologie

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lukáš Rožnovský

Klíčová slova: veřejné zdraví, infodemilogické indikátory, Internet

Synonyma: informační epidemiologie

Související pojmy:

nadřazené - zdravotnické informace,
podřazené - Infoveillance


Definice

Pojem infodemiologie je složeninou, která vznikla ze slov epidemiologie (což je: „vědní obor, který se (podle definice WHO) zabývá studiem rozdělení a příčin (determinantů) nemocí a událostí spjatých se zdravotním stavem lidské populace a aplikací těchto poznatků při řešení zdravotních problémů.“[1] nebo věda, která se zabývá distribucí a klíčovými faktory nemocí v populaci a poskytuje výzkumníkům, profesionálům v oblasti věřejného zdraví a dalším nástroje a data k ovlivnění veřejného zdraví a k politickým rozhodnutím[2]) a informace(přičemž informace je zde chápána jako nestrukturovaná, textová, volně přístupná informace produkovaná a konzumovaná veřejností na Internetu.[3])

Gunther Eysenbach, který poprvé použil tohoto pojmu ji definuje jako: „novou výzkumnou disciplínu a metodolologii, která studuje determinátory a distribuci zdravotnických informací a dezinformací, které mohou být užitečné pro zdravotnické profesionály a pacienty a měla by je nasměrovat ke kvalitním zdravotnickým informacím na Internetu“[4] A také jako: „disciplínu, která identifikuje mezeru mezi tím, co vědí experti v oblasti zdravotnictví a tím, jak se toto projevuje v praxi (tedy to v co většina lidí věří a co tito lidé děljí) a současně tato disciplína označuje místa, kde je možné najít vysoce kvalitní informace“[5] Eysenbach dále mluví o potenciálních infodemiologických identifikátorech za které považuje: data o rozšířenosti a vzorech informací na webových stránkách a sociálních médiích, na diskusních forech, blozích a mikroblozích a o aktivitách uživatelů na různých vyhledávačích.[6]

Hlavní ideou této disciplíny je: „sledovat(měřit) rytmus veřejného mínění, pozornosti, chování, znalostí a postojů tím, že se bude stopovat, co lidé dělají a co píšou na Internetu“[7] Neslouží tedy pouze k tomu, aby předpovídala budoucí vývoj. Tato disciplína současně poskytuje data pro postihnutí povědomí o tom, co veřejnost dělá, ví nebo co cítí ohledně nějakých současných problémů.[8]

V počátcích se infodemiologie zaměřovala jen na to, co bylo na Internetu publikováno(co tam uživatelé dodali), ale v současnosti začíná věnovat pozornost i tomu, co lidé potřebují a sleduje jejich chování při hledání informací o zdraví.[9]

“Infoveillance”

S termínem infodemiologie velmi úzce souvisí i termín “infoveillance”, což je užití dat, která jsou získána infodemiologií, pro učely dohledu a obecně užití metod infodemiologie pro dozor nad veřejným zdravím.[10]

Přiklady[11] užití infodemiologie

»Analýza dotazů z internetových vyhledávacích nástrojů pro předpověd vypuknutí určité nemoci.


»Sledování aktualizace statusů na mikroblozích, jako je např. Twitter, pro sledování syndromů a povědomí během pandemie.


»Sledování a hodnocení nepoměrů v dostupnosti zdravotnických informací.


»Sledování efektivnosti zdravotnických marketingových kampaní.


»Identifikace monitorování publikací na Internetu, které jsou relevantní k tématu veřejného zdraví.


»Extreahování dat, která pocházejí od uživatelů, aby bylo možné vytvořit výzkumné nástroje zaměřené na pacienta, které budou monitorovat vedlejší účinky léků apod.


»Automatické nástroje, které budou měřit šíření informací a přenos znalostí ve zdravotnické oblasti.



 1. Veřejné zdravotnictví a epidemiologie. Fakulta managementu VŠE v Praze [online]. [cit. 2012-06-01]. Dostupné z: http://www2.fm.vse.cz/subjects.asp?Type=Info&Lang=cz&id=6MZ402
 2. volně přeloženo dle EYSENBACH, Gunther. Infodemiology and Infoveillance: Framework for an Emerging Set of Public Health Informatics Methods to Analyze Search, Communication and Publication Behavior on the Internet. Journal of Medical Internet Research [online]. 2009, roč. 11, č. 1, e11- [cit. 2012-06-01]. ISSN 1438-8871. DOI: 10.2196/jmir.1157. Dostupné z: http://www.jmir.org/2009/1/e11
 3. dle EEYSENBACH, Gunther. Infodemiology and Infoveillance. American Journal of Preventive Medicine [online]. 2011, roč. 40, č. 5, S154-S158 [cit. 2012-06-01]. ISSN 07493797. DOI: 10.1016/j.amepre.2011.02.006. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0749379711000882
 4. volně přeloženo dle EYSENBACH, Gunter. Infodemiology: The Epidemiology of (Mis)information. The american journal of medicine [online]. 2002, č. 113, s. 763-765 [cit. 2012-06-01]. Dostupné z: citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.8.8283&rep=rep1&type=pdf
 5. volně přeloženo dle EYSENBACH, Gunter. Infodemiology: The Epidemiology of (Mis)information. The american journal of medicine [online]. 2002, č. 113, s. 763-765 [cit. 2012-06-01]. Dostupné z: citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.8.8283&rep=rep1&type=pdf
 6. volně přeloženo dle EYSENBACH, Gunther. Infodemiology and Infoveillance: Framework for an Emerging Set of Public Health Informatics Methods to Analyze Search, Communication and Publication Behavior on the Internet. Journal of Medical Internet Research [online]. 2009, roč. 11, č. 1, e11- [cit. 2012-06-01]. ISSN 1438-8871. DOI: 10.2196/jmir.1157. Dostupné z: http://www.jmir.org/2009/1/e11
 7. volně přeloženo dle EYSENBACH, Gunther. Infodemiology and Infoveillance: Framework for an Emerging Set of Public Health Informatics Methods to Analyze Search, Communication and Publication Behavior on the Internet. American Journal of Preventive Medicine [online]. 2011, roč. 40, č. 5, S154-S158 [cit. 2012-06-01]. ISSN 07493797. DOI: 10.1016/j.amepre.2011.02.006. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0749379711000882
 8. dle EEYSENBACH, Gunther. Infodemiology and Infoveillance. American Journal of Preventive Medicine [online]. 2011, roč. 40, č. 5, S154-S158 [cit. 2012-06-01]. ISSN 07493797. DOI: 10.1016/j.amepre.2011.02.006. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0749379711000882
 9. dle EYSENBACH, Gunther. Infodemiology and Infoveillance: Framework for an Emerging Set of Public Health Informatics Methods to Analyze Search, Communication and Publication Behavior on the Internet. American Journal of Preventive Medicine [online]. 2011, roč. 40, č. 5, S154-S158 [cit. 2012-06-01]. ISSN 07493797. DOI: 10.1016/j.amepre.2011.02.006. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0749379711000882
 10. dle EYSENBACH, Gunther. Infodemiology and Infoveillance: Framework for an Emerging Set of Public Health Informatics Methods to Analyze Search, Communication and Publication Behavior on the Internet. American Journal of Preventive Medicine [online]. 2011, roč. 40, č. 5, S154-S158 [cit. 2012-06-01]. ISSN 07493797. DOI: 10.1016/j.amepre.2011.02.006. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0749379711000882
 11. dle EEYSENBACH, Gunther. Infodemiology and Infoveillance. American Journal of Preventive Medicine [online]. 2011, roč. 40, č. 5, S154-S158 [cit. 2012-06-01]. ISSN 07493797. DOI: 10.1016/j.amepre.2011.02.006. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0749379711000882


Použitá literatura

EYSENBACH, Gunther. Infodemiology and Infoveillance: Framework for an Emerging Set of Public Health Informatics Methods to Analyze Search, Communication and Publication Behavior on the Internet. Journal of Medical Internet Research [online]. 2009, roč. 11, č. 1, e11- [cit. 2012-06-01]. ISSN 1438-8871. DOI: 10.2196/jmir.1157. Dostupné z: http://www.jmir.org/2009/1/e11

EYSENBACH, Gunter. Infodemiology: The Epidemiology of (Mis)information. The american journal of medicine [online]. 2002, č. 113, s. 763-765 [cit. 2012-06-01]. Dostupné z: citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.8.8283&rep=rep1&type=pdf

EYSENBACH, Gunther. Infodemiology and Infoveillance. American Journal of Preventive Medicine [online]. 2011, roč. 40, č. 5, S154-S158 [cit. 2012-06-01]. ISSN 07493797. DOI: 10.1016/j.amepre.2011.02.006. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0749379711000882

Veřejné zdravotnictví a epidemiologie. Fakulta managementu VŠE v Praze [online]. [cit. 2012-06-01]. Dostupné z: http://www2.fm.vse.cz/subjects.asp?Type=Info&Lang=cz&id=6MZ402